1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

De aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center en op het Pentagon leidden ertoe dat de Europese Unie de 'War on Terror' als een topprioriteit begon te beschouwen en haar beleid dienaangaande sneller ontwikkelde. Het gevolg is een reeks van maatregelen die moet toelaten om terrorisme of de dreiging daartoe zo snel mogelijk in de kiem te smoren. Dat sommige fundamentele rechten en vrijheden hiervoor (tijdelijk) moeten sneuvelen, wordt als een noodzakelijk kwaad beschouwd. Dat de media een rol spelen in deze strijd tegen terrorisme en de wijze waarop deze wordt gevoerd, hoeft geen betoog. De vraag rijst in welke mate deze oorlog de positie van de media in het algemeen en de bescherming van het journalistiek bronnengeheim in het bijzonder aantasten. In deze bijdrage gaan we kort in op de maatregelen die de 'War on Terror' kenmerken. Vervolgens onderzoeken we welke impact (een dreigend gevaar van) een terroristisch opzet kan hebben op de principiële anonimiteit van de journalistieke bronnen. Wie verdient voorrang en onder welke voorwaarden, de media of de overheid die handelt in functie van het algemeen belang.

Pertenece a

Document Server@UHasselt  

Autor(es)

Baekeland, Christophe - 

Id.: 55100276

Idioma: neerlandés  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo de recurso: Book Section  -  Refereed  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Fecha de contribución: 16-mar-2012

Contacto:

Localización:
* Declerck, Charlotte; Foubert, Petra; Ooms, Anne (Ed.). Geheimen in het recht, p. 155-184
* 978-94-000-0245-6

Otros recursos que te pueden interesar

  1. Multivariate calibration-assisted high-performance liquid chromatography with dual UV and fluorimetric detection for the analysis of natural and synthetic sex hormones in environmental waters and sediments A green method is reported based on non-sophisticated instrumental for the quantification of seven n...
  2. Liquid chromatography with diode array detection and multivariate curve resolution for the selective and sensitive quantification of estrogens in natural waters. Following the green analytical chemistry principles, an efficient strategy involving second-order da...
  3. Sport and maximisation of the subjective perception of wellbeing: A trend analysis of sporting practises at the start of the 21st century Abstract: We have seen a transformation in the development of sporting activities over recent decade...
  4. Systematic Validation of a Self-Administered Questionnaire to Assess Bullying: From Elementary School to High School and by Sex There is a need to develop and validate an instrument to assess school bullying in the Mexican popul...
  5. Brief Review of Educational Applications Using Data Mining and Machine Learning The large amounts of data used nowadays have motivated research and development in different discipl...

Otros recursos de la mismacolección

No existen otros recursos

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.