Saturday, September 20, 2014

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía


Aixecament arquitectònic de l'ermita de Sant Francesc de Santpedor

1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario
    registrado en Universia

  Descargar recurso

Detalles del recurso

Pertenece a: RECERCAT  

Descripción: L’objectiu d’aquest treball és assolir un coneixement profund de l’ermita de Sant Francesc de Santpedor. Peraconseguir aquest coneixement s’ha realitzat un aixecament arquitectònic, que és un estudi de l’edifici des dediferents àmbits: s’ha fet un estudi de l’entorn i el context de l’edifici, un estudi històric, un aixecament gràfic, unestudi arquitectònic i constructiu i finalment un estudi de lesions.Per tal de contextualitzar l’edifici, primer s’ha fet un estudi de l’entorn, explicant les característiques principalsde la comarca del Bages i de Santpedor, i fent un petit resum de la història de la seva població. Després s’ hanintroduït alguns conceptes bàsics del romànic, centrats a Catalunya i al Bages.A partir d’aquí ja s’ha començat l’estudi de l’edifici. Primer s’ha fet un estudi històric, recollint totes lesreferències documentals ordenades cronològicament, i que han servit per elaborar una hipòtesi d’evolucióconstructiva. També s’ha fet un recull cronològic de les intervencions més importants durant la restauració del’any 1984.Després s’ ha procedit a realitzar l’aixecament gràfic mitjançant l’ estació total làser, primer fent l’ aixecamentdel turó, escalinata i façanes, i després l’aixecament de l’interior de l’ermita. Sobreposant els punts obtingutssobre diferents imatges rectificades s’ha pogut dibuixar la totalitat dels plànols.El següent pas ha sigut fer un estudi arquitectònic i constructiu, tot analitzant els aspectes formals i constructiusde l’edifici. També s’ha fet un estudi dels materials, on s’ha estudiat extensament el tema de les roques, elmaterial predominant a l’ermita.Un cop feta la divisió per elements constructius, s’ ha procedit a redactar la diagnosi, primer fent l’aixecamentde lesions i després valorant la seva gravetat, per tal d’aconseguir un diagnòstic final. Com a conclusió de ladiagnosi s’ ha fet una breu proposta d’actuació.El conjunt d’aquests estudis ha servit per tenir un coneixement profund de l’ermita, el que es considera un pasprevi indispensable per al posterior i necessari projecte de restauració.Tot i la senzillesa i limitat valor arquitectònic d’aquesta ermita, s’ha constatat l’important simbolisme que té, aixícom el significat per a les persones de Santpedor, i s’ insisteix en la urgència de reparar les lesions més greus,però sobretot en la necessitat imperant d’eliminar‐ne les dues causes principals: el desplom dels murs est i oest ila manca d’estanqueïtat de la coberta.

Autor(es): Manubens Gil, Guillem - 

Id.: 55281094

Idioma: cat  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Palabras claveÀrees temàtiques de la UPC -  Arquitectura -  Sistemes de representació arquitectònica - 

Tipo de recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

: Open Access

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Fecha de contribución: 19-mar-2013

Contacto:

Localización:


Otros recursos que te pueden interesar

  1. Use of a terrestrial LIDAR sensor for drift detection in vineyard spraying The use of a scanning Light Detection and Ranging (LIDAR) system to characterize drift during pestic...
  2. Development of two portable patternators to improve drift control and operator training in the operation of vineyard sprayers Spray drift can be defined as the quantity of plant protection product that is carried out of the sp...
  3. Reducir la deriva en tratamientos en viña: TOPPS–Prowadis y la guía de buenas prácticas fitosanitarias El uso de productos fitosanitarios en Europa y su relación con la contaminación de aguas ha suscitad...
  4. La rubinada de Santa Tecla a Tàrrega (23 de Setembre de 1874) A partir de la recopilación histórica de los datos documentales disponibles y aplicando una metodolo...
  5. On the representability of the biuniform matroid Every biuniform matroid is representable over all sufficiently large fields. But it is not known exa...

Otros recursos de la misma colección

  1. Estudi, anàlisi i projecte constructiu d’un vaixell de subministrament per a plataformes petrolíferes (PSV) En un primer bloc en aquest TFC s’analitzen els vaixells de subministrament per a plataformes offsho...
  2. Disseny i alternatives del sistema propulsiu d'un Ro - pax L’objectiu d’aquest treball és calcular la potència necessària de la planta instal·lada a la càmera ...
  3. Estudio de la viabilidad de un sistema de trigeneración para un hospital El proyecto tiene como objetivo estudiar la viabilidad económica de un sistema de trigeneración de e...
  4. Diseño de una válvula de regulación de presión segun la directiva europea de equipos a presión 97/23/CE El motivo por el que se plantea el estudio de una válvula de regulación es por la importancia que ti...
  5. Gestión de la reparación de un buque en astillero El presente proyecto tiene como objeto acercar al lector al mundo de la reparación de buques y en co...

Valoración de los usuarios

No hay ninguna valoración para este recurso.Sea el primero en valorar este recurso.
 

Busque un recurso