1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

Les capes fines epitaxials d’òxids funcionals tipus perovskita (ABO3) presenten mecanismes d’acoblament d’intercara i de relaxació del desajust governats per un joc complex de graus de llibertat químics, electrònics i estructurals. Aquests mecanismes poden acomodar defectes, tals com dislocacions de desajust i parets de macla, que presenten una gran tendència a l’auto-organització amb escales característiques de desenes de nanòmetres. L’estructura de la xarxa en el nucli d’aquests defectes és diferent de la major part del material, i per tant pot ser considerat com una nano-fase amb propietats físiques probablement diferents, portant a la formació de nano-estructures funcionals. La correlació entre l’estructura del defecte i la funcionalitat, juntament amb la capacitat d’aquests defectes per auto-organitzar-se, ofereix una oportunitat única per l’elaboració bottom-up de nano-dispositius d’òxids funcionals complexes. Aquesta Tesi es centra en la caracterització de la microestructura, l’intercara i els defectes auto-organitzats de capes epitaxials i nanoestructures funcionals de materials d’òxids mitjançant l’ús de Microscòpia Electrònica de Transmissió. Es presta especial atenció a l’estructura atòmica i electrònica de les intercares i defectes generats, tals com dislocacions, parets de macla i segregacions de fases, així com als camps de deformació i la seva relació amb les homogeneïtats químiques. En aquesta direcció, dos sistemes diferents compostos per manganites de Lantà són considerats: nanocompost de LaMnO3:MnOx crescut sobre substrats de (001)SrTiO3 i de (001)LaAlO3; i capes de La0.7Sr0.3MnO3 amb defectes auto-organitzats crescudes sobre substrats de (001)SrTiO3 i de (001)LaAlO3. Els materials estudiats en aquest treball poden ser considerats com capes nanoestructurades resultants de l’autoorganització de defectes que relaxen el desajust: nanoinclusions de MnOx (defectes de volum) en el LaMnO3; parets de macla entre dominis de macla (defectes planars) en La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3 i dislocacions de desajust (defectes lineals) en La0.7Sr0.3MnO3 /LaAlO3. En el nanocompost de LaMnO3:MnOx, s’analitza la formació regular de nanoinclusions d’òxid de manganès verticalment alienades dins d’una capa de LaMnO3 a través d’una caracterització microestructural. Aquestes anàlisis inclouen la determinació de la microestructura del LaMnO3 respecte el substrat conjuntament amb la identificació de la fase de l’òxid de manganès i d’una fase secundària, una capa rica en La a prop de l’intercara LaMnO3-SrTiO3. En el cas del La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3, es realitza una anàlisi detallada de les parets de macla i de les implicacions d’aquestes en les propietats funcionals. Els canvis locals en les propietats físiques i estructurals de les parets de macla permeten veure una capa amb macles com a una estructura auto-organitzada consistint en nano-lamines verticals de La0.7Sr0.3MnO3 fortament comprimides dins d’una matriu tensionada de La0.7Sr0.3MnO3. En el cas de les capes ultrafines de La0.7Sr0.3MnO3/LaAlO3, s’analitza el mecanisme de relaxament d’aquestes capes, les quals alleugen la tensió de desajust a través de la formació de dislocacions per sobre d’un gruix de crític de capa de 2.5nm. Es realitza un estudi detallat dels canvis estructurals, químics i electrònics associats amb les dislocacions, posant especial atenció a la influència dels camps de deformació en la composició química a la nanoescala. En aquesta direcció, s’observa una reorganització química a la regió del nucli de la dislocació, la qual té lloc per acomodar la deformació. També s’explora la dependència de l’organització de les dislocacions amb el gruix de les capes. Finalment, són analitzades les implicacions del camp de deformació de les dislocacions en la topografia i el transport elèctric a la superfície de les capes, demostrant que la naturalesa multi-escala de les dislocacions és de gran potencial per la creació de nanoestructures funcionals organitzades espontàniament en la superfície de capes fines d’òxids complexes. Els principals resultats i conclusions obtinguts en aquesta Tesis obren una nova perspectiva per al desenvolupament d’estructures funcionals auto-organitzades basades en defectes que relaxen tensions.

Pertenece a

TDX/TDR Tesis Doctorales en Red  

Autor(es)

Bagués Salguero, Núria - 

Id.: 71377364

Idioma: cat  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  application/pdf -  175 p. - 

Palabras claveTem - 

Tipo de recurso: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis  -  info:eu-repo/semantics/publishedVersion  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Formatos:  application/pdf -  175 p. - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Relación: [IsBasedOn] TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

Fecha de contribución: 07-jun-2018

Contacto:

Localización:
* 9788449071003

Otros recursos que te pueden interesar

  1. O processo de redução temática na formação de professores em Iguaí-BA Investigates the Thematic Reduction process carried out during the construction of a didactic and pe...
  2. Automedicação: um tema social para o Ensino de Química na perspectiva da Alfabetização Científica e Tecnológica Neste trabalho o objetivo é investigar a viabilidade da abordagem de temas sociais no Ensino de Quím...
  3. Algumas compreensões de licenciandos em Física sobre o fenômeno das mudanças climáticas O processo de contextualização dos conteúdos escolares tem sido visto como um dos caminhos para elab...
  4. A saúde enquanto tema transversal em livros didáticos de ciências para os anos iniciais do ensino fundamental Este estudo objetivou verificar a presença de conteúdos relacionados à saúde, enquanto Tema Transver...
  5. Marco para el análisis del tema ecológico en la literatura venezolana The purpose of the article is to systematize the theoretical premises that support the analytical ap...

Otros recursos de la mismacolección

  1. Desarrollo de un método analítico para la cuantificación de acrilamida en tostadas de tortillas de maíz procedentes de Monterrey (México) y estimación de la exposición dietética La acrilamida es una molécula muy polar altamente soluble en agua. Es un compuesto neurotóxico, geno...
  2. New oxynitride materials with luminescent, magnetic and catalytic properties En les darreres dècades els oxinitrurs han rebut un interès creixent degut al vast rang d'aplicacion...
  3. Infectious keratoconjunctivitis at the wildlife-livestock interface from mountain systems: dynamics, functional roles and host-mycoplasma interactions La queratoconjuntivitis infecciosa (QCI) és una malaltia ocular que afecta a ovins i caprins, tant d...
  4. Evaluación y análisis del “media policy-making” de la reforma socialista del sector audiovisual y la Ley General de la Comunicación Audiovisual (2004-2011) Esta tesis doctoral analiza el proceso de elaboración de las políticas de comunicación (media polic...
  5. Self-assembled monolayers of electroactive molecules for the preparation of memory devices El objetivo fundamental de los circuitos eléctricos es la miniaturización utilizando moléculas, de m...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.