1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

Aquesta tesi es pot dividir en dues parts diferents: i) RMN i ii) la reactivitat. El factor comú d'ambdues seccions són els polioxometal·lats (POMs). Els POMs són anions moleculars polimetàl·lics formats de l'agregació de blocs MO6 octaèdrics de metalls de transició en els seus estats d'oxidació més alts, i oxigen, que estan connectats per vèrtexs i arestes. La primera part està relacionada amb la caracterització dels POMs. En particular, es basa en el càlcul de paràmetres d'espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear (RMN). En primer lloc, s’ha estudiat el nucli 17O. S’ha establert una estratègia basada en DFT per calcular i racionalitzar desplaçaments químics de 17O de polioxoanions amb alta precisió. S’ha demostrat que els càlculs realitzats amb els funcionals de tipus GGA PBE, incloent spin-òrbit i correccions d’escalatge, proporcionen un error mitjà absolut (MAE) <30 ppm, un valor petit tenint en compte el rang dels desplaçaments químics de 17O en els POMs. També s’ha realitzar un estudi similar per a la determinació de desplaçaments químics de 31P en els POMs amb mètodes DFT. S’ha descrit el primer polioxometalat que conté tal · li, el qual s’ha sintetitzat i determinat estructuralment. S’ha realitzar un estudi detallat de 203 / 205Tl de RMN per tal de reproduir els valors experimentals. El δ (205Tl) es poden reproduir molt bé amb metodologia DFT.La segona part inclou l'estudi de la reactivitat dels POMs. Matt et. al. (Energy Environ. Sci. 2013, 6, 1504) va dissenyar un pol·lioxometalat que contenia un fotosensibilitzador de Ir(III), capaç de fer evolucionar de manera eficient H2. El mecanisme de recol·lecció de llum visible, la formació de les espècies amb càrrega separada i la reducció de protons ha estat analitzat amb mètodes DFT i també amb mètodes Time-Dependent (TD-DFT). En l'última part, es presenta un estudi computacional on s’investiga (a) els efectes de diferents lligands d'òxid en {M5O18}6- en vers la reacció de protonolisis del enllaç M’-OR (b) els efectes de diferents metalls M' en la hidròlisi de el pol·lioxometalat [(RO)M'W5O18]n-. Per últim s’ha realitzat un estudi experimental sobre la protonació del dímer, (TBA)6[(μ-O) (TiW5O18) 2].

Pertenece a

TDX/TDR Tesis Doctorales en Red  

Autor(es)

Pascual Borràs, Magdalena - 

Id.: 71043656

Idioma: eng  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  application/pdf -  183 p. - 

Palabras clavePol·lioxometalats - 

Tipo de recurso: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis  -  info:eu-repo/semantics/publishedVersion  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Formatos:  application/pdf -  183 p. - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Relación: [IsBasedOn] TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

Fecha de contribución: 04-mar-2018

Contacto:

Localización:

Otros recursos que te pueden interesar

  1. A mammary adenocarcinoma murine model suitable for the study of cancer immunoediting La inmunoedición del cáncer es un proceso dinámico compuesto de tres fases: eliminación (EL), equili...
  2. Mental representation of english complex nominals by spanish speakers
  3. A contrastive study of english and spanish post-nuclear patterns This corpus-based paper is aimed at establishing differences and similarities between English and Sp...
  4. New records of social wasps (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae) in Alagoas state, Brazil In this study, the social wasps Mischocyttarus rotundicollis (Cameron)and Polybia bistriata (Fabrici...
  5. FUNARI, Pedro Paulo A. Dressel 20 Inscriptions from Britain and the Consumption of Spanish Olive Oil with a Catalogue of Stamps. BAR British Series 250, Oxford, 1996.

Otros recursos de la mismacolección

  1. Family factors and psychiatric disorders among puerto rican children and youth in two different socio-cultural contexts Objectius: (1) Analitzar si la calidesa dels pares (CP) s'associa amb trastorns psiquiàtrics específ...
  2. City-Port Interface. A conflict on urban activities. A case study: Barcelona-Tarragona L’aparentment normalitzat procés d’expansió portuari i posterior aprofitament urbà del sol avançat p...
  3. Stereoselective Cyclopropanations via Gold(I)-Catalyzed Retro-Buchner Reactions La formació de carbens bencílics d’or(I) a partir de cicloheptatriens substituïts en la posició 7, a...
  4. Fiscal harmonization in the context of globalization and growing demand of more regional autonomy La següent tesi investiga l'existència de la competència tributària i les interaccions entre les pol...
  5. Seafood as a dietary source of emerging organic contaminants. A case-study in Tarragona County, Spain. Aquesta Tesi Doctoral pretén contribuir a incrementar el coneixement sobre la presència de diverses ...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.