1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

Instellingen voor hoger onderwijs concurreren voortdurend met elkaar inzake onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Dit vertaalt zich in een ruim aanbod aan(gespecialiseerde) opleidingen en de strijd om zoveel mogelijk studenten en onderzoekers aan te trekken. Tertiair onderwijs is uitgegroeid tot een "business" waarbij "de één zijn dood, is de ander zijn brood" de belangrijkste drijfveer is. Zo is het blijkbaar normaal dat een universiteit bij wijze van promotiecampagne een wedstrijd organiseert waarbij de winnaar een jaar gratis mag studeren met het nodige "studentikoze" comfort. De "onderwijsmarkt" in het algemeen en de verregaande reclame en promoties in het bijzonder , zijn het resultaat van de vele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in combinatie met de "internationalisering" en "globalisering". Deze evoluties dwingen de instellingen om zich permanent aan te passen en te verbeteren. Enkel zo kunnen zij tegemoet komen aan de steeds evoluerende vraag van de stakeholders. Thans ontaardt deze concurrentiestrijd steeds meer in een ware veldslag. Deze bijdrage onderzoekt of, en zo ja binnen welke grenzen, instellingen (en associaties) voor hoger onderwijs reclame- en promotiecampagnes kunnen voeren.

Pertenece a

Document Server@UHasselt  

Autor(es)

Baekeland, Christophe - 

Id.: 55239746

Idioma: neerlandés  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo de recurso: Journal Contribution  -  Refereed  -  Article  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Fecha de contribución: 04-may-2012

Contacto:

Localización:
* Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 2011-2012 (3-4), p. 175-202
* 0778-0443

Otros recursos que te pueden interesar

  1. His temporibus accommodata. Über die Grenzen der Anbequemung der Philologia sacra des Glassius
  2. On the use of staan ('stand'), liggen ('lie') and zitten ('sit') by French-speaking learners of Dutch. Report on an elicitation study
  3. “Liggen, zitten, staan: een machtig triumviraat.” [Lie, sit, stand: a powerful triumvirate] International audience
  4. Catalogus van eenen buitengewoon kostbaren, by uitnemendheid deftigen en ongemeen zindelyken inboedel : bestaande in drie voortreffelyke schoone dubbele snoeren paarlen, kostbaare en pretieus gezette juweelen, goude zakhorologien, ketting en andere kostbaarhedens ... : alles nagelaten by wylen vrouwe Johanna Jacoba Remmers, weduwe den Heere Jacobus Remmers, al het welke verkogt zal worden op dingsdag den 11 april 1820 en volgende dagen, in Amsterdam door den Heer Notaris Jacob Olzati voor het huis van de overledene, op de Keizersgragt, by de Brouwersgragt, over de Groenlandsche Pakhuizen ... / Lugt, F. Répertoire des catalogues de ventes publiques,
  5. Messwerte der umweltradioaktivität in den ländern der gemeinschaft im jahre 1971 luft-niederschlage-wasser. EUR 4907. = Résultats des mesures de la radioactivite ambiante dans les pays de la communaute en 1971 air-retombees-eaux. EUR 4907. = Risultati delle misure della radioattività ambiente nei paesi della comunità nel 1971 aria-ricadute-acque. EUR 4907. = Resultaten van de metingen van de omgevingsradioactiviteit in de landen van de gemeenschap voor 1971 lucht-radioactieve neerslag-water. EUR 4907.

Otros recursos de la mismacolección

No existen otros recursos

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.