1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

La medicalització en la infància, actualment, és un tema polèmic com a conseqüència de l’epidèmia de trastorns mentals que afecta infants i adolescents. Des d’aquesta perspectiva, es considera que una part de la població infantil i juvenil es veu perjudicada per diagnòstics psiquiàtrics erronis i tractaments innecessaris. Per tant, la principal preocupació que emmarca aquesta investigació se centra en els nens i adolescents que s’estan etiquetant amb diagnòstics falsos positius de trastorns mentals i “tractats” farmacològicament com si tinguessin greus patologies. El trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) ha estat triat com a tema transversal d’aquest estudi perquè en diferents països presenta una alta prevalença. A partir d’aquest context, s’ha establert com a principal objectiu d’investigació analitzar com el concepte de risc i les classificacions del Manual diagnòstic i estadístic de trastorns mentals (DSM) enteses com a estratègies biopolítiques, es trasmeten als mitjans socials i articulen el procés de medicalització dels infants, a través d’utilitzar els microsistemes fràgils (escola, família i associacions de suport). El desenvolupament de la investigació parteix d’una perspectiva crítica interpretativa per a l’anàlisi de dades, que van ser obtingudes a partir de la triangulació de fonts i de tècniques: revisió integradora, grup focal, entrevistes, aplicació de qüestionaris oberts i etnografia virtual. Els camps d’investigació han estat una escola pública de Florianópolis i dues comunitats virtuals de la xarxa social Facebook. Es considera que les informacions sobre els trastorns mentals escampades per les xarxes socials, amb la identificació d’educatives, i sumades a la publicitat, caracteritzen la vulnerabilitat del camp virtual. Aquest escenari facilita l’ampliació dels horitzons de consum, introduint productes que cobreixin les necessitats culturals creades (benestar, millor rendiment, més productivitat...), transformant així, culturalment, allò que es considera normal en patològic. Per tant, una part significativa dels diagnòstics de TDAH en infants i adolescents poden ser induïts per aquest procés que jo anomeno de contagi social.

Pertenece a

TDX/TDR Tesis Doctorales en Red  

Autor(es)

Martinhago, Fernanda - 

Id.: 71181278

Idioma: por  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  application/pdf -  245 p. - 

Palabras claveMedicalització - 

Tipo de recurso: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis  -  info:eu-repo/semantics/publishedVersion  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Formatos:  application/pdf -  245 p. - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Relación: [IsBasedOn] TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

Fecha de contribución: 08-abr-2018

Contacto:

Localización:

Otros recursos que te pueden interesar

  1. Química de polienos : desarrollo de nuevas estrategias sintéticas en tándem dirigidas a la obtención de scaffolds policíclicos Las reacciones dominó constituyen una rama fascinante de la química orgánica. Estas han sido definid...
  2. Ocupações e Rendimentos de Mulheres e Homens nas Áreas Rurais no Nordeste do Brasil: uma análise para primeira década do século XXI Este trabalho examina as ocupações e fontes de renda de mulheres e homens das famílias das áreas rur...
  3. A constitucionalidade da permissão do sacrifício de animais nas religiões afrodescendentes: um olhar sobre a lei nº 12.131/04 Em 22 de julho de 2004, foi sancionada a Lei Estadual nº 12.131/2004, no Estado do Rio Grande do Sul...
  4. Negociação coletiva no direito internacional do trabalho e a reforma trabalhista O presente estudo identificará a norma jurídica internacional, basicamente produzida pela Organizaçã...
  5. Avaliação do desempenho da Estomatologia em um Centro de Especialidade Odontológica : análise de 1.039 prontuários Prontuário é definido como o documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e im...

Otros recursos de la mismacolección

  1. Quality and safety in the airline industry and their influence on company profitability L™objectiu de la present tesi era contribuir al coneixement de les conseqüències i l™impacte de la q...
  2. Coordinated effects of synaptic activity and muscle contraction on cpkc regulation by pdk1 and bdnf/trkb signalling. An approach towards the amyotrophic lateral sclerosis pathophysiology El sistema neuromuscular és un complex circuit interconnectat en el qual les motoneurones presinàpti...
  3. Privacy-Preserving Crowdsourcing-Based Recommender Systems for E-Commerce & Health Services En l’actualitat, els sistemes de recomanació han esdevingut un mecanisme fonamental per proporciona...
  4. L'obra poètica de Salvador Estrem i Fa. Estudi i edició L'objecte d'estudi d'aquesta tesi és l'obra poètica de Salvador Estrem i Fa (Falset, 1893-1936), de ...
  5. La regulación de las empresas transnacionales domiciliadas en la Unión Europea en relación con sus estándares de comportamiento y su responsabilidad por los daños ambientales causados en terceros Estados La present tesi se centra en els impactes ambientals causats per les activitats globals de les ETN e...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.