1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

'Demografie & Samenleving' is het eerste wetenschappelijk basiswerk in het Nederlands over demografie. In 10 hoofdstukken komen omzeggens alle demografische aspecten aan bod, gaande van definities en basisprincipes, over databronnen, nataliteit, nuptialiteit en samenlevingsvormen, mortaliteit, bevolkingsgroei en -projecties, structuur van de bevolking, beleidsrelevante vraagstukken, tot wereldbevolking, en ruimtelijke mobiliteit. Samen geven deze aspecten een verantwoord inzicht in demografische kengetallen, evoluties, trends en gevolgen. Hoewel de demografische basisprincipes eveneens ruim aan bod komen is dit werk hoofdzakelijk sociaal-wetenschappelijk en niet zo zeer statistisch of wiskundig georiënteerd. Het handboek is multidisciplinair opgevat en biedt voor veel mensen die direct of indirect met demografie in aanraking komen een verrijkend raamwerk waarmee ze elementen uit hun eigen vakgebied kunnen analyseren. Rijkelijk geïllustreerd met tabellen, figuren, info's en bijlagen, wordt in 'Demografie & Samenleving' een verhelderende kijk gegeven op de Belgische, Nederlandse en tevens de Europese en mondiale demografische situatie. Uitgebreide bibliografische referenties, inhoudslijsten, een index en een vertalend lexicon maken het boek gebruiksvriendelijk voor elke lezer.

Pertenece a

Document Server@UHasselt  

Autor(es)

DE GROOTE, Patrick -  Truwant, V. - 

Id.: 54909794

Idioma: inglés  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  448 - 

Tipo de recurso: Book  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

Formatos:  448 - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Fecha de contribución: 22-dic-2011

Contacto:

Localización:
* 90-5867-302-2

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.