1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

[CAT] El tipus de finançament a Espanya és dictaminat per la Constitució Espanyola de l’any 1978. Espanya és divideix amb Comunitats Autònomes i cadascuna d’estes forma part d’un dels dos tipus de règim econòmic. Per una part estan les Comunitats Autònomes (CCAA) que formen part del Règim Comú, i compten amb mitjans econòmics per part del Govern Central mitjançant els seus tributs cedits i propis. Per altra part, estan les CCAA que formen part del Règim Foral què, en concret, són el País Basc i Navarra. Per últim estan les ciutats de Ceuta i Melilla que són ciutats autonòmiques; i Canàries que té altre tipus de finançament en què els seus principals ingressos són a partir de l’Impost General Indirecte Canari (IGIC) i l’Impost de combustible derivat del petroli. Així, per a analitzar el finançament de les CCAA amb règim comú és necessari conèixer abans quin és el Producte Interior Brut d’Espanya i de les CCAA a més d’estudiar les balances fiscals per a concloure si presenten dèficit o superàvit pressupostari i, per tant, si hi ha falta de finançament o no. En aquest Treball Fi de Grau s’analitza l’economia de cada Comunitat Autònoma que forma part del Règim Comú mitjançant els ingressos i despeses i es valoren les CCAA què tenen molts ingressos i poques despeses o en cas contrari, les CCAA que tenen moltes despeses i reben poc finançament per part de l’estat central. No obstant això, s’analitza més detingudament el cas de la Comunitat Valenciana i el finançament que rep de l’Estat central per a valorar si s’està infrafinançant o no i, si és així, les conseqüències que açò pot provocar com és l’exemple d’un elevat dèficit pressupostari.

Pertenece a

RiuNet. Repositorio institucional de la Universitat de Valencia  

Autor(es)

MONTELL CLIMENT, ANNA - 

Id.: 70145545

Idioma: cat  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Palabras claveFinanciación pública - 

Tipo de recurso: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial (by-nd-nc)

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Fecha de contribución: 21-oct-2017

Contacto:

Localización:

Otros recursos que te pueden interesar

  1. Innovación, financiación pública y tamaño empresarial (Innovation, public funding and company size) Resumen A partir de los microdatos de la "encuesta sobre innovación tecnológica 1998-2000" se const...

Otros recursos de la mismacolección

  1. Plan de comunicación y campaña institucional para el Departamento de Diversidad del Ayuntamiento de Gandia. El objetivo principal de este trabajo final de carrera es elaborar un plan de comunicación y diseñar...
  2. Anatomía y morfología de las plantas superiores El conocimiento de la estructura interna y de la morfología de las plantas son fundamentales para la...
  3. Problemas de electrónica digital Existen numerosas publicaciones docentes, tanto nacionales como internacionales,pero no hay tantas p...
  4. Verificación de equipos de aplicación de fitosanitarios en centrales hortofrutícolas La Directiva 2009/128/CE, de 21 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre Uso Sostenib...
  5. Axonometría ortogonal y oblicua La publicación trata los fundamentos teóricos de los sistemas de representación axonométricos. Aunqu...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.