1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

La tesi “La música vocal de Josep Soler. Escrits teòrics i obra musical” és una investigació sobre l’obra vocal de l’autor exceptuant-ne la dramàtica: òpera i oratori, complementada amb una anàlisi sobre el pensament i tècniques musicals, així com sobre el substrat ideològic que fonamenta la seva activitat creadora i la funció de l’artista expressada en innumerables articles i assaigs. La tesi està dividida en una introducció, i tres capítols, més quatre apartats dedicats a les conclusions, la bibliografia, el catàleg dels escrits i la discografia. La introducció es presenten les motivacions que han inspirat la investigació: l’estudi de l’obra de Soler com a continuador del seu mestre Cristòfor Taltabull i la importància de la seva pròpia obra vocal en el context actual. També en aquesta introducció s’assenyalen els objectius: 1. Estudi i anàlisi del pensament filosòfic que sustenta la composició musical de Josep Soler. 2. Estudi i anàlisi dels tres sistemes compositius de compositor: atonalisme, dodecatonisme, i ús de l’acord del Tristany. 3. Elaboració del catàleg de totes les obres vocals de l’autor. El primer capítol està dedicat a l’estat de la qüestió i es desenvolupa amb una anàlisi de totes les publicacions i escrits dedicat a l’obra del compositor separats en tres apartats principal 1. Articles divulgatius publicats a revistes de divulgació cultural o periodístics; 2. Entrevistes. 3. Articles de caire científic o sorgits en l’àmbit universitari. Aquest primer capítol té com a conclusions les següents: 1. Josep Soler ha estat present d’una manera continuada en les publicacions culturals, i ha gaudit d’uns crítics que han posat de relleu la consistència de la seva música. 2. Que al llarg d’aquests anys la seva música no ha tingut canvis estilístics importants i aquesta continuïtat s’ha manifestat en els escrits dels crítics i musicòlegs que han analitzat la seva obra. 3. Que la idea d’un music religiós ha anat evolucionant cap un concepte de músic en la recerca de la Transcendència. 4. Si la seva música no ha sofert canvis dràstics, el seu pensament tampoc i això també es pot comprovar al llarg de les seves entrevistes. El segon capítol està dedicat a l’anàlisi dels sistemes compositius emprats pel compositor: atonalisme, dodecafonisme i ús de l’acord del Tristany. També hi ha un esment especial a l’ús de la teoria del Pitch-Class com a mètode d’anàlisi. El capítol arriba a les següents conclusions: 1. El material base des del qual sorgeix les obres de Soler és d’una gran simplicitat: l’interval de tritó en la música atonal, una sola sèrie però amb un tramat molt compacte i l’acord del Tristany presentat de forma clara o amb petites modificacions notes estranyes, carència d’alguna nota, o altres. 2. Composició directa sense esbossos, ni idees preconcebudes, esquemes, ni plantejaments d’estructura formal i harmònica. 3. Elecció de textos de gran qualitat literària i principalment d’autors no catalans ni espanyols, en els darrers temps redescoberta dels textos de Verdaguer i Llull. 4. Tractament curós de la veuen. Preferència en els inicis per les veus agudes i lleugeres. Absència quasi total del registre de baix en la música de lied. El tercer capítol i nucli central de la tesi és el catàleg de l’obra vocal, no dramàtica, de Josep Soler, El catàleg és divideix en dos apartats principals: obres amb participació de cor, i obres sense participació de cor. El catàleg té una clara vocació per afavorir la interpretació i consta dels següents ítems: 1. Identificació de l’obra per un número de catàleg. 2. Títol de l’obra. 3. Forma musical, principalment lied, cor, cantata. 4. Instrumentació. Indicant tots els instruments de forma clara, i sense abreviatures numèriques. 5. Durada. Normalment proporcionada pel compositor. En el cas d’haver estat enregistrada he utilitzat la que consta en el enregistrament. 6. Idioma i text. El text no solament les referències de l’autor sinó el text complet ja que alguns són de difícil accés i era molt arbitrari seleccionar dels fragments. 7. Data de composició. 8. Manuscrit on està localitzat. 9. Impressió si n’hi ha. Tant privada feta per un copista, com si és comercial. 10. Estrena i circumstancies: data, lloc i intèrprets. 11. Enregistrament si n’hi ha comercial, privat o d’alguna televisió o ràdio pública o privada. 12. Tècnica compositiva. 13. Comentari. Si hi ha alguna característica o vicissitud de la composició que cal destacar. 14. Per últim bibliografia de l’obra, del text o alguna altra qüestió. Aquesta bibliografia per la seva especificitat moltes vegades no està recollida a la bibliografia general. En un dels apartats complementaris hi ha la traducció al català dels textos de les obres. Per últim la tesi es complementa amb una bibliografia, una discografia i un catàleg dels escrits del compositor. Les conclusions finals de la tesi: 1. L’actitud del compositor respecte l’art i la creació es vinculen al significat transcendent d’aquest. Des dels seus inicis és reconegut com un compositor religiós. Els seus manuscrits dels primers anys porten en acabar el lema Laus Deo. Però la presa de consciència, després del seu pas pels jesuïtes, el porten a abandonar el catolicisme i cristianisme com institucions sense perdre els sentit transcendent de l’existència i de l’obra artística. La seva obra és un fidel reflexa d’aquest pensament. Els autors triats per bastir la seva obra vocal en donen testimoni. L’espiritualitat de Rilke, de Rumi, de Verdaguer de Llull. Les tres passions, la infinitat de motets, els Responsoris són la mostra d’aquesta espiritualitat. 2. Originalitat i a la vegada tradició en el seu llenguatge. Soler com a culminació de la música del XIX i principis del XX. La seva estimació per la tradició, pel contrapunt, pels grans mestres de l’època medieval, i la seva voluntat d’expressar sentiments amb la música es conjuguen en un llenguatge que es situa a la cruïlla de la destrucció de la tonalitat i del mon que comportava. 3. Es per la raó anterior què la seva obra és un compendi de pensament i música de l’Europa de principis de segle, sense que això suposi ni conservadorisme progressisme, la seva música està en paral·lel al que va significar Bach al segle XVIII, sense valoracions qualitatives sinó de significat de fi d’una època, compendi, i obertura al futur. 4. La invenció del sistema de l’acord del Tristany suposa una innovació i a la vegada un situar-se en una expectativa d’un futur que desconeix. 5. La magnitud de la obra vocal no dramàtica composta per Soler reafirmen la seva condició de compositor per la veu. La catalogació de la seva obra és una necessitat ineludible a la que intenta respondre aquesta tesi tot esdevenint el seu principal objectiu: la realització d’un catàleg temàtic de l’obra vocal no dramàtica.

Pertenece a

TDX/TDR Tesis Doctorales en Red  

Autor(es)

Roura Asensio, Teodor - 

Id.: 70989325

Idioma: cat  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  application/pdf -  473 p. - 

Palabras claveMusicologia - 

Tipo de recurso: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis  -  info:eu-repo/semantics/publishedVersion  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Formatos:  application/pdf -  473 p. - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Relación: [IsBasedOn] TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

Fecha de contribución: 11-feb-2018

Contacto:

Localización:

Otros recursos que te pueden interesar

  1. O percurso estilístico de Manuel de Tavares (c. 1585-1638) Manuel de Tavares, natural de Portalegre, em cuja catedral efectuou a sua formação com o Mestre de C...
  2. Los cantorales de la catedral de Valencia Aquesta catalogació pren com a punt de partida l’últim inventari realitzat en 1900 per D. Joaquín Na...
  3. La procesión, memoria litúrgica del Medievo en la pintura de la Edad Moderna La processó, entesa com l'acte mitjançant el qual una comunitat festeja o celebra i es mostra davant...
  4. A Revaluation of Interior Acoustics in the Iberian Peninsula during the First Half of the Sixteenth Century The 1486 Roman edition of Vitruvio’s treatise De Architectura and the development of Classical cultu...
  5. La revalorización de la acústica de interiores en la península ibérica durante la primera mitad del siglo XVI La impressió a Roma del tractat De Architectura de Vitruvi en 1486 i la revaloració de la cultura cl...

Otros recursos de la mismacolección

  1. (Re) presentar al indígena. El discurso sobre los mapuche en los museos de Chile Esta tesis es una investigación de carácter cualitativo orientada a conocer cómo los museos públicos...
  2. Bottom-up Engineering of Thermoelectric Nanomaterials and Devices from Solution-Processed Nanoparticle Building Blocks In the world around us, it is easy to think in different situations in which there are temperature g...
  3. Greixos i esports de resistència: avaluació d´estratègies de suplementació aguda amb àcids grassos En els darrers anys s’està produint un increment en l’interès i nombre de participants en proves de ...
  4. Role of p38 MAPK in breast cancer In normal epithelial cells, p38α has a well-established role as a tumor suppressor. However, recent ...
  5. El Modelo Bifocal de Práctica Clínica de Lynda J. Carpenito en enfermería, aplicado en el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya Para reducir la variabilidad en las actividades de enfermería y aumentar la calidad en los cuidados ...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.