Sunday, May 29, 2016

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía


Projecte de reforma i canvi d'ús d'una nau situada al barri del Raval

1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario
    registrado en Universia


  Descargar recurso

Detalles del recurso

Pertenece a: RECERCAT  

Descripción: Donades les característiques analitzades en els apartats anteriors, en la reconversió de l’antiganau industrial objecte del projecte, situada al barri del raval de Barcelona, s’ha optat per lacreació de set habitatges destinats a lloguer per artistes i un espai polivalent destinat al’exposició dels treballs realitzats per els inquilins. S’ha optat així per un model de comunitat queconservi la nau com a conjunt i permeti la interrelació dels seus habitants tant entre ells comamb l’entorn. En aquesta línia es considera molt important la relació que es crea amb el barri,entenent que s’ha optat per una solució que interacciona amb l’entorn i s’enenriqueix d’aquest.El barri de Raval, en continuo desenvolupament es idoni per el desenvolupament d’activitatsartístiques, centre de la cultura i art contemporani de Barcelona ( CCCB, MACBA), el seu interiortambé guarda universitats (UB filosofia, geografia i historia, Blanquerna-URL facultat decomunicació), l’escola d’art Massana, la seu de l’institut d’estudis catalans, així com la futuraseu de la filmoteca de Catalunya. Barri històric amb importants mostres d’arquitectura (des deel segle XVIII fins a l’actualitat), barri multicultural i lloc d’acollida per a nouvinguts, barri de vidanocturna amb petits bars emulant la bohèmia francesa, barri de petits comerços de jovescreadors, botigues de segona mà i hotels de gran luxe, barri d’“street art”, graffitis i skaters, elbarri del Raval es un barri que no dorm mai, on sempre estan passant coses i on totes lespropostes semblen encabir-s’hi. En aquest marc resulta idoni pensar en uns habitatges - taller perartistes, amb el taller situat en la façana principal, desenvolupant així un carreró per al treballd’artistes, procurant donar un nou ús a l’antiga fabrica, creant així una fabrica d’art. Altramentl’espai polivalent funciona com a aparador del que està passant en aquesta comunitatd’artistes, i d’alguna forma retorna al barri allò que ha rebut. La galeria d’art, la botiga i el petitcafè -tertúlia, funcionen com un espai comercial públic dintre el barri i animen a la gent quepasseja a conèixer el treball dels inquilins que habiten les vivendes taller.- Tipus d’intervenció:La intervenció a realitzar a la nau és la de reforma per al seu canvi d’ús, alguns elementsrequereixen la seva rehabilitació com es el cas de l’antiga coberta que ha de ser substituïda peruna nova. La reforma consisteix en l’enderroc d’antics envans i la construcció de novesdivisions. En qualsevol cas es conserva l’estructura original que on és necessari es reforça ambuna supletòria.En la intervenció s’ha tingut en compte l’adequació constructiva a la normativa actualmentvigent (LOE, CTE, decrets habitabilitat i accessibilitat), d’altra banda s’han considerat mesuresd’adequació mediambiental tant en la tria de materials com amb la incorporació de mesuresque millores l’eficiència energètica de l’edifici i la incorporació de energies renovables.- Ús característic de l’edifici i altres usos previstosEs preveu l’ús d’habitatges, per a les set vivendes-taller i un ús comercial a l’espai polivalent- Programa funcionalEls habitatges estan formats per planta baixa i altell, la planta baixa esta la destinada a la zonade dia de l’habitatge i també allotjarà en l’entrada el taller. Tots els habitatges disposaran d’untaller, estar- menjador, cuina, bany complementari i un petit pati exterior. En l’altell es disposa lazona de nit de l’habitatge on depèn de la tipologia de l’habitatge hi haurà un dormitori, dos otres i un o dos banys.L’espai polivalent costa d’una espai expositiu/galeria flexible en funció de les obres a exposar,una cafeteria amb taules tant el l’interior com en l’exterior i dos banys (homes i dones, sent unadaptat a persones amb minusvalia) . També disposarà d’una botiga.- Relació amb l’entornEn l’intervenció de la nau es pretén mantenir la relació ja existent entre l’antiga indústria il’entorn en el que es trobava. D’aquesta manera s’opta per mantenir el ritme de lafaçana que dona al carrer Sant Martí, aprofitant cada un dels finestrals/porta (tot i quealgun es troben tapiats) per delimitar els habitatges, d’aquesta manera cada und’aquests finestrals es converteix en l’entrada als habitatges fruit del canvi d’ús. Demanera similar s’actua amb l’espai polivalent, aprofitant la gran entrada, que abansservia d’entrada a trànsit rodat a la nau, per permetre un gran espai obert decomunicació de la galeria d’art amb el carrer, els dos finestrals restants de la façana delcarrer Sant Martí s’aprofiten per fer el servei d’aparador de la botiga de l’espai polivalent.Així podem veure com la façana del carrer Sant Martí, tota ella, actua com a espaid’intervenció amb el barri i els seus passejants, convidant en el cas de l’espai polivalent aentrar i fer-se partícip de l’experiència artística de la comunitat, volent ésser aquest unespai d’intercanvi entre la comunitat i la gent que hi entra.

Autor(es): Gorriti Romero, Ainara -  Malanda Delgado, Jesús Angel - 

Id.: 55278409

Idioma: cat  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Palabras claveÀrees temàtiques de la UPC -  Edificació - 

Tipo de recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

: Open Access

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Fecha de contribución: 15-ene-2013

Contacto:

Localización:


Otros recursos que te pueden interesar

  1. Modelo de planificación aplicando la Teoría del caos y la complejidad en instituciones de educación superior privadas en Cataluña, España/familiares en Puebla, México Private and familiar enterprises have taken a huge importance in global economy who talks about a co...
  2. Códigos desplazables : hacia una estética evolutiva de la arquitectura Epistemological Framework. The present thesis provides a specific approach to the realm of Evolutio...
  3. Contributions to the algorithms and methodologies for virtual infrastructure provisioning Virtualization is defined as the process consisting of building a virtual resource on top of one or ...
  4. Advanced optical technologies for phytoplankton discrimination : application in adaptive ocean sampling networks There is a lack on ocean dynamics understanding, and that lead oceanographers to the need of acquiri...
  5. Energy efficient control of electrostatically actuated MEMS Plenty of Micro-electro-mechanical Systems (MEMS) devices are actuated using electrostatic forces, a...

Otros recursos de la misma colección

No existen otros recursos

Valoración de los usuarios

No hay ninguna valoración para este recurso.Sea el primero en valorar este recurso.
 

Busque un recurso