1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

In deze zaak wordt een stedenbouwkundige vergunning aangevochten voor het oprichten van een meergezinswoning met twee woongelegenheden waarbij als vergunningsvoorwaarde wordt opgelegd dat er “achteraan 4 parkeerplaatsen [moeten worden] voorzien” en dat er “ook achteraan nog steeds een tuinstrook gevrijwaard [dient] te worden aansluitend bij de eengezinswoning”. Een vergunningverlenend bestuursorgaan kan slechts voorwaarden opleggen bij een vergunning voor zover ze voldoende precies zijn, ze redelijk zijn in verhouding tot de vergunde handelingen, ze kunnen worden verwezenlijkt door enig toedoen van de aanvrager en ze de uitvoering van de vergunde handelingen niet afhankelijk maken van een bijkomende beoordeling door de overheid. De Raad oordeelt dat de deputatie artikel 4.2.19, § 1 VCRO schendt door niet te bepalen waar exact de parkeerplaatsen moeten worden ingeplant en evenmin op welke manier deze parkeerplaatsen moeten worden uitgevoerd (afmetingen, materialen).

Pertenece a

Document Server@UHasselt  

Autor(es)

Loose, Tom -  Schijns, Chris -  Kempe, Katrien - 

Id.: 69523761

Idioma: neerlandés  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  application/pdf - 

Tipo de recurso: Journal Contribution  -  Refereed  -  Article  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

Formatos:  application/pdf - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Fecha de contribución: 07-ene-2017

Contacto:

Localización:
* Milieu- en energierecht, 2016(4), p. 322-336
* 1373-4342

Otros recursos que te pueden interesar

  1. A comparative study of seasonal food and feeding habits of beardless barb, Cyclocheilichthys apogon (Valenciennes, 1842), in Temengor and Bersia Reservoirs, Malaysia The food and feeding habit of beardless barb, Cyclocheilichthys apogon (Valenciennes, 1842), from fa...
  2. Influence of broodstock age on sperm quality traits in Rutilus frisii and its effect on fertilization success In this study, age-dependent changes of sperm quality parameters in Rutilus frisii were investigated...
  3. Alteration in haemato-biochemical profiles of rainbow trout Oncorhynchus mykiss affected by Saprolegnia spp - A potential constraint for culture of trout in Kashmir Himalaya Haemato-biochemical studies in rainbow trout infected with Saprolegnia were carried out under temper...
  4. Assessing genetic diversity of populations of bartail flathead (Platycephalus indicus Linnaeus, 1758) in the northern part of the Persian Gulf using AFLP markers Genetic diversity of six populations of bartail flathead (Platycephalus indicus Linnaeus, 1758) was ...
  5. Analysis of diet of piscivorous fishes in Bovan, Gruža and Šumarice Reservoir, Serbia Diet of adult pikeperch Sander lucioperca, Eurasian perch Perca fluviatilis, northern pike Esox luci...

Otros recursos de la mismacolección

No existen otros recursos

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.