1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

In deze zaak wordt een stedenbouwkundige vergunning aangevochten voor het oprichten van een meergezinswoning met twee woongelegenheden waarbij als vergunningsvoorwaarde wordt opgelegd dat er “achteraan 4 parkeerplaatsen [moeten worden] voorzien” en dat er “ook achteraan nog steeds een tuinstrook gevrijwaard [dient] te worden aansluitend bij de eengezinswoning”. Een vergunningverlenend bestuursorgaan kan slechts voorwaarden opleggen bij een vergunning voor zover ze voldoende precies zijn, ze redelijk zijn in verhouding tot de vergunde handelingen, ze kunnen worden verwezenlijkt door enig toedoen van de aanvrager en ze de uitvoering van de vergunde handelingen niet afhankelijk maken van een bijkomende beoordeling door de overheid. De Raad oordeelt dat de deputatie artikel 4.2.19, § 1 VCRO schendt door niet te bepalen waar exact de parkeerplaatsen moeten worden ingeplant en evenmin op welke manier deze parkeerplaatsen moeten worden uitgevoerd (afmetingen, materialen).

Pertenece a

Document Server@UHasselt  

Autor(es)

Loose, Tom -  Schijns, Chris -  Kempe, Katrien - 

Id.: 69523761

Idioma: neerlandés  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  application/pdf - 

Tipo de recurso: Journal Contribution  -  Refereed  -  Article  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

Formatos:  application/pdf - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Fecha de contribución: 07-ene-2017

Contacto:

Localización:
* Milieu- en energierecht, 2016(4), p. 322-336
* 1373-4342

Otros recursos del mismo autor(es)

  1. Rechtspraak in kort bestek: Raad voor Vergunningsbetwistingen (juli 2015 - december 2015) Deze zaak heeft betrekking op een verleende stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een win...
  2. Het standstill-beginsel: afdwingbaar in het kader van individuele vergunningsbeslissingen? Noot bij RvVb 22 september 2015, nr. A/1516/0018 In deze noot wordt de beoordeling van de Raad voor Vergunningsbetwistingen aangaande de afdwingbaarh...
  3. Rechtspraak in kort bestek: Raad voor Vergunningsbetwistingen (1 januari 2015 – 30 juni 2015) Het toegenomen belang van de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor het Vlaamse o...
  4. De omgevingsvergunning: een nieuwe wind? In deze bijdrage wordt de bestaande rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad ...
  5. Europese luchtkwaliteitsnormen inzake fijn stof en hun impact op het Vlaamse omgevingsrecht In deze bijdrage worden de Europese kwaliteitsnormen en planverplichtingen inzake fijn stof besproke...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.