1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

In deze zaak wordt een stedenbouwkundige vergunning aangevochten voor het oprichten van een meergezinswoning met twee woongelegenheden waarbij als vergunningsvoorwaarde wordt opgelegd dat er “achteraan 4 parkeerplaatsen [moeten worden] voorzien” en dat er “ook achteraan nog steeds een tuinstrook gevrijwaard [dient] te worden aansluitend bij de eengezinswoning”. Een vergunningverlenend bestuursorgaan kan slechts voorwaarden opleggen bij een vergunning voor zover ze voldoende precies zijn, ze redelijk zijn in verhouding tot de vergunde handelingen, ze kunnen worden verwezenlijkt door enig toedoen van de aanvrager en ze de uitvoering van de vergunde handelingen niet afhankelijk maken van een bijkomende beoordeling door de overheid. De Raad oordeelt dat de deputatie artikel 4.2.19, § 1 VCRO schendt door niet te bepalen waar exact de parkeerplaatsen moeten worden ingeplant en evenmin op welke manier deze parkeerplaatsen moeten worden uitgevoerd (afmetingen, materialen).

Pertenece a

Document Server@UHasselt  

Autor(es)

Loose, Tom -  Schijns, Chris -  Kempe, Katrien - 

Id.: 69523761

Idioma: neerlandés  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  application/pdf - 

Tipo de recurso: Journal Contribution  -  Refereed  -  Article  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

Formatos:  application/pdf - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Fecha de contribución: 07-ene-2017

Contacto:

Localización:
* Milieu- en energierecht, 2016(4), p. 322-336
* 1373-4342

Otros recursos que te pueden interesar

  1. Capacity building and training requirement for effective fisheries and aquaculture extension in Nigeria This paper examines the importance of capacity building and training requirement for the benefit of ...
  2. Diseases associated with livestock integrated fish farming in Nigeria: a review Just like other animals and humans, fishes are prone to diseases and predation. Diseases can be caus...
  3. A survey of ectoparasites associated with 3 species of fish Auchenoglanis occidentalis, Oreochromis niloticus and Bagrus bayad in River Benue, Makurdi, Benue State, Nigeria A survey of ectoparasites of three species of fish (Oreochromis niloticus, Auchenoglanis occidentali...
  4. Efficiency of Different Integrated Agriculture Aquaculture Systems in the Red River Delta of Vietnam Peer reviewed
  5. Characterization of apple metagenome in Belgium Peer reviewed

Otros recursos de la mismacolección

No existen otros recursos

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.