1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

La present recerca doctoral es dedica a les representacions de Ramon de Penyafort (c.1185-1275) dins del marc de la construcció de la imatge religiosa en època moderna. El punt de partida és l’anàlisi de les primeres figuracions medievals del dominic català, amb l’objectiu d’observar d’una manera àmplia i transversal la gènesi, evolució i variants experimentades en la seva iconografia d’ençà del 1601, quan el personatge assoleix definitivament la santedat. Els continguts de la tesi s’han organitzat a partir de tres blocs principals, precedits per la introducció i les conclusions pertinents. El primer bloc presenta un recull biogràfic de Ramon de Penyafort com a personatge històric, tot subratllant les principals fites que contribuïren a la seva fama com a jurista i predicador de prestigi, abans d’afrontar detalladament la història del procés de canonització del personatge des de la seva mort l’any 1275, fins a la solemne canonització de 1601, celebrada a la nova Basílica de Sant Pere, sota la cúpula dissenyada per Michelangelo. El segon bloc de la tesi gira a redós de la difusió del culte a sant Ramon de Penyafort després de 1601 a Catalunya, però també a les penínsules ibèrica i itàlica, completant el marc geogràfic de l’anomenat Mediterrani catòlic. En aquests territoris es constata com durant les primeres dècades del segle XVII el culte a sant Ramon de Penyafort esdevé emergent i genera esplendoroses festes de canonització, però també nous encàrrecs artístics destinats a la veneració del dominic català, entre els quals destaca la desapareguda capella del sant al convent de Santa Caterina de Barcelona. El tercer bloc temàtic analitza sis qüestions vinculades directament a la imatge raimundiana, que abracen des de la gènesi de les representacions del frare dominic en època medieval, fins a la fixació de la seva iconografia arran de la canonització de 1601. Entre les problemàtiques plantejades, hi ha un especial èmfasi en la creació i difusió de la Transfretació, o viatge miraculós del sant sobre la seva capa entre Mallorca i Barcelona, però també en el seu impacte dins del cicle fundacional de l’Orde de la Mercè de Redempció de captius, així com en els seves conseqüències en època moderna.

Pertenece a

TDX/TDR Tesis Doctorales en Red  

Autor(es)

Dilla Martí, Ramon - 

Id.: 70963333

Idioma: cat  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  application/pdf -  912 p. - 

Palabras claveRamon, de Penyafort, sant, ca. 1185 -  1275 - 

Tipo de recurso: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis  -  info:eu-repo/semantics/publishedVersion  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Formatos:  application/pdf -  912 p. - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Relación: [IsBasedOn] TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

Fecha de contribución: 04-feb-2018

Contacto:

Localización:

Otros recursos que te pueden interesar

  1. The SeaSWIR dataset The SeaSWIR dataset consists of 137 ASD marine reflectances, 137 Total Suspended Matter (TSM) measur...
  2. Discarge compilation from The Global River Discharge (RivDIS) Project The Global River Discharge (RivDIS) data set contains monthly discharge measurements for 1018 statio...
  3. Zooplankton abundance measured on water bottle samples during Jan Mayen cruise JM8
  4. Phytoplankton abundance measured on water bottle samples during Jan Mayen cruise JM8
  5. Nutrients measured on water bottle samples during Jan Mayen cruise JM8

Otros recursos de la mismacolección

  1. La música vocal de Josep Soler. Escrits teòrics i obra musical. La tesi “La música vocal de Josep Soler. Escrits teòrics i obra musical” és una investigació sobre l...
  2. La industria catalana. 1929-1935 Después de la Primera Guerra Mundial Estados Unidos saldó sus deudas con Gran Bretaña suministrándol...
  3. La logística del ejército romano durante la República Media (264-188 a.C.) La tesis doctoral “La logística del ejército romano en la república media (264-188 a.C.)” plantea co...
  4. Mètodes computacionals per a la identificació de virus emergents analitzats per seqüenciació en massa en aigua i aliments Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), les malalties d'origen alimentari són un problema d...
  5. Dissolved organic matter fluctuations in an intermittent headwater stream: from storm oscillations to decadal hydrological changes = Fluctuacions de la matèria orgànica dissolta en un riu de capçalera intermitent : de crescudes a canvis hidrològics decennals Dissolved organic matter (DOM) is an important source of carbon for aquatic microorganisms and it re...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.