1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

La queratoplàstia endotelial de la membrana de Descemet (DMEK) és la tècnica d'elecció actual per al tractament de l’edema corneal irreversible. Després que Melles la desenvolupés el 2006, Muraine va proposar el 2013 una tècnica alternativa per a la dissecció i implantació de l’empelt. Aquesta tècnica aportava dues novetats: la hidrodissecció amb trepanació parcial i curvatura corneal invertida del teixit donant i el plegament de l’empelt amb l'endoteli a la seva cara interna, que afavoria la protecció de l’endoteli i la tendència natural de l’empelt a desplegar-se a la cambra anterior del receptor. L’objectiu d’aquesta tesi doctoral és comparar la tècnica de Muraine amb la tècnica estàndard analitzant-ne la densitat de cèl·lules endotelials (DCE) i agudesa visual (AV) postoperatòries, els temps quirúrgics i les complicacions intraoperatòries i postoperatòries. Es va dur a terme un estudi de cohorts prospectiu observacional multicèntric en la pràctica clínica habitual a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i l’Institut de Microcirurgia Ocular. El seguiment postoperatori va ser de sis mesos, amb controls com a mínim l’endemà, al cap d’una setmana i al cap d’un, tres i sis mesos de la cirurgia. Es van incloure 27 ulls de 20 pacients al grup de la tècnica Estàndard i 42 ulls de 40 pacients al grup intervingut amb la tècnica Muraine. La DCE als sis mesos va ser de 1488 (1337-1679) cèl·lules/mm2 al grup Estàndard i de 1170 (734-1614) cèl·lules/mm2 al grup Muraine (P=0.10). L’AV mitja als sis mesos va ser de 0.89 al grup Estàndard i 0.79 al grup Muraine, en l’escala decimal (P=0.19). Al voltant del 80% van assolir una AV de 0.5 o més i el 50-70%, 0.8 o més. Es va observar que la DCE i el percentatge de pèrdua de DCE al mes de la cirurgia eren equivalents als de la tècnica estàndard. El percentatge de pèrdua de DCE als sis mesos va ser superior amb la tècnica de Muraine, si bé la DCE va ser clínicament comparable. L’AV assolida als sis mesos va ser equivalent. La tècnica de Muraine va ser tan segura com la tècnica estàndard per a l’obtenció de l’empelt. La incidència de complicacions intraoperatòries amb l’empelt preparat amb la tècnica de Muraine en ulls amb facoemulsificació no complicada no va ser estadísticament superior. La dissecció de l’empelt amb la tècnica de Muraine va ser més lenta. El desplegament, per contra, va ser lleugerament més ràpid. Totes dues tècniques van tenir una taxa elevada de supervivència de l’empelt. La complicació postoperatòria més freqüent en ambdós grups va ser l’edema macular quístic. Els empelts dissecats amb la tècnica de Muraine van tenir una major incidència de necessitat de reinsuflació.

Pertenece a

TDX/TDR Tesis Doctorales en Red  

Autor(es)

Pedemonte Sarrias, Eduard - 

Id.: 71305299

Idioma: cat  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  application/pdf -  178 p. - 

Palabras claveQueratoplàstia endotelial de la membrana de decemet - 

Tipo de recurso: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis  -  info:eu-repo/semantics/publishedVersion  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Formatos:  application/pdf -  178 p. - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Relación: [IsBasedOn] TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

Fecha de contribución: 13-may-2018

Contacto:

Localización:
* 9788449070969

Otros recursos que te pueden interesar

  1. Enfoques de aprendizaje y enfoques de enseñanza en la educación superior chilena: Un análisis comparativo
  2. La consciència de la identitat corporeïtzada: Una experiència creativa i transdisciplinària amb adolescents en un centre d’educació secundària obligatòria L’adolescència és una etapa de la vida en què els nois i les noies viuen canvis relacionats amb la s...
  3. En torno a la técnica y la vida. Conceptos fundamentales de Georges Canguilhem y Xavier Zubiri Se indaga el problema de la explotación técnica del mundo a partir de los pensamientos de Xavier Zub...
  4. Técnica y tradición en el canto Pensar en las variadas formas en las que se produce el canto, además de los abordajes en las infinit...
  5. Carta de servicios de la Unidad Técnica de Calidad (2018)

Otros recursos de la mismacolección

  1. Lab on a chip systems for biochemical analysis, biology and synthesis: towarda simple, scalable microfabrication technolgies based on COC and LTCC La tecnologia Lab on a Chip (LOC) ha experimentat un extraordinari creixement en les dues últimes dè...
  2. Inhibiting Myc and the Myc dependent inflammatory response as cancer therapies Aquesta tesi s’ha realitzat al Laboratori de Modelització de Teràpies Anti-tumorals en Ratolí dirigi...
  3. Encapsulation of inorganic payloads into carbon nanotubes with potential application in therapy and diagnosis Los nanotubos de carbono representan un grupo de materiales relativamente nuevo con potencial aplica...
  4. Diseño, construcción y evaluación de analizadores miniaturizados para su aplicación aeroespacial, medioambiental, alimentaria, biomédica e industrial La gran demanda de información en tiempo real, in situ y de calidad, para llevar a cabo el control y...
  5. Estudio clínico comparativo aleatorizado para evaluar la eficacia de la radiofrecuencia (RFO) frente a la técnica quirúrgica de la fleboextracción de vena safena interna y la técnica CHIVA en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica La insuficiencia venosa crónica representa un conjunto de síndromes clínicos cuya fisiopatología es ...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.