Recursos de colección

Document Server@UHasselt (59.068 recursos)

Repository of the University of Hasselt containing publications in the fields of statistics, computer science, information strategies and material from the Institute for behavioural sciences.

Education - Toegepaste Economische Wetenschappen: Eindverhandelingen

Mostrando recursos 1 - 20 de 787

 1. Calibratie van verkeersmodellen voor Vlaanderen

  Vincent, Thomas
  In deze thesis wordt een onderzoek gedaan naar de kalibratie van verkeersmodellen. Het is zowel een theoretisch onderzoek als een toegepast onderzoek aangezien alle opgedane kennis direct werd vertaald in oplossingen voor de kalibratie in OmniTRANS. Er wordt een samenvatting gegeven van gerelateerd onderzoek naar kalibratie van verkeersmodellen die gebeurden tussen de jaren 1970 en 2010. Het belangrijkste theoretische hoofdstuk van de thesis is de werking van kalibratie op de beide manieren. Zowel de werking van kalibreren met objectieffunctie als de werking van kalibreren met lineaire functies wordt bekeken. Het toegepaste onderzoek is het verbeteren van het kalibratieproces in OmniTRANS zelf waarbij het...

 2. Analyse van het verband tussen Black Carbon blootstelling en tripkarakteristieken afgeleid uit GPS-logs en dagboekjes

  Temmerman, Philip
  Hoge concentraties black carbon (BC) vormen een gevaar voor de gezondheid. De vele dieselmotoren in het verkeer zijn daarvan een belangrijke bron. Het doel van dit onderzoek is een beter zicht te krijgen op variaties in BC-concentraties in transport en de blootstelling in het verkeer nauwkeuriger te voorspellen. In de zomer van 2010 en in de winter van 2010-2011 hebben respectievelijk 16 en 46 personen een week lang hun blootstelling aan BC gemeten en een dagboekje bijgehouden van hun activiteiten en verplaatsingen. Deze gegevens werden samengevoegd en gekoppeld aan een wegenkaart. De gemiddelde BC-concentratie in het verkeer bedraagt 4976 ng/m³....

 3. Cargobikes - the solution to urban congestion? Current usage, future potential and impacts of an alternative way of short distance transportation.

  Weirich, Christian
  Cargobikes - the solution to urban congestion? Current usage, future potential and impacts of an alternative way of short distance transportation. Master Thesis to obtain the degree of Master of Transportation Sciences by Christian Weirich at University of Hasselt, Belgium.

 4. The determination of the relationship between friction and traffic accidents

  Teekman, Erik
  The notion that friction coefficients are a significant contributory factor in traffic crashes has been firmly entrenched in the literature since the work of Giles (1956). As a result, many highway authorities have set minimum friction requirements for road surfaces, below which the probability of a crash is considered unacceptably high. The safety benefit ascribed to friction coefficients arise from its ability to facilitate various vehicle manoeuvres, most notably braking and cornering. In the United Kingdom minimum friction coefficient requirements for trunk roads were first prescribed in 1988 in the Design Manual for Roads and Bridges. In 2004 the minimum friction...

 5. Het meten van vergevingsgezindheid van wegen in een verkeerssysteem

  Jansen, Dirk
  Het meten van de vergevingsgezindheid van een weg en zijn omgeving is niet eenvoudig. Vergevingsgezindheid is één van de pijlers van het Duurzaam Veilig beleid en Vision Zero. In de eerste plaats dient het onderscheid gemaakt te worden tussen de sociale vergevingsgezindheid en de fysieke vergevingsgezindheid. Daar waar de sociale vergevingsgezindheid zich richt op de sociale omgang en interactie van verkeersdeelnemers onderling is de fysieke omgevingsgezindheid gericht op de infrastructurele voorzieningen of maatregelen. Hierdoor kunnen onbewuste of bewuste fouten van de feilbare en kwetsbare mens opgevangen worden opdat ernstig letsel voorkomen of beperkt wordt. Onder fysieke vergevingsgezindheid wordt verstaan de...

 6. Road safety differences between priority intersections and intersections with priority to the right: a behavioural analysis of road user interactions

  Polders, Evelien
  The objective of this study is to identify possible traffic safety differences between priority and priority to the right intersections by observing the road user behaviour at both intersections in vehicle-vehicle interactions. Priority and priority to the right intersections differ in priority rule. This might cause a difference in priority behaviour which result in traffic safety differences between these two intersection types. The road user behaviour is observed by means of a behavioural observation form. The results indicate that the behaviour of other road users and the priority rules influence the road user behaviour. Furthermore, the type of priority control...

 7. Prediction of traffic fatalities for six countries. Application of latent risk time series models

  Loddewykx, Dieter
  Tijdreeksmodel voorspelling (2025) veiligheidsmaat (verkeersdode en blootstellingsmaten (passagier kilometers, inwoners en voertuigen). Een analyse voor zes landen werd uitgevoerd (België, Tjechië, Finland, Ijsland, Polen en Zweden. Zowel geaggregeerde (alle doden & passenger kilometers) als gedesaggregeerde analyses werden uitgevoerd naar leeftijd (<&5;15-17;18-24;25-49;59-64;>64), geslacht (man & vrouw) en vervoersmodus (goederenvervoer, bussen, auto's, motorfietsen, bromfietsen en landbouwvoertuigen). Het model dat werd gebruikt voor het analyseren van de dat is het LRT (Latent Risk Times series) model (Bijleveld, 2008). Resultaten werden enkel gerapporteerd van de voorspelde doden en niet van de doden per miljard passagierskilometers, per 100.000 inwoners of per 100.000 voertuigen. Dit vanwege significantie problemen...

 8. Interactions between pedestrians and motor vehicles at signalized intersections - Traffic behaviour and traffic conflict studies

  Langbroek, Joram
  Voor deze masterthesis zijn verkeersinteracties en verkeersconflicten op lichtengeregelde kruispunten in Zweden en België onderzocht. Getracht is om een verband te vinden tussen gedragsaspecten in verkeersinteracties enerzijds en verkeersconflicten anderzijds.

 9. Amenability to treatment for various traffic safety problems

  Kopmanis, Caroline
  This thesis investigated the amenability to treatment for different traffic safety problems and examined how this could be measured. Amenability to treatment means all the prospects of implementing measures that will reduce the size of a road safety problem or at best eliminate the problem. Through the examination of the amenability to treatment of a certain traffic safety problem, the best measures to resolve or reduce a traffic safety problem can be determined. This thesis thoroughly examined the different dimensions of amenability to treatment by means of a literature study. Subsequently, the amenability to treatment of three important traffic safety...

 10. Evaluating the implementation of 30 km/h school zones

  Cosemans, Elin
  In September 2005, every school environment became a 30 km/h zone. This speed limit can be enforced on a variable basis or a permanent one, sometimes supported by infrastructural measures. As the new law has been issued several years ago, an evaluation of the safety measure about its effect on the number of accidents and crashes with injuries has imposed itself. A before-and-after study is performed, using a reference group, to control for trend and regression to the mean effects. The research group exists of 60 school environments in Antwerp and a reference group with 75 streets is composed. The...

 11. Measuring the impact of digital information displays on speed: a driving simulator study

  Cornu, Joris
  The primary objective of this study is to examine the impact of digital information displays on driving behavior at 70 km/h to 50 km/h transition zones. Therefore, two real world locations with a high percentage of speeding violations are rebuilt as realistic as possible in a driving simulator. Sixty-six participants completed an 18.9km trip within a randomized between (location: A, B) -within (condition: no display, smiley, 'You are speeding!', 'Speed control') subject design. Results show that speed only was reduced significantly in the immediate vicinity of these digital displays.

 12. Fietsongevallen bij op- en afritcomplexen

  Claes, Wieland
  Deze masterproef onderzoekt kenmerken van ongevallen met fietsers ter hoogt van op- en afritcomplexen in Vlaanderen. Alle Vlaamse politiezones met een op- en afritcomplex op hun grondgebied worden via email gevraagd ongevalsgegevens met fietsers die bij deze complexen gebeurd zijn ter beschikking te stellen. Via een statistische en een kwalitatieve analyse worden de ongevallen gelinkt aan infrastructurele kenmerken van de complexen en de manoeuvres die de conflicterende partijen uitvoerden ten tijde van de ongevallen. De eerste conclusie is dat er meer fietsongevallen gebeuren bij complexen in een bebouwde omgeving dan in een onbebouwde omgeving. De andere conclusie stelt dat de...

 13. Training hazard perception of young novice drivers - A driving simulator study

  Carpentier, Aline
  Objective: The goal of this study was to determine whether young novice drivers that were trained in hazard perception (i.e. specified hazard detection and hazard handling skills) performed better than young novice drivers that did not receive training, immediately after training and two to four weeks after receiving the training. Participants: young novice drivers between the age of 17 and 25 that held their temporary or permanent driver's license were randomly assigned to a training intervention or a control intervention. The pretest, training or control intervention and the posttest that were all conducted on the first testing day took approximately...

 14. Network Safety Management: An application on local roads in the city of Antwerp

  Barzeele, Peter
  This study investigated by means of a Network Safety Management process the hazardous road sections on local roads in the suburbs Merksem and Ekeren (Antwerp). More in detail, the relationship between crash occurrences and road characteristics were examined. Results showed that for the all accidents model four variables seem to contribute the number of accidents; exposure data, terraced buildings, apartments and houses, and parking at both sides of the road. The injury only accidents model revealed the same variables as the all accidents model. The exposure data and parking at both sides of the road were also fitted, with the...

 15. The effects of cognitive distraction on young novice driver performance

  Banfegha, Emmanuel Kiwo
  The impact of increased attentional demands, exacerbated by distraction, on young novice drivers, is of particular interest due to the fact they lack of experience, limitation of functional capacity and lack of maturity. This study aimed to evaluate, using Lane change task (LCT), the effects of cognitive distraction on the driving performance of young novice drivers. 50 participants of age 17 ' 25 with no more than two years of driving experience drove on simulated PC with and without combined cognitive task (n-back) while prompted to make lane changes with the aid of road signs. Measures of driving performance included;...

 16. Inschatting van het potentieel gebruik van elektrische voertuigen

  Vyncke, Tobias
  Van de elektrische voertuigen wordt de komende jaren veel verwacht. Niet alleen worden ze gezien als een oplossing om eindelijk de milieuproblematiek van de huidige modellen aan te pakken. Ze zijn ook uitermate geschikt om de geluidsoverlast van het verkeer terug te dringen en om de afhankelijkheid van de (steeds duurdere) benzine en diesel te verminderen. Toch liggen het niveau en de technische prestaties van het elektrisch voertuig nog niet op dezelfde hoogte als de huidige modellen die rijden op benzine en diesel. Dit staat voorlopig allemaal een succesvolle introductie op de automarkt in de weg. Vermoedelijk zijn er echter...

 17. Refining synthetic population generation: development of a migration data model

  Rayen, Thomas
  This study deals with the concept of synthetic data populations as input for traffic modeling purposes. The term 'synthetic' applies to a combination of data sets, often collected for other research purposes. Over the years, they have been growing in popularity in the field of transportation because they form an alternative to the extensive data collection process. A synthetic population for Belgium was developed containing socio-demographic variables of all inhabitants for the year 2001. These variables can be used to model transportation demand because socio-demographic characteristics influence travel behavior. There are 5 main components included in this model: birth and...

 18. Modelling Public Transport Potential in Relation to Area Characteristics

  Poesen, Wannes
  The process of mode choice comprises different aspects. In this paper, models are developed linking area origin- and destination characteristics with reasons why people don't choose to take the bus to determine public transport (PT) potential. The need for this kind of research lies in the fact that PT providers need insights into PT potential to optimize their services. In order to know what characteristics to use, a brief overview of a literature is presented. This part focuses on area characteristics but also includes choice theories describing the process underlying mode choice behaviour. Hereafter, the ROVBECO research, for which the...

 19. Bewonersparkeren in de Vlaamse centrumsteden

  Lenaerts, Dieter
  In deze masterproef is er een literatuurstudie uitgevoerd naar de verschillende aspecten van bewonersparkeren. Deze masterproef analyseert hoe de centrumsteden van Vlaanderen beleidsmatig omgaan met deze aspecten van bewonersparkeren. Door middel van een praktijkonderzoek probeert men de verschillende onderdelen van de parkeermaatregel, en hoe deze in de praktijk gebruikt worden, in kaart te brengen. De informatie is verzameld aan de hand van dertien interviews, afgenomen van deskundigen betreffende bewonersparkeren in hun centrumstad. Deze interviews zijn dan, in combinatie met andere informatiebronnen omgezet in dertien stedenfiches, die de verschillende keuzes en motiveringen inzake bewonersparkeren oplijsten. Deze stedenfiches zijn vervolgens met elkaar...

 20. Ruimtelijke ordening en de relatie met het verplaatsingsgedrag, de belasting van het milieu en de infrastructuur

  Cordemans, Tim
  In deze thesis is het verband gelegd tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit, milieu en infrastructuur. Daarvoor zijn drie sterk verschillende woontypologieën onderworpen aan een analyse: de binnenstad van Mechelen, het centrum van Zemst en een ultralandelijk gebied in Zemst Laar. Het effect voor de mobiliteit is er voornamelijk door de totale afgelegde afstand, het aantal gemaakte korte verplaatsingen en de vervoerswijzekeuze. Voor het milieu zijn de verschillen in ruimtebeslag en versnippering op te merken, net als het energiegebruik voor transport. De infrastructuur wordt op het platteland minder efficiënt gebruikt, wat leidt tot meerkosten voor de maatschappij.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.