Recursos de colección

Document Server@UHasselt (58.026 recursos)

Repository of the University of Hasselt containing publications in the fields of statistics, computer science, information strategies and material from the Institute for behavioural sciences.

Education - Eindverhandelingen 2007-2008

Mostrando recursos 1 - 20 de 149

 1. DSpaceEmbargoTest

  VERDONCK, Christof
  Abstract

 2. ChristofEmbargoTest

  VERDONCK, Christof
  Abstract

 3. Statistical analysis of haptic data

  EKWEMPE EBWEKOH, Clifford
  The science op applying touch (tactile) sensation and control to interaction with computer applications is called haptic. In this study interest was to measure the effect of haptic sensation on the evaluation of virtual prototypes. In this context, forces are generated and felt by the user and this is done hrough haptic algorithms. The aim of this report was to investigate which statistics should be used to compare algorithms. The data is collected from an experiment conducted in the laboratories of University of Hasselt more precisely at the EDM (Expertise Centrum for Digital Media). Three virtual objects(an orb, fish and...

 4. Afschatting van lichtinval op gefotografeerde objecten met toepassing voor hervisualisatie en herbelichting

  Arkoudopoulos, Athanasios

 5. Economisch-geografische analyse van de suikerbietenteelt en suikerindustrie in België. Gevalstudie : Invloed van de WTO

  ROEFFLAER, Els
  2de licentie TEW - major Accountancy en Financiering

 6. Composable and Splittable User Interfaces for Distributed Device Federations

  ROBBEN, Neal
  Er is tegenwoordig al een aantal jaren een geweldige opmars van elektronische apparaten aan de gang. Er komen elke dag nieuwe types van apparaten bij in alle denkbare afmetingen en gewichten en de apparaten worden ook steeds krachtiger en veelzijdiger. Vooral de opkomst van mobiele apparaten met netwerkmogelijkheden is sterk tegenwoordig: PDA's, Smartphones, tablet Pc's, Ultra mobile Pc's'(UMPC),... Dit alles maakt dat mensen vandaag meer dan ooit een ongelooflijke diversiteit aan apparaten met de verwerkingsmogelijkheden van een computer rondom zich hebben in het dagelijkse leven. Hiermee gaan we de richting uit van ubiquitous computing, waarbij het gebruik van de computer...

 7. Vrouwelijk ondernemerschap in Turkije. Een analyse van de noden van een groeiend marktpotentieel

  VAN HESPEN, Jasper
  2de licentie TEW - major Internationaal zakenwezen

 8. Interactieve visualisatie van klassendiagrammen

  DUPONT, Tim
  master in de informatica - Human Computer Interaction

 9. Buitenlandse investeringen door Belgische bedrijven. Gevalstudie : wijnbouw in Roemenië

  KNEVELS, Jan
  2de licentie TEW - major Marketing

 10. Wat is de waarde van externe bestuurders? Een empirisch onderzoek naar externe bestuurders met veel bestuursmandaten in beursgenoteerde bedrijven.

  BRUSTEN, Koen
  2de licentie TEW - major Accountancy en Financiering

 11. Escherization

  NOENS, Robrecht
  Bij escherization is het de bedoeling kunstwerken van Escher na te maken met behulp van een computerprogramma. Dit zijn meer bepaald zijn symmetrische tekeningen. De thesis bevat een inleiding tot de meetkunde die hierbij wordt gebruikt en een samenvatting van de gebruikte algoritmen.

 12. Groeideterminanten van Belgische bedrijven : verschillen tussen provincies

  GEBOERS, An
  Ondernemingen die een snelle groei vertonen, bepalen in belangrijke mate het competitief vermogen van onze economie. De aanwezigheid van veel snelgroeiende ondernemingen beïnvloedt het ondernemingsklimaat in positieve zin. Ondernemingsgroei is bijgevolg een gewenst objectief zowel voor de onderneming zelf als voor de economie in zijn geheel. Vandaar dat academici, managers en beleidsmakers een toenemende belangstelling tonen voor de groei van ondernemingen. De groei van ondernemingen wordt door een uitgebreid spectrum van factoren beïnvloed. Deze factoren kunnen opgedeeld worden in drie categorieën: bedrijfsspecifieke factoren, regionale determinanten en sectoriële determinanten. De groei van een onderneming enkel aan de hand van bedrijfsspecifieke factoren...

 13. 'Customer Value': bepaling en meting van het concept

  LEROI-WERELDS, Sara
  Klanten hebben vandaag de dag een enorme keuze aan producten, merken, leveranciers en prijzen. Het is dan ook belangrijk dat bedrijven hun klanten superieure waarde leveren en deze waarde ook meten. De meting van de waarde die een bedrijf aan haar klanten levert, komt in deze thesis aan bod. De centrale onderzoeksvraag luidt: 'Hoe kunnen bedrijven de waarde die ze aan hun klanten leveren, meten?'. In de literatuurstudie komt eerst de trend gaande van conformance quality, over tevredenheid en loyaliteit, naar waarde voor de klant aan bod. Vervolgens worden verschillende definities en meetmethoden besproken. Daarnaast wordt ook ingegaan op hoe...

 14. Economische evaluatie van het Limburgplan. De analyse van 1900 bijkomende rustoordbedden

  FREDERIX, Olivier
  Eén van de meest actuele termen van tegenwoordig is: 'de vergrijzing'. Ook Limburg blijft hiervan niet gespaard. Het Limburgplan anticipeert hierop door 1900 bijkomende rustoordbedden te voorzien in de periode 2006-2010. Aangezien deze actie van het Limburgplan de moeilijkste start kende, is het een actueel thema waardoor actoren voorzichtig waren in het aanreiken van gegevens. De sterke veroudering van de Limburgse bevolking is voornamelijk te wijten aan de ontgroening, de vergrijzing van de bevolking en de pensionering van de babyboomers. De ontgroening wijst erop dat de nataliteit in Limburg daalt waardoor de oudere leeftijdsgroepen proportioneel een grote bezetting innemen. De vergrijzing...

 15. Culturele verschillen in de commerciële onderhandeling tussen Vlaanderen en China

  PIETERS, Valérie
  Het doel van deze eindverhandeling is na te gaan welke de voornaamste verschillen tussen de Vlaamse en Chinese zakencultuur zijn. Verder tracht deze studie weer te geven in hoeverre deze culturele verschillen een invloed hebben op de commerciële onderhandelingen. De resultaten kunnen als basis dienen voor Vlaamse bedrijven die zaken doen of willen doen met Chinezen. In het eerste deel van dit onderzoek werd de literatuur omtrent dit onderwerp bestudeerd. Daarin werden de begrippen 'cultuur', 'culturele verschillen', 'commercieel onderhandelen', Vlaanderen en China geschetst. De verschillende methoden van onderzoek werden eveneens besproken. Als besluit hiervan werd geopteerd voor het bevragen van bevoorrechte...

 16. Allochtoon ondernemerschap in Limburg

  Arslan, Oguzhan
  In België en meer specifiek in Limburg wonen er heel wat allochtonen. Steeds meer allochtonen zetten bovendien de stap tot het ondernemerschap. Toch is het een groep van ondernemers waarover weinig bekend is. Nochtans zijn ondernemers van groot belang voor de reguliere tewerkstelling. Het doel van deze eindverhandeling is meer inzicht verwerven in de groep van allochtone ondernemers. De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: 'wat is de positie van de allochtone ondernemers in Limburg?' Meer specifiek wordt er onderzoek gedaan naar de sociale, economische en historische positie van de allochtone ondernemers. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en...

 17. Toekomstperspectieven voor de IFRS voor KMO's

  LODEWIJCKX, Evie
  3de jaar handelsingenieur - major accountancy en financiering

 18. Werkloosheidsproblematiek in Vlaanderen. Gevalstudie : Genk

  Mantels, Kristof
  De toenemende vergrijzing en ontgroening van de Vlaamse bevolking zorgen steeds meer voor een krapte op de arbeidsmarkt. Toch zal daardoor het werkloosheidsprobleem niet vanzelf opgelost geraken. Er dient in Vlaanderen vooral iets gedaan te worden aan de werkloosheid bij jongere, die hoger ligt dan bij de oudere leeftijdsgroepen. In een eerste deel van de literatuurstudie wordt aangetoond dat de hogere werkloosheidsgraad bij de jongeren vooral te wijten conjunctuurgevoeligheid, laaggeschooldheid, en allochtone afkomst. In het tweede deel van de literatuurstudie worden de acties ter bestrijding van de jongerenwerkloosheid besproken. We onderscheiden het "Steden- en gemeentenplan", "Afwisselend leren en werken" en...

 19. Opstellen van een ondernemingsplan voor een startende wijnbouw-coöperatie in Zuid-Limburg

  VANSPAUWEN, Tommy; DERAEDT, Bruno
  master in de toegepaste economische wetenschappen - innovatie en ondernemerschap

 20. Frameless Rendering

  SEGERS, Ief
  Interactieve visualisatie is lange tijd het domein geweest van rasterisatie, terwijl raytracingalgoritmen voornamelijk gebruikt werden om individuele hoge kwaliteitsbeelden te genereren. Rasterisatie levert slechts een sterke benadering af van het fotorealisme dat mogelijk is met raytracingalgoritmen. Het maakt daarbij gebruik van allerlei trucs of het integreert exacte resultaten door die op voorhand te berekenen met bijvoorbeeld een raytracingalgoritme. Die resultaten kloppen gewoonlijk slechts voor een aantal cameraposities. Er is meestal ook veel werk van de persoon vereist, die realistische resultaten tracht te bereiken met rasterisatie. Raytracing biedt een mooi kader, waarbinnen realisme eenvoudig te berekenen valt. Spijtig genoeg is het veel duurder om te berekenen. Doch begint sinds kort de...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.