Sunday, May 29, 2016

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Recursos de colección

DIALNET OAI Articles (759,804 recursos)
Dialnet (Difusión de Alertas en la Red) es una plataforma de recursos y servicios documentales, cuyo objetivo fundamental se centra en mejorar la visibilidad y el acceso a la literatura científica hispana a través de Internet.

Filologías

Mostrando recursos 1 - 20 de 11,547

1. Un notable escudo de La Coruña - Vaamonde Lores, César

2. Cuntis: memorias romanas - García Romero, Celestino

3. Don José Fontenla Leal: el fundador de la Real Academia Gallega y el iniciador del himno gallego de Pondal y Veiga - Rodríguez González, Eladio

4. Memoria de los trabajos efectuados en el año económico de 1919 a 1920 que la Junta directiva presenta a los señores socios de la asociación iniciadora y protectora de la Real Academia Gallega en La Habana

5. Un notable escudo de La Coruña - Vaamonde Lores, César

6. Iglesias antiguas de Galicia: san Esteban de Culleredo: san Cosme de Sésamo: san Martín de Bandoja: Santiago de Reboredo - Castillo López, Ángel del

7. Los canónigos de Santiago: segundo apéndice a " Linajes Galicianos " - Pérez Costanti, Pablo

8. Los portugueses en la reconquista de Vigo en 1809 - Rodríguez Elías, Avelino

9. Analyse du matériel pédagogique en matière de ponctuation dans l’école primaire algérienne - Addou, Hassiba
Saber escriure, llegir i comunicar requereix una formació molt particular. L'adquisició de les competències demarcadores en l'aprenentatge de francès com a llengua estrangera suposa una comprensió de la puntuació. A l'escola primària algeriana, l'èxit d'aquest gènere d'aprenentatge depèn essencialment del tipus de programa i l'edat de l'alumnat. Des d'aquest punt de vista, l'article descriu una anàlisi del material pedagògic per tal d'examinar l'adequació entre el disseny (la seva concepció) i l'elaboració dels objecte utilitzat per ensenyar la puntuació, i els components relacionats a les competències al·ludides, particularment en els manuals escolars i els quaderns d'activitats complementàries.

10. An interview with Dr. Martin Lamb on research in English language learning and teaching - Torras Vila, Berta
L’autora va entrevistar al Dr. Martin Lamb (University of Leeds, Regne Unit) a la School of Education, a Leeds, sobre la investigació en ensenyament-aprenentatge de l’anglès i sobre els reptes més importants als quals aquesta àrea de recerca s’enfronta avui dia. 

11. Is There a Place for Cross-cultural Contastive Rhetoric in English Academic Writing Courses? - Zhou, Lin
Aquest article es tracta d'un estudi dissenyat per investigar l'enfocament pedagògic d'emprar la retòrica contrastiva i la comparació entre cultures (cross-cultural contrastive rhetoric o CCCR en anglès) en els cursos d'escriptura a nivell de postgrau. Dues classes de nivell avançat van ser reclutats per participar en aquest estudi: una classe va rebre instrucció CCCR i va participar en les discussions relacionats a l'enfocament CCCR, i l'altra classe no va rebre instrucció CCCR ni discussions. L'estudi va utilitzar investigacions quantitatives i qualitatives que van consistir en la classificació dels resultats, el recompte de l'ús de les clàusules dependents i cohesió del...

12. Lettre de l’éditrice - Dooly, Melinda
Ce premier volume de l'année 2016 couvre un large éventail géographique (3 continents), mais se concentre principalement sur les aspects de l'enseignement et l'apprentissage de l'écriture. en Changeant de mise au point, notre auteur inviteé, Dr. Maria Luisa Pérez Cañado, nous fournit un article extens sur l'état de la question dans le domaine de l'EMILE.

13. The Effect of Portfolio-Based Assessment on Jordanian EFL Learners’ Writing Performance - Obeiah, Salameh F.; Fahmi Bataineh, Ruba
Aquest estudi examina l'efecte de l'avaluació per carpetas d'aprenetatge en el rendiment d'escriptura; en particular l’efecte sobre l'aprenentatge d’anglès com a llengua estrangera en una classe de batxillerat  en Jordània. L’estudi mira a la millora en el procés d’escriptura, basat en les sub-habilitats del desenvolupament, l'organització, les convencions i la selecció de paraules. L'estudi és quasi-experimental pel fet que compara un grup experimental de 20 estudiants amb un grup de control. El grup experimental  va rebre intervencions explícites sobre les idees principals del tema, l'estructura de les redaccions, les redaccions preliminars, les revisions i les versions finals (Hamp-Lyons i Condon,...

14. From the CLIL craze to the CLIL conundrum: addressing the current CLIL controversy - Pérez Cañado, María Luisa
Aquest article realitza una revisió actualitzada de l'evolució de l'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), des d'un període inicial de defensa d'aquest enfocament fins a un altre de crítica posterior, desembocant en una etapa de controvèrsia. El debat que actualment envolta a aquest enfocament afecta tres fronts principals (la seva caracterització, la seva implementació i la seva investigació), tots els quals s'aborden, il·lustrant com l'anomenat efecte pèndol es pot discernir en cada un d'ells. S'identifiquen els principals reptes que deriven de la controvèrsia existent en aquestes tres grans àrees del AICLE i es proposen formes concretes d'afrontar-los mitjançant...

15. Reseña: Fundamentos didácticos de la lengua y la literatura, por Amando López Valero y Eduardo Encabo Fernández (2013) - Cremades García, Raúl
El propòsit essencial dels autors d'aquesta obra avalada pel segell editorial de prestigi acadèmic queda clar des de les primeres línies de la seva introducció: contribuir a la construcció d'una filosofia de treball i de pensament per a una àrea essencial del sistema educatiu: la didàctica de la llengua i la literatura. (...) 

16. Gerd Wotjak, Carsten Sinner, Linus Jung y José Juan Bautista (eds.) La escuela traductológica de Leipzig. Sus inicios, su credo y su florecer (1965-1985)

17. Zuzana Krinková. From Iberian Romani to Iberian Para-Romani varieties

18. Rocío Caravedo. Percepción y variación lingüística. Enfoque sociocognitivo

19. Los Cuadernos de Londres de Andrés Bello - Jaksic, Iván

20. Sobre historia de las ideas fónicas en España: el caso de la Ortopeia Universal de González de Valdés (1785) - Quijada van den Berghe, Carmen
Este trabajo pretende arrojar algo de luz sobre un capítulo no excesivamente estudiado de la historia de la fonética española, las obras misceláneas del siglo XVIII, a través de la figura de Juan Antonio González de Valdés y su Ortopeia Universal (1785). El objetivo es triple: (i) ubicar el texto en la tradición ortológica española, (ii) constatar y argumentar el comienzo de un nuevo género de obras en España, que conjuga los elementos ortológicos particulares con aquellos procedentes de la fonética general, y (iii) analizar la vinculación de la Ortopeia con otras muestras de diferentes corrientes europeas, en concreto, indagar...

Página de resultados:
 

Busque un recurso