Recursos de colección

DIALNET OAI Articles (920.466 recursos)

Dialnet (Difusión de Alertas en la Red) es una plataforma de recursos y servicios documentales, cuyo objetivo fundamental se centra en mejorar la visibilidad y el acceso a la literatura científica hispana a través de Internet.

Psicología y educación

Mostrando recursos 1 - 20 de 110.122

 1. El Caso del Heredero Reacio, X

  Miró- Nicolau , Jose
  What does it take for a being to be qualified as intelligent? Intelligence may be considered as an attribute of a natural being or it may be defined as a concept useful to qualify the performance of a man made system. If our aim is to be able to design man made systems capable of emulating natural intelligence, they should be capable to structure knowledge and this requires the ability of back-infer. Unfortunately the back-inference is an activity our present inference theories have trouble to deal with.

 2. Criterios de diseño y condiciones de entorno de un plan de EEEstudios de Grado

  Sánchez Carracedo, Fermín
  The success of establishing the EHEA (European Higher Education Area) will not be achieved through the willing work of teachers in their subjects. The curricula must be designed following strict academic criteria, and must be run using economic feasibility criteria. Moreover, the institutions must create the adequate academic environment to allow the achievement of the stated goals with a reasonable effort of all those implied. This paper discusses several criteria to be considered when designing the Bachelor Degree in the areas of Engineering and Architecture and the influence of the academic environment in the sucess of the curricula. The paper shows...

 3. Recomendaciones para comenzar la puesta en marcha de un plan de estudios adaptado al EEES

  Millán Valdeperas, Eva
  In this paper we are going to present a set of recommendations that we think will be useful for all schools that start a curricula adapted to the EAHE. The recommendations are based on a pilot program that has taken place in the School of Informatics of the Universidad de Málaga during the last five years. This program has involved an average of more than 100 professors and 1800 students every academic year.

 4. FAQ sobre la adaptación de asignaturas al EEES: docencia centrada en el aprendizaje del estudiante

  Valero Garcia, Miguel; Navarro Guerrero, Juan José
  Professors that have to adapt their subjects to the European Area of Higher Education. Changing from a educational model centered on teaching (on the professor) to a model centered on the learning (on the student) raises several types of questions, that get repeated in all the discussion forums. Some of these questions refer to the new teaching methods (what are they based on, what advantages do they have, how are they implenmented…). Other deal with the difficulty of establiching the new views in the current context of our university, with the students that enroll, with the faculty that we have....

 5. Sintonizar universidades y empresas

  Galli Granada, Ricardo Adolfo
  This papers' origin is an answer in the form of an essay, Sintonizar universidades y empresas, pero ¿qué debe saber un ingeniero?, to a paper by Martín Varsavsky, El Paro, el problema número uno de España se agrava. What most caught my mind, not by its novelty but by its context, was the sentence ``Because Spain, from Catalonia to Andalusia, educates its students in a way that make them unattractive to its employers. Until the studies do not tune in to the businesses' needs we will continue to have difficulties in employing our youth. Currently we would undoubtedly describe engineering studies...

 6. El Caso del Heredero Reacio, IX

  Miró- Nicolau , Jose
  The basic concepts used in the study of processes of Understanding, Intelligence, and Education have been inherited from the classics. This paper is centered in the two ways of knowing our surroundings: (1) how it is said it is; and (2) how it really is. ``Theory'' develops the first, but the second ine should also be learned. The cultural heritage inherited in Education has chosen the theoretical presentation of the Universe and the author declares himself an inheritor of this heritage, but reluctantly, and would like to renegotiate it.

 7. Estrategia de diseño y aspectos a considerar en los planes de EEEStudios de Grado en Ingeniería Informática

  Sánchez Carracedo, Fermín; García Almiñana, Jordi; Díaz Fondón, María Ángeles; Riesco Albizu, Miguel; Pérez Pérez, Juan Ramón; Juan Fuente, Aquilino Adolfo
  The adoption of the Bachelor and Master Degree structure of the European Higher Education Area (EHEA) implies the redesign of all curricula in European universities. The curricular quality that these titles offer will depend on the development strategy used for their design. At present, the process is just starting in Spain, with the design of a small quantity of Master Degrees and with some experiences of partial adaptation of current Engineering Degrees to the Bachelor Degree of EHEA. However, complete skill developments will have to be carried out this year to start in September 2009. This paper proposes a strategy...

 8. Diez recomendaciones a los equipos directivos para facilitar la innovación docente en sus centros en el marco del EEES

  Valero Garcia, Miguel
  School management teams in Higher Education have a very important role. They have the opportunity to create an environment which will enable the teaching staff to experiment with new innovative learning-centered teaching metodologies; as it is required from us within the project of builiding the European Higher Education Area. In this paper, the author suggests a number of recommedations which may be helpful to management teams to create this supporting environment. Recommendations vary from how to define a teaching model shared by all stakeholders in the school, until a deployment of mechanisms which will protect the teaching staff from obselete...

 9. La Universidad del empleo y de la profesión

  Fernández Sanz, Luis
  El autor comparte sus refelxiones sobre la necesidad de que la Universidad contemple de manera formal y completa la orientación hacia el empleo y la profesión de las titulaciones de informática.

 10. Tartekari Sarea: una experiència per a la sensibilització i eradicació de la violència contra les dones

  Uribelarrea, Elda; Tomás Rodríguez, Eva
  Tartekari Sarea és un programa innovador la finalitat del qual és col·laborar en l’eradicació de la violència contra les dones, mitjançant accions de sensibilització i la captació i el suport inicial a dones víctimes. La xarxa, posada en marxa per la Diputació Foral de Biscaia, és una estructura composta per 32 associacions i 64 agents voluntàries d’aquestes associacions, que compten amb el suport d’un equip professional per al desenvolupament d’aquesta tasca. Tot seguit presentem els seus cinc anys de trajectòria, els seus inicis, el moment actual i els aprenentatges realitzats.

 11. Estudi de la substitució i suspensió de la pena en justícia juvenil: aproximació a la realitat penal juvenil catalana

  Enjunes, Jordi; Morata, Txus
  El procés d’acompanyament i transició a la llibertat és part de l’èxit educatiu en la reinserció social. Potenciar vincles comunitaris i la millora de competències socials són aspectes ineludibles en el procés d’incorporació social, especialment per als menors amb delictes greus. En el present article analitzem l’aplicació de mesures de substitució i suspensió com a institucions que eviten la consolidació d’identitats subculturals i permeten processos de vinculació comunitaris.

 12. La Formació i la intervenció dels educadors/es socials en qüestions de gènere

  Bas Peña, Encarna; Pérez de Guzmán Puya, Victoria
  Aquest article se centra en la formació i la intervenció de professionals de l’educació social en qüestions relacionades amb la igualtat entre homes i dones, així com amb la prevenció de la violència de gènere. Es presenten els resultats més rellevants sobre la formació en gènere de l’alumnat del Grau d’Educació Social, que ens porten a reflexionar sobre la necessitat de potenciar-la per facilitar la seva intervenció en diferents situacions, fet pel qual s’inclou una proposta. Respecte a la intervenció dels educadors/es socials, es ressalta la diversitat de camps d’acció d’aquests professionals i la pertinència d’incloure la perspectiva de gènere...

 13. Parelles adolescents en conflicte: explorant la incidència de la violència en les primeres relacions afectives

  Santibáñez Gruber, Rosa; Ruiz Narezo, Marta; González de Audikana, Manuel; Fonseca Peso, Ianire
  Aquest article descriu la incidència de la violència en les primeres relacions de parella entre adolescents. Les dades procedeixen d’un estudi més ampli en el qual s’ha aplicat un qüestionari d’auto-registre a una mostra de 433 alumnes d’ESO i PQPI (entre 12-19 anys) en quatre centres educatius d’un municipi del Gran Bilbao. El qüestionari recull informació sobre la participació dels i les adolescents, tant en la seva vivència com a víctimes com en el paper d’agressor/a, en sis conductes que inclouen la violència psicològica, la violència sexual i la violència física. Els resultats es presenten en funció dels diferents perfils...

 14. Identitats de gènere en l’adolescència

  Canal Rodríguez, Paula; Megías Quirós, Ignacio
  El propòsit de la investigació és avançar en el coneixement sobre les percepcions que les i els adolescents i joves tenen de les identitats de gènere. Des d’un enfocament quantitatiu i qualitatiu, s’exploren els seus posicionaments entorn al que significa ser noi i ser noia; i s’observen en detall les atribucions estereotipades, valorant la persistència de rols de gènere i de condicions subjacents a la desigualtat. Finalment, s’ofereix una tipologia que classifica en quatre clústers les visions d’aquests i aquestes joves al voltant de les identitats de gènere.

 15. Violència en parelles adolescents, context recreatiu i consum d’alcohol: anàlisi de les representacions lligades al gènere

  Arostegi, Elisabete; Laespada Martínez, María Teresa; Iraurgi Castillo, Ioseba
  El present article pretén analitzar les representacions lligades al gènere en els episodis de violència en parelles adolescents i la influència que exerceix sobre aquest tipus de conductes l’espai d’oci nocturn, on és freqüent el consum de drogues, principalment d’alcohol. S’ha desenvolupat un estudi qualitatiu amb 47 adolescents, d’entre 16-18 anys de 1r i 2n curs de Batxillerat de centres escolars de la Comunitat Autònoma del País Basc situats a la capital de cada territori. Quant als resultats, es contextualitza i es discuteix a partir de les narracions de les i els adolescents la percepció i les representacions lligades al...

 16. Una proposta de reflexió a l’aula sobre la igualtat de gènere

  Elche, María; Yubero Jiménez, Santiago; Larrañaga Rubio, Elisa
  L’objectiu és que els adolescents reflexionin sobre els comportaments d’igualtat. Es va realitzar una intervenció des de la identificació de conductes discriminatòries, adreçada a 55 adolescents d’entre 14 i 16 anys. Es va emprar un material interactiu, Miradas. Les activitats van ser d’interès per als estudiants i van despertar la seva motivació cap a la reflexió de comportaments sexistes. Es conclou que treballar a partir de situacions que reflecteixen la realitat pot ser un suport per a la consolidació d’igualtat.

 17. La Prevenció de la violència de gènere entre adolescents

  Díaz Aguado, María José
  Des del Primer Informe de l’Observatori Estatal de Violència contra la Dona (2007) es reconeix la necessitat d’incrementar la investigació i l’avaluació sobre la prevenció de la violència de gènere. Amb aquest objectiu el 2010 i el 2013 es van dur a terme dos estudis d’àmbit estatal sobre Igualtat i prevenció de la violència de gènere en l’adolescència seguint un procediment basat en el consens i la cooperació. La comparació dels principals indicadors posa de manifest que augmenta el rebuig al sexisme i a la violència de gènere així com el reconeixement d’haver-la patit o exercit. Aquests resultats reflecteixen la...

 18. Exiliats de la normalitat

  Martínez, Oscar

 19. Pensar la educación física

  Reyes Rodríguez, Alixon David; Reyes, Cristóbal; Reyes, Arli
  To rethink the physical education is an unavoidable task given the times that run, and even more when it is thought from the particularity o f the educational formation. Physical education cannot be considered apart from fundamental premisses o f premises like the generation o f knowledge, the conformation o f values in the personality and the character, the construction o f identities, the consolidation of human mobility, and the corresponding cultural formation. Through epistemology and praxology, both fields closely related, physical education is understood from an integral perspective depending on the individual who is to be educated.

 20. La red de apoyo social y su relación con el síndrome de burnout en alumnos de licenciatura: un estudio de caso

  Barraza Macías, Arturo; Ceceñas Torrero, Paula Elvira
  This research presents the characteristics o f the burnout syndrome that occur more or less frequently among undergraduates o f Education Intervention o f the Pedagogical University o f Durango. It presents the quantitative characteristics o f the social support network o f students and determines the relationship between variables: social support network and burnout syndrome in undergraduates. To achieve these objectives, a transversal, correlational and non-experimental study was conducted through the application o f One-dimensional Student Burnout Scale and the findings o f five quantitative indicators o f social support network in 145 students o f the Bachelor o f Intervention Education o f the Pedagogical University...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.