Sunday, May 22, 2016

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía

Recursos de colección

Repositorio de la Universidade da Coruña. RUC (13,019 recursos)
Un sistema que proporciona de forma estable y segura la difusión e preservación de documentos digitales producto de la actividad científica e institucional de la UDC.

DBAVE-BPRM - Artigos (13) DBAVE-BPRM - Congresos, conferencias, etc. (25)
DBAVE-BPRM - Documentos de traballo (20) DBAVE-BPRM - Libros, capítulos, etc. (1)
DC-COLE - Libros, capítulos, etc. (1) DC-COLE - Artigos (10)
DQFEQ-FANE - Artigos (10) DM-NEURO - Artigos (16)
DQFEQ-RANCQ - Artigos (2) DC-COLE - Congresos, conferencias, etc. (14)
DMMR-GMNE - Artigos (19) DMMR-GMNE - Congresos, conferencias, etc. (77)
DMMR-GMNE - Libros, capítulos, etc. (2) DQF-SA - Artigos (1)
DCNT-CSMA - Artigos (6) DEI-CTC-Congresos, conferencias, etc. (38)
DCNT-CSMA - Congresos, conferencias, etc (5) DBAVE-BAR - Artigos (1)
DBCM-MB - Artigos (1) SB - Congresos, conferencias, etc. (1)
DCNT-XP - Artigos (7) DCNT-XP - Libros, capítulos, etc. (2)
DEFD-AA - Artigos (2) DEFD-AA - Congresos, conferencias, etc. (2)
DGP-CEI - Artigos (14) DGP-CEI - Congresos, conferencias, etc. (5)
DGP-BIL - Congresos, conferencias, etc. (6) DGP-BIL - Artigos (1)
DGP-CEI - Libros, capítulos, etc. (5) DEFD-AA - Libros, capítulos, etc. (2)
DCNT-XP - Congresos, conferencias, etc. (4) DGP-BIL - Libros, capítulos, etc. (2)
Teses de doutoramento (15) DMMR - Teses de doutoramento (6)
DS - Teses de doutoramento (1) DQA - Teses de doutoramento (1)
DMT - Teses de doutoramento (1) DMMR-EH - Congresos, conferencias, etc. (1)
DES - Teses de doutoramento (1) DBCM - Teses de doutoramento (1)
DEA1 - Artigos (4) DEA1 - Congresos, conferencias, etc. (11)
DEA1 - Libros, capítulos, etc. (2) DC-LIDIA - Congresos, conferencias, etc. (1)
DFEL-TED - Congresos, conferencias, etc (3) DFEL-TED - Artigos (5)
DFEL-TED - Libros, capítulos, etc. (3) DM - Teses de doutoramento (1)
DFIS - Teses de doutoramento (1) DGP - Teses de licenciatura (1)
DMT-MOD - Documentos de traballo (1) DMT-MOD - Artigos (17)
DFEL - Materiais didácticos (14) DEFC - Artigos (1)
BU-Francisco Pillado Mayor - Carteis (1) DGP-BIL - Documentos de traballo (1)
Grupo de investigación en bioloxía e pesquerías dos recursos mariños (59) Departamento de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía (60)
1. Investigación (2,568) Grupo de Investigación en Compiladores e Linguaxes. COLE (25)
Departamento de Computación (30) Fisicoquímica de Augas Naturais e Electroquímica (10)
Departamento de Química Física e Enxeñería Química I (89) Neurocom (87)
Departamento de Medicina (195) Receptores e Agregados Nanomoleculares na Catálise Química (11)
Grupo de Métodos Numéricos na Enxeñería (98) Departamento de Métodos Matemáticos e de Representación (102)
Síntese Asimétrica (1) Química Orgánica (1)
Departamento de Química Fundamental (16) Ciencias do Solo e Medio Ambiente (11)
Edafoloxía e Química Agrícola (11) Departamento de Ciencias da Navegación e da Terra (25)
Grupo de Ciencia e Técnica Cibernética (39) Departamento de Enxeñaría Industrial (43)
Bioloxía de anfibios e réptiles (1) Grupo de investigación en bioloxía evolutiva (1)
Microbioloxía (64) Departamento de Bioloxía Celular e Molecular (64)
Xeoloxía do Paleozoico (13) Actividades acuáticas y socorrismo (6)
Departamento de Educación Física e Deportiva (11) CEI (Comunicación en la Empresa y en las Instituciones) (38)
Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística (137) Bilingüismo lengua de signos / lengua oral (11)
Área de Enxeñaría Hidráulica (1) Departamento de Economía Aplicada 1 (35)
Grupo de Investigación e Desenvolvemento en Intelixencia Artificial (LIDIA) (4) Textos Técnicos e Doutrinais Latinos (TEDOLAT) (7)
Departamento de Filoloxía Española e Latina (83) Modelización e Inferencia Estadística (MODES) (26)
Departamento de Matemáticas (39) Departamento de Economía Financeira e Contabilidade (47)
Dirección Financeira e Sistemas de Información. FYSIG (26) Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (1,035)
2. Revistas UDC (4,278) Revista Galega de Filoloxía (137)
Cancionero General (42) Sociológica (62)
3. Congresos UDC (2,959) Colección Francisco Pillado Mayor (922)
4. Biblioteca UDC - Coleccións Especiais (922) AmbientalMente sustentable (118)
Boletín Académico. Escuela Técnica Superior de Arquitectura (255) Revista de Lexicografía (218)
Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe (917) Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación (653)
6. Docencia (82) Departamento de Construcións Navais (2)
Departamento de Composición (62) Socioloxía das Migracións Internacionais (7)
Departamento de Socioloxía e Ciencia Política da Administración (15) Departamento de Humanidades (48)
Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo (7) Departamento de Representación e Teoría Arquitectónica (16)
Departamento de Dereito Público Especial (22) Departamento de Dereito Privado (15)
Departamento de Dereito Público (5) Departamento de Didácticas Específicas (14)
Departamento de Análise Económica e Administración de Empresas (16) Departamento de Filosofía e Métodos de Investigación en Educación (1)
Departamento de Economía Aplicada 2 (1) Departamento de Filoloxía Inglesa (14)
Departamento de Física (1) Departamento de Construcións Arquitectónicas (2)
Departamento de Enerxía e Propulsión Mariña (1) Departamento de Ciencias da Saúde (1)
Grupo de Estruturas Arquitectónicas (GEA) (20) Departamento de Tecnoloxía da Construción (20)
Instituto Universitario de Xeoloxía (1) Grupo de Investigación en Xerontología (CIG) (60)
5. Traballos académicos (1,074) Departamento de Enxeñaría Industrial II (4)
Departamento de Psicoloxía (1) Departamento de Pedagoxía e Didáctica (8)
Departamento de Electrónica e Sistemas (21) Departamento de Química Analítica (1)
ROTUR. Revista de ocio y turismo (21) Departamento de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (5)
Sarmiento (25) Lenguaje y textos (42)
Departamento de Fisioterapia (40) IALA Grupo de Investigación en Historia da Arquitectura (46)


 

Busque un recurso