Sunday, May 22, 2016

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía

Recursos de colección

UPCommons - E-prints UPC Universitat Politècnica de Catalunya (83,371 recursos)
E-prints UPC cobreix dues finalitats: per una banda, és el dipòsit institucional de la UPC que recull els articles de revista, les comunicacions de congrés i els reports de recerca generats en les activitats de recerca del personal docent i investigador de la universitat; per l'altra, és una eina que permet accelerar la producció científica, allotjant versions de documents prèvies a la publicació en una revista o a les actes d’un congrés.

Reports de recerca (31) Reports de recerca (55)
Matemàtiques (444) Reports de recerca (84)
Concursos d'arquitectura i urbanisme (91) Concursos d'arquitectura i urbanisme (453)
Reports de recerca (6) Capítols de llibres (61)
Estadística i Investigació Operativa (14) Articles de revista (4)
Documents polítics (11) Comunicacions de congressos (153)
DITS (Documents Interns de Treball. Reports de Recerca Interns) (32) Articles de revista (80)
Reports de recerca (46) Articles de revista (3)
Comunicacions de congressos (205) Comunicacions de congressos (91)
Concursos d'arquitectura i urbanisme (8) Articles de revista (172)
Comunicacions de congressos (250) Conference papers (89)
Journal papers (46) Comunicacions de congressos (56)
Llibres (1) Articles de revista (57)
Articles de revista (105) Comunicacions de congressos (80)
Articles de revista (280) Journal papers (111)
Reports de recerca (33) Articles de revista (9)
Articles de revista (516) Comunicacions de congressos (26)
Articles de revista (90) Reports de recerca (11)
Regeneració i reutilització de l'aigua (3) Comunicacions de congressos (61)
Informes tècnics (2) Comunicacions de congressos (16)
Comunicacions de congressos (105) Congressos i conferències (1)
Comunicacions de congressos (53) Preprints (1)
Comunicacions de congressos (46) Comunicacions de congressos (12)
Research reports (14) Articles de revista (64)
Articles de recerca (31) Comunicacions de congressos (96)
Articles de revista (164) Articles de revista (34)
Articles de revista (120) Comunicacions de congressos (35)
Posters (6) Articles de revista (107)
Comunicacions de congressos (21) Comunicacions de congressos (403)
Conference papers (66) Pòsters (1)
Comunicacions de congressos (49) Capítols de llibres (120)
Comunicacions de congressos (21) Comunicacions de congressos (4)
Pòsters (7) Articles de revista (28)
Reports de recerca (15) Catàlegs d'exposicions (2)
Preprints (2) Comunicacions de congressos (94)
Articles de revista (68) Capítols de llibre (24)
Concursos d'arquitectura (31) DITS (Documents Interns de Treball. Reports de Recerca Interns) (2)
Llibres (8) Presentacions de congressos (56)
Pòsters de congressos (17) Articles de revistes (48)
Presentacions (23) Articles de revista (57)
Disseny Assistit per Ordinador (CAD) (2) Textos en actes de congressos (56)
Pòsters (2) Articles (2)
Informes d'estades professionals (4) Comunicacions de congressos (82)
Capítols de llibres (2) Llibres (32)
Articles de revista (104) Comunicacions de congressos (58)
Articles de revista (76) Articles de revista (16)
Articles de revista (86) Capítols de llibre (85)
Articles de revista (3) Articles de revista (19)
Comunicacions de congressos (46) Comunicacions de congressos (274)
Llibres (6) Comunicacions de congressos (33)
Reports de recerca (5) Articles de revista (118)
Tecnologies del medi ambient (5) Articles de revista (173)
Reports de recerca (3) Journal papers (4)
Conference papers and presentations (32) Articles de revista (136)
Projectes (12) Projectes (57)
Articles de revista (228) Articles i ponències científiques (1)
Articles de revista (68) Articles de revista (101)
Comunicacions de congressos (120) Articles de revista (9)
Capítols de llibres (14) Projectes d'investigació docent (1)
Informes tècnics (7) Capítols de llibre (1)
Articles de revista (101) Preprints (1)
Articles de divulgació (1) Tractaments d'aigües residuals (1)
Reports de recerca (9) Comunicacions de congressos (86)
Articles de revista (203) Articles de revista (82)
Articles de revista (3) Comunicacions de congressos (83)
Reports de recerca (534) Comunicacions de congressos (116)
Articles de revista (41) Articles de revista (2)
Comunicacions de congressos (1) Comunicacions de congressos (3)
Book (3) Book chapter (35)
Technical report (23) Journal papers (120)
Conference papers (240) Preprints (2)
Projectes (9) Articles de revista (73)
Articles de revista (62) Llibres (3)
Llibres (3) Ponències/Comunicacions de congressos (24)
Ponències/Comunicacions de congressos (33) Ponències/Comunicacions de congressos (910)
Ponències/Comunicacions de congressos (127) Ponències/Comunicacions de congressos (49)
Articles de revista (61) Articles de revista (22)
Articles de revista (30) Articles de revista (15)
Articles de revista (571) Articles de revista (101)
Articles de revista (85) Ponències/Comunicacions de congressos (649)
Ponències/Comunicacions de congressos (83) Presentacions (7)
Presentacions (4) Ponències/Comunicacions de congressos (76)
Articles de revista (46) Reports de recerca (44)
Ponències/Comunicacions de congressos (485) Ponències/Comunicacions de congressos (61)
Reports de recerca (45) Reports de recerca (15)
Articles de revista (60) Ponències/Comunicacions de congressos (10)
Ponències/Comunicacions de congressos (133) Ponències/Comunicacions de congressos (53)
Ponències/Comunicacions de congressos (5) Ponències/Comunicacions de congressos (11)
Articles de revista (583) Articles de revista (39)
Reports de recerca (74) Articles de revista (28)
Articles de revista (48) Articles de revista (162)
Ponències/Comunicacions de congressos (240) Ponències/Comunicacions de congressos (77)
Ponències/Comunicacions de congressos (146) Trameses per assignar col·lecció (20,228)
Articles de revista (223) Ponències/Comunicacions de congressos (58)
Articles de revista (1,394) Articles de revista (38)
Ponències/Comunicacions de congressos (175) Ponències/Comunicacions de congressos (33)
Articles de revista (139) Articles de revista (24)
Articles de revista (47) Articles de revista (264)
Articles de revista (96) Ponències/Comunicacions de congressos (67)
Ponències/Comunicacions de congressos (1,194) Ponències/Comunicacions de congressos (78)
Articles de revista (416) Articles de revista (98)
Ponències/Comunicacions de congressos (56) Ponències/Comunicacions de congressos (21)
Articles de revista (889) Ponències/Comunicacions de congressos (801)
Ponències/Comunicacions de congressos (103) Ponències/Comunicacions de congressos (46)
Articles de revista (41) Presentacions (2)
Presentacions (1) Ponències/Comunicacions de congressos (33)
Articles de revista (20) Articles de revista (55)
Ponències/Comunicacions de congressos (83) Articles de revista (324)
Articles de revista (18) Ponències/Comunicacions de congressos (110)
Ponències/Comunicacions de congressos (31) Ponències/Comunicacions de congressos (19)
Ponències/Comunicacions de congressos (21) Ponències/Comunicacions de congressos (322)
Ponències/Comunicacions de congressos (116) Ponències/Comunicacions de congressos (348)
Ponències/Comunicacions de congressos (159) Ponències/Comunicacions de congressos (717)
Ponències/Comunicacions de congressos (34) Articles de revista (199)
Ponències/Comunicacions de congressos (284) Ponències/Comunicacions de congressos (48)
Ponències/Comunicacions de congressos (44) Ponències/Comunicacions de congressos (192)
Ponències/Comunicacions de congressos (29) Ponències/Comunicacions de congressos (41)
Articles de revista (65) Altres (1)
Ponències/Comunicacions de congressos (25) Articles de revista (28)
Articles de revista (9) Articles de revista (184)
Articles de revista (133) Articles de revista (37)
Ponències/Comunicacions de congressos (17) Ponències/Comunicacions de congressos (134)
Ponències/Comunicacions de congressos (116) Articles de revista (57)
Articles de revista (82) Capítols de llibre (7)
Articles de revista (46) Ponències/Comunicacions de congressos (31)
Ponències/Comunicacions de congressos (34) Articles de revista (88)
Altres (13) Articles de revista (106)
Ponències/Comunicacions de congressos (46) Articles de revista (63)
Presentacions (2) Presentacions (1)
Ponències/Comunicacions de congressos (86) Articles de revista (39)
Articles de revista (54) Capítols de llibre (37)
Capítols de llibre (2) Ponències/Comunicacions de congressos (54)
Ponències/Comunicacions de congressos (62) Presentacions (11)
Presentacions (1) Reports de recerca (15)
Presentacions (4) Presentacions (2)
Presentacions (1) Presentacions (2)
Presentacions (2) Presentacions (1)
Articles de revista (61) Ponències/Comunicacions de congressos (170)
Ponències/Comunicacions de congressos (198) Ponències/Comunicacions de congressos (64)
Reports de recerca (255) Reports de recerca (20)
Ponències/Comunicacions de congressos (56) Ponències/Comunicacions de congressos (151)
Articles de revista (14) Articles de revista (159)
Articles de revista (53) Ponències/Comunicacions de congressos (8)
Reports de recerca (19) Ponències/Comunicacions de congressos (18)
Articles de revista (40) Ponències/Comunicacions de congressos (1)
Preprint (1) Ponències/Comunicacions de congressos (61)
Articles de revista (146) Articles de revista (25)
Ponències/Comunicacions de congressos (232) Ponències/Comunicacions de congressos (13)
Capítols de llibre (1) Reports de recerca (89)
Reports de recerca (5) Reports de recerca (70)
Articles de revista (22) Capítols de llibre (21)
Capítols de llibre (17) Capítols de llibre (38)
Capítols de llibre (14) Capítols de llibre (5)
Capítols de llibre (8) Capítols de llibre (4)
Ponències/Comunicacions de congressos (24) Capítols de llibre (13)
Preprints (1) Articles de revista (39)
Articles de revista (47) Ponències/Comunicacions de congressos (24)
Ponències/Comunicacions de congressos (31) Articles de revista (102)
Reports de recerca (8) Llibres (10)
Ponències/Comunicacions de congressos (28) Articles de revista (15)
Articles de revista (16) Ponències/Comunicacions de congressos (5)
Articles de revista (35) Ponències/Comunicacions de congressos (63)
Capítols de llibre (18) Capítols de llibre (5)
Ponències/Comunicacions de congressos (176) Ponències/Comunicacions de congressos (17)
Llibres (17) Llibres (6)
Capítols de llibre (5) Ponències/Comunicacions de congressos (91)
Reports de recerca (62) Reports de recerca (31)
Ponències/Comunicacions de congressos (76) Capítols de llibre (76)
Capítols de llibre (11) Articles de revista (57)
Articles de revista (169) Articles de revista (65)
Articles de revista (270) Ponències/Comunicacions de congressos (43)
Ponències/Comunicacions de congressos (28) Articles de revista (89)
Articles de revista (41) Ponències/Comunicacions de congressos (14)
Ponències/Comunicacions de congressos (125) Capítols de llibre (15)
Capítols de llibre (15) Capítols de llibre (4)
Ponències/Comunicacions de congressos (203) Ponències/Comunicacions de congressos (37)
Articles de revista (17) Capítols de llibre (1)
Ponències/Comunicacions de congressos (49) Ponències/Comunicacions de congressos (39)
Ponències/Comunicacions de congressos (17) Ponències/Comunicacions de congressos (237)
Capítols de llibre (66) Articles de revista (51)
Capítols de llibre (12) Articles de revista (18)
Reports de recerca (129) Reports de recerca (2)
Reports de recerca (40) Reports de recerca (29)
Articles de revista (10) Articles de revista (659)
Ponències/Comunicacions de congressos (33) Reports de recerca (62)
Articles de revista (18) Ponències/Comunicacions de congressos (151)
Reports de recerca (12) Ponències/Comunicacions de congressos (10)
Ponències/Comunicacions de congressos (22) Articles de revista (25)
Articles de revista (2) Articles de revista (45)
Articles de revista (25) Ponències/Comunicacions de congressos (45)
Ponències/Comunicacions de congressos (144) Reports de recerca (21)
Articles de revista (20) Altres (17)
Altres (8) Articles de revista (25)
Ponències/Comunicacions de congressos (46) Articles de revista (36)
Articles de revista (18) Reports de recerca (98)
Articles de revista (51) Reports de recerca (101)
Articles de revista (74) Articles de revista (60)
Reports de recerca (23) Reports de recerca (5)
Articles de revista (68) Capítols de llibre (4)
Capítols de llibre (1) Articles de revista (29)
Reports de recerca (32) Ponències/Comunicacions de congressos (108)
Capítols de llibre (22) Capítols de llibre (3)
Articles de revista (32) Ponències/Comunicacions de congressos (45)
Articles de revista (36) Ponències/Comunicacions de congressos (94)
Articles de revista (32) Articles de revista (68)
Articles de revista (155) Articles de revista (10)
Capítols de llibre (26) Reports de recerca (7)
Capítols de llibre (17) Capítols de llibre (4)
Articles de revista (17) Articles de revista (413)
Articles de revista (68) Reports de recerca (11)
Reports de recerca (27) Reports de recerca (7)
Ponències/Comunicacions de congressos (34) Ponències/Comunicacions de congressos (79)
Articles de revista (15) Articles de revista (126)
Ponències/Comunicacions de congressos (132) Articles de revista (45)
Articles de revista (29) Reports de recerca (555)
Reports de recerca (117) Ponències/Comunicacions de congressos (49)
Articles de revista (74) Ponències/Comunicacions de congressos (214)
Ponències/Comunicacions de congressos (36) Ponències/Comunicacions de congressos (12)
Ponències/Comunicacions de congressos (194) Ponències/Comunicacions de congressos (24)
Ponències/Comunicacions de congressos (52) Ponències/Comunicacions de congressos (37)
Llibres (9) Llibres (4)
Capítols de llibre (23) Articles de revista (12)
Articles de revista (15) Llibres (5)
Llibres (16) Llibres (6)
Llibres (20) Concursos d'arquitectura i urbanisme (98)
Ponències/Comunicacions de congressos (196) Altres (12)
Altres (1) Articles de revista (40)
Concursos d'arquitectura i urbanisme (31) Llibres (45)
Llibres (43) Llibres (2)
Ponències/Comunicacions de congressos (26) Articles de revista (73)
Articles de revista (98) Articles de revista (46)
Ponències/Comunicacions de congressos (82) Articles de revista (28)
Articles de revista (72) Ponències/Comunicacions de congressos (83)
Ponències/Comunicacions de congressos (12) Capítols de llibre (38)
Capítols de llibre (16) Articles de revista (13)
Articles de revista (73) Ponències/Comunicacions de congressos (424)
Articles de revista (29) Reports de recerca (13)
Ponències/Comunicacions de congressos (99) Presentacions (3)
Articles de revista (24) Ponències/Comunicacions de congressos (27)
Ponències/Comunicacions de congressos (29) Ponències/Comunicacions de congressos (10)
Capítols de llibre (4) Capítols de llibre (2)
Projectes (13) Articles de revista (84)
Articles de revista (180) Articles de revista (38)
Articles de revista (82) Ponències/Comunicacions de congressos (124)
Articles de revista (27) Articles de revista (38)
Articles de revista (26) Articles de revista (13)
Working papers (1) Working papers (12)
Ponències/Comunicacions de congressos (46) Working papers (6)
Articles de revista (5) Articles de revista (56)
Capítols de llibre (12) Reports de recerca (2)
Capítols de llibre (2) Ponències/Comunicacions de congressos (3)
Presentacions (1) Reports de recerca (7)
Capítols de llibre (11) Ponències/Comunicacions de congressos (65)
Articles de revista (20) Reports de recerca (6)
Reports de recerca (35) Reports de recerca (22)
Working papers (2) Presentacions (1)
Reports de recerca (5) Capítols de llibre (2)
Working papers (1) Working papers (2)
Articles de revista (204) Articles de revista (49)
Ponències/Comunicacions de congressos (31) Articles de revista (12)
Ponències/Comunicacions de congressos (3) Ponències/Comunicacions de congressos (23)
Ponències/Comunicacions de congressos (101) Presentacions (2)
Ponències/Comunicacions de congressos (24) Ponències/Comunicacions de congressos (14)
Articles de revista (48) Articles de revista (22)
Ponències/Comunicacions de congressos (9) Capítols de llibre (12)
Articles de revista (15) Articles de revista (20)
Reports de recerca (10) Articles de revista (492)
Llibres (2) Presentacions (3)
Presentacions (15) Llibres (5)
Articles de revista (57) Ponències/Comunicacions de congressos (96)
Articles de revista (13) Articles de revista (10)
Articles de revista (14) Articles de revista (45)
Articles de revista (76) Reports de recerca (2)
Reports de recerca (2) Ponències/Comunicacions de congressos (24)
Ponències/Comunicacions de congressos (11) Llibres (6)
Capítols de llibre (6) Ponències/Comunicacions de congressos (31)
Capítols de llibre (3) Capítols de llibre (11)
Articles de revista (73) Reports de recerca (2)
Reports de recerca (2) Articles de revista (27)
Ponències/Comunicacions de congressos (21) Concursos d'arquitectura i urbanisme (2)
Articles de revista (144) Ponències/Comunicacions de congressos (44)
Ponències/Comunicacions de congressos (8) Reports de recerca (5)
Ponències/Comunicacions de congressos (114) Articles de revista (34)
Articles de revista (19) Articles de revista (4)
Articles de revista (27) Concursos d'arquitectura i urbanisme (64)
Articles de revista (16) Articles de revista (21)
Reports de recerca (2) Reports de recerca (19)
Reports de recerca (2) Ponències/Comunicacions de congressos (7)
Llibres (3) Llibres (4)
Ponències/Comunicacions de congressos (64) Llibres (3)
Llibres (14) Reports de recerca (3)
Ponències/Comunicacions de congressos (10) Reports de recerca (10)
Working papers (1) Reports de recerca (4)
Concursos d'arquitectura i urbanisme (8) Articles de revista (79)
Reports de recerca (63) Working papers (1)
Working papers (1) Reports de recerca (4)
Working papers (1) Working papers (2)
Reports de recerca (9) Working papers (2)
Working papers (2) Working papers (1)
Working papers (1) Working papers (2)
Concursos d'arquitectura i urbanisme (8) Capítols de llibre (1)
Capítols de llibre (2) Concursos d'arquitectura i urbanisme (22)
Working papers (1) Working papers (1)
Working papers (1) Articles de revista (33)
Presentacions (1) Presentacions (3)
Capítols de llibre (6) Capítols de llibre (8)
Reports de recerca (30) Capítols de llibre (16)
Presentacions (1) Reports de recerca (4)
Reports de recerca (1) Capítols de llibre (4)
Capítols de llibre (2) Capítols de llibre (2)
Capítols de llibre (8) Working papers (1)
Llibres (2) Llibres (1)
Llibres (1) Llibres (5)
Ponències/Comunicacions de congressos (61) Working papers (1)
Working papers (1) Presentacions (13)
Articles de revista (41) Ponències/Comunicacions de congressos (40)
Capítols de llibre (23) Working papers (5)
Presentacions (1) Llibres (2)
Presentacions (2) Ponències/Comunicacions de congressos (78)
Ponències/Comunicacions de congressos (15) Reports de recerca (2)
Altres (1) Altres (1)
Capítols de llibre (3) Ponències/Comunicacions de congressos (46)
Altres (6) Altres (28)
Reports de recerca (13) Ponències/Comunicacions de congressos (98)
Capítols de llibre (3) Articles de revista (31)
Ponències/Comunicacions de congressos (64) Capítols de llibre (10)
Capítols de llibre (23) Ponències/Comunicacions de congressos (62)
Articles de revista (12) Llibres (2)
Ponències/Comunicacions de congressos (33) Articles de revista (7)
Articles de revista (14) Capítols de llibre (1)
Capítols de llibre (4) Reports de recerca (14)
Presentacions (1) Presentacions (1)
Ponències/Comunicacions de congressos (6) Articles de revista (36)
Ponències/Comunicacions de congressos (23) Altres (4)
Altres (5) Articles de revista (22)
Reports de recerca (17) Ponències/Comunicacions de congressos (20)
Articles de revista (12) Ponències/Comunicacions de congressos (16)
Llibres (3) Llibres (1)
Ponències/Comunicacions de congressos (13) Capítols de llibre (13)
Capítols de llibre (2) Capítols de llibre (14)
Reports de recerca (5) Reports de recerca (5)
Articles de revista (8) Reports de recerca (4)
Reports de recerca (1) Reports de recerca (5)
Reports de recerca (3) Reports de recerca (1)
Reports de recerca (5) Ponències/Comunicacions de congressos (52)
Articles de revista (34) Working papers (1)
Ponències/Comunicacions de congressos (8) Articles de revista (9)
Altres (4) Llibres (2)
Llibres (1) Llibres (1)
Llibres (4) Llibres (2)
Llibres (6) Llibres (3)
Llibres (4) Llibres (4)
Llibres (8) Llibres (2)
Llibres (1) Llibres (3)
Llibres (2) Llibres (1)
Llibres (1) Llibres (1)
Llibres (1) Llibres (2)
Llibres (1) Llibres (1)
Concursos d'arquitectura i urbanisme (24) Ponències/Comunicacions de congressos (10)
Ponències/Comunicacions de congressos (25) Ponències/Comunicacions de congressos (36)
Ponències/Comunicacions de congressos (9) Llibres (29)
Llibres (19) Capítols de llibre (1)
Reports de recerca (8) Reports de recerca (5)
Llibres (16) Llibres (7)
Capítols de llibre (5) Capítols de llibre (2)
Capítols de llibre (6) Capítols de llibre (14)
Capítols de llibre (2) Capítols de llibre (1)
Articles de revista (50) Reports de recerca (2)
Reports de recerca (1) Ponències/Comunicacions de congressos (3)
Capítols de llibre (7) Llibres (1)
Reports de recerca (18) Articles de revista (18)
Reports de recerca (14) Reports de recerca (6)
Concursos d'arquitectura (33) Ponències/Comunicacions de congressos (21)
Llibres (11) Altres (1)
Capítols de llibre (3) Capítols de llibre (1)
Presentacions (3) Presentacions (3)
Articles de revista (8) Concursos d'arquitectura i urbanisme (8)
Llibres (7) Llibres (3)
Llibres (4) Llibres (2)
Llibres (1) Ponències/Comunicacions de congressos (14)
Reports de recerca (3) Llibres (18)
Llibres (17) Llibres (1)
Llibres (4) Llibres (1)
Llibres (10) Llibres (4)
Llibres (2) Llibres (1)
Llibres (2) Llibres (1)
Llibres (4) Llibres (2)
Reports de recerca (15) Reports de recerca (2)
Articles de revista (35) Capítols de llibre (48)
Capítols de llibre (6) Capítols de llibre (3)
Presentacions (2) Presentacions (1)
Articles de revista (96) Articles de revista (94)
Reports de recerca (24) Ponències/Comunicacions de congressos (67)
Ponències/Comunicacions de congressos (29) Informes tècnics (2)
Capítols de llibre (25) Llibres (8)
Articles de revista (16) Ponències/Comunicacions de congressos (8)
Reports de recerca (2) Articles de revista (5)
Articles de revista (26) Reports de recerca (3)
Reports de recerca (2) Articles de revista (15)
Presentacions (2) Presentacions (1)
Presentacions (2) Catàlegs d'exposicions (1)
Reports de recerca (1) Reports de recerca (28)
Reports de recerca (8) Llibres (13)
Ponències/Comunicacions de congressos (10) Concursos d'arquitectura i urbanisme (4)
Articles de revista (47) Working papers (5)
Working papers (4) Working papers (5)
Capítols de llibre (4) Capítols de llibre (1)
Working papers (1) Working papers (1)
Working papers (1) Working papers (1)
Capítols de llibre (13) Articles de revista (55)
Capítols de llibre (16) Llibres (2)
Llibres (1) Ponències/Comunicacions de congressos (4)
Articles de revista (20) Capítols de llibre (2)
Concursos d'arquitectura i urbanisme (1) Llibres (3)
Reports de recerca (4) Llibres (4)
Reports de recerca (3) Ponències/Comunicacions de congressos (1)
Articles de revista (17) Concursos d'arquitectura i urbanisme (1)
Articles de revista (61) Ponències/Comunicacions de congressos (13)
Altres (12) Reports de recerca (4)
Presentacions (1) Reports de recerca (2)
Altres (5) Articles de revista (7)
Llibres (1) Llibres (2)
Reports de recerca (4) Reports de recerca (6)
Reports de recerca (1) Reports de recerca (3)
Ponències/Comunicacions de congressos (11) Ponències/Comunicacions de congressos (11)
Reports de recerca (2) Reports de recerca (1)
Ponències/Comunicacions de congressos (22) Ponències/Comunicacions de congressos (6)
Ponències/Comunicacions de congressos (16) Llibres (1)
Capítols de llibre (2) Articles de revista (26)
Capítols de llibre (5) Capítols de llibre (4)
Ponències/Comunicacions de congressos (4) Ponències/Comunicacions de congressos (3)
Articles de revista (1) Articles de revista (17)
Capítols de llibre (1) Capítols de llibre (1)
Capítols de llibre (2) Capítols de llibre (4)
Capítols de llibre (3) Reports de recerca (1)
Reports de recerca (9) Reports de recerca (1)
Reports de recerca (5) Capítols de llibre (16)
Reports de recerca (19) Reports de recerca (4)
Reports de recerca (5) Capítols de llibre (3)
Ponències/Comunicacions de congressos (21) Reports de recerca (1)
Projecte RIMA-GRAPAU (9) Capítols de llibre (19)
Capítols de llibre (4) Reports de recerca (4)
Articles de revista (13) Capítols de llibre (20)
Presentacions (1) Altres (3)
Reports de recerca (2) Llibres (22)
Llibres (1) Presentacions (1)
Presentacions (1) Llibres (2)
Articles de revista (21) Presentacions (2)
Reports de recerca (3) Concursos d'arquitectura i urbanisme (6)
Capítols de llibre (23) Concursos d'arquitectura i urbanisme (4)
Capítols de llibre (6) Capítols de llibre (16)
Capítols de llibre (2) Capítols de llibre (5)
Capítols de llibre (2) Capítols de llibre (9)
Capítols de llibre (7) Capítols de llibre (2)
Ponències/Comunicacions de congressos (29) Capítols de llibre (10)
Altres (4) Reports de recerca (20)
Reports de recerca (1) Projectes (1)
Ponències/Comunicacions de congressos (5) Capítols de llibre (4)
Altres (2) Altres (1)
Altres (1) Capítols de llibre (8)
Concursos d'arquitectura i urbanisme (3) Capítols de llibre (5)
Capítols de llibre (3) Capítols de llibre (9)
Driver Set (12,598) Recercat (23,666)
Articles de revista (49) Altres (40)
Altres (26) Articles de revista (23)
Articles de revista (21) Capítols de llibre (2)
Altres (2) Altres (1)
Reports de recerca (3) Capítols de llibre (3)
Articles de revista (11) Capítols de llibre (2)
Capítols de llibre (10) Capítols de llibre (2)
Capítols de llibre (2) Reports de recerca (36)
Capítols de llibre (6) Capítols de llibre (2)
Capítols de llibre (4) Llibres (2)
Capítols de llibre (2) Capítols de llibre (1)
Altres (14) Capítols de llibre (1)
Altres (4) Altres (4)
Altres (2) Llibres (6)
Reports de recerca (12) Capítols de llibre (30)
Altres (2) Capítols de llibre (13)
Capítols de llibre (2) Altres (1)
Capítols de llibre (24) Capítols de llibre (4)
Capítols de llibre (3) Reports de recerca (3)
Reports de recerca (3) Capítols de llibre (2)
Ponències/Comunicacions de congressos (2) Articles de revista (16)
Concursos d'arquitectura i urbanisme (3) Capítols de llibre (2)
Capítols de llibre (1) Reports de recerca (4)
Llibres (2) Reports de recerca (2)
Reports de recerca (7) Reports de recerca (5)
Capítols de llibre (2) EC Funded Resources Set (53)
Reports de recerca (1) Concursos d'arquitectura i urbanisme (3)
Llibres (2) Reports de recerca (1)
Capítols de llibre (12) Concursos d'arquitectura i urbanisme (3)
Capítols de llibre (11) Capítols de llibre (1)
Capítols de llibre (1) Capítols de llibre (1)
Articles de revista (4) Llibres (1)
Altres (10) Altres (1)
Ponències/Comunicacions de congressos (10) Altres (1)
Altres (1) Articles de revista (8)
Capítols de llibre (2) Capítols de llibre (2)
Capítols de llibre (6) Capítols de llibre (5)
Capítols de llibre (3) Capítols de llibre (2)
Reports de recerca (1) Capítols de llibre (2)
Altres (1) Llibres (1)
Reports de recerca (11) Reports de recerca (2)
Articles de revista (24) Capítols de llibre (2)
Altres (1) Altres (1)
Capítols de llibre (2) Articles de revista (7)
Reports de recerca (5) Capítols de llibre (3)
Presentacions (1) Capítols de llibre (3)
Reports de recerca (1) Reports de recerca (1)
Altres (1) Capítols de llibre (1)
Llibres (1) Llibres (4)
Capítols de llibre (1) Capítols de llibre (1)
Ponències/Comunicacions de congressos (11) Articles de revista (25)
Articles de revista (6) Altres (2)
Altres (2) Ponències/Comunicacions de congressos (42)
Capítols de llibre (1) Reports de recerca (2)
Reports de recerca (1) Altres (7)
Ponències/Comunicacions de congressos (41) Ponències/Comunicacions de congressos (11)
Capítols de llibre (3) Capítols de llibre (3)
Candidatures guanyadores (1) Llibres (1)
Reports de recerca (2) Articles de revista (23)
Llibres (2) Reports de recerca (2)
Projectes guanyadors (1) Altres (1)
Articles de revista (38) Tesi Doctoral (1)
Capítols de llibre (1) Altres (1)
Altres (2) Altres (1)
Ponències/Comunicacions de congressos (14) Reports de recerca (1)
Capítols de llibre (1) Capítols de llibre (1)
Concursos d'arquitectura i urbanisme (1) Ponències/Comunicacions de congressos (55)
Reports de recerca (1) Ponències/Comunicacions de congressos (5)
Reports de recerca (2) Capítols de llibre (1)
Capítols de llibre (2) Ponències/Comunicacions de congressos (2)
Capítols de llibre (1) Capítols de llibre (3)
Capítols de llibre (1) Llibres (5)
Capítols de llibre (4) Ponències/Comunicacions de congressos (1)
Llibres (3) Reports de recerca (12)
Reports de recerca (5) Reports de recerca (3)
Ponències/Comunicacions de congressos (1) Ressenyes (1)
Ressenyes (1) Altres (1)
Altres (1) Altres (1)
Articles de revista (3) Llibres (1)
Capítols de llibre (2) Capítols de llibre (5)
Articles de revista (3) Lliçons inaugurals (16)
Ressenyes (1) Ressenyes (1)
Ressenyes (1) Ressenyes (1)
Ressenyes (1) Capítols de llibre (1)
Llibres (1) Llibres (2)
Llibres (1) Articles de revista (6)
Capítols de llibre (1) Articles de revista (4)
Capítols de llibre (3) Ponències/Comunicacions de congressos (4)
Articles de revista (7) Memòries (66)
Plans estratègics (10) Presentacions (1)
Presentacions (1) Enquestes de satisfacció dels usuaris (7)
Capítols de llibre (8) Concursos d'arquitectura (9)
Reports de recerca (1) Llibres (2)
Capítols de llibre (1) Articles de revista (6)
Altres (5) Altres (5)
Capítols de llibre (1) Ponències/Comunicacions de congressos (14)
Articles de revista (8) Llibres (3)
Reports de recerca (2) Articles de revista (5)
Capítols de llibre (1) Concursos d'arquitectura (3)
Working papers (1) Reports de recerca (1)
Altres (1) Reports de recerca (21)
Capítols de llibre (2) Presentacions (1)
Presentacions (2) Presentacions (1)
Ponències/Comunicacions de congressos (11) Articles de revista (7)
Llibres (1) Altres (3)
Altres (1) Concursos d'arquitectura i urbanisme (1)
Ponències/Comunicacions de congressos (26) Llibres (1)
Llibres (1) Articles de revista (28)
Ponències/Comunicacions de congressos (1) Articles de revista (23)
Capítols de llibre (1) Capítols de llibre (3)
Ponències/Comunicacions de congressos (59) Capítols de llibre (1)
Articles de revista (28) Ponències/Comunicacions de congressos (20)
Ponències/Comunicacions de congressos (4) Reports de recerca (1)
Ponències/Comunicacions de congressos (9) Reports de recerca (3)
Capítols de llibre (1) Reports de recerca (4)
Articles de revista (3) Articles de revista (3)
Llibres (2) Llibres (1)
Articles de revista (10) Ponències/Comunicacions de congressos (12)
Reports de recerca (1) Reports de recerca (1)
Llibres (1) Articles de revista (13)
Ponències/Comunicacions de congressos (6) Reports de recerca (1)
Reports de recerca (2) Ponències/Comunicacions de congressos (28)
Ponències/Comunicacions de congressos (4) Llibres (1)
Ponències/Comunicacions de congressos (1) Articles de revista (3)
Ponències/Comunicacions de congressos (4) Reports de recerca (5)
Ponències/Comunicacions de congressos (13) Reports de recerca (19)
Capítols de llibre (2) Presentacions (1)
Capítols de llibre (1) Capítols de llibre (2)
Reports de recerca (3) Articles de revista (1)
Llibres (1) Capítols de llibre (3)
Articles de revista (5) Altres (1)
Capítols de llibre (3) Reports de recerca (3)
Reports de recerca (3) Articles de revista (4)
Capítols de llibre (15) Programes d'ordinador (1)
Ponències/Comunicacions de congressos (3) Altres (1)
Concursos d'arquitectura (2) Ponències/Comunicacions de congressos (1)
Capítols de llibre (2) Articles de revista (1)
Reports de recerca (20) Articles de revista (2)
Capítols de llibre (1) Capítols de llibre (1)
Articles de revista (1) Articles de revista (6)
Articles de revista (5) Articles de revista (1)
Articles de revista (1) Articles de revista (5)
Articles de revista (1) Working papers (1)
Working papers (1) Articles de revista (3)
Articles de revista (2) Ponències/Comunicacions de congressos (2)
Articles de revista (3) Articles de revista (1)
Articles de revista (6) Presentacions (1)
Capítols de llibre (2) Capítols de llibre (1)
Ponències/Comunicacions de congressos (1) Altres (1)
Llibres (2) Pòsters 2004 (49)
Pòsters 2005 (60) Pòsters 2006 (68)
Pòsters 2007 (70) Pòsters 2008 (69)
Pòsters 2009 (78) Pòsters 2010 (83)
Reports de recerca (5) Capítols de llibre (1)
Pòsters 2011 (72) Pòsters 2012 (53)
Pòsters 2013 (38) Articles de revista (3)
Llibres (1) Ponències/Comunicacions de congressos (5)
Altres (1) Altres (1)
Articles de revista (1) Llibres (6)
Articles de revista (1) Altres (1)
Reports de recerca (1) Capítols de llibre (1)
Reports de recerca (5) Reports de recerca (1)
Reports de recerca (1) Llibres (1)
Documents de la Biblioteca ETSAB (1) Altres (1)
Altres (1) Ponències/Comunicacions de congressos (1)
Articles de revista (2) Articles de revista (9)
Altres (2) Altres (2)
Llibres (22) Llibres (2)
Capítols de llibre (1) Articles de revista (1)
Capítols de llibre (1) Altres (1)
Capítols de llibre (1) Articles de revista (4)
Capítols de llibre (1) Articles de revista (1)
Articles de revista (1) Altres (2)
Llibres (1) Ponències/Comunicacions de congressos (1)
Capítols de llibre (1) Articles de revista (1)
Reports de recerca (1) Guies temàtiques (13)
Llibres (1) Llibres (1)
Altres (1) Ponències/Comunicacions de congressos (1)
Capítols de llibre (1) Programes d'ordinador (1)
Altres (15) Capítols de llibre (2)


 

Busque un recurso