Sunday, March 8, 2015

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Recursos de colección

RECERCAT (109,815 recursos)
Es un repositorio cooperativo de documentos digitales que incluye la literatura de investigación de las universidades y de los centros de investigación de Cataluña, como artículos aun no publicados (preprints), comunicaciones a congresos, informes de investigación, working papers, proyectos de final de carrera, memorias técnicas, etc.

Llibres / Capítols de llibre (Filologia Grega)

Mostrando recursos 1 - 19 de 19

1. Miguel de Unamuno i Heràclit: de ‘La elegía eterna’ a ‘La flor tronchada’ - Gilabert Barberà, Pau
[cat] L’objectiu d’aquest breu article és provar i analitzar la influència de la saviesa d’Heràclit en alguns poemes de Miguel de Unamuno com ara ‘La elegía eterna’ i ‘La flor tronchada’. En certes ocasions –‘La elegía eterna’- Heràclit és per a ell una mena de crossa amb l’ajut de la qual reïx a mostrar poèticament les seves angoixes i, en d’altres –‘La flor tronchada’- necessita realment Heràclit per a il•lustrar la seva visió de Déu i de la vida humana com una lluita o guerra permanent.

2. Cat on a hot tin roof de Tennessee Williams o las aptitudes dramáticas de la diosa Diana - Gilabert Barberà, Pau
El objetivo de este artículo es mostrar cuáles son los réditos dramáticos de la inclusión de la referencia a la diosa Diana en Cat on a Hot Tin Roof de Tennessee Williams. En opinión del autor, no se trata simplemente de una referencia significativa, sino que el análisis minucioso del texto de Williams demuestra que es un elemento verdaderamente nuclear y cohesionador de todo el drama.

3. New York versus la tragèdia i Èdip. El llegat de Sòfocles -i dels sofistes- a Crimes and Misdemeanors de W. Allen - Gilabert Barberà, Pau
Més enllà de la referència explícita a la tragèdia grega i Èdip, l'objectiu d'aquest article és presentar l'estreta relació, en opinió del autor, entre allò que mantenen els protagonistes a Crimes and Misdemanors i les teories del sofistes grecs sobre Déu, la llei, etc. Una confrontació acurada dels seus textos amb el guió de la pel·lícula revela clarament unes arrels sofístiques que no poden ser atribuïdes, en aquest cas, a la constant presència del llegat jueu en l'obra de W. Allen.

4. New York versus la tragedia y Edipo. El legado sofocleo -y sofístico- en Crimes and Misdemeanors de W. Allen - Gilabert Barberà, Pau
Más allá de la referencia explícita a la tragedia griega y Edipo, el objetivo de este artículo es presentar la estrecha relación, en opinión del autor, entre lo que mantienen los protagonistas en Crimes and Misdemeanors y las teorías de los sofistas griegos sobre Dios, la ley, etc. Una confrontación minuciosa de sus textos con el guión de la película revela claramente unas raíces sofísticas que no pueden ser atribuidas, en este caso, a la presencia constante del legado judío en la obra de W. Allen.

5. Cat on a hot tin roof de Tennessee Williams o les aptituds dramàtiques de la deessa Diana - Gilabert Barberà, Pau
L'objectiu d'aquest article és mostrar quins són els rèdits dramàtics de la inclusió de la referència a la deessa Diana a Cat on a Hot Tin Roof de Tennessee Williams. En opinió del autor, no es tracta simplement d'una referència significativa, sinó que l'anàlisi acurada del text de Williams demostra que és un element vertaderament nuclear i cohesionador de tot el drama.

6. John Addington Symonds. A Problem in Greek Ethics. ¿L'Eròtic de Plutarc reduït a algunes notes a peu de pàgina? Per què? - Gilabert Barberà, Pau
Resulta sorprenent que un estudi pioner a Anglaterra sobre la pederàstia grega como el de John Addington Symonds no citi l'Eròtic de Plutarc, llevat de en algunes notes a peu de pàgina, essent com és aquest diàleg una seriosa reflexió filosòfica sobre l'eros grec, en què sovint s'aborden qüestions ètiques. L'objectiu d'aquest article és revelar justament les raons d'índole diversa per a una tal omissió.

7. John Addington Symonds. A Problem in Greek Ethics. ¿El Erótico de Plutarco reducido a algunas notas a pie de página? ¿Por qué? - Gilabert Barberà, Pau
Resulta sorprendente que un estudio pionero en Inglaterra sobre la pederastia griega como el de John Addington Symonds no cite el Erótico de Plutarco, excepción hecha de en algunas notas a pie de página, siendo como es este dialogo una seria reflexión filosófica sobre el eros griego, en que a menudo se abordan cuestiones éticas. El objetivo de este artículo es revelar justamente las razones de índole diversa para una tal omisión.

8. John Addington Symonds. A Problem in Greek Ethics. Plutarch's Eroticus quoted only in some footnotes? Why? - Gilabert Barberà, Pau
It is certainly astonishing that an innovating study about the Greek pederasty in England like the one by John Addington Symonds does not quote Plutarch's Eroticus -in fact, it is only cited in some footnotes-, if one bears in mind that this dialogue is an accurate philosophical reflection on Greek eros, in which very often significant ethical themes are approached. The aim of this article is just to reveal the different reasons for such an omission.

9. New York versus Tragedy and Oedipus. The Legacy of Sophocles and the Sophists in Woody Allen's "Crimes and Misdemeanors" - Gilabert Barberà, Pau
Beyond the explicit reference to the Greek tragedy and Oedipus, the aim of this article is to show the clear relationship, in the author's opinion, between what the protagonists of the film maintain and the theories of the Greek Sophists about God, the law, etc. An accurate analysis both of their texts and the screenplay of Crimes and Misdemeanors reveals different sophistic roots, which, in this case, cannot be attributed to the constant presence of the Jewish legacy in W. Allen's work.

10. Luis Cernuda: emotividad platónica versus mentalidad presocrático-aristotélica - Gilabert Barberà, Pau
El objetivo de este artículo es mostrar cómo, pese a declararse materialista o presocrático-aristotélico, la emotividad poética de Luis Cernuda es claramente platónica o idealista, de tal suerte que la tensión entre realidad y deseo que siempre ha definido su poesía se reafirma también gracias al análisis de su obra desde una óptica más filosófica que literaria.

11. Cat on a hot tin roof de Tennessee Williams o las aptitudes dramáticas de la diosa Diana - Gilabert Barberà, Pau
Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/12182 ; i en català a: http://hdl.handle.net/2445/12180

12. New York versus la tragèdia i Èdip. El llegat de Sòfocles -i dels sofistes- a Crimes and Misdemeanors de W. Allen - Gilabert Barberà, Pau
Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/2072/5052; i en castellà a: http://hdl.handle.net/2072/5069

13. New York versus la tragedia y Edipo. El legado sofocleo -y sofístico- en Crimes and Misdemeanors de W. Allen - Gilabert Barberà, Pau
Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/12192 ; i en català a: http://hdl.handle.net/2445/12191

14. Cat on a hot tin roof de Tennessee Williams o les aptituds dramàtiques de la deessa Diana - Gilabert Barberà, Pau
Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/12181 ; i en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/12182

15. John Addington Symonds. A Problem in Greek Ethics. ¿L'Eròtic de Plutarc reduït a algunes notes a peu de pàgina? Per què? - Gilabert Barberà, Pau
Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/12183 ; i en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/12184

16. John Addington Symonds. A Problem in Greek Ethics. ¿El Erótico de Plutarco reducido a algunas notas a pie de página? ¿Por qué? - Gilabert Barberà, Pau
Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/12183 ; i en català a: http://hdl.handle.net/2445/12185

17. John Addington Symonds. A Problem in Greek Ethics. Plutarch's Eroticus quoted only in some footnotes? Why? - Gilabert Barberà, Pau
Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/12184 ; i en català a: http://hdl.handle.net/2445/12185

18. New York versus Tragedy and Oedipus. The Legacy of Sophocles and the Sophists in Woody Allen's "Crimes and Misdemeanors" - Gilabert Barberà, Pau
Podeu consultar la versión en català a: http://hdl.handle.net/2445/12191 ; i en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/12190

19. Luis Cernuda: emotividad platónica versus mentalidad presocrático-aristotélica - Gilabert Barberà, Pau
Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/12187 ; i en català a: http://hdl.handle.net/2445/12189

 

Busque un recurso