Recursos de colección

NDLTD Union Catalog (1.532.874 recursos)

The NDLTD Union Catalog is an OAICat server containing thesis and dissertation records harvested from registered NDLTD OAI repositories

Universitat de Lleida

Mostrando recursos 1 - 20 de 226

 1. Utilización de aguas residuales en los sistemas de riego localizado: embozamiento y filtración

  Puig i Bargués, Jaume
  La reutilizació daigües residuals depurades per a ús agrícola permet disposar de la quantitat daigua requerida i allibera aigües de major qualitat per a altres usos més exigents. Des dun punt de vista sanitari i ambiental, el reg localitzat és el sistema que presenta majors avantatges. Això no obstant, té el greu inconvenient de que amb les aigües residuals els embussaments dels emissors poden ser més severs. Per aquest motiu en la present tesi doctoral sestudien les obturacions provocades per aigües residuals i quin és lefecte dels sistemes de filtració de les instal·lacions de reg localitzat. En primer lloc, es va estudiar lobturació de diferents filtres i...

 2. Investigación para caracterizar el volumen de suelo húmedo(VSH) en riego localizado. Influencia del VSH en olivo (Olea europaea L.), manzano (Malus domestica BORKH.) y avellano (Corylus avellana L.)

  Gispert Folch, Juan Ramón
  La tesi Doctoral, de la que ara se‟n presenta un compendi resumit, manté com a fil conductor l'aplicació eficient de l'aigua de reg a nivell de parcel·la agrícola. El maneig de l'aigua a l'agricultura, sector productiu que usa el més alt percentatge d‟aquest element (77,5%), és fonamental si es vol incidir favorablement sobre el consum i l'actual política hidràulica, més orientada a un increment de l'oferta que a un control de la demanda. L'elecció d'un sistema de reg eficient, com és la microirrigació, amb un disseny adequat a les circumstàncies intrínseques de la parcel·la, seran decisius en aquest sentit. No...

 3. L'oferta cultural en les polí­tiques de màrqueting de les ciutats

  Paül i Agustí­, Daniel
  En el decurs dels darrers anys, les polí­tiques culturals, enteses en un sentit ampli, han tingut una importància creixent com a instrument de promoció de la imatge de les ciutats europees. Manquen encara, però, estudis que analitzin de forma detallada les repercussions, tangibles i intangibles, que generen aquestes polí­tiques. La present recerca posa una especial atenció a analitzar alguns d'aquests aspectes, com ara l'avaluació dels resultats, les polí­tiques dirigides a la fidelització dels públics o les repercussions no urbaní­stiques de les actuacions. Unes qüestions que, tot i la seva importància, poques vegades es tenen en compte en el moment de planificar les polí­tiques culturals de les ciutats o...

 4. Factores determinantes de la riqueza, distribución y dinámica de las aves forestales a escala de paisaje en Cataluña: implicaciones para la gestión forestal sostenible

  Gil Tena, Assumpció
  Els ocells forestals exerceixen un paper funcional clau en els ecosistemes forestals i es relacionen amb les característiques del bosc, les seves dinàmiques i la gestió a diferents escales espacials. Per tant, la determinació de les respostes quantitatives dels ocells forestals als factors ambientals dels sistemes forestals i als seus patrons de canvi pot contribuir a entendre com la gestió forestal pot mitigar els impactes del canvi global en la biodiversitat forestal a la Mediterrània. Aquesta tesis pretén valorar els factors determinants de la riquesa, distribució i dinàmiques dels ocells forestals a diferents escales espacials en Catalunya (NE dEspanya) amb lobjecte de proporcionar recomanacions de gestió forestal sostenible....

 5. Modificaciones del proteoma en modelos celulares de Ataxia de Friedreich y su relación con el estrés oxidativo y la Homeostasis del hierro

  Irazusta , Verónica Patricia
  El ferro juga un paper essencial en el metabolisme a causa de la seva gran versatilitat com a catalitzador biològic. La seva acumulació, però ha estat associada amb diverses condicions patològiques com per exemple l'Ataxia de Friedreich. Aquesta malaltia humana està causada per la disminució de l'expressió d'una proteïna mitocondrial anomenada frataxina. Un gran nombre d'estudis utilitzant diferents models, relacionen frataxina amb el metabolisme de ferro, ja que la seva deficiència provoca la sobrecàrrega d'aquest metall. La funció precisa de la proteïna és motiu de controvèrsia. La majoria d'investigadors la consideren necessària per a la biosíntesi dels centres Fe-S ja que en la seva absència les activitats...

 6. Estudio de la apoptosis y proliferación celular en los linfomas no hodgkinianos: valor, diagnóstico y pronóstico

  Macià i Virgili, Josep

 7. Estudio de la proliferación celular del colon de la rata. Efecto de la disfuncionalizacion y del material de sutura en el cancer experimental

  Buenestado Garcia, Juan

 8. L'Obligació de llegítima en el dret civil de Catalunya

  Cortada i Cortijo, Neus

 9. Estudio de los anticuerpos anticardiolipina y de sus isotipos en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa y sin lupus eritematoso sistémico

  Marco Betés , Victor

 10. Ecofisiología de cepas de fusarium productoras de fumonisinas. Ecophysiology of fumonisin- producing isolates of fusarium

  Marín Sillué, Sònia
  Resumen Desde 1988, año en que se descubrieron las fumonisinas, toxinas de origen füngico producidas básicamente por especies del género Fusarium, numerosos estudios toxicológicos han puesto de manifiesto su implicación en la problemática para la salud animal que se deriva del consumo de piensos y otros productos agrícolas contaminados por Fusarium sección Liseola por parte del ganado. Asimismo, se ha llegado a asociar de alguna manera el consumo directo de maíz contaminado, con el desencadenamiento de cáncer esofágico en humanos, sin embargo la relación causa-efecto no ha sido demostrada. Si bien la contaminación masiva de materias primas por fumonisinas por lo general se asocia a países subdesarrollados del continente...

 11. Factores pronósticos de la infección VHI-1 en la región sanitaria de Lleida

  Pérez Mur, Jesús

 12. Pyrraline as a product of the advanced Maillard reaction : syntesis, characterization and its phatophysiological role

  Portero Otín, Manuel

 13. Barley improvement and yield constraints in Mediterranean environments: binterfacing crop physiology with plant breeding

  Voltas Velasco, Jordi
  L'ordi (Hordeum vulgäre L.) és un cereal de zones temperades conreat extensament en climes mediterranis. Es desenvolupa favorablement en àrees de pluviometria mitjana anual superior a 250 mm. Durant les darreres dècades, els increments en rendiment deguts a activitats de millora genètica han estat poc importants a causa, probablement, de la limitació que la sequera i altres estressos abiòtics exerceixen sobre el creixement. Futurs increments poden veure's accelerats per un millor coneixement dels processos que controlen el creixement i desenvolupament i que limiten la product! vi tat dels genotips en situacions de manca d'aigua. Dins d'aquest contexte, les activitats d'investigació en fisiologia vegetal haurien de tenir un...

 14. Control biològic de Penicillium expansum en postcollita de fruita de llavor

  Usall i Rodié, Josep

 15. Influencia de la translocación 1BL/1RS sobre las características aronómicas, bioquómicas y de calidad de trigo duro(triticum turgidum, L.)

  Zarco Hernández, Jorge A.
  Resumen Uno de los objetivos fundamentales de la mejora de trigo duro es la obtención de variedades que tengan un gluten fuerte y elástico, satisfactorio para la producción de pastas de alta calidad. Para tal fin, una estrategia es la Incorporación de material genético de otras especies próximas al trigo duro. En trigo harinero se han dedicado muchos esfuerzos a la obtención de genotipos con la translocación 1BL/1R5, que se relaciona con mejores características agronómicas, tales como resistencia a enfermedades y un mayor rendimiento. Debido a ello en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) se ha Incorporado la translocación 1E5L/1R5 al trigo duro. Sin embargo,...

 16. Anàlisi de les sèries del mercat laboral de Lleida

  Gómez Adillón, M. Jesús

 17. Evolució en la comprensió infantil de l'escola com a construcció espontània i com a construcció escolar

  Vendrell Serés, Mª Concepció

 18. Ganadería, agroindustria y territorio. El desarrollo de la ganadería industrial en Cataluña en el siglo XX

  García Pascual, Francisco
  En este trabajo de investigación nos hemos marcado un doble objetivo. Por un lado, interpretar y analizar las causas que están detrás del espectacular proceso de desarrollo de la ganadería en la región catalana; y, por otro lado, establecer los rasgos esenciales que en la actualidad caracterizan a la ganadería y a las industrias relacionadas con ella. Para poder conseguir nuestro objetivo central hemos formulado dos hipótesis de trabajo, claramente relacionadas entre sí, que han guiado nuestra investigación, y que nos han permitido explicar las características del desarrollo de la ganadería en Cataluña y los rasgos que la definen en la actualidad. En primer lugar, afirmamos que el...

 19. Adaptación y llenado del grano de cebadas de dos y seis carreras en secanos del noreste de España

  Muñoz Odina, Mª Pilar
  L'ordi és un cultiu amb un ampli rendiment potencial i un ampli espectre d'adaptació. Es produeix a nivell mundial en ambients de secà i de regadiu. Es pot cultivar en ambients on altres cereals presenten una pobre adaptació, incloent-hi regions d'elevada latitut incloses zones quasi bé desèrtiques. En el nostre país, la millora genètica ha tingut conseqüències importants en la productivitat d'aquesta espècie en els darrers 50 anys, particularment en ambients més favorables. S'avalua un conjunt de 20 genotips d'ordi, deu de dos carreres i deu de sis carreres, en assaigs multilocals en quatre localitats (tres localitats properes a Lleida: Artesa de Segre, Beli- Hoc d1 Urgell i...

 20. Repertorio de las proposiciones subordinadas de tiempo en el "Libro primero de Chroniques" de Jean Froissart

  Parra Albà, Montserrat

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.