Recursos de colección

NDLTD Union Catalog (1.532.874 recursos)

The NDLTD Union Catalog is an OAICat server containing thesis and dissertation records harvested from registered NDLTD OAI repositories

Universitat de Oberta de Catalunya

Mostrando recursos 1 - 10 de 10

 1. Distributed Resource Allocation for Contributory Systems

  Vilajosana Guillen, Xavier
  Resum Català: La tesis presenta una aproximació a un conjunt de tècniques per permetre l'extensió de les capacitats computacionals, sota demanada, en comunitats formades per usuaris d'Internet que volen agregar els seus recursos per aconseguir una finalitat comuna. Aquest tipus de comunitats, emergeixen com a noves formes d'organització gràcies a l'increment de les capacitats computacionals i l'ampla de banda. La computació voluntaria com la que es dona en sistemes com SETI@home, Grids col.laboratius com OurGrid o LaCOLLA, Ad-hoc i Grids d'igual a igual com P-Grid o X-Grid d'Apple, Grids Oberts com els adreçats per SORMA o Grid4All i moltes d'altres formes...

 2. INTERNET, SALUD Y SOCIEDAD. Análisis de los usos de Internet relacionados con la salud en Catalunya.

  Lupiáñez-Villanueva, Francisco
  Resum Català: Tots els actors en sistemes de salut estan encarant la transició a la Societat Xarxa; una societat l'estructura social del qual es constitueix per xarxes alimentades per tecnologies d'informació i comunicació microelectròniques, i un paradigma tecnològic nou: Informationalisme, basat en l'augment de la capacitat humana per el tractament de la informació i comunicació feta possible per la revolució en microelectrònica, programari, i enginyeria genètica. En aquest context ample, e-salut ha emergit com un camp ample que implica la relació entre l'estructura social actual i el paradigma tecnològic nou dins dels sistemes d'assistència sanitària. A més, la Internet se ha convertit...

 3. En primera persona: memòria oral, patrimoni immaterial i internet.

  Solanilla Demestre, Laura
  Resum Català Aquesta tesi neix de linterès per analitzar la relació que sestableix entre tres àmbits de coneixement aparentment dispars: la memòria oral autobiográfica, el patrimoni inmaterial i la sev apresència i dinàmica a Internet. El primer àmbit de coneixement, la memòria oral autobiogràfica o narració en primera persona de records personals, presenta una dimensió collectiva evident no solament per la forma en què es construeix sinó perquè afecta el comportament i la forma de veure el món de comunitats senceres i es converteix en un senyal didentitat molt potent per als grups socials. Els records comuns dun grup social són la...

 4. Cap al cinema col.laboratiu: pràctiques culturals i noves formes de producció participatives.

  Roig Telo, Antoni
  Resum Català: Aquesta tesi es centra en lestudi de les pràctiques culturals i els models emergents de creació i distribució de cinema a través dInternet. Faig especial èmfasi en aquells casos basats en la participació de comunitats en el desenvolupament de projectes i la flexibilització del copyright, la qual cosa facilita la implicació dels usuaris. Defenso que aquestes pràctiques, que oscil.len entre la legitimació de formes dapropiació o remescla fins a la integració efectiva dels públics en els processos productius plantegen tota una sèrie de qüestions cabdals en relació a les pràctiques industrials i al paper dInternet en relació a la...

 5. Caracterització i especificació basada en Ontologies dels Laboratoris Virtuals en les Enginyeries en Informàtica.

  Prieto Blázquez, Josep
  Resum Català: Durant la darrera dècada s'observa un gran creixement del nombre d'universitats que necessiten difondre coneixement i oferir oportunitats d'aprenentatge als seus estudiants a través de l'ensenyament a distància. La progressiva incorporació d'Internet en els diferents àmbits socials, juntament amb els canvis culturals, permet als estudiants accedir a una formació universitària des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. En aquest nou escenari d'educació a distància i per tal d'assolir les competències que determinen les titulacions tècniques, es fa necessària la realització, de manera virtual, d'activitats pràctiques de laboratori. La realització d'aquestes pràctiques requereix tècniques especials d'ensenyament-aprenentatge i, per tant,...

 6. El coneixement i el discurs professionalitzador: naturalesa i Canvi en processos densenyament-aprenentatge en una plataforma asincrònica.

  Torras Virgili, Eulàlia
  El coneixement professional és epistemològicament diferent a daltres tipus de coneixement; el coneixement professionalitzador ha de permetre als estudiants gestionar situacions de la seva pràctica professional. En aquest sentit, el coneixement professionalitzador implica unes demandes superiors en comparació a daltres tipus de coneixement. Lobjectiu daquesta tesi doctoral és analitzar la naturalesa del coneixement professionalitzador i el canvi en el discurs professionalitzador en entorns laprenentatge en línia. Analitzar la naturalesa del discurs professionalitzador permet conèixer quins factors estan implicats en la construcció del coneixement professional i ajustar els entorns daprenentatge en línia. Aquesta tesi doctoral descriu els resultats de lanàlisi de...

 7. Captura i Anàlisi del Comportament dels Estudiants en Entorns Virtuals dAprenentatge: El Campus Virtual de la UOC

  Mor Pera, Enric
  Aquest treball de tesi doctoral fa una aportació a les àrees de l'e-learning i la interacció persona-ordinador, en relació a l'obtenció d'informació dels usuaris i de l'ús que fan d'un sistema interactiu. Per a assolir aquest objectiu s'ha proposat una metodologia d'anàlisi que es basa en un estudi a tres nivells que permet abastar els objectius i motivacions dels usuaris en diferents períodes de temps. Concretament, s'ha definit una metodologia que permet obtenir informació rellevant de la navegació dels estudiants d'un entorn virtual d'aprenentatge, entenent que ho fan no només pels espais i serveis del campus virtual, sinó també pels...

 8. Knowledge entrepreneurship in universities. Practice and strategy in the case of Internet based innovation appropiation

  Senges, Maximilian
  The thesis argues that knowledge entrepreneurship is a cogent and apt argument to frame the idea of the university in the 21st century. This is true because it combines the positive creative destruction of entrepreneurship but also acknowledges the socio-transformational mandate of universities (and education as a whole). Knowledge entrepreneurship is found to consist of an entrepreneurial mindset coupled with gestell (infra-structure). These are the necessary components to develop the capacity to constantly exploit the strategic opportunities for innovation (as has been described in the case of internet based innovation appropriation). The work finds the assessment that less than 15...

 9. Tecnologia, economia i universitat: anàlisi dels efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació sobre leficiència econòmica de les universitats virtuals

  Castillo i Merino, David
  Aquest treball dinvestigació estudia el procés de transformació de les universitats dels països de lOCDE durant les dues darreres dècades, en concret els paràmetres de la seva evolució cap al concepte duniversitat xarxa i la seva interacció amb ladopció i difusió de lús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en lactivitat docent i en la gestió universitàries. En aquest marc, es determinen els patrons dinversió duna mostra duniversitats virtuals, definides com a universitats que desenvolupen la seva activitat formativa mitjançant sistemes de-learning, i sanalitza la relació entre TIC i eficiència econòmica, arribant a demostrar la hipòtesi principal...

 10. Innovació tecnològica, creixement econòmic i economia del coneixement: una aproximació empírica, agregada i internacional a la incorporació del coneixement a l'activitat productiva durant la dècada dels noranta.

  Torrent i Sellens, Joan
  Resum

  El procés de mundialització econòmica, la revolució tecnològica digital i els nous patrons de demanda assenten les bases d'una nova economia, que es caracteritza per una massiva incorporació del coneixement a l'activitat econòmica. Podem afirmar, doncs, que la nova economia és l'economia del coneixement i que l'economia del coneixement és global, digital i amb una creixent demanda de mercaderies amb caràcter intangible. Aquest treball d'investigació analitza, des d'un punt de vista de l'anàlisi econòmica, però amb un enfocament necessàriament interdisciplinari, les transformacions de l'activitat productiva vinculades amb l'ús intensiu del coneixement. Amb la intenció d'evidenciar empíricament com el coneixement s'ha revelat...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.