Recursos de colección

University of Twente Publications (63.542 recursos)

University of Twente Repository provides publications of UT scientific staff, in many cases full text and publicly available.

OAI Set = NKO

Mostrando recursos 1 - 20 de 369

 1. Inleiding

  Aarts, Kees; Kolk, Henk van der; Rosema, Martin

 2. Politiek: de knikkers en het spel

  Kolk, Henk van der; Aarts, Kees; Rosema, Martin
  De regering regeert en het parlement controleert. Zo worden de verhoudingen tussen ministers en Kamerleden vaak kernachtig samengevat. Het feitelijke politieke spel is minder eenduidig. Politieke conflicten spelen zich niet alleen af tussen regering en parlement, maar ook binnen de regering en binnen het parlement. Andere belangrijke tegenstellingen zijn die tussen Tweede Kamer en Eerste Kamer, tussen individuele bewindslieden en hun eigen Kamerfracties, tussen Kamerfracties en individuele leden uit deze fracties, tussen de ‘Haagse afdeling’ van politieke partijen (bewindslieden en Kamerleden) en de partijelite of partijleden, en ten slotte tussen individuele politici. Politiek is eigenlijk een spel waarbij door vele actoren tegelijk op vele borden wordt geschaakt. Waar in het...

 3. Leeftijd en emancipatie: de ontwikkeling van politieke interesse in Nederland

  Deth van, Jan

 4. Operatie geslaagd, patiënt overleden? Over het kleinste-afstand model ter verklaring van stemgedrag

  Holsteyn van, J.J.M.

 5. Is de Nederlandse kiezer op drift geraakt?

  Anker, H.

 6. Over grenscorrecties en trendlijnen. Een antwoord aan Te Grotenhuis, Ruiter en De Graaf

  Goor van, Henk

 7. Een grens te ver. Een methodologisch commentaar op ‘Toch een groeiende kloof tussen kiezers en gekozenen? Non-respons inhet Nationaal Kiezersonderzoek revisited’ van Henk van Goor

  Grotenhuis te, Manfred; Ruiter, Stijn; Graaf de, Nan Dirk

 8. Toch een groeiende kloof tussen kiezers en gekozenen? Non-respons in het Nationaal Kiezersonderzoek revisited

  Goor van, Henk

 9. Intergenerational class mobility in comparative perspective

  Ganzeboom, Harry B.G.; Luijkx, Ruud; Treiman, Donald J.

 10. Intergenerational class mobility in the Netherlands between 1970 and 1985

  Luijkx, Ruud; Ganzeboom, Harry B.G.

 11. Preliminary results on educational expansion and educational opportunity in comparative perspective

  Ganzeboom, Harry B.G.; Treiman, Donald J.

 12. Family background and educational attainment in the Netherlands of 1891-1960 birth cohorts

  Graaf de, Paul M.; Ganzeboom, Harry B.G.

 13. Occupational status attainment in the Netherlands, 1920-1990: a multinomial logistic analysis

  Hendrickx, John; Ganzeboom, Harry B.G.
  Status attainment in the Netherlands is analysed using both linear regression and multinomial logistic (MNL) regression for male labour-market cohorts between 1920 and 1990. The quasi row and columns 2 mobility model (Logan, 1983; Goodman, 1979) is included in the MNL model, and a stereotyped ordered regression model (Anderson, 1984; DiPrete, 1990) is used for the covariates. The regression analyses indicate that the effect of father's occupation becomes weaker for later entrants into the labour market and as work experience accumulates. The impact of education is not affected by entry year but only by work experience. The MNL models largely...

 14. Recent trends in intergenerational occupational class reproduction in the Netherlands 1970-1999

  Ganzeboom, Harry B.G.; Luijkx, Ruud

 15. More recent trends in intergenerational occupational class reproduction in the Netherlands 1970-2004: evidence from an expanded database

  Ganzeboom, Harry B.G.; Luijkx, R.

 16. Access to higher education in the Netherlands: institutional arrangements and inequality of opportunity

  Rijken, Susanne; Maas, Ineke; Ganzeboom, Harry B.G.

 17. Intergenerationele klassenmobiliteit in Nederland tussen 1970 en 1985

  Ganzeboom, H.; Luijkx, R.; Dessens, J.; Jansen, W.; Graaf, P.M. de; Graaf, N.D. de; Ultee, W.C.

 18. Het Nederlandse stratificatiepatroon in internationaal perspectief

  Ganzeboom, Harry B.G.; Kalmijn, Matthijs; Peschar, Jules

 19. Intergenerationele beroepsmobiliteit in Nederland: patronen en historische veranderingen

  Ganzeboom, Harry B.G.; Luijkx, Ruud

 20. Onderwijsexpansie en onderwijskansen

  Ganzeboom, Harry B.G.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.