Sunday, May 1, 2016

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Recursos de colección

University of Twente Publications (57,413 recursos)
University of Twente Repository provides publications of UT scientific staff, in many cases full text and publicly available.

OAI Set = NKO

Mostrando recursos 1 - 20 de 370

1. Inleiding - Aarts, Kees; Kolk, Henk van der; Rosema, Martin

2. Politiek: de knikkers en het spel - Kolk, Henk van der; Aarts, Kees; Rosema, Martin
De regering regeert en het parlement controleert. Zo worden de verhoudingen tussen ministers en Kamerleden vaak kernachtig samengevat. Het feitelijke politieke spel is minder eenduidig. Politieke conflicten spelen zich niet alleen af tussen regering en parlement, maar ook binnen de regering en binnen het parlement. Andere belangrijke tegenstellingen zijn die tussen Tweede Kamer en Eerste Kamer, tussen individuele bewindslieden en hun eigen Kamerfracties, tussen Kamerfracties en individuele leden uit deze fracties, tussen de ‘Haagse afdeling’ van politieke partijen (bewindslieden en Kamerleden) en de partijelite of partijleden, en ten slotte tussen individuele politici. Politiek is eigenlijk een spel waarbij door vele actoren tegelijk op vele borden wordt geschaakt. Waar in het...

3. Leeftijd en emancipatie: de ontwikkeling van politieke interesse in Nederland - Deth van, Jan

4. Operatie geslaagd, patiënt overleden? Over het kleinste-afstand model ter verklaring van stemgedrag - Holsteyn van, J.J.M.

5. Is de Nederlandse kiezer op drift geraakt? - Anker, H.

6. Over grenscorrecties en trendlijnen. Een antwoord aan Te Grotenhuis, Ruiter en De Graaf - Goor van, Henk

7. Een grens te ver. Een methodologisch commentaar op ‘Toch een groeiende kloof tussen kiezers en gekozenen? Non-respons inhet Nationaal Kiezersonderzoek revisited’ van Henk van Goor - Grotenhuis te, Manfred; Ruiter, Stijn; Graaf de, Nan Dirk

8. Toch een groeiende kloof tussen kiezers en gekozenen? Non-respons in het Nationaal Kiezersonderzoek revisited - Goor van, Henk

9. Intergenerational class mobility in comparative perspective - Ganzeboom, Harry B.G.; Luijkx, Ruud; Treiman, Donald J.

10. Intergenerational class mobility in the Netherlands between 1970 and 1985 - Luijkx, Ruud; Ganzeboom, Harry B.G.

11. Preliminary results on educational expansion and educational opportunity in comparative perspective - Ganzeboom, Harry B.G.; Treiman, Donald J.

12. Family background and educational attainment in the Netherlands of 1891-1960 birth cohorts - Graaf de, Paul M.; Ganzeboom, Harry B.G.

13. Occupational status attainment in the Netherlands, 1920-1990: a multinomial logistic analysis - Hendrickx, John; Ganzeboom, Harry B.G.
Status attainment in the Netherlands is analysed using both linear regression and multinomial logistic (MNL) regression for male labour-market cohorts between 1920 and 1990. The quasi row and columns 2 mobility model (Logan, 1983; Goodman, 1979) is included in the MNL model, and a stereotyped ordered regression model (Anderson, 1984; DiPrete, 1990) is used for the covariates. The regression analyses indicate that the effect of father's occupation becomes weaker for later entrants into the labour market and as work experience accumulates. The impact of education is not affected by entry year but only by work experience. The MNL models largely...

14. Recent trends in intergenerational occupational class reproduction in the Netherlands 1970-1999 - Ganzeboom, Harry B.G.; Luijkx, Ruud

15. More recent trends in intergenerational occupational class reproduction in the Netherlands 1970-2004: evidence from an expanded database - Ganzeboom, Harry B.G.; Luijkx, R.

16. Access to higher education in the Netherlands: institutional arrangements and inequality of opportunity - Rijken, Susanne; Maas, Ineke; Ganzeboom, Harry B.G.

17. Intergenerationele klassenmobiliteit in Nederland tussen 1970 en 1985 - Ganzeboom, H.; Luijkx, R.; Dessens, J.; Jansen, W.; Graaf, P.M. de; Graaf, N.D. de; Ultee, W.C.

18. Het Nederlandse stratificatiepatroon in internationaal perspectief - Ganzeboom, Harry B.G.; Kalmijn, Matthijs; Peschar, Jules

19. Intergenerationele beroepsmobiliteit in Nederland: patronen en historische veranderingen - Ganzeboom, Harry B.G.; Luijkx, Ruud

20. Onderwijsexpansie en onderwijskansen - Ganzeboom, Harry B.G.

Página de resultados:
 

Busque un recurso