Recursos de colección

Document Server@UHasselt (59.068 recursos)

Repository of the University of Hasselt containing publications in the fields of statistics, computer science, information strategies and material from the Institute for behavioural sciences.

Behaviour, Communication & Linguistics - Behavioural Sciences - Public Law

Mostrando recursos 1 - 20 de 20

 1. Giving More Weight to Preferential Votes: Welcome or Superfluous Reform? The Case of the Local Elections in Flanders (Belgium)

  Wauters, Bram; Verlet, Dries; ACKAERT, Johan
  In response to a crisis of representative democracy in many Western countries, (local) governments have introduced instruments to circumvent political parties in order to establish more direct links between citizens and governments. One of these instruments is rendering electoral systems more personal, that is by giving more weight to preferential voting. Preferential voting is important since it constitutes a major element of the personal vote and it determines whether parties or voters are the main decision-makers in designating representatives. We have investigated, in relation to the local elections in Flanders (Belgium), in what kind of municipalities voters are most likely...

 2. Giving More Weight to Preferential Votes: Welcome or Superfluous Reform? The Case of the Local Elections in Flanders (Belgium)

  Wauters, Bram; Verlet, Dries; Ackaert, Johan
  In response to a crisis of representative democracy in many Western countries, (local) governments have introduced instruments to circumvent political parties in order to establish more direct links between citizens and governments. One of these instruments is rendering electoral systems more personal, that is by giving more weight to preferential voting. Preferential voting is important since it constitutes a major element of the personal vote and it determines whether parties or voters are the main decision-makers in designating representatives. We have investigated, in relation to the local elections in Flanders (Belgium), in what kind of municipalities voters are most likely to cast...

 3. De geheimen van de lokale coalitievorming

  Ackaert, Johan; Olislagers, Ellen
  This chapter explains the nature of coalition formation at the local level.

 4. Een pleidooi voor relationeel burgerschap

  Van Regenmortel, Tine; Ackaert, Johan
  This chapter introduces the importance of the concept of relational citizenship in debates on integration of ethnic cultural minorities.

 5. De versterkte gemeenteraad: meer dan een holle slogan?

  OLISLAGERS, Ellen; ACKAERT, Johan
  The new local government act aimed the strengthening of the position of the local council in local decision making. Therefore, it provided council members new tool to execute their roles. In the first years after the implementation of this act, the effects on the functioning of the council are rather limited. If there is any effect, it is concentrated on the control role of the council. We showed that although the overall strengthening is limited, council members who use the new tools develop a more positive attitude.

 6. Meer gewicht voor voorkeurstemmen op lokaal vlak: broodnodige of overbodige hervorming.

  Wauters, Bram; Verlet, Dries; ACKAERT, Johan
  Local governments have recently introduced instruments to establish more direct links between citizens and government, amongst others giving more weight to preferential voting. We have investigated for the Flemish local elections in what kind of municipalities voters are more likely to cast a preferential vote and where the electoral reform granting voters more power had most effect. Effects mainly occur in urban municipalities with low shares of preferential votes, because elsewhere local politics is already to a large extent personalize by locally well-known politicians.

 7. Een Meuriske doen? Stemverlet!

  Verlet, Dries; ACKAERT, Johan; Wauters, Bram
  Although compulsory voting constitutes one of the main characteristics of the Belgian electoral system, the last general election results pointed out that nearly 11 pct. of the registered voters did not show up at the ballot station and that nearly 6 pct. of the voters casted a blanc or invalid vote. Most of the recent research on electoral participation focuses on the importance of individual (social-demographic and social-psychological) variables and political attitudes to explain turnout. Less attention is paid to the influence of the broader social, cultural, institutional and political context variables on turnout. Yet, local elections allow researchers to...

 8. Dossier Gekleurde Steden

  VANCLUYSEN, Kris; VAN CRAEN, Maarten; ACKAERT, Johan
  Onze Vlaamse steden worden met de dag kleurrijker. Die evolutie roept vragen op over het integratieproces en de sociale cohesie in onze samenleving. Hoeveel contact hebben autochtonen en allochtonen met elkaar? In welke mate verschillen hun waardeoriëntaties? Welke impact hebben die factoren op de wederzijdse beeldvorming, op discriminatiegevoelens en op het vertrouwen in de overheid? Om een antwoord te kunnen formuleren op die vragen, werden personen van Marokkaanse, Turkse en Vlaamse afkomst geinterviewd in Antwerpen, Gent en Genk.

 9. Taalgebruik en -beheersing van Marokkaanse en Turkse allochtonen. Resultaten van de Survey Integratie 2008

  VANCLUYSEN, Kris; VAN CRAEN, Maarten; ACKAERT, Johan
  In dit onderzoeksrapport staan we stil bij de taalsituatie van Marokkaanse en Turkse allochtonen tussen 18 en 70 jaar uit Antwerpen, Genk en Gent. Meer concreet gaan we na hoe allochtonen hun kennis en gebruik van het Nederlands zelf beoordelen en onderzoeken we welke factoren samenhangen met de beheersing en het gebruik van het Nederlands.

 10. Kleurende steden

  ACKAERT, Johan; VANCLUYSEN, Kris; VAN CRAEN, Maarten
  The focus is the colouring of our cities. The first part of this book deals with different attitudes and values of the different cultural-ethnic minorities in the citye. The first question then is related with the image different ethnic groups develop from each other. The second one concerns the amount of social capital different groups create in a city. Thirdly, we discuss different value patterns. The second part examines to what extent cities adopt to socio-demographic transformations among the population and possible results in terms of more or less trust for local government.

 11. Bestuurskracht binnenshuis. Doorwerking van het Gemeentedecreet op bestuurskracht van Vlaamse gemeenten.

  De Rynck, Filip; OLISLAGERS, Ellen; ACKAERT, Johan
  This article examines the impact of the Flemish municipal decree on the administrative power of Flemish municipalities. The general goal of the Flemish municipal decree was the strengthening of administrative power by changing political-political relations, political-administrative relations and the supporting policy and management cycle. This article shows the limited meaning of the political component for this strengthening. Changes in the administrative organization of Flemish municipalities on the other hand are looking more promising, although scale and different types of municipalities continues to stay an important factor.

 12. Transnational activities and social-cultural integration of Turkish and Moroccan descendants in Flemish Belgium

  VANCLUYSEN, Kris; VAN CRAEN, Maarten; ACKAERT, Johan
  The two key questions that this paper seeks to address are: (1) To what extent are Moroccan and Turkish immigrants (and their descendants) living in Belgium involved in transnational activities? (2) What is the impact of transnational involvement on the social-cultural integration of people of Moroccan and Turkish descent into the country of settlement? To answer these research questions we carried out quantitative analyses on data gathered in three cities in the Dutch-speaking part of Belgium: Antwerp, Genk and Ghent (618 standardized face-to-face interviews). Results show that in both communities transnational activities are common practices. Those of Turkish descent have...

 13. Burgers bevragen over veiligheid en leefbaarheid: kansen en valkuilen

  VAN CRAEN, Maarten; ACKAERT, Johan
  Sinds de politiehervorming is het denken over de manier waarop de veiligheid en de leefbaarheid in onze samenleving best verzekerd kunnen worden opnieuw in een stroomversnelling geraakt. Concepten als gemeenschapsgerichte politiezorg, maatschappelijke veiligheid, informatiegestuurde politiezorg, sociale veiligheid, excellente politiezorg, integrale veiligheid, … werden uitgevonden of nieuw leven ingeblazen en nadien continu tegen het licht gehouden. Toch begint er zich in beleidskringen – zeker bij verantwoordelijken van de politie – een visie op de aanpak van de complexe veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek uit te kristalliseren. Die vinden we terug in een beleidsnota van Bruggeman, Van Nuffel en Van Branteghem (2007). Centraal in...

 14. Verandert het gemeentedecreet onze gemeenten?

  OLISLAGERS, Ellen; ACKAERT, Johan; De Rynck, Filip; Reynaert, Herwig
  Het gemeentedecreet beoogde een globale hertekening van het formele kader waarin de Vlaamse gemeenten functioneren. De nagestreefde hervormingen raken aan de interne verhoudingen in de politieke component, introduceren en versterken in de ambtelijke component een managementgerichte organisatiecultuur, stroomlijnen de verhoudingen tussen de politieke en ambtelijke component en vatten de beleidsvoering binnen het concept van strategische meerjarenplanning. In dit artikel staat de vraag of het gemeentedecreet de interne werking van de lokale besturen verandert centraal. Het gemeentedecreet biedt de lokale besturen immers heel wat mogelijkheden en legt ook enkele verplichtingen op die betrekking hebben op de interne werking van de lokale...

 15. De Vlaamse Integratiekaart Deel IV: Resultaten van de Survey Integratie

  VANCLUYSEN, Kris; VAN CRAEN, Maarten; ACKAERT, Johan
  Hoeveel contact hebben autochtonen en allochtonen met elkaar? In welke mate verschillen hun waardeoriëntaties? En welke impact hebben die factoren op de wederzijdse beeldvorming, discriminatiegevoelens en het vertrouwen in de overheid? Om op die vragen een antwoord te kunnen geven, trokken Kris Vancluysen, Maarten Van Craen en Johan Ackaert (Universiteit Hasselt) naar Antwerpen, Gent en Genk. Daar interviewden ze 960 inwoners van Turkse, Marokkaanse en Vlaamse afkomst. Op basis van deze informatie analyseren de onderzoekers in dit rapport hoe autochtonen en allochtonen het samenleven in Vlaanderen ervaren.

 16. Het nieuwe Gemeentedecreet in de praktijk

  OLISLAGERS, Ellen; ACKAERT, Johan; De Rynck, Filip; Reynaert, Herwig
  Het nieuwe Gemeentedecreet dat begin 2007 in voege trad, bracht meteen een aantal nieuwe spelregels met zich mee voor de bestuurders van de lokale overheden. Die overgang verloopt niet overal even vlot en een aanpassingsperiode dringt zich altijd op wanneer wijzigingen naar voren geschoven worden. Een eerste evaluatie van de mate waarin de veranderingen die het nieuwe Gemeentedecreet voorziet zich ook vertalen in de praktijk, werd gemaakt door onderzoekers van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. "Het Gemeentedecreet: een eerste stand van zaken: verslag van de feitenmeting en verslag van de eerste ronde casestudies" geeft een doorlichting van de innovaties in het...

 17. Gekleurde steden. Autochtonen en allochtonen over samenleven

  VANCLUYSEN, Kris; VAN CRAEN, Maarten; ACKAERT, Johan
  Vlaanderen telt heel wat gekleurde steden. Elke dag worden ze nog kleurrijker. Die evolutie roept vragen op over het integratieproces en de sociale cohesie in onze samenleving. Hoeveel contact hebben autochtonen en allochtonen met elkaar? In welke mate verschillen hun waardeoriëntaties? En welke impact hebben die factoren op de wederzijdse beeldvorming, discriminatiegevoelens en het vertrouwen in de overheid? Om op die vragen een antwoord te kunnen geven, trokken Kris Vancluysen, Maarten Van Craen en Johan Ackaert (Universiteit Hasselt) naar Antwerpen, Gent en Genk. Daar interviewden ze 960 inwoners van Turkse, Marokkaanse en Vlaamse afkomst. Op basis van deze informatie analyseren...

 18. Het gemeentedecreet: een eerste stand van zaken

  OLISLAGERS, Ellen; ACKAERT, Johan; De Rynck, Filip; Reynaert, Herwig
  This report registers serious variation in the implementation of the new Flemish local government act. The compulsory rules in this act are implemented by half of the municipalities. The facultative options are used in different ways. Variations are related with the scale of the municipality, continuity in the board and mayor and the composition of the board.

 19. Turnout at local elections

  ACKAERT, Johan; Wauters, Bram; Verlet, Dries
  Although compulsory voting constitutes one of the main characteristics of the Belgian electoral system, the last general election results pointed out that nearly 11 pct. of the registered voters did not show up at the ballot station and that nearly 6 pct. of the voters casted a blanc or invalid vote. Most of the recent research on electoral participation focuses on the importance of individual (social-demographic and social-psychological) variables and political attitudes to explain turnout. Less attention is paid to the influence of the broader social, cultural, institutional and political context variables on turnout. Yet, local elections allow researchers to...

 20. De Vlaamse Integratiekaart deel I: Conclusies en beleidsaanbevelingen

  VANCLUYSEN, Kris; VAN CRAEN, Maarten; Lamberts, Miet; Morissens, Ann; Pauwels, Fernando; Sannen, Leen; ACKAERT, Johan
  In dit eerste deel van de Vlaamse Integratiekaart wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste bevindingen van Vlaamse Integratiemonitor en de Survey Integratie. Voor meer info: http://www.steunpuntgelijkekansen.be/main.aspx?c=*SGK&n=60391

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.