Recursos de colección

Document Server@UHasselt (58.393 recursos)

Repository of the University of Hasselt containing publications in the fields of statistics, computer science, information strategies and material from the Institute for behavioural sciences.

Publicaties

Mostrando recursos 1 - 20 de 828

 1. De combinatie van levenssferen. De bijzondere situatie van de zelfstandigen.

  VAN AERSCHOT, Marjan
  1) Waarom dit onderzoek? De algemene onderzoeksvraag in dit proefschrift is of de combinatie van levenssferen (formele arbeid en privé-leven) bij zelfstandigen op dezelfde manier verloopt als bij werknemers. Of met andere woorden: zijn de factoren die deze combinatie bepalen dezelfde voor werknemers en zelfstandigen? Vanuit wetenschappelijk oogpunt is dit onderzoek belangrijk omdat er in Vlaanderen over dit onderwerp nog vrijwel geen kennis bestaat met betrekking tot zelfstandigen. Er is heel veel wetenschappelijke literatuur over de combinatie van formele arbeid en privé-leven bij werknemers en er bestaan ook veel modellen en schema's waarin de voornaamste bepalende factoren zijn opgenomen. Men weet ook...

 2. Evaluating Benchmarking to Optimize Management of Type 2 Diabetic Patients: The Belgian Baseline Data

  HERMANS, M; MULS, E; NOBELS, F; CLAES, Neree; KRZENTOWSKI, F; DEBACKER, N; Matthys, An
  Background. An intense diabetic patient care using effective interventions and treatments can significantly reduce the burden of diabetes complications. Benchmarking is a comparative technique that may improve the quality of care. It consists of providing feedback on physician’s individual performance compared with preset targets, according to current guidelines, and mean performance of a peer group. The OPTIMISE study aims to assess the effect of benchmarking on the quality of care in type 2 diabetic patients during a 12-month period in 6 European countries. Methods. For Belgium, 94 General practitioners (GPs) with 1126 patients are assigned to the benchmark group and...

 3. Optimal type 2 diabetes management including benchmarking and standard treatment: the Belgian "OPTIMISE" trial

  HERMANS, M; MULS, E; NOBELS, F; CLAES, Neree; KRZENTOWSKI, F; DEBACKER, N; Matthys, An
  Background. An intense diabetic patient care using effective interventions and treatments can significantly reduce the burden of diabetes complications. Benchmarking is a comparative technique that may improve the quality of care. It consists of providing feedback on physician’s individual performance compared with preset targets, according to current guidelines, and mean performance of a peer group. The OPTIMISE study aims to assess the effect of benchmarking on the quality of care in type 2 diabetic patients during a 12-month period in 6 European countries. Methods. For Belgium, 94 General practitioners (GPs) with 1126 patients are assigned to the benchmark group and...

 4. Optimal type 2 diabetes management including benchmarking and standard treatment: the Belgian "OPTIMISE" trial

  HERMANS, M; MULS, E; NOBELS, F; CLAES, Neree; KRZENTOWSKI, F; DEBACKER, N; Matthys, An
  Background. An intense diabetic patient care using effective interventions and treatments can significantly reduce the burden of diabetes complications. Benchmarking is a comparative technique that may improve the quality of care. It consists of providing feedback on physician’s individual performance compared with preset targets, according to current guidelines, and mean performance of a peer group. The OPTIMISE study aims to assess the effect of benchmarking on the quality of care in type 2 diabetic patients during a 12-month period in 6 European countries. Methods. For Belgium, 94 General practitioners (GPs) with 1126 patients are assigned to the benchmark group and...

 5. Evaluatie van Benchmarking voor de optimalisatie van de zorgverlening van de Type 2 Diabetes Patiënt: De Belgische gegevens

  HERMANS, M; MULS, E; NOBELS, F; KRZENTOWSKI, G; CLAES, Neree; DEBACKER, N; Matthys, An
  Probleemstelling/onderzoeksvraag Micro- and macrovasculaire complicaties van diabetes hebben een belangrijke impact op overleving, kwaliteit van leven en gezondheidskosten. Efficiënte behandelingen en interventies verminderen deze last en verbeteren de kwaliteit van de patiëntenzorg. Benchmarking is een concept welke een meerwaarde zou kunnen bieden in de kwaliteit van de zorgverstrekking. Benchmarking bestaat uit het geven van feedback over de individuele prestatie van de arts, vergeleken met vooropgestelde doelwaarden volgens de huidige richtlijnen en met de gemiddelde prestatie van de groep deelnemende artsen. Methode België is één van de zes deelnemende landen in de niet-interventionele OPTIMISE studie. Deze studie heeft als doel het effect van benchmarking...

 6. Facilitating Intercultural Encounters within a Global Context: Towards Processual Conditions

  Janssens, Maddy; ZANONI, Patrizia

 7. Sustainable divercities

  ZANONI, Patrizia; Janssens, Maddy

 8. Diversity in the lean automobile factory: Re-doing class along socio-demographic identities

  ZANONI, Patrizia
  The study investigates how diversity is discursively constructed in an automobile factory as 1) the inability of specific socio-demographically ‘different’ groups of workers to function within the lean production system and 2) individual workers’ resistant strategy to contain exploitation drawing on alleged inability. In both constructions, workers’ difference is systematically associated with lower surplus value. These discursive constructions are, on the one hand, firmly anchored in the material and discursive productive structure of the factory. On the other, they are deployed to legitimize the elimination of 1) phases of the production process that can be carried out by ‘different’ workers...

 9. Does watching television affect your trust in the medical profession? A quantitative analysis.

  VAN MIERLO, Jan
  Background: The research question in this quantitative study is two-fold: first this paper studies the influence of watching television on the viewers’ trust in the medical profession (TIM). Second, this study focuses on the influence of the total viewing volume and the exposure to specific images concerning medical characters. Methods: Data was collected on 1275 Flemish adolescents using a longitudinal panel study. Included were questions on their overall and specific media use, health behaviour and health perceptions. An analysis on television content was used in order to link health related content to specific types of television programming. TIM was questioned using a...

 10. Predictors of effectiveness of a tailored behaviour change programme with multiple delivery modes

  JACOBS, Nele; CLAES, Neree; VAN MIERLO, Jan; THIJS, Herbert; DENDALE, Paul; DE BOURDEAUDHUIJ, Ilse
  Background. The aim of the present study was to determine the predictors of surfing depth and changes in weekly physical activity and daily fat intake after 6 months. Methods. 208 highly educated adults received access to a website (with tailored feedback) and individual coaching. Website logs and linear regression analyses were used. Results. Positive changes were found for physical activity and fat intake. Surfing depth (visiting deeper laying pages of the website) was predicted by individual coaching and not being in line with the norm for sports (p<.001;p<.05). An increase of physical activity and a decrease of fat intake were...

 11. A Comparison of Patients With Chronic Fatigue Syndrome in Two "Ideologically" Contrasting Clinics

  Van Houdenhove, Boudewijn; VAN HOOF, Elke; Becq, Katrien; Kempke, Stefan; Luyten, Patrick; De Meirleir, Kenny
  Aim of the present study was to compare chronic fatigue syndrome (CFS) patients, attending 2 "ideologically" contrasting clinics for CFS, on various patient and illness characteristics. Fifty-nine CFS patients of each clinic, located in Leuven and Brussels (Belgium), participated. Patients did not differ with regard to age, levels of fatigue, psychopathology, and self-efficacy. However, patients from the psychosocially-oriented clinic had a lower level of education, reported more progressive illness onset, and attributed their illness more to psychological causes. Patients in the biologically-oriented clinic reported more pain, and showed higher levels of social functioning, motivation and vitality, as well as fewer...

 12. Evaluatie van ACT in de praktijk: geschikte procesmaten

  JACOBS, Nele; Beckers, Jaak; RAES, Filip
  De zogenaamde derde generatie gedragstherapieën zijn aan een stevige opmars bezig; zowel binnen de gedragstherapie in het bijzonder, als binnen de psychotherapie in het algemeen. Waar in de cognitieve gedragstherapie de focus lag op(het wijzigen van) de inhoud van cognities, wordt in de derde generatie gedragstherapieën de nadruk gelegd op de functie, de vorm en het statuut van belevingen. Acceptance and commitment therapy (ACT) tracht de verhouding die mensen aannemen ten opzichte van hun eigen belevingen te veranderen en ervoor te zorgen dat mensen er niet meer mee samenvallen. Gedachten en gevoelens krijgen een ander statuut, niet meer dat van...

 13. Transnational activities and social-cultural integration of Turkish and Moroccan descendants in Flemish Belgium

  VANCLUYSEN, Kris; VAN CRAEN, Maarten; ACKAERT, Johan
  The two key questions that this paper seeks to address are: (1) To what extent are Moroccan and Turkish immigrants (and their descendants) living in Belgium involved in transnational activities? (2) What is the impact of transnational involvement on the social-cultural integration of people of Moroccan and Turkish descent into the country of settlement? To answer these research questions we carried out quantitative analyses on data gathered in three cities in the Dutch-speaking part of Belgium: Antwerp, Genk and Ghent (618 standardized face-to-face interviews). Results show that in both communities transnational activities are common practices. Those of Turkish descent have...

 14. Beyond national identities: the discontinuous sense of identity in immigrant communities

  VAN CRAEN, Maarten; VANCLUYSEN, Kris
  In the past, the focus of migration and integration research on ethnic identity implied looking at national identity (a feeling of connection to a nation state) or at identification with the people of a nation state. The regional, provincial and local identities of members of immigrant communities were ignored, even though they too are based on territorial and/or social-cultural characteristics. Furthermore, these identities also shape the self-images of members of immigrant communities, and their process of integration. In this paper we will answer three research questions: (1) how strongly do members of Turkish and Moroccan communities in Flanders have a...

 15. Burgers bevragen over veiligheid en leefbaarheid: kansen en valkuilen

  VAN CRAEN, Maarten; ACKAERT, Johan
  Sinds de politiehervorming is het denken over de manier waarop de veiligheid en de leefbaarheid in onze samenleving best verzekerd kunnen worden opnieuw in een stroomversnelling geraakt. Concepten als gemeenschapsgerichte politiezorg, maatschappelijke veiligheid, informatiegestuurde politiezorg, sociale veiligheid, excellente politiezorg, integrale veiligheid, … werden uitgevonden of nieuw leven ingeblazen en nadien continu tegen het licht gehouden. Toch begint er zich in beleidskringen – zeker bij verantwoordelijken van de politie – een visie op de aanpak van de complexe veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek uit te kristalliseren. Die vinden we terug in een beleidsnota van Bruggeman, Van Nuffel en Van Branteghem (2007). Centraal in...

 16. Priming patient safety in undergraduate medical students. An explorative study.

  VAN MIERLO, Jan; VANDERSTEEN, Marjan; VAN DER SCHAAF, Tjerk

 17. Babel's AAQ-II: Do different languages result in different outcomes in Europe?

  Monestes, Jean-Louis; JACOBS, Nele; KLEEN, Marco; DE GROOT, Francis; A-tjak, Jacqueline; KAREKLA, Maria; BOND, Frank; Miselli, Giovanni; VILLATTE, Matthieu

 18. De Vlaamse Integratiekaart Deel IV: Resultaten van de Survey Integratie

  VANCLUYSEN, Kris; VAN CRAEN, Maarten; ACKAERT, Johan
  Hoeveel contact hebben autochtonen en allochtonen met elkaar? In welke mate verschillen hun waardeoriëntaties? En welke impact hebben die factoren op de wederzijdse beeldvorming, discriminatiegevoelens en het vertrouwen in de overheid? Om op die vragen een antwoord te kunnen geven, trokken Kris Vancluysen, Maarten Van Craen en Johan Ackaert (Universiteit Hasselt) naar Antwerpen, Gent en Genk. Daar interviewden ze 960 inwoners van Turkse, Marokkaanse en Vlaamse afkomst. Op basis van deze informatie analyseren de onderzoekers in dit rapport hoe autochtonen en allochtonen het samenleven in Vlaanderen ervaren.

 19. Bevraging Actoren Secundair Onderwijs over de verluchting van de klaslokalen.

  VAN MIERLO, Jan
  De doelstelling van dit project is een basis ontwikkelen voor het bepalen van methodieken en ontwikkelen van materialen die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van het binnenmilieu in het secundair onderwijs. Met deze ervaringsbevraging bij mensen die actief zijn in het secundair onderwijs (directies, leerkrachten, leerlingen) willen we onderzoeken wat ze weten over verluchten van klaslokalen, het binnenmilieu op school en over de mogelijke negatieve effecten van een slecht binnenmilieu. Daarnaast willen we onderzoeken of er in secundaire scholen al gewerkt wordt aan de optimalisatie van het binnenmilieu ten voordele van de gezondheid en hoe en door...

 20. Does watching television affect your fear of illness? A cultivation analysis on the impact of watching television on the attitudes of television viewers.

  VAN MIERLO, Jan
  Background: The research question in this quantitative second-order cultivation study is two-fold: first this paper studies the influence of watching television on the viewers’ fear of illness. Secondly, this study focuses on the influence of three different TV exposure measures: the respondent’s total weekly viewing volume, the genre exposure (exposure to medical drama) and the specific exposure to images concerning medical characters. Methods: Data was collected on 1275 Flemish adolescents using a longitudinal panel study. Included were questions on their overall and specific media use, health behaviour and health perceptions and attitudes. An analysis on television content was used in order to link...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.