Recursos de colección

Document Server@UHasselt (58.026 recursos)

Repository of the University of Hasselt containing publications in the fields of statistics, computer science, information strategies and material from the Institute for behavioural sciences.

Faculty of Law

Mostrando recursos 1 - 20 de 317

 1. Synopsis van het Belgische arbeidsrecht


 2. Synopsis van het Belgische arbeidsrecht


  Met deze vijfde editie blijft de Synopsis van het Belgische arbeidsrecht de meest overzichtelijke leidraad bij het in ons land geldende arbeidsrecht.Alle belangrijke aspecten van het individuele en het collectieve arbeidsrecht komen op een overzichtelijke en duidelijk gestructureerde wijze aan bod. De nadruk wordt vooral gelegd op vaak voorkomende problemen. Het boek is dan ook de ideale basisdocumentatie. Het bevat geen uitweidingen over zeer specifieke juridische problemen, maar geeft een overzichtelijke blauwdruk van de rechtstak. Het aantal voetnoten werd bewust beperkt. De beknopte bibliografie??n die op verschillende plaatsen werden opgenomen, zijn echter een perfecte uitvalsbasis voor verdere opzoekingen. Tevens werd een...

 3. Personen- en samenlevingsrecht. Kroniek 2013-2014

  Declerck, Charlotte
  Deze doctrinebijdrage beoogt de belangrijkste en voor de rechtspraktijk meest relevante ontwikkelingen in het personen- en samenlevingsrecht te belichten aan de hand van de opmerkelijkste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie (2013-2014). Hierbij komen achtereenvolgens het personen-, familie- en familiaal vermogensrecht aan bod.

 4. De (on)zin van de opvoedingsbelofte

  Declerck, Charlotte
  familierecht; opvoedingsbelofte

 5. Kroniek erfrecht

  DECLERCK, Charlotte; DEKNUDT, Guillaume
  Analyse van rechtspraak en rechtsleer in het domein van het erfrecht in de periode 1 juli 2013-30 juni 2014

 6. Kroniek secundair huwelijksvermogensstelsel

  Declerck, Charlotte
  Analyse van rechtspraak en rechtsleer secundair huwelijksvermogensstelsel 1 juli 2013-30 juni 2014

 7. Patrimonium 2014


  In de reeks Patrimonium worden jaarlijks alle belangrijke ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht gebundeld. Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht, waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. De reeks is gericht op de praktijk; zo bevat iedere uitgave drie belangrijke delen: kroniek van rechtspraak en rechtsleer; overzicht van recente evoluties inzake wetgeving; vraagpunten uit de praktijk.

 8. Artikelsgewijze commentaar bij K.B. van 27 november 1973

  Peeters, Johan

 9. De informatieplicht van de onder gemeenschap gehuwde echtgenoot

  DECLERCK, Charlotte
  Annotatie bij Cassatie 14 november 2013 en de draagwijdte van de informatieplicht van de onder gemeenschap gehuwde echtgenoot

 10. Arbeidsrechtelijke aspecten van overdracht van onderneming: faillissement en WCO

  Peeters, Johan

 11. Basiswetboek Sociaal Recht 2014

  Peeters, Johan; RAUWS, Wilfried; Rigaux, Marc; Van Limberghen, Guido; Alofs, Elisabeth; Timbermont, Dra. E.; Van den Langenbergh, Kim; Van Regenmortel, Anne; Vervliet, Val??rie
  Dit wetboek sociaal recht is gemaakt voor de studenten sociaal recht van universiteiten en hogescholen en voor iedere professionele beoefenaar van het sociaal recht die de essenti??le teksten van het Belgisch arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht ter beschikking wil hebben. Het wetboek bestaat uit drie delen. In het eerste, algemeen deel komen de grondrechten en de overkoepelende wetgeving inzake sociaal recht aan bod. In het tweede deel wordt het arbeidsrecht onder de loep genoemen. Het derde deel is een uiteenzetting van het sociaalzekerheidsrecht.

 12. Moeizame symbiose tussen vangnetbepaling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en recente Europese rechtspraak

  NIESTEN, Hannelore
  Per 1 januari 2015 roept de Nederlandse wetgever in art. 7.8 Wet IB 2001 een nieuwe regeling voor een beperkte groep kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen in het leven waardoor de huidige keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen vervalt. Het Hof van Justitie EU-arrest Imfeld & Garcet van 12 december 2013 is een mooie aanleiding om de nieuwe regeling tegen de achtergrond van de nieuwe ontwikkelingen in de Europese rechtspraak te plaatsen. De bijzondere focus van deze bijdrage ligt op de invulling van de vangnetbepaling vervat in art. 7.8 lid 4 Wet IB 2001 die tracht te voorkomen dat persoonlijke aftrekposten door de kwalificerende...

 13. Belgian Supplementary Tax-Free Income Allowance Violates EU law

  NIESTEN, Hannelore

 14. The Influence of Innovations in Strategic Management on the Management Team???s Role in Flemish Municipalities

  BLEYEN, Pieter; HENNAU, Sofie; ACKAERT, Johan; BOUCKAERT, Geert
  This paper assesses the influence of a new regulatory framework (approved in 2010) concerning strategic management in the Flemish municipalities. Particularly, the paper???s focus is on the impact of the introduction of the policy and management cycle (PMC) on the management team???s (MT) role in the formulation, execution and evaluation of local policy. The empirical analysis is mainly based on two surveys performed in 2008 and 2013 among municipal secretaries. Statistical regression analysis suggests the varying implementation and use of this new regulatory framework has an important influence on the role MT???s play in the policy cycle. MT???s play a...

 15. HvJ 16 april 2013, Anton LAS v PSA Antwerp, zaak C-202/11

  LANGHENDRIES, Els; Marocchi, Nilde

 16. Komt de "juridische" schenking uit het erfrecht nog wel overeen met wat maatschappelijk als schenking wordt ervaren?

  Torfs, Nan

 17. Europees recht - Sociale politiek - Recht van werknemers op informatie en raadpleging - Richtlijn 2002/14/EG - Handvest van grondrechten van Europese Unie - Art. 27 Handvest - Berekening minimumaantallen - Rol van nationale rechter - Rechtstreekse werking - Geding tussen particulieren

  MAROCCHI, Nilde

 18. Investigating Main Trends of the EU Forest Policy and Law Development

  GORDEEVA, Yelena
  If the area of the world???s forests will continue to decline as fast as it does now, then after just 775 years, humanity risks losing all the forests on Earth. Among other causes of deforestation, international experts cite as a reason the imperfection of the national legislation. In contrast to the global trend, the European Union (EU) forest area has been increasing for more than 60 years. This fact allows one to make an assumption on the effectiveness of the EU policy and law in the field of forestry. The article analyzes the major tendencies in the development of the EU...

 19. The Russian Federation and the International Climate Change Regime

  GORDEEVA, Yelena
  Although the Russian Federation (RF) is one of the key players in the global climate change politics, the country is rather discreet in binding itself with new international climate obligations. Often the country is criticized for its weak national climate change law and policy. To provide current context as regards the status of Russian climate change mitigation efforts, this article analyzes the RF's climate law and policy at the domestic and international levels. It does so by first investigating Russia's activities in implementing the international Climate Change regime (section two), then studying Russia's national climate law and policy (sections three...

 20. Selectie van rechtsleer verschenen in de periode van 6 augustus 2013 tot en met 13 december 2013

  Aerts, Elisabeth
  Dit rechtsleeroverzicht is een selectie van bijdragen over milieurecht, ruimtelijkeordeningsrecht en energierecht die verschenen zijn in Belgische en buitenlandse tijdschriften.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.