Recursos de colección

TDX/TDR Tesis Doctorales en Red (79.787 recursos)

TDR (Tesis Doctorales en Red) es un repositorio cooperativo que contiene, en formato digital, tesis doctorales leídas en las universidades de Catalunya y otras comunidades autónomas. La consulta de las tesis es de acceso libre y permite realizar búsquedas en el texto completo de las tesis, por autor/a, director/a, título, materia de la tesis, universidad y departamento donde se haya leído, año de defensa, etc.

FPCEEB - Psicologia

Mostrando recursos 1 - 5 de 5

 1. Relaciones entre competencias genéricas y géneros de escritura académica. Las percepciones de los estudiantes universitarios

  Hernández Navarro, Fabiola
  En aquesta investigacio hem tingut com a objectius generals, en primer lloc, analitzar les percepcions dels estudiants universitaris sobre el desenvolupament de competències genèriques i gèneres d'escriptura acadèmica al llarg dels seus estudis universitaris, i en segon lloc, explorar les relacions entre els dos constructes. Per aconseguir aquests objectius generals hem realitzat tres estudis complementaris utilitzant un disseny comparatiu relacional de tipus transversal. En el primer estudi es van indagar les percepcions sobre la importància que els estudiants atribuïen a cadascuna de les competències genèriques, així com el grau en què consideraven que la Universitat aconseguia desenvolupar-les. El segon estudi...
  (application/pdf; 210 p.) - 08-feb-2018

 2. Enfoque ecológico de los determinantes de la calidad del apego a los 36 meses: contribuciones de los contextos parental, marital y familiar

  Costa Egito da Fonseca, Marisa
  Les relacions de vincle tenen un paper crucial en el desenvolupament del nen, amb implicacions clares per al seu funcionament adaptatiu posterior. Donada la importància del període preescolar en l'adquisició d'habilitats sociocognitives i socioemocionals, és d'especial rellevància comprendre les contribucions dels diferents contextos de vida per a la seguretat de l'aferrament infantil en aquesta etapa de la vida. Utilitzant el model ecològic de Belsky (1984), aquesta tesi doctoral va pretendre examinar la contribució dels contextos parental - a nivell de la mind-mindedness representacional del pare i de la mare -, i dels contextos marital i familiar - en termes de l'ajust...
  (application/pdf; 192 p.) - 01-feb-2018

 3. L'aferrament adult en dones adoptades: relació amb la construcció de la identitat

  Garcia Sala, Laia
  Aquest estudi parteix d’un posicionament constructivista relacional (Botella, Herrero, Pacheco i Corbella, 2004) i de la Teoria de l’Aferrament (Bowlby, 1969) i de l’Aferrament Adult (Hazan i Shaver, 1987) per a l’anàlisi d’aquest últim i de la seva relació amb la construcció de la identitat de 15 dones adoptades amb fills biològics. Per tal de dur-ho a terme, es va treballar a partir d’una entrevista semi- estructurada, del qüestionari auto-aplicat ECR-S (Alonso- Arbiol, Balluerka i Shaver, 2007) i de la Graella de Constructes Personals (Kelly, 1955/1991) referida a la construcció del sí mateix (Butt, Burr i Bell, 1997), en la...
  (application/pdf; 465 p.) - 12-ene-2018

 4. Resiliència i adopció: Validació de l'Inventari de Resiliència Infantil (IRI)

  Solórzano Fàbrega, Elisabet
  El sentit últim de la nostra investigació és possibilitar al màxim la projecció futura de tot infant adoptat, amb un correcte desenvolupament físic i psíquic; per aconseguir-ho cal tenir en compte tant les característiques individuals i/o fortaleses de l’individu, com les de la família i les de l’entorn més proper o xarxa social (Walsh, 2004; Delage, 2010). La resiliència o capacitat resilient és cabdal en la infància, especialment en el camp de l’adopció, ja que és fonamental per a la vinculació i adaptació dels infants a les seves famílies adoptives així com per a la prevenció de la salut mental...
  (application/pdf; 244 p.) - 20-ene-2018

 5. L'adaptació familiar en l'adopció internacional

  Ger Cabero, Sandra
  En els darrers anys l’adopció internacional s’ha convertit en una realitat molt estesa en el nostre país. D’ençà que va ratificar el Conveni de la Haia, Espanya s’ha convertit en un dels països on s’han realitzat més adopcions a l’estranger (des del 1997 més de 50.000 infants han estat adoptats internacionalment per famílies espanyoles). Això implica que el nombre d’infants adoptats internacionalment que creixen en la nostra societat és considerable, fet que fa necessari l’estudi de l’adaptació i evolució d’aquests menors i les seves famílies. Aquesta tesi doctoral pretén contribuir en aquest coneixement, pensem que una correcta identificació de les...
  (application/pdf; 272 p.) - 13-ene-2018

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.