Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Hallgatói dolgozatok

Mostrando recursos 1 - 20 de 702

 1. Pszeudocereáliák technológiai alkalmazásának vizsgálata

  Surányi, Botond Bendegúz
  Dolgozatomban négy pszeudocereália, a cirok, a köles, a hajdina és az amaránt élelmiszertechnológiai alkalmasságát vizsgáltam. A négy álgabona, mint alapanyag került felhasználásra keksz és száraztészta előállításához. Mindkét termékhez dúsítás, rosttartalom növelése gyanánt három dúsítóanyag került hozzáadásra, melyek a konjacliszt, útifűmaghéj és a bambuszrost voltak. A pszeudocereáliákból készült termékek beltartalmi paramétereinek, kifejezetten a nyerszsírtartalom, a fehérjetartalom, illetve a rosttartalom meghatározása és vizsgálata mellett a dúsítóanyagok állományjavításra való alkalmasságának analizálása is megtörtént. A dúsítóanyagok állományjavító tulajdonsága az álgabonákból készült termékek reológiai tulajdonságainak javulásában nyilvánult meg.

 2. A készlet- és raktárgazdálkodás bemutatása az RR Donnelley Magyarország Kft vonatkozásában

  Fináncz, Dávid
  Záró dolgozatomban az RR Donnelley Magyarország Kft raktározási folyamatait, valamint az általuk használt vállalatirányítási rendszer előnyeit, hátrányait és a mindennapi használat során használt programpontokat mutattam be.

 3. Egy webshop működése és helyzete

  Csengeri, Zsolt
  A dolgozatomban egy webshop működését és jelenlegi helyzetét igyekeztem bemutatni. Belefoglaltam a szakmai gyakorlaton szerzett tapasztalataimat, amit a Digitalko webáruház működtetőjénél töltöttem. Dolgozatomban megtalálható leírás az elektronikus piac alapjaitól egészen az aktuális webshop trendek és újításokig. Tartalmazza továbbá a hazai webshopok helyzetét egy röviden összefoglaló részként, majd felsoroltam a webshopok előnyeit és hátrányait is egyaránt. Szerettem volna betekintést nyújtani a marketing részeibe is, így szó esik PR és online marketingről is, kiemelve a közösségi média szerepét. A digitalko webáruház mintájára egy webshop működését is szemlélteti.

 4. A munkaerőpiac magyarországi eloszlása, helyzete és a munkaerőpiacba való bekerülés

  Terdik, Zsófia
  Dolgozatom témája bemutatja a munkaerőpiac helyzetét, eloszlását illetve a munkaerőpiacba való bekerülést Magyarországon. Ismertetem a munkaerőpiacba való bekerülés lehetőségeit és a hazánkban kialakult helyzet főbb problémáit. Ilyen például a bérek hazánkban, amelyeket más országok adataival hasonlítottam össze. Részletes bemutatást készítettem a népesség megoszlásáról, illetve a foglalkoztatottságok csoportjairól. Fontosnak találom a munkaerőpiac helyzetének javulását illetve a bekerülést, ezáltal számos lehetőségeket felvetettem. Végezetül javaslatokat tettem a hazai problémák megoldására.

 5. A König cégcsoport bővülési lehetőségeinek bemutatása logisztikai szempontból

  Tóth, Balázs
  Megvizsgáltam a cégcsoport működését, ellátási láncát. A célja a dolgozatnak, hogy a cégcsoport ellátási láncának egyszerűsítésére rávilágítson. A cégcsoporton belüli vállalkozások szorosan összefüggnek. Eddig is fontos szerepet töltött be a logisztika és az ellátási lánc menedzsment a cégcsoportnál, de érdemes folyamatosan felül vizsgálat alatt tartani ezeket a területeket. A cégcsoport számára is rendelkezésre álló adatokból felmértem az ellátási láncuk hatékonyságát és feltártam gyenge pontjait.

 6. Az elektronikus kereskedelem szakmai tevékenységei

  Béres, Mátyás
  Dolgozatom főként a webáruházak szakmai tevékenységeit foglalja össze. Elemzem a különböző marketingstratégiákat ezen a területen. Az ügyfelek reakciója, gondolkodásmódja. Automatizálásról is szó esik, hogy bizonyos marketingstratégiáknál, hogyan intézik a vállalkozók ezt a folyamatot. Cégbemutatást is tartalmaz, ami a gyakorlati helyem. Értékelem felsorolt markteingstratégiákat.

 7. Vállalati Értékesítés

  Csirmaz, Ottó
  A vállalati értékesítés területei és részterületei egy termelői vállalatnál.

 8. Reklamációkezelési folyamatok a Curver Magyarország Kft-nél

  Kapási, Bettina
  Záródolgozatomban bemutattam hogyan is zajlik egy multinacionális vállalat reklamációkezelése, rávilágítottam az esetleges buktatóira. A fogyasztóvédelmi szabályozásokat is taglaltam. Ismertettem a Curver Magyarország Kft termékkínálatát és a vállalat sikertörténetét.

 9. Biológiailag aktív mikrogininek karakterizálása cianobaktériumból

  Aranyos, Anita
  A cianobakteriális bioaktív anyagokat növekvő érdeklődés övezi környezetre és egészségre kifejtett hatásuk miatt. Az utóbbi évtizedekben jelentősen megnőtt a cianobakteriális vízvirágzások száma és elterjedése, amelyhez szignifikáns mértékben hozzájárulnak az antropogén eredetű tevékenységek. A toxikus cianobakteriális vízvirágzások nagyban veszélyeztetik az ivóvízkészletünket, a vízi ökoszisztémákat és azok rekreációs felhasználását. A cianobakteriális oligopeptid variánsok azonosítása folyamatosan bővül, a molekulák karakterizálásával megismerhetjük az anyagok pontos kémiai szerkezetét. Munkánk során egy laboratóriumi körülmények között fenntartott Microcystis törzsből származó oligopeptid (mikroginin) variánsok karakterizálását, tisztítását és egy definiált tisztítási módszer kifejlesztését tűztük ki célul tömegspektrometriás és kromatográfiás módszerek alkalmazásával.

 10. A Fehér Suffolk juhfajta honosítása céljából alkalmazott embrióátültető programok értékelése

  Szálku, Amália Ilona
  A Fehér Suffolk juhfajta hononsítása céljából Ausztráliából importált embriókat ültettünk be egy hazai árutermelő állományba. Kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy az eddig ismert paraméterek mellett milyen egyéb tényezők befolyásolhatják az embriótranszfer sikerét.

 11. BEM-153-as új nukleozid analóg citotoxikológiai vizsgálata

  Keresztesi, Petra
  BEM-153-as új nukleozid analóg citotoxikológiai vizsgálata.

 12. Készletcontrolling egy magyarországi működő kisvállalkozásnál

  Katona, Dávid
  A 21. század első évtizedeire a gazdasági élet minden területén beigazolódott és kiteljesedett a sokat hangoztatott megállapítás: „az információ hatalom”. Manapság szinte egyik piac sincs megkímélve a folytonos, olykor nagyon gyors változásoktól, és csak azok a vállalatok maradhatnak versenyképesek, akik a lehető leggyorsabban reagálnak, sőt előre látják a piaci folyamatok változását. Mind a külső-, mind a belső információszerzés tehát kulcsfontosságúvá vált a vállalatok életében, aminek következménye lett a controlling, mint vállalati funkció kialakulása és fejlődése. Hazánkban sokáig csak a nagyvállalatoknál hallhattunk erről, és azt is gyakran félreértelmezve, összekeverve a szerepét a belső ellenőrzésével. Az utóbbi évtizedben azonban a globális trendeket követve...

 13. Hibridkukorica előállítás gazdasági elemzése adott vállalkozás példáján keresztül

  Török, Lilla
  A dolgozat a hibridkukorica előállításának gazdasági oldalát vizsgálja, egy magyarországi vetőmag-előállító vállalkozás példáján keresztül. Részletesen leírja a vetőmag-előállítás technológiáját, a hozzá kapcsolódó szükséges ráfordításokat és termelési értéket. Üzemgazdasági kalkulációs modell segítségével elemzi a különböző hatékonysági mutatókat a vállalkozás termelését illetően.

 14. Adott vágócsirke hizlaló telep komplex gazdasági elemzése

  Szántó, Csaba
  Dolgozatom egyik fő célkitűzése, hogy az elmúlt 2 év (2015-2016) eredményei alapján összehasonlítsam a telepen lévő 15 istálló hatékonyságát, méretüknek megfelelően összesítve, melyek 3 csoportra oszthatóak méretüket tekintve (6db 450 m2, 6db 800 m2, 3db zöldmezős 1800 m2), majd ezt követően az elmúlt 5 év eredményei alapján értékelem a céget rotáció szinten, és vetem össze hazai és nemzetközi adatokkal. Másik fő célom a 3db zöldmezős 1800 m2-es istálló beruházás-gazdaságosságának vizsgálata.

 15. A Szováti Sertés Zrt. biogáz üzemének gazdasági értékelése

  Horváth, Andrea
  Dolgozatomban a megújuló energia, azon belül is a mezőgazdasági biogáz üzemekben előállított biogáz és melléktermékeinek hasznosítását vizsgáltam meg, kitérve a hazai és európai helyzetre. Konkrét számításaimat a hajdúszováti székhelyű Szováti Sertés Zrt. biogáz üzemére vonatkoztatva végeztem el. Számításaim célja, a villamos energiával kapcsoltan keletkező hulladékhő kihasználásának maximalizálása. Érintőlegesen foglalkoztam biometán előállítás lehetőségével is.

 16. Assessment and Evaluation in the EFL Classroom

  Balogh, Anett
  Assessment and evaluation have an essential role in the foreign language classroom in order to give students feedback on the basis of their results. In this thesis the focus is on assessment in the English as a Foreign Language (EFL) classroom and evaluation about different kinds of tests are written. In theory, the main aim is to provide our students with enough feedback while giving reasons why testing is important even if it is undesirable. Nevertheless, it is also very difficult how to make good tests in terms of validity and reliability and the biggest question is how we can...

 17. Társas kapcsolatok fejlesztése a magyarórán

  Tabányiné Ratkó, Luca
  Szakdolgozatom témája a szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Gimnázium 9. c osztályában végzett szociometriai vizsgálat eredményeinek bemutatása, ebből kiindulva, a tanítási gyakorlaton szerzett tapasztalatokra támaszkodva annak a bemutatása, hogy a magyarórák miként alkalmasak a társas kapcsolatok fejlesztésére.

 18. Egy tehetséges gyermek esete

  Pánczél, András
  Dolgozatom egy ötödik osztályos, extrém magas intellektussal rendelkező, tehetséges ifjú esetét mutatja be, különös tekintettel az iskolai tehetséggondozás nehézségeire, problémáira. Célom, hogy az egyéni esetet felvázolva megpróbáljam kiszűrni és megfogalmazni a mögöttes tanulságokat, felismerni és elemezni az általánosítható problémákat, s végül, de nem utolsó sorban a magam – s remélem mások számára – is hasznosítható következtetéseket, de legalább gondolkodást serkentő kérdéseket is megtaláljam, s papírra vessem.

 19. The Importance of Using Information and Communication Technologies in Language Teaching

  Palotai, Annamária
  A mai diákok mindennapi életében az internetes technológia fontos szerepet tölt be, ezért a nyelvtanároknak elengedhetetlen használnunk a modern technológia adta lehetőségeket, mivel ez egyrészt motiválni fogja a diákokat, másrészt pedig a tanárok kezébe újabb és színesebb lehetőségeket ad a nyelvoktatás területén.

 20. A zárótanítás óravázlatának részletes elemzése

  Kereskényiné Lakatos, Melinda
  Tanári szakdolgozatom témája a zárótanításom óravázlatának részletes elemzése. Első részében az előzményekről írok és bemutatom azt az osztályt, akikkel együtt dolgoztunk a zárótanításon. Ezt követően az óratervezés előtt felmerült problémákról és kétségekről írok, illetve itt ismertetem, hogy milyen elveket tartottam szem előtt a tervezés során. A részletes elemzésről szóló részben lépésről lépésre írom le, hogyan zajlott az óra, milyen feladatokat végeztünk, milyen módszerrel, hogyan dolgoztuk fel az anyagot. Igazán aprólékosan részletezem a feladatokat, a gyerekek reakcióit, és az én személyes tapasztalataimat, élményeimet a munkafolyamattal kapcsolatban. Végül pár mondatban összefoglalom a történteket és azok hatását további munkámra.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.