Recursos de colección

DEA @ DEENK (202.398 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Hallgatói dolgozatok

Mostrando recursos 1 - 20 de 681

 1. Az öngyilkossági arányok változása Magyarországon

  Szentpéteriné Ésik, Judit
  Szakdolgozatomban az öngyilkosság alakulását mutatom be Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig.

 2. Védelmi megoldások középfeszültségű hálózatokon

  Mester, Máté
  Védelmi alapfogalmak, középfeszültségen alkalmazott készülékek védelmi berendezései, adott paraméterekkel rendelkező leágazás túláramvédelmi beállításához szükséges számítások, a védelem beállításai, javaslattétel védelem-automatika rendszerre, védelmi készülék kiválasztása és paraméterezése

 3. Colorectalis daganat korai felismerése, szűrés fontossága, műtött beteg ápolása posztoperatív szakban

  Mikesz, Melinda
  Szakdolgozatom a colorectalis daganat szűréséről, kezeléséről és posztoperatív ellátásról szól. Az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Sebészeti osztályán dolgozom 2011 óta. Kutatásom célja, hogy felmérjem a Sebészeti-osztályon fekvő és visszajáró colorectalis műtéten átesett betegek szűrővizsgálaton részvevők arányát. Valamint a lakosság körében egyre népszerűbb legyen a megelőzés, egészségnevelés, egészségfejlesztés, szűrésen nagyobb legyen a részvétel.

 4. A családtámogatási eszközök változásának hatása a kisgyermekes nők munkavállalási attitűdjére

  Mezeiné Érsek, Zita Melinda
  Szakdolgozatomban bemutatom a magyar családtámogatási rendszer kialakulását, működését, gyermekes családok támogatásának formáit, valamint fejlődési szakaszait a rendszerváltástól napjainkig.

 5. A petrezselyem hidegfóliás termesztése és aszalványként történő felhasználása

  Hajdi, Veronika
  A petrezselyem a hazai gasztronómiában kiemelt szereppel bír mint nyers mint feldolgozott állapotában. Kísérletünkben különböző petrezselyem fajták összehasonlítását végeztük hidegfóliás termesztésben. A négy petrezselyem fajta morfológiai és beltartalmi paramétereinek vizsgálatát végeztük el betakarítást követve. Méréseinkkel szeretnénk számot adni, hogy a betakarított állomány milyen morfológiai állapotban volt. Ezen adatok alapján pedig milyen értékesítési lehetőségeket javasolhatunk. Egyes petrezselyem fajtákat megaszaltunk betakarítást követve. Az aszalványoknál megvizsgáltuk a szárítás során a bioaktív anyagok átalakulását.

 6. Kétkamrás mosószer gyártási folyamatának optimalizálása

  Róth, Gergő
  A szakdolgozatban egy ipari optimalizálás alátámasztása és méretezése került kidolgozásra. A gyártási területen a töltőgép sebességének növelése a cél, melyet viszkozitáscsökkentéssel érek el. A viszkozitás csökkentés egy hőcserélő egységgel történik, melynek méretezési számításai a fő volumen. Továbbá jelentős részt képez a hőcserélő szabályozása is, ahol egy PID szabályzó tervezése volt a cél. A hőcsere folyamán hulladékhő hasznosul, melyet a gyártási folyamat termel egy későbbi lépésében. Az így elkészített optimalizálással, egy rövidtávon megtérülő befektetés valósulhat meg.

 7. Perioperatív időszak pszichológiai vonatkozásai nőgyógyászati osztályon

  Vargáné Pallás, Nóra
  Dolgozatom témája a perioperatív szorongás oldása. A kutatás célja az volt, hogy saját tapasztalatot szerezzek a tudatos kommunikáció, a segítő kapcsolat perioperatív szorongáscsökkentő szerepéről.Vizsgálatomat nőgyógyászati fekvőbeteg osztályon végeztem, a vizsgálat célcsoportját a nőgyógyászati nagyműtétre érkező páciensek képezték. A vizsgálatban résztvevő páciensek egyik csoportja csak műtéti tájékoztató és beleegyező nyilatkozat elolvasása által lett tájékoztatva, a másik csoport tagjaival személyesen beszélgettem a műtétről és a perioperatív időszakról, feltehették felmerülő kérdéseiket, elmondhatták aggodalmaikat és persze ők is kaptak írásos tájékoztatót. A két csoport vérnyomás, pulzus és szubjektív szorongás(VAS)értékeit vizsgáltam tájékoztatás előtt és után. Kutatásom eredményei azt igazolják, hogy a perioperatív szorongás oldásában nagy...

 8. Gulipán (Recurvirostra avosetta) és gólyatöcs (Himantopus himantopus) állományának és költésüket zavaró tényezőinek vizsgálata a balmazújvárosi Nagy-sziken és Magdolna-pusztán

  Juhász, Henrietta Fanni
  Szakdolgozatom az egyszeri tájrehabilitáció utáni (2016-os és 2017-es évben) gulipán- és gólyatöcsállománnyal, illetve a költésükre ható zavaró tényezőkkel foglalkozik a balmazújvárosi Nagy-sziken és Magdolna-pusztán.

 9. Az utazásszervezés és utazásközvetítés tevékenysége

  Barta, Lili
  A dolgozatomban egy debreceni mikrovállalkozás, a Forum Travel Center Utazási Iroda működésének segítségével mutattam be az utazási vállalkozások tevékenységi köreit. A KKV-kal kapcsolatos fogalmi meghatározások ismertetését követően, megvizsgáltam a kis- és közepes vállalkozások szerepét Magyarországon és a gazdaságban betöltött szerepüket. Ezt követően összefoglaltam az idegenforgalom fejlődésének történetét, írtam a turizmus gazdaságra gyakorolt hatásáról, és bemutattam az utazással foglalkozó vállalkozások típusait. Majd az utazási irodák alapításának, működésének és bővülésének meghatározását fogalmaztam meg. Dolgozatom második felében az utazási vállalkozások tevékenységi körét elemeztem, mint az utazásszervezés és -közvetítés. Végezetül az általam választott cég működését és fejlődését mutattam be, valamint elkészítettem a vállalkozás SWOT-...

 10. Az optimális adózástól a szervezett adócsalásig

  Bardóczi, Barbara
  Napjaink egyik sokat foglalkoztatott kérdésévé vált, hogy mi lehet az oka az elmaradt adóbevételeknek, azáltal, hogy az utóbbi évtizedekben az adócsalás, illetve enyhébb változata az adóelkerülés egyre jelentősebb problémává vált világszerte. A költségvetésbe befolyó adók összessége önadózás formájában kerül befizetésre, emiatt az adórendszer működése nagymértékben ki van téve a vállalkozások adózói magatartásából származó negatív hatásoknak. Lehetővé teszi az adókijátszások szerepének lehetőségét.

 11. A fekete és vörös angus húsmarha növekedésének elemzése

  Kovács, Dániel Péter
  A húsmarha tenyésztés célja jó minőségű, megfelelő mennyiségű marhahús előállítása. A magyarországi húsmarha előállítás több évszázados hagyományokra nyúlik vissza, hiszen hazánk nagy megbecsülésnek örvendett, Európa éléskamrája ként emlegették. Innen lábon hajtva jelentős mennyiségű szürkemarhát hajtottak nyugat európai vágóhidakra. A hosszú generációs intervallumú fajok versenyképessége a hatékony hústermelésben az erőforrások szűkössé válása, az emelkedő földárak, az ökológiai lábnyom és az extenzív tartástechnológiák visszaszorulása miatt egyre csökken. A fajták termelése nagyban függ az alkalmazott technológiától, és a környezeti adottságoktól is. Az angus, mely a hereford után a második legnépszerűbb fajta a világon, legelőn és nem extenzív körülmények között is jól teljesít, ezért...

 12. Biohulladék komposzt hatása a spenót termésére különböző kötöttségű talajokon

  Sóvágó, Emese
  Kutatómunkám során a hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-től származó komposzt tápanyagutánpotló hatását vizsgáltam különböző textúrájú talajmintákon. Erre a célra tenyészedényes kísérletet állítottam be spenót jelzőnövényen. Kétféle komposztadagot használtam: az egy centiméteres lefedettségnek megfelelően „kis adagot” illetve a két centiméteres lefedettségnek megfelelő „nagy adagot”. Munkám során az volt a célom, hogy megvizsgáljam, a kezelések hatására bekövetkezett változásokat az egyes talajtulajdonságokra (pH, oldható K és P tartalom) illetve a növény termésére K és P felvételére. Ezen keresztül célom volt megállapítani azt, hogy milyen mértékben érvényesül négy hét feltáródás után az általam vizsgált komposzt K és P tartalma, illetve javaslatot tenni a felhasználandó komposzt adagokra.

 13. Az őshonos magyar szürke marha tenyésztésének/tartásának gazdasági értékelése

  Páll, Emese Aranka
  A marhahústermelés és a szürke marha ágazat rövid és hosszú távú gazdasági viszonyainak ökonómiai elemzése és a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szürke marha tartástechnológiájának értékelése, mivel ez a társaság a génmegőrzésen túl a tájvédelem, a környezetvédelem, és az idegenforgalmi tényezőket is figyelembe veszi. A társaság gazdálkodása tartástechnológiájának köszönhetően adott gazdasági-, társadalmi körülmények között biztos jövedelmi helyzetben van és ezáltal működése a jövőre vonatkozóan is biztos fennmaradást eredményez. Általános célkitűzéseim megvalósításához konkrét feladatokat rendeltem el és a Társaságnál végzett adatgyűjtésem után a Debreceni Üzemtani Iskola tervezési/elemzési módszertanának állattenyésztési tervlapjai alapján kalkulációs modellt készítettem. Ezen módszer segítségével a gazdaság ökonómiai...

 14. A marketing fejlődése és szerepe a vállalkozások életében.

  Csengeri, Márk
  A dolgozat a marketing fejlődéséről és vállalkozások életében betöltött szerepről szól.A szakmai gyakorlatom helyének rövid bemutatásával kezdtem, majd az ott végzett tevékenységeket is leírtam.Később, bemutattam a fejlődés korszakait, annak jellemzőit. A marketing általános tulajdonságait is leírtam. Majd a marketing tervet és a marketing mixet fejtettem ki.Végül egy összefoglaló fejezetben fejtettem ki a saját véleményem.

 15. Visszterhes vagyonátruházási illetékek jogi szabályozása és gyakorlata

  Zákány, Mónika
  Szakdolgozatomban ismertettem az illetékjog általános szabályait, kitértem az illetékkötelezettség keletkezésére. Továbbá az illeték személyes és tárgyi mentességre vonatkozó szabályait, az illeték megállapításán belül a forgalmi érték és a vagyoni értékű jogok megállapítására vonatkozó legfontosabb szabályokat. Bemutattam a vagyonátruházási illeték 3 legismertebb típusát, a visszterhes vagyonátruházási illeték speciális kedvezményeit. Ismertettem a vagyoni értékű jog alapítását, a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetéket, a földműves termőföld és birtok összevonási célú önkéntes földcsere illeték szabályait. Szakdolgozatomban az otthonteremtési kedvezményeket és mentességeket is bemutattam. Itt beszéltem a családi otthonteremtési kedvezményéről, az első lakás szerzés és az új lakás szerzés kedvezményéről. Beszéltem az önkormányzati lakás...

 16. A tokaji borvidék pincéiben előforduló penészek

  Tóth, Anna Judit
  A diplomadolgozat témája a tokaji borvidék pincéiben előforduló penészek. Úgy tartják, hogy a borospincék falán lévő ártalmatlan penész, a Zasmidium cellare adja a tokaji borok jellegzetes karakterét. Azonban a borospincék falán nem kizárólag ez az egy faj van jelen. Emberi egészségre káros fajok is előfordulnak, melyek nagy arányban vannak jelen. Egyesek humán patogének. Élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelenthetnek.

 17. Impacts of Social Media on Consumer Buying Behavior

  Alkhalifah, Zahrah
  This research responds to the main question of the impact of social media on consumer purchasing decisions. Understanding consumer behavior is complex. Companies that want to build a strong customer base and develop a successful marketing strategy should understand the consumer behavior model. When the companies go through social media this will allow the companies to interact and communicate with individuals.

 18. A hazai és a nemzetközi számviteli rendszer összehasonlítása a Danubius Hotels Zrt. éves beszámolóján keresztül

  Páger-Fekete, Enikő
  A diplomadolgozatom témája a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Standardok Magyarországon történő bevezetése, valamint annak hatása a Danubius Hotels Zrt.-re és leányvállalataira, illetve annak beszámolójára. Témaválasztásomat azzal indoklom, hogy fontosnak tartom a hazai és a nemzetközi könyvelés kettőségének értelmezését, ezért szeretném jobban feltérképezni, hogy mennyiben tér el a nemzetközi számviteli rendszer a magyar számviteli rendszertől. A vizsgálatot egy magyarországi központú, magyar tőzsdén jegyzett nemzetközi szállodalánc a Danubius Hotels Zrt. és leányvállalatai (továbbiakban: Csoport) hazai és nemzetközi beszámolóján végeztem el, mert úgy gondolom, hogy ezeken a beszámolókon keresztül jól kimutathatók a legnagyobb különbségek a két számviteli rendszer között és a helyi számviteli elvek...

 19. Az integrált neveléssel kapcsolatos attitűdök vizsgálata a balmazújvárosi óvodákban

  Biró, Ildikó Csilla
  A szakdolgozat a pedagógiai attítűd és a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált intézményekben történő fejlesztése között keresi az összefüggést. A pozitív pedagógiai attitűd elkerülhetetlen ahhoz, hogy egy intézményben a gyakorlatban és nem csak az elméleti síkon valósulhasson meg az integráció. A vizsgálat során a Balmazújvárosi Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény óvodapedagógusaival készült attitűdvizsgálat, amely alapján le tudjuk vonni a következtetéseket, hogy milyen szinten van jelen a pozitív pedagógusi beállítódás a valamilyen akadályozottsággal élő gyermekek felé.

 20. Macroeconomic Processes in Azerbaijan: Monetary and Exchange Rate Policy

  Rzayeva, Leyla
  At present socio-economic situation in the country, we are in stability and dynamic development stage. It is more effective to promote stability and dynamic development of the proposals are as follows: fight against the dollarization,increase the capacity of the national currency, currency regime gradually soften and etc.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.