Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Juhász-Nagy Pál doktori iskola

Mostrando recursos 1 - 7 de 7

 1. ZÖLDALGÁK LEHETSÉGES SZEREPE FÉMSZENNYEZŐK BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ ELTÁVOLÍTÁSÁBAN

  Novák, Zoltán
  Munkánk célja, hogy különböző zöldalga taxonok nehézfém bioszorpciós és/vagy bioakkumulációs sajátságait jellemezzük. Kiválasszunk olyan törzseket, amelyekkel a víz- és szennyvízkezelési technológiai alkalmazás megvalósítható, vagy érzékenységük révén a szennyezők korai detektálására alkalmasak. Munkánkhoz olyan zöldalga taxonokat (Monoraphidium pusillum, Monoraphidium griffithii, Desmodesmus communis) választottunk, amelyek hazai felszíni vizeinkben széles körben elterjedtek, viszonylag könnyen izolálhatók és olcsón fenntarthatók laboratóriumi körülmények között. Kísérleteink során az élő szervezetek számára esszenciális, azonban nagyobb koncentrációkban toxikussá válható nehézfémek (cink, réz) hatásait vizsgáltuk, amelyek gyakran előforduló szennyezőanyagok felszíni vizekben és a szennyvizek állandó összetevői.Vizsgálataink komplex rendszerben (teljes tápoldatban) zajlottak, ahol a bonyolult összetétel nehezítheti ugyan a fémeltávolításra vonatkozó adatok...

 2. Morphological adaptations to migration in birds

  Vincze, Orsolya
  Migratory flight has direct and carry-over effects on fitness. Therefore, selection is expected to act on minimizing the costs of migratory flight, which increases with the distance covered. Theory predicts how morphological and physiological adaptations improve flight performance and fitness gains of migration. Within the framework of the four studies presented in this dissertations we carried out phylogenetic comparative studies to test these suggested adaptations. Our results highlight that long-distance migratory species are characterised by higher wing aspect ratios, lower wing loading and smaller hearts than resident species (Paper I). Moreover long-distance migratory species have smaller brain sizes and telencephalons,...

 3. Az osztódó növényi sejtek szubcelluláris folyamatainak vizsgálata cianotoxinokkal

  Garda, Tamás
  Napjainkban igen komoly környezeti problémát okoznak a felszíni vizekben létrejövő cianobakteriális vízvirágzások. Maguk a cianobakteriális toxinok a vízvirágzások alkalmával dúsulnak fel a felszíni vizekben. Az elmúlt néhány évtizedben széles körben elterjedt az a felismerés, hogy az eutrofizáció miatt megjelenő cianobakteriális toxinok számos egészségügyi és ökológiai kockázatot jelentenek (Carmichael, 1992; Walker, 2014). Mindazonáltal a természetes funkciójuk nem teljesen világos. Jelen tanulmányban két cianobakteriális toxin hatásait és azok biokémiai hátterét vizsgáltuk Vicia faba csíranövényekben. Az egyik cianobakteriális toxin az alkaloid típusú cilindrospermopszin (CYN) a másik pedig a heptapeptid típusú mikrocisztin-LR (MCY-LR). A MCY-LR gátolja az 1 és 2A típusú szerin/treonin protein foszfatázokat,...

 4. Védett Amaryllidaceae fajok szövettenyésztése és antioxidáns aktivitásuk vizsgálata

  Juhászné Resetár, Anna
  Számos Amaryllidaceae fajt kerti növényként is termesztenek, ezzel szemben sok vadon termő faj veszélyeztetett vagy védett Európában, például a Magyarországon is védettnek számító kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) (Farkas, 1999; Fay és Chase, 1996; Király és mtsai., 2007; Podani, 2014). Így e fajok megőrzése természetvédelmi, és konzervációbiológiai szempontból is fontos. Ezen nemzetségek közül ötöt ismerünk közelebbről: az Amaryllis (amarillisz), Galanthus (hóvirág), Leucojum (tőzike), Sternbergia (vetővirág), Narcissus (nárcisz) nemzetségeket.A növények megőrzésére egyik alkalmas módszer lehet az in vitro szövettenyésztés, mely jelenthet kallusz (hegszövet), sejtszuszpenziós és protoplaszt tenyészeteket, valamint növényregenerálási és mikropropagációs eljárásokat. A sejtek számos antioxidáns tulajdonságú folyamattal vagy molekulával rendelkezhetnek. Ezek...

 5. Parasites, taxonomic composition and ploidy level of the Pelophylax esculentus complex

  Herczeg, Dávid
  Doktori értekezésemben egy összetett gazda-parazita rendszert vizsgáltam a Kelet-Magyarországon található Hortobágyi Nemzeti Park (HNP) területén. Emellett egy újfajta parazitagyűjtési protokollt (DAMA) is alkalmaztam ezen a rendszeren. Az elmúlt évtizedekben egyre inkább növekvő figyelem irányult a parazita szervezetek felé és ezáltal nyilvánvalóvá vált, hogy ezen organizmusok a földi élet sokféleségének a jelentős részét alkotják, illetve kapocsként szolgálhatnak a klímaváltozás, biodiverzitás és az előretörő fertőző betegségek közötti kapcsolat feltárásában. Disszertációmban dokumentáltam és értékelésnek vettetem alá a Pelophylax esculentus komplex endoparazita helminth élősködőit, melyeknek faji identitását morfológiai módszerekkel azonosítottam, emellett pedig genetikai mintát is gyűjtöttem ezekből a helminth fajokból, annak érdekében, hogy a...

 6. A Velvet komplexet felépítő fehérjék szerepe az Aspergillus nidulans és a Trichoderma reesei gombafajok metabolit termelésében

  Németh, Zoltán
  Kutatásaink során a fény által befolyásolt Velvet komplex globális regulátort felépítő proteineket vizsgáltuk, mely konzervált az Ascomycetes-ekben (Ni és Yu, 2007). A Velvet komplex a sejtmagban jön létre a VeA, VelB és LaeA (A. nidulans nomenklatúra szerint) proteinek kapcsolódásával és a fonalas gombák egyedfejlődését és a szekunder metabolitok képződését befolyásolják. Az A. nidulans által termelt és leggyakrabban vizsgált szekunder metabolit a sterigmatocisztin (továbbiakban: ST) képződését pozitívan regulálja a Velvet komplex, hiszen a komplexet felépítő proteineket kódoló gének hiányában a mikotoxin képződés megszűnik (Bayram és mtsai, 2008). T. reesei esetében a Velvet komplexet felépítő fehérjék közül eddig csak a laeA ortológ...

 7. TALAJOK MINTAVÉTELÉNEK, ILLETVE MINTA-HOMOGENIZÁLÁSÁNAK MÉRÉSI BIZONYTALANSÁG BECSLÉSE NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉKOK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

  Kötelesné Suszter, Gabriella
  A környezet növényvédő szer szennyezésének fő forrása a talaj. A mért szermaradék koncentráció értelmezéséhez szükség van a mérési eredmény kombinált bizonytalanságának ismeretére. Az analitikai vizsgálati eredmények szóródását a várható érték körül számos tényező befolyásolja. Ezek közül a fő összetevők a mintavétel, mintaméret csökkentés, minta-homogenizálás és az analízis véletlen hibája. A mintavétel bizonytalanságára, illetve a szermaradékok eloszlására növényi minták esetében számos irodalmi adattal rendelkezünk, talajokra viszont alig van adat. Kutatómunkám során meghatároztam a talajok növényvédőszer-maradék tartalmának vizsgálatához alkalmazott minta-előkészítési módszerek hatékonyságát, megbecsültem az egyes minta-előkészítési eljárások relatív hibáját, az oldószeres extrakció reprodukálhatóságát, illetve a talajhoz kötött szermaradékok extrakciójának hatékonyságát. Mindezeken túl...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.