Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Hallgatói dolgozatok (GTK)

Mostrando recursos 1 - 20 de 149

 1. A készlet- és raktárgazdálkodás bemutatása az RR Donnelley Magyarország Kft vonatkozásában

  Fináncz, Dávid
  Záró dolgozatomban az RR Donnelley Magyarország Kft raktározási folyamatait, valamint az általuk használt vállalatirányítási rendszer előnyeit, hátrányait és a mindennapi használat során használt programpontokat mutattam be.

 2. Egy webshop működése és helyzete

  Csengeri, Zsolt
  A dolgozatomban egy webshop működését és jelenlegi helyzetét igyekeztem bemutatni. Belefoglaltam a szakmai gyakorlaton szerzett tapasztalataimat, amit a Digitalko webáruház működtetőjénél töltöttem. Dolgozatomban megtalálható leírás az elektronikus piac alapjaitól egészen az aktuális webshop trendek és újításokig. Tartalmazza továbbá a hazai webshopok helyzetét egy röviden összefoglaló részként, majd felsoroltam a webshopok előnyeit és hátrányait is egyaránt. Szerettem volna betekintést nyújtani a marketing részeibe is, így szó esik PR és online marketingről is, kiemelve a közösségi média szerepét. A digitalko webáruház mintájára egy webshop működését is szemlélteti.

 3. A munkaerőpiac magyarországi eloszlása, helyzete és a munkaerőpiacba való bekerülés

  Terdik, Zsófia
  Dolgozatom témája bemutatja a munkaerőpiac helyzetét, eloszlását illetve a munkaerőpiacba való bekerülést Magyarországon. Ismertetem a munkaerőpiacba való bekerülés lehetőségeit és a hazánkban kialakult helyzet főbb problémáit. Ilyen például a bérek hazánkban, amelyeket más országok adataival hasonlítottam össze. Részletes bemutatást készítettem a népesség megoszlásáról, illetve a foglalkoztatottságok csoportjairól. Fontosnak találom a munkaerőpiac helyzetének javulását illetve a bekerülést, ezáltal számos lehetőségeket felvetettem. Végezetül javaslatokat tettem a hazai problémák megoldására.

 4. A König cégcsoport bővülési lehetőségeinek bemutatása logisztikai szempontból

  Tóth, Balázs
  Megvizsgáltam a cégcsoport működését, ellátási láncát. A célja a dolgozatnak, hogy a cégcsoport ellátási láncának egyszerűsítésére rávilágítson. A cégcsoporton belüli vállalkozások szorosan összefüggnek. Eddig is fontos szerepet töltött be a logisztika és az ellátási lánc menedzsment a cégcsoportnál, de érdemes folyamatosan felül vizsgálat alatt tartani ezeket a területeket. A cégcsoport számára is rendelkezésre álló adatokból felmértem az ellátási láncuk hatékonyságát és feltártam gyenge pontjait.

 5. Az elektronikus kereskedelem szakmai tevékenységei

  Béres, Mátyás
  Dolgozatom főként a webáruházak szakmai tevékenységeit foglalja össze. Elemzem a különböző marketingstratégiákat ezen a területen. Az ügyfelek reakciója, gondolkodásmódja. Automatizálásról is szó esik, hogy bizonyos marketingstratégiáknál, hogyan intézik a vállalkozók ezt a folyamatot. Cégbemutatást is tartalmaz, ami a gyakorlati helyem. Értékelem felsorolt markteingstratégiákat.

 6. Vállalati Értékesítés

  Csirmaz, Ottó
  A vállalati értékesítés területei és részterületei egy termelői vállalatnál.

 7. Reklamációkezelési folyamatok a Curver Magyarország Kft-nél

  Kapási, Bettina
  Záródolgozatomban bemutattam hogyan is zajlik egy multinacionális vállalat reklamációkezelése, rávilágítottam az esetleges buktatóira. A fogyasztóvédelmi szabályozásokat is taglaltam. Ismertettem a Curver Magyarország Kft termékkínálatát és a vállalat sikertörténetét.

 8. Készletcontrolling egy magyarországi működő kisvállalkozásnál

  Katona, Dávid
  A 21. század első évtizedeire a gazdasági élet minden területén beigazolódott és kiteljesedett a sokat hangoztatott megállapítás: „az információ hatalom”. Manapság szinte egyik piac sincs megkímélve a folytonos, olykor nagyon gyors változásoktól, és csak azok a vállalatok maradhatnak versenyképesek, akik a lehető leggyorsabban reagálnak, sőt előre látják a piaci folyamatok változását. Mind a külső-, mind a belső információszerzés tehát kulcsfontosságúvá vált a vállalatok életében, aminek következménye lett a controlling, mint vállalati funkció kialakulása és fejlődése. Hazánkban sokáig csak a nagyvállalatoknál hallhattunk erről, és azt is gyakran félreértelmezve, összekeverve a szerepét a belső ellenőrzésével. Az utóbbi évtizedben azonban a globális trendeket követve...

 9. Hibridkukorica előállítás gazdasági elemzése adott vállalkozás példáján keresztül

  Török, Lilla
  A dolgozat a hibridkukorica előállításának gazdasági oldalát vizsgálja, egy magyarországi vetőmag-előállító vállalkozás példáján keresztül. Részletesen leírja a vetőmag-előállítás technológiáját, a hozzá kapcsolódó szükséges ráfordításokat és termelési értéket. Üzemgazdasági kalkulációs modell segítségével elemzi a különböző hatékonysági mutatókat a vállalkozás termelését illetően.

 10. Adott vágócsirke hizlaló telep komplex gazdasági elemzése

  Szántó, Csaba
  Dolgozatom egyik fő célkitűzése, hogy az elmúlt 2 év (2015-2016) eredményei alapján összehasonlítsam a telepen lévő 15 istálló hatékonyságát, méretüknek megfelelően összesítve, melyek 3 csoportra oszthatóak méretüket tekintve (6db 450 m2, 6db 800 m2, 3db zöldmezős 1800 m2), majd ezt követően az elmúlt 5 év eredményei alapján értékelem a céget rotáció szinten, és vetem össze hazai és nemzetközi adatokkal. Másik fő célom a 3db zöldmezős 1800 m2-es istálló beruházás-gazdaságosságának vizsgálata.

 11. A Szováti Sertés Zrt. biogáz üzemének gazdasági értékelése

  Horváth, Andrea
  Dolgozatomban a megújuló energia, azon belül is a mezőgazdasági biogáz üzemekben előállított biogáz és melléktermékeinek hasznosítását vizsgáltam meg, kitérve a hazai és európai helyzetre. Konkrét számításaimat a hajdúszováti székhelyű Szováti Sertés Zrt. biogáz üzemére vonatkoztatva végeztem el. Számításaim célja, a villamos energiával kapcsoltan keletkező hulladékhő kihasználásának maximalizálása. Érintőlegesen foglalkoztam biometán előállítás lehetőségével is.

 12. Az utazásszervezés és utazásközvetítés tevékenysége

  Barta, Lili
  A dolgozatomban egy debreceni mikrovállalkozás, a Forum Travel Center Utazási Iroda működésének segítségével mutattam be az utazási vállalkozások tevékenységi köreit. A KKV-kal kapcsolatos fogalmi meghatározások ismertetését követően, megvizsgáltam a kis- és közepes vállalkozások szerepét Magyarországon és a gazdaságban betöltött szerepüket. Ezt követően összefoglaltam az idegenforgalom fejlődésének történetét, írtam a turizmus gazdaságra gyakorolt hatásáról, és bemutattam az utazással foglalkozó vállalkozások típusait. Majd az utazási irodák alapításának, működésének és bővülésének meghatározását fogalmaztam meg. Dolgozatom második felében az utazási vállalkozások tevékenységi körét elemeztem, mint az utazásszervezés és -közvetítés. Végezetül az általam választott cég működését és fejlődését mutattam be, valamint elkészítettem a vállalkozás SWOT-...

 13. Az optimális adózástól a szervezett adócsalásig

  Bardóczi, Barbara
  Napjaink egyik sokat foglalkoztatott kérdésévé vált, hogy mi lehet az oka az elmaradt adóbevételeknek, azáltal, hogy az utóbbi évtizedekben az adócsalás, illetve enyhébb változata az adóelkerülés egyre jelentősebb problémává vált világszerte. A költségvetésbe befolyó adók összessége önadózás formájában kerül befizetésre, emiatt az adórendszer működése nagymértékben ki van téve a vállalkozások adózói magatartásából származó negatív hatásoknak. Lehetővé teszi az adókijátszások szerepének lehetőségét.

 14. Az őshonos magyar szürke marha tenyésztésének/tartásának gazdasági értékelése

  Páll, Emese Aranka
  A marhahústermelés és a szürke marha ágazat rövid és hosszú távú gazdasági viszonyainak ökonómiai elemzése és a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szürke marha tartástechnológiájának értékelése, mivel ez a társaság a génmegőrzésen túl a tájvédelem, a környezetvédelem, és az idegenforgalmi tényezőket is figyelembe veszi. A társaság gazdálkodása tartástechnológiájának köszönhetően adott gazdasági-, társadalmi körülmények között biztos jövedelmi helyzetben van és ezáltal működése a jövőre vonatkozóan is biztos fennmaradást eredményez. Általános célkitűzéseim megvalósításához konkrét feladatokat rendeltem el és a Társaságnál végzett adatgyűjtésem után a Debreceni Üzemtani Iskola tervezési/elemzési módszertanának állattenyésztési tervlapjai alapján kalkulációs modellt készítettem. Ezen módszer segítségével a gazdaság ökonómiai...

 15. A marketing fejlődése és szerepe a vállalkozások életében.

  Csengeri, Márk
  A dolgozat a marketing fejlődéséről és vállalkozások életében betöltött szerepről szól.A szakmai gyakorlatom helyének rövid bemutatásával kezdtem, majd az ott végzett tevékenységeket is leírtam.Később, bemutattam a fejlődés korszakait, annak jellemzőit. A marketing általános tulajdonságait is leírtam. Majd a marketing tervet és a marketing mixet fejtettem ki.Végül egy összefoglaló fejezetben fejtettem ki a saját véleményem.

 16. Visszterhes vagyonátruházási illetékek jogi szabályozása és gyakorlata

  Zákány, Mónika
  Szakdolgozatomban ismertettem az illetékjog általános szabályait, kitértem az illetékkötelezettség keletkezésére. Továbbá az illeték személyes és tárgyi mentességre vonatkozó szabályait, az illeték megállapításán belül a forgalmi érték és a vagyoni értékű jogok megállapítására vonatkozó legfontosabb szabályokat. Bemutattam a vagyonátruházási illeték 3 legismertebb típusát, a visszterhes vagyonátruházási illeték speciális kedvezményeit. Ismertettem a vagyoni értékű jog alapítását, a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetéket, a földműves termőföld és birtok összevonási célú önkéntes földcsere illeték szabályait. Szakdolgozatomban az otthonteremtési kedvezményeket és mentességeket is bemutattam. Itt beszéltem a családi otthonteremtési kedvezményéről, az első lakás szerzés és az új lakás szerzés kedvezményéről. Beszéltem az önkormányzati lakás...

 17. Impacts of Social Media on Consumer Buying Behavior

  Alkhalifah, Zahrah
  This research responds to the main question of the impact of social media on consumer purchasing decisions. Understanding consumer behavior is complex. Companies that want to build a strong customer base and develop a successful marketing strategy should understand the consumer behavior model. When the companies go through social media this will allow the companies to interact and communicate with individuals.

 18. A hazai és a nemzetközi számviteli rendszer összehasonlítása a Danubius Hotels Zrt. éves beszámolóján keresztül

  Páger-Fekete, Enikő
  A diplomadolgozatom témája a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Standardok Magyarországon történő bevezetése, valamint annak hatása a Danubius Hotels Zrt.-re és leányvállalataira, illetve annak beszámolójára. Témaválasztásomat azzal indoklom, hogy fontosnak tartom a hazai és a nemzetközi könyvelés kettőségének értelmezését, ezért szeretném jobban feltérképezni, hogy mennyiben tér el a nemzetközi számviteli rendszer a magyar számviteli rendszertől. A vizsgálatot egy magyarországi központú, magyar tőzsdén jegyzett nemzetközi szállodalánc a Danubius Hotels Zrt. és leányvállalatai (továbbiakban: Csoport) hazai és nemzetközi beszámolóján végeztem el, mert úgy gondolom, hogy ezeken a beszámolókon keresztül jól kimutathatók a legnagyobb különbségek a két számviteli rendszer között és a helyi számviteli elvek...

 19. Macroeconomic Processes in Azerbaijan: Monetary and Exchange Rate Policy

  Rzayeva, Leyla
  At present socio-economic situation in the country, we are in stability and dynamic development stage. It is more effective to promote stability and dynamic development of the proposals are as follows: fight against the dollarization,increase the capacity of the national currency, currency regime gradually soften and etc.

 20. Három mezőgazdasági vállalkozás pénzügyi elemzése

  Szendrey, Gergő
  Ebben a szakdolgozatban három mezőgazdasági vállalkozásnak a pénzügyi elemzése található meg 2014-től 2016-ig. Ezen vállalkozások az AXIÁL Kft., KITE Zrt. és az IKR Gépkereskedelmi Kft. Azoknak a mutatóknak amelyeket alkalmaztam az elemzés során, a a bemutatását is tartalmazza. A bemutatott mutatókhoz tartozó értékeket minden vállalkozásnál a vizsgálat minden egyes évére való kiszámítását és elemzését is meg lehet benne találni. Az elemzés során következtetéseket vontam le, hogy miben kellene javítaniuk a vállalkozásoknak. Ezeken kívül tartalmazza a gazdasági elemzésnek, illetve a beszámolókészítéssel (számvitellel) kapcsolatos legfontosabb információkat. Megtalálható még a szakdolgozatban a három vállalkozás bemutatása, cégtörténete.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.