Recursos de colección

DEA @ DEENK (203.220 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Hallgatói dolgozatok (GTK)

Mostrando recursos 1 - 20 de 142

 1. Készletcontrolling egy magyarországi működő kisvállalkozásnál

  Katona, Dávid
  A 21. század első évtizedeire a gazdasági élet minden területén beigazolódott és kiteljesedett a sokat hangoztatott megállapítás: „az információ hatalom”. Manapság szinte egyik piac sincs megkímélve a folytonos, olykor nagyon gyors változásoktól, és csak azok a vállalatok maradhatnak versenyképesek, akik a lehető leggyorsabban reagálnak, sőt előre látják a piaci folyamatok változását. Mind a külső-, mind a belső információszerzés tehát kulcsfontosságúvá vált a vállalatok életében, aminek következménye lett a controlling, mint vállalati funkció kialakulása és fejlődése. Hazánkban sokáig csak a nagyvállalatoknál hallhattunk erről, és azt is gyakran félreértelmezve, összekeverve a szerepét a belső ellenőrzésével. Az utóbbi évtizedben azonban a globális trendeket követve...

 2. Hibridkukorica előállítás gazdasági elemzése adott vállalkozás példáján keresztül

  Török, Lilla
  A dolgozat a hibridkukorica előállításának gazdasági oldalát vizsgálja, egy magyarországi vetőmag-előállító vállalkozás példáján keresztül. Részletesen leírja a vetőmag-előállítás technológiáját, a hozzá kapcsolódó szükséges ráfordításokat és termelési értéket. Üzemgazdasági kalkulációs modell segítségével elemzi a különböző hatékonysági mutatókat a vállalkozás termelését illetően.

 3. Adott vágócsirke hizlaló telep komplex gazdasági elemzése

  Szántó, Csaba
  Dolgozatom egyik fő célkitűzése, hogy az elmúlt 2 év (2015-2016) eredményei alapján összehasonlítsam a telepen lévő 15 istálló hatékonyságát, méretüknek megfelelően összesítve, melyek 3 csoportra oszthatóak méretüket tekintve (6db 450 m2, 6db 800 m2, 3db zöldmezős 1800 m2), majd ezt követően az elmúlt 5 év eredményei alapján értékelem a céget rotáció szinten, és vetem össze hazai és nemzetközi adatokkal. Másik fő célom a 3db zöldmezős 1800 m2-es istálló beruházás-gazdaságosságának vizsgálata.

 4. A Szováti Sertés Zrt. biogáz üzemének gazdasági értékelése

  Horváth, Andrea
  Dolgozatomban a megújuló energia, azon belül is a mezőgazdasági biogáz üzemekben előállított biogáz és melléktermékeinek hasznosítását vizsgáltam meg, kitérve a hazai és európai helyzetre. Konkrét számításaimat a hajdúszováti székhelyű Szováti Sertés Zrt. biogáz üzemére vonatkoztatva végeztem el. Számításaim célja, a villamos energiával kapcsoltan keletkező hulladékhő kihasználásának maximalizálása. Érintőlegesen foglalkoztam biometán előállítás lehetőségével is.

 5. Az utazásszervezés és utazásközvetítés tevékenysége

  Barta, Lili
  A dolgozatomban egy debreceni mikrovállalkozás, a Forum Travel Center Utazási Iroda működésének segítségével mutattam be az utazási vállalkozások tevékenységi köreit. A KKV-kal kapcsolatos fogalmi meghatározások ismertetését követően, megvizsgáltam a kis- és közepes vállalkozások szerepét Magyarországon és a gazdaságban betöltött szerepüket. Ezt követően összefoglaltam az idegenforgalom fejlődésének történetét, írtam a turizmus gazdaságra gyakorolt hatásáról, és bemutattam az utazással foglalkozó vállalkozások típusait. Majd az utazási irodák alapításának, működésének és bővülésének meghatározását fogalmaztam meg. Dolgozatom második felében az utazási vállalkozások tevékenységi körét elemeztem, mint az utazásszervezés és -közvetítés. Végezetül az általam választott cég működését és fejlődését mutattam be, valamint elkészítettem a vállalkozás SWOT-...

 6. Az optimális adózástól a szervezett adócsalásig

  Bardóczi, Barbara
  Napjaink egyik sokat foglalkoztatott kérdésévé vált, hogy mi lehet az oka az elmaradt adóbevételeknek, azáltal, hogy az utóbbi évtizedekben az adócsalás, illetve enyhébb változata az adóelkerülés egyre jelentősebb problémává vált világszerte. A költségvetésbe befolyó adók összessége önadózás formájában kerül befizetésre, emiatt az adórendszer működése nagymértékben ki van téve a vállalkozások adózói magatartásából származó negatív hatásoknak. Lehetővé teszi az adókijátszások szerepének lehetőségét.

 7. Az őshonos magyar szürke marha tenyésztésének/tartásának gazdasági értékelése

  Páll, Emese Aranka
  A marhahústermelés és a szürke marha ágazat rövid és hosszú távú gazdasági viszonyainak ökonómiai elemzése és a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szürke marha tartástechnológiájának értékelése, mivel ez a társaság a génmegőrzésen túl a tájvédelem, a környezetvédelem, és az idegenforgalmi tényezőket is figyelembe veszi. A társaság gazdálkodása tartástechnológiájának köszönhetően adott gazdasági-, társadalmi körülmények között biztos jövedelmi helyzetben van és ezáltal működése a jövőre vonatkozóan is biztos fennmaradást eredményez. Általános célkitűzéseim megvalósításához konkrét feladatokat rendeltem el és a Társaságnál végzett adatgyűjtésem után a Debreceni Üzemtani Iskola tervezési/elemzési módszertanának állattenyésztési tervlapjai alapján kalkulációs modellt készítettem. Ezen módszer segítségével a gazdaság ökonómiai...

 8. A marketing fejlődése és szerepe a vállalkozások életében.

  Csengeri, Márk
  A dolgozat a marketing fejlődéséről és vállalkozások életében betöltött szerepről szól.A szakmai gyakorlatom helyének rövid bemutatásával kezdtem, majd az ott végzett tevékenységeket is leírtam.Később, bemutattam a fejlődés korszakait, annak jellemzőit. A marketing általános tulajdonságait is leírtam. Majd a marketing tervet és a marketing mixet fejtettem ki.Végül egy összefoglaló fejezetben fejtettem ki a saját véleményem.

 9. Visszterhes vagyonátruházási illetékek jogi szabályozása és gyakorlata

  Zákány, Mónika
  Szakdolgozatomban ismertettem az illetékjog általános szabályait, kitértem az illetékkötelezettség keletkezésére. Továbbá az illeték személyes és tárgyi mentességre vonatkozó szabályait, az illeték megállapításán belül a forgalmi érték és a vagyoni értékű jogok megállapítására vonatkozó legfontosabb szabályokat. Bemutattam a vagyonátruházási illeték 3 legismertebb típusát, a visszterhes vagyonátruházási illeték speciális kedvezményeit. Ismertettem a vagyoni értékű jog alapítását, a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetéket, a földműves termőföld és birtok összevonási célú önkéntes földcsere illeték szabályait. Szakdolgozatomban az otthonteremtési kedvezményeket és mentességeket is bemutattam. Itt beszéltem a családi otthonteremtési kedvezményéről, az első lakás szerzés és az új lakás szerzés kedvezményéről. Beszéltem az önkormányzati lakás...

 10. Impacts of Social Media on Consumer Buying Behavior

  Alkhalifah, Zahrah
  This research responds to the main question of the impact of social media on consumer purchasing decisions. Understanding consumer behavior is complex. Companies that want to build a strong customer base and develop a successful marketing strategy should understand the consumer behavior model. When the companies go through social media this will allow the companies to interact and communicate with individuals.

 11. A hazai és a nemzetközi számviteli rendszer összehasonlítása a Danubius Hotels Zrt. éves beszámolóján keresztül

  Páger-Fekete, Enikő
  A diplomadolgozatom témája a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Standardok Magyarországon történő bevezetése, valamint annak hatása a Danubius Hotels Zrt.-re és leányvállalataira, illetve annak beszámolójára. Témaválasztásomat azzal indoklom, hogy fontosnak tartom a hazai és a nemzetközi könyvelés kettőségének értelmezését, ezért szeretném jobban feltérképezni, hogy mennyiben tér el a nemzetközi számviteli rendszer a magyar számviteli rendszertől. A vizsgálatot egy magyarországi központú, magyar tőzsdén jegyzett nemzetközi szállodalánc a Danubius Hotels Zrt. és leányvállalatai (továbbiakban: Csoport) hazai és nemzetközi beszámolóján végeztem el, mert úgy gondolom, hogy ezeken a beszámolókon keresztül jól kimutathatók a legnagyobb különbségek a két számviteli rendszer között és a helyi számviteli elvek...

 12. Macroeconomic Processes in Azerbaijan: Monetary and Exchange Rate Policy

  Rzayeva, Leyla
  At present socio-economic situation in the country, we are in stability and dynamic development stage. It is more effective to promote stability and dynamic development of the proposals are as follows: fight against the dollarization,increase the capacity of the national currency, currency regime gradually soften and etc.

 13. Három mezőgazdasági vállalkozás pénzügyi elemzése

  Szendrey, Gergő
  Ebben a szakdolgozatban három mezőgazdasági vállalkozásnak a pénzügyi elemzése található meg 2014-től 2016-ig. Ezen vállalkozások az AXIÁL Kft., KITE Zrt. és az IKR Gépkereskedelmi Kft. Azoknak a mutatóknak amelyeket alkalmaztam az elemzés során, a a bemutatását is tartalmazza. A bemutatott mutatókhoz tartozó értékeket minden vállalkozásnál a vizsgálat minden egyes évére való kiszámítását és elemzését is meg lehet benne találni. Az elemzés során következtetéseket vontam le, hogy miben kellene javítaniuk a vállalkozásoknak. Ezeken kívül tartalmazza a gazdasági elemzésnek, illetve a beszámolókészítéssel (számvitellel) kapcsolatos legfontosabb információkat. Megtalálható még a szakdolgozatban a három vállalkozás bemutatása, cégtörténete.

 14. Az elektromos autók, mint alternatívák szerepe a fenntartható fejlődésben

  Antal, Norbert László
  A dolgozatomban az elektromos autók szerepéről mint egy alternatíváról volt szó az iparágon belüli fenntartható fejlődésben.

 15. Analysis of Communication at RT Corporation

  Huang, KaiPeng
  Communication is very important in our life and any corporation. Communication involves written communication, oral communication, nonverbal communication and electronic communication. Nonverbal communication is amazing, it exist around us. Electronic communication getting more and more important in 21st century. The communication in RT corporation.

 16. A Brexit és hatásai a nemzetközi kereskedelemre

  Barta, Barbara
  A dolgozat az Unióból kilépő Angliáról szól, 3 időben levezetve. Először a múlt kerül bemutatásra, majd a jelen, s a jövő.

 17. Javaslatok egy vállalkozás takarítási üzletágának reformjára

  Burai, Ágnes
  Dolgozatomban egy debreceni székhellyel működő, az ország nagy részén tevékenykedő vállalkozás takarítási üzletágának helyzetét vizsgáltam. Célkitűzést fogalmaztam meg az üzletág problémáinak bemutatására, a vállalkozás piaci pozíciójának javítására szolgáló javaslatok meghatározására. A vizsgált vállalkozás elhelyezését tág környezetében a PEST modell segítségével végeztem, majd PORTER öttényezős modellje lehetővé tette az üzletági környezet és a benne tevékenykedő versenytársak elemzését. A versenytársak és üzleti környezet mélyreható vizsgálatát követően, a problémák meghatározására fókuszáltam. Majd a problémafa módszer segítségével ok-okozati összefüggéseket kerestem, amiből célokat fogalmaztam meg. A célmeghatározás folytatásaként, a megvalósítás eléréséhez szükséges lehetséges lépésekre tettem javaslatot.

 18. A Kis-Piac Térségi Termelők Boltjának fellendítése Berettyóújfaluban

  Laura Cintia, Harasztosi
  A gyakorlatomat a Kis-Piac Térségi Termelők Boltjában töltöttem. A bolt a Szentpéterszeg Községi Önkormányzatban elindult Start-munkaprogram keretében megalapított Szociális Szövetkezet által jött létre. A Kis-Piac társtulajdonosi viszonyban áll a Szentpéterszeg Községi Önkormányzattal. Ez a Start-munkaprogram a környező településeken is elindult, és a településeken a közfoglalkoztatásban megtermelt zöldségek, gyümölcsök, saját készítésű száraztészták, valamint egyéb kézműves termékek kerülnek be a Kis-Piac térségi termelők boltjába eladásra. Innen is kapta a ,,térségi termelők” nevet. A Kis-Piac Térségi Termelők Boltja, mint ahogy a nevében is benne van, a környező települések kézműves termékeinek, valamint zöldségeinek, és gyümölcseinek árusításával foglalkozik. Berettyóújfaluban ez az első olyan bolt, amelynek a...

 19. A Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. baromfi telepének naturális és ökonómiai mutatóinak elemzése

  Laczkó, Viktória
  Dolgozatom témájául a baromfi ágazatot választottam, azon belül a brojlercsirke hizlalást. Célom volt egy működő vállalaton keresztül elemezni, a vágócsirke hizlalás naturális és ökonómiai mutatóinak alakulását, valamint azt hazai és nemzetközi viszonyok között összehasonlítani. Szakdolgozatom szakirodalmában a baromfi ágazat nemzetközi és hazai helyzetét kívántam ismertetni. Eredményeim alapján kijelenthető, hogy az adott vállalat hazai viszonyok között versenyképes. Nemzetközi szinten viszont még elmaradást mutat.

 20. Debreceni étteremnyitás gazdasági megítélése

  Pajti, Judit
  A dolgozatomban egy induló étterem gazdasági elemzését készítettem el, azzal a céllal, hogy meghatározzam, hogy Debrecenben gazdaságos e vendéglátóhelyet létrehozni és üzemeltetni. Meghatároztam, hogy az üzleti környezet és a saját adottságok révén van-e a vállalkozásnak realitása. Célom az volt, hogy meghatározzam a vállalkozás indítás beruházási költségeit (kezdeti tőkeigényét), valamint a működés időszakának bevételeit, költségeit és eredményeit.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.