Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Mostrando recursos 1 - 20 de 130

 1. Egyensúly és mozgás koordináció fejlesztése értelmileg sérült alsó tagozatos gyermekek körében

  Takács, Anett
  A mozgáskoordináció alatt értjük a mozdulataink összehangolását, összerendezését összeegyeztetését. Az egyes izmok és izomcsoportok összjátékának szabályozását jelenti. A statikus és dinamikus egyensúly teszi lehetővé, hogy megtartsuk a test középpontját az alátámasztási felület felett. Az egyensúlyérzékelő szervünk a belső fülben található. A testhelyzetünk térbeli érzékelése illetve az egyensúlyának a megtartása, a fej és a szemmozgások összerendezése a vesztibuláris rendszer reflexmechanizmusain keresztül valósul meg, feltételezi a központi idegrendszer épségét. Vizsgálatunk során tizenhárom 8-10 éves enyhe értelmi sérült gyermeket mértünk fel speciális tesztek segítségével (pl. ujj-orrhegy próba, térd sarok próba, ujj-ujj próba diadochochinezis, bárány próba, romberg-, nehezített romberg, egy lábon állás, vonaljárás, fukuda...

 2. Addikciók a fiatalok körében

  Sebők, Evelin
  Dolgozatomban bemutatom a káros szenvedélyeket, és azok csoportosítását Majd az alkohol, a dohányzás, és drogfogyasztás egészségkárosító hatásait és használati gyakoriságát a fiatalok körében. Ismertetem azokat a tényezőket, körülményeket, amelyek a szenvedélybetegség kialakulásához vezethetnek. Végül bemutatom az addiktológia területén használt terápiás lehetőségeket.

 3. Felelősségi viszonyok és konfliktuskezelési lehetőségek az egészségügyben

  Tóth, Bettina Ágnes
  A dolgozatban a felelősségi viszonyokat és a konfliktuskezelési lehetőségeket kívántam bemutatni az egészségügyön belül. Dolgozatom négy nagyobb egységre bontható. Elsőként a jogokat és kötelezettségeket kívántam számba venni a konfliktusban esetlegesen résztvevők között: a betegek, a kórházi dolgozók és a szolgáltatók, biztosítók jogairól, kötelezettségeiről esik szó. A következő részegysége a dolgozatomnak a konfliktus meghatározásáról, a konfliktusok következményeiről, és az egészségügyi szolgáltatók helyzetéről szól. A harmadik rész a konfliktusok kezelésének lehetséges formáira tér ki, főként a mediációt emelve ki, majd bemutatva a betegjogi képviselői rendszert hazánkban. Az utolsó nagy részegysége a dolgozatomnak pedig a felelősségi viszonyokról szól, mely rövid történeti áttekintéssel kezdődik, majd...

 4. Minimum feltételek a betegbiztonság tükrében a krónikus ellátásban

  Kökény, Lászlóné
  Kutatást végeztem 25 kórházban a minimum feltételek megléte és a betegbiztonságot veszélyeztető események gyakoriságáról. Kerestem az összefüggést e két tény között, természetesen a szakirodalmi következtetéseket is figyelembe véve.

 5. Háziorvosi humánerőforrás helyzete

  Bodó, Istvánné
  Dolgozatom az alapellátás fontosságát taglalja, ezen belül a háziorvosok szerepének jelentőségét, humánerőforrás problémáját tekintem át. A feltárható okokat ismertetem. A jelenlegi helyzetet jellemző statisztikai adatok alapján a háziorvosi praxisok, gyermekorvosi praxisok számát, az orvosok létszámát, a tartósan betöltetlen körzeteket vizsgálom. A kormányzati szintű megoldási javaslatokat összegzem a humánerőforrás helyzetének javítására.

 6. Migránsok egészségügyi ellátása Magyarországon

  Máté, Renáta
  A társadalom legkiszolgáltatottabb egységében a családban a szülők úgy érzik, kötelességük gyermekeik érdekében, ha veszélyhelyzet áll fent, új hazát kell keresniük. A média által legfelkapottabb téma a kontinensünkön az Európai Unió elöregedése és a migránshullám kérdése. Magyarország Európa történelmében, tanulmányaim szerint eddig is fontos szerepet játszott a kontinensünkre irányuló népvándorlás során.Diplomamunkám célja, hogy megismerjem és felkutassam a média által legfelkapottabb, legaktuálisabb téma hátterében megbúvó okokat, kiemelten a migránsok egészségügyi állapotát befolyásoló körülmények vizsgálatát (egészség állapot, utazási körülmények, nyelvi problémák).

 7. A kardiorespiratorikus állóképesség fejlesztésének vizsgálata úszás hatására egyetemi hallgatók körében

  Petrov, Regina
  A modern, civilizált, ipari társadalmakban – köztük Magyarországon is – a mozgásszegény, ülő életmód egyre elterjedtebb, mely már fiatal felnőttkorban is megmutatkozik. A fizikai inaktivitás egészségre gyakorolt negatív hatásai kockázati tényezőként jelennek meg a kardiovaszkuláris, a légzőszervi valamint a mozgásszervi megbetegedések tekintetében. A testmozgás pozitívan hat lelki állapotunkra, befolyásolja az anyagcsere folyamatainkat is és jelentős szerepet tölt be a kardiovaszkuláris, pulmonális és mozgásszervi betegségek megelőzésében és rehabilitációjában egyaránt. Diplomamunkám készítése során célunk volt felmérni egyetemi hallgatók kardiorespiratorikus állóképességét és testösszetételét. Vizsgálatunk során, arra a kérdésre kerestünk választ, hogy képes-e a hallgatók tanrendjében testnevelés óraként szereplő – általuk szabadon választott – 10...

 8. Vezetői kompetenciák az egészségügyi rendszerben

  Hanuska, Antónia
  A dolgozat témája a vezetői kompetenciák az egészségügyi rendszerben. A dolgozatban bemutatásra kerülnek a különféle vezetői stílusok, vezetői kompetenciák, a szervezeti kultúra. A dolgozat saját részét az önkitöltős kérdőív feldolgozása, kiértékelése illetve statisztikai számolások és következtetések adják. A kitöltött kérdőívek alapján meghatározásra kerültek az adott kórház vezetőire jellemző kompetenciák, a fejlesztendő tulajdonságok-képességek, valamint ajánlások arra, hogy az egyes kompetenciákat mivel lehetne fejleszteni.

 9. Alsó végtagi stabilitás és mobilitás fokozása fiatal kosárlabdázók körében

  Rácz, Imre
  A csapatsportok nagy népszerűségnek örvendenek a fiatalok körében, ezek közül az egyik kiemelkedően népszerű játék a kosárlabda. Dinamikus, kontakt sportág, mely során a játékosok alsó végtagi ízületei és azokat stabilizáló statikus és dinamikus rendszerei fokozott igénybevételnek vannak kitéve. A játékra jellemzőek a hirtelen irányváltások, elindulások, megállások, illetve a nagy intenzitású fizikális kontaktus a játékosok között. Ebből adódóan meglehetősen gyakoriak az alsó végtagokat érintő sérülések. Szakdolgozatomban a sérülések megelőzésére, a játékosok test és mozgástudatának fejlesztésére, illetve az egyensúly és koordinációs készségük javítására koncentráltam.

 10. Állatasszisztált terápiák elemzése

  Pógyor, Eszter
  A dolgozat témája állatasszisztált terápiák szisztematikus elemzése egy öt éves perióduson belül. Említést tesz a kutya emberre gyakorolt pozitív hatásáról, a kutya-ember kapcsolatról és a korábban végzett tudományos kutatások sikereiről. Emellett a begyűjtött cikkek szortírozását követően sor kerül egy minőségelemzésre is, kérdőív alapján.

 11. Alsó végtagi stabilitás és mobilitás fokozása fiatal kosárlabdázók körében

  Rácz, Imre
  A csapatsportok nagy népszerűségnek örvendenek a fiatalok körében, ezek közül az egyik kiemelkedően népszerű játék a kosárlabda. Dinamikus, kontakt sportág, mely során a játékosok alsó végtagi ízületei és azokat stabilizáló statikus és dinamikus rendszerei fokozott igénybevételnek vannak kitéve. A játékra jellemzőek a hirtelen irányváltások, elindulások, megállások, illetve a nagy intenzitású fizikális kontaktus a játékosok között. Ebből adódóan meglehetősen gyakoriak az alsó végtagokat érintő sérülések. Szakdolgozatomban a sérülések megelőzésére, a játékosok test és mozgástudatának fejlesztésére, illetve az egyensúly és koordinációs készségük javítására koncentráltam.

 12. Sportsérülések előfordulása röplabdázóknál, megelőzésének fizioterápiás lehetőségei

  Antal, Renáta Andrea
  Vizsgálatunkban proprioceptív tréninggel foglalkoztunk röplabdázók körében. Célunk volt meghatározni röplabdázóknál a sérülések előfordulásának fő lokalizációját, melyet az Eötvös Nemzetközi Röplabdatorna játékosai által kitöltött kérdőívek kiértékelése alapján tudtunk felmérni. A leggyakrabban érintett ízületre, a bokaízületre tréningprogram kidolgozásával, primer és szekunder prevenciós szinteken igyekeztünk csökkenteni a sérülések kialakulását, illetve az újrasérülések előfordulásának esélyét. A vizsgálati csoportot a Bárdos Lajos Általános Iskola röplabda csapatának tizenkét tagja (életkoruk 13-14 év), illetve öt olyan játékos (életkoruk 16-22 év) alkotta, akiknek korábban volt bokaízületet érintő ficama.

 13. A gyermekkori ártalmas élmények összefüggése a felnőttkori bűnelkövetői magatartás egyes sajátosságaival

  Virág, Diána
  Kutatásom során a gyermekkorban elszenvedett ártalmas élmények kapcsolatát vizsgáltuk a felnőttkori bűnelkövetői magatartás egyes sajátosságaival. Vizsgálatunk célja volt a gyermekkori családon belüli bántalmazás gyakoriságának és típusainak feltárása és összehasonlítása a börtönpopulációban és a kontrollcsoportban, valamint a gyermekkori bántalmazással összefüggő tényezők, így az agresszió és impulzivitás, önsértés és öngyilkossági kísérlet feltárása és összehasonlítása a börtönpopulációban és a kontrollcsoportban. A gyermekkori ártalmas élményeket az ACE pontszám kalkulátorral, a személyek impulzivitását a Barratt-féle Impulzivitás Skálával mértük fel, az agresszió kifejezési módját pedig a Buss-Durkee kérdőívvel vizsgáltuk. A börtönpopulációban gyakrabban fordult elő gyermekkori családon belüli bántalmazás, mint a kontrollcsoportban, valamint a bántalmazási formák jelenléte halmozott....

 14. End-of-Life Decisions: Physician Assisted Suicide in Canada

  Nwankwoala, Precious Amarachukwu
  Amongst other countries where physician assisted suicide (PAS) has been legalized, Canada have just decriminalized physician assisted suicide. Most Canadians are in support of change of the Criminal code which forbids persons from aiding or abetting suicide and to give consent to have death inflicted on them, that the law should be legally acceptable and careful regulations should be put in place for patients who are suffering from incurable sickness to be able to request for PAS. On February 6th 2015, the Supreme Court of Canada (SCC) ruled against the law that violates the right of requesting for physician-assisted death for...

 15. Kiégés vizsgálata női és férfi orvosok körében

  Csernaburczky, Réka
  A dolgozat témája a nők és a férfiak körében fellépő kiégés, vizsgálva a különbségeket a két nem között. Az irodalmi rész összehasonlítja a stresszt és a kiégést, valamint bemutatja az odáig vezető utat.

 16. Magyarországi óvodai fogászati egészségnevelés feltérképezése

  Hederman, Szabina
  A szakdolgozatom az óvodai fogászati egészségnevelő programok szakirodalmi áttekintésére alapszik. A fogszuvasodás az egyik leggyakoribb népegészségügyi megbetegedés, amely Magyarországon is nagyon elterjedt. A magyar gyermekek orális egészsége elmarad az Európai országok átlagához képest, éppen ezért nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a fogászati prevencióra, hiszen a fogászati megbetegedések legtöbb esetben megelőzhetőek. Ezért a célom az volt, hogy a Magyarországon működő óvodai fogászati egészségnevelő programokat felkutassam, és beazonosítsam, hogy milyen szervezetek, csoportok végeznek ilyen megelőző tevékenységeket. Eredményképpen azt kaptam, hogy hazánkban nincs országosan működő rendszerezett fogászati egészségnevelés. Továbbiakban más országok példáját mutatom be, ahol az orális egészség jobb helyzetben van, köszönhetően az országos...

 17. Az onkológiai megbetegedések pszichológiai vonatkozásai

  Hajduk, Anikó
  A dolgozatom első felében a daganatos betegségek kialakulását, rizikótényezőit, előfordulásuk gyakoriságát és kezelésüket mutatom be, külön kiemelve a tüdődaganatot illetve a májdaganatot. A rizikótényezőkön belül, külön bemutatom a dohányzás, illetve az alkohol káros hatásait. Dolgozatom második felében a betegség közben megjelenő pszichológiai változásokat: a diagnózishoz, illetve a kezeléshez való pszichés alkalmazkodást és annak betegre és a családi életre vonatkozó hatásait mutatom be.

 18. Gyermekkori ártalmas élmények felnőttkori egészségi állapotra gyakorolt hatásának vizsgálata szisztémás lupus erythematosus autoimmun betegek körében

  Vaszily, Anita
  Jelen vizsgálat egy nagyobb PhD kutatás részét képezi. A szakdolgozat célja, hogy a hazai felnőtt szisztémás lupus erythematosus (SLE) autoimmunbetegek gyermekkori ártalmas élményeinek előfordulását és halmozódását, annak felnőttkori egészségi állapottal való összefüggéseit hazánkban elsőként vizsgálja, továbbá, hogy feltárja a kutatásban résztvevő SLE betegséggel diagnosztizált személyek fent említett káros tapasztalatai nyomán létrejövő kognitív és érzelmi károsodásait, egészségkárosító magatartásformáit, valamint egészségi állapotát.

 19. Kórházi működés vizsgálata statisztikai adatelemzés alapján

  Tóth-Csuzi, Szilvia
  A számos jogszabályi adatgyűjtés segítségével lehetőség adódik arra, hogy az egészségügyi intézmények által kezelt adatokat a forrásrendszerekből kinyerhessük és azokat statisztikai céllal felhasználhassuk. A felhasználás egyik célja lehet, hogy az adatokból népegészségügyi elemzéseket készítsünk és a statisztika segítségével különféle kimutatásokat végezzünk például az ország dohányzási szokását illetően. Az adatok felhasználásnak másik célja lehet, hogy gazdasági és minőségirányítási célból gyűjtjük őket, melynek segítségével adott intézményről illetve térségről fogunk képet kapni. Dolgozatomban az utóbbival foglalkozom. Az összegyűjtött adatokat egy közös rendszerbe téve és megfelelő előre jól meghatározott mutatók segítségével egymással össze lehet hasonlítani és elemezni. Ennek révén az egészségügy felső vezetése az intézmények...

 20. Szociális farm, mint a komplex rehabilitáció terepe

  Martinek, Emőke
  Dolgozatom megírásával az volt a célom, hogy jövőbeli életelképzelésemhez segítséget nyújtsak önmagamnak. Rálátást szerettem volna nyerni, hogy milyen életminőségbeli különbségek vannak egyéb intézmények és a szociális farm között. Szociális farmnak tekintjük az olyan mezőgazdasági területeket, amelyen belül a szociális hálóban szereplő egyént rehabilitálják és foglalkoztatják. Ez egy új fogalom, azonban több elöljárója is volt pl: kutyaterápia, lovasterápia, zöld gondozás. A farmoknak több típusa van, de általában nem specializálódottak (Rehabilitációs farm, Gondoskodó farm, Társadalmi farm). Kutatásom folyamán egy foglalkoztatási rehabilitációs nappali intézetben ellátott személyek, valamint Magyarország általam vélt legjobban működő szociális farmján lévő klienseinek életminőségét hasonlítottam össze. Az életminőség (Quality of Life, Qol), mint fogalom a 20. században alakult ki. Célja az volt,...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.