Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Kémiai tudományok doktori iskola

Mostrando recursos 1 - 4 de 4

 1. Orvosi diagnosztikában és terápiában alkalmazható fémkomplexek fizikai-kémiai sajátságainak vizsgálata

  Vágner, Adrienn
  Munkám során tanulmányoztam a CyAAZTA ligandum néhány alkáliföldfém(II)-, átmenetifém(II)- és lantanida(III)-ionokkal alkotott komplexeinek egyensúlyi és szerkezeti, valamint a gallium(III)- és gadolinium(III)-komplexek kinetikai, illetve a Gd(CyAAZTA) relaxációs sajátságait. A vizsgálatok eredményei bővíthetik a merevített ligandumok fémkomplexeivel kapcsolatos koordinációs kémiai ismereteinket, de hasznosak lehetnek a Gd(III)-, illetve Ga(III)-komplexek MRI kontrasztanyagként, illetve radiofarmakonként történő alkalmazása szempontjából is. A Gd3+-alapú MRI kontrasztanyagoknak, illetve a disszociációjukkal képződő szabad Gd3+-nak a Nefrogén Szisztémás Fibrózisos (NSF) megbetegedés kialakulásában feltételezett szerepe a mai napig nem tisztázott. Az endogén fémionok cserereakciókon keresztül elődizézhetik a Gd(III)-komplexek disszociációját, ezért vizsgáltam a testfolyadékokban viszonylag nagy koncentrációban jelenlévő Ca2+- és Mg2+-ionok négy, a...
  (145) - 29-ago-2017

 2. A tanulók sztöchiometriai számítási feladatokkal kapcsolatos megoldási módszerei és tudásszerkezete

  Sebestyén, Annamária
  Munkám során több szempont alapján vizsgáltam a sztöchiometriai kémiai számítási feladatok három területét. Ezek a következőek: kémiai számítások reakcióegyenlet alapján, vegyületek összetételének számítása, valamint makroszintű és részecskeszintű mennyiségek átszámítása. A dolgozat célja a tanulók feladatmegoldó stratégiáinak azonosítása mellett a tanulók tudásszerkezetének feltérképezése és összehasonlítása. Különös tekintettel a kémiai számítási feladatokban alkalmazott megoldási módszerek és a tudásszerkezet közötti kapcsolat feltárására az általános és középiskolás tanulók körében. Annál is inkább, mert ilyen vizsgálat még nem történt korábban. A tudásszerkezet-vizsgálatok segítségével igazoltam, hogy a többféle szempont alapján kialakított tanulócsoportok jellemző tudásszerkezetében különbségek vannak. Munkámmal mindenekelőtt szeretnék segítséget nyújtani a pedagógusoknak a hatékonyabb oktatáshoz...
  (160) - 29-ago-2017

 3. Amilinhormon fragmensek és mutánsok fémionkomplexeinek oldategyensúlyi vizsgálata

  Dávid, Ágnes
  A Debreceni Egyetem Bioszervetlen és Koordinációs Kémiai Kutatócsoportjában évtizedek óta folynak olyan kutatások, melyek a különböző hormonrendszeri és idegrendszeri elváltozásokban, megbetegedésekben szerepet játszó peptidfehérjék és az élettani szempontból fontos fémionok között kialakuló komplex kölcsönhatások megértését célozzák. Az Alzheimer-kór és a prionbetegség mellett ilyen a cukorbetegség is. Munkám során az amiloidplakkok képzésére nem hajlamos patkány és az amiloidképző humán amilin hormonok fémionkötő képességét vizsgáltam és hasonlítottam össze különböző modellvegyületeken keresztül. Az amiloidplakkok képződése, a peptidlánc konformációváltozása, valamint a fémionok megkötése közötti szoros összefüggés jól ismert a szakirodalomban, így fontos lehet a komplexek koordinációs módjának feltérképezése. A szakirodalomban fellelhető adatok szerint a patkány és...
  (115) - 29-ago-2017

 4. A tiolátcsoport hatása oldalláncban egyéb donorcsoportot tartalmazó peptidek komplexképző sajátságaira

  Lihi, Norbert
  A biológiai rendszerekben előforduló fehérjék legfontosabb fémionkötő helyei a hisztidin imidazol nitrogénje, az aszparaginsav vagy glutaminsav karboxilátcsoportja, illetve a cisztein tiolátcsoportja. A fémionok ezen oldalláncokhoz kötődve tudják betölteni enzimatikus vagy szerkezetalakító funkcióikat vagy éppen szerepet játszhatnak bizonyos neurodegeneratív betegségekben. Ezen funkciók pontos megértéséhez ugyanakkor elengedhetetlen olyan kistagszámú peptidek vizsgálata, amelyek elkülönülten tartalmazzák a fémionok legfontosabb kötőhelyeit. Munkánk első felében célul tűztük ki nikkel(II)-komplexek elméleti kémiai vizsgálatát sűrűségfunkcionál-elmélet alkalmazásával, annak érdekében, hogy választ adjunk arra, hogy egy adott rendszer mennyire jól vizsgálható ezen módszerrel, illetve TD-DFT segítségével kívántuk egyes komplexek UV-látható spektrumát számolni. Munkánk második felében különböző, C-terminuson ciszteint tartalmazó peptidek...
  (125) - 29-ago-2017

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.