Recursos de colección

Document Server@UHasselt (58.393 recursos)

Repository of the University of Hasselt containing publications in the fields of statistics, computer science, information strategies and material from the Institute for behavioural sciences.

Master theses

Mostrando recursos 1 - 20 de 193

 1. FPGA based wireless virtual reality system using 6-axis movement tracking

  Knoet, Marcus; Fripon, Robin
  The goal of this project was to develop a virtual reality system consisting of a graphical software application and an embedded system, connected with each other via Wi-Fi to make it wireless and portable. The software application acts as a server and the embedded system acts as a client for that server. The client is FPGA based and uses the MPU6050, a 6-axis inertia sensor, to measure and calculate its own three-dimensional movements. It sends this information to the server, which in turn sends back an image stored in a local database. On the client side this image is displayed...

 2. Genetic and environmental impact on NAD+ levels

  Vrijens, Lisa
  The prevalence of overweight and obesity increases worldwide due to a progressively sedentary lifestyle and the intake of high-fat energy dense diets. Moreover, both syndromes are linked to the development of metabolic disorders such as diabetes type II. The NAD+-consuming family of sirtuins is able to modulate metabolic function. Hence, altering NAD+ metabolism to modulate sirtuins could be an interesting way to enhance mitochondrial function and as a consequence, to burn more energy. The goal of this thesis is to map the quantitative trait loci (QTL) and underlying quantitative trait genes (QTGs) responsible for the regulation of the NAD+ levels...

 3. Development of the first Suzuki-Miyaura cross-coupling for the formation of alkylfluorostilbenes and studies of the E/Z- isomerization of (2-bromo-2-fluorovinyl)benzene derivatives

  Stelten, Yordi
  Development of new methodologies for the synthesis of fluoro-organic compounds have gained great interest during the past decades, especially for applications in the fields of medical chemistry and agrochemistry. Introduction of fluorine atoms can substantially enhance biological properties such as bioavailability, lipophilicity, half-time and absorption. The aim of this master's thesis is to develop the first Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction leading to alkylfluorostilbenes in collaboration with the MSAP-team. Different reaction parameters like temperature or the nature of the catalyst have been investigated and the scope of the reaction has been identified. Secondly, the (E/Z) photo-isomerization of (E/Z)-(2-bromo-2-fluorovinyl)-benzene derivatives was studied. Different photosensitizers...

 4. Ontwikkeling van een API voor het stellen van dynamische vragen met behulp van de smartphone

  Deprez, Michiel
  De afdeling Future Health binnen het ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe en innoverende technologieën voor de medische sector. Een project binnen deze afdeling is DHARMA, Digitaal Health Research platform Mobile health unit. Eén van de geïmplementeerde studies op DHARMA is Premom, waarbij zwangere vrouwen met risico op pre-eclampsie in de thuissituatie worden opgevolgd door middel van medicale devices, zoals: een bloeddrukmeter. Bij een overschrijding van vooringestelde grenswaarden is het belangrijk dat onderzoekers extra vragen kunnen stellen aan de patiënt om na te gaan wat de oorzaak kan zijn. Het doel van deze masterproef is...

 5. Externe sturing van de NAO-robot voor mens-robot-communicatie bij autistische kinderen

  Geerts, Willem
  De universiteit van Antwerpen heeft vorig jaar een onderzoek gedaan naar de communicatie tussen robot en mens, meer bepaald de communicatie tussen robots en autistische kinderen. Hieruit bleek dat robots een positieve bijdrage hadden tijdens therapieën. Momenteel wordt er onderzocht wanneer de robot introvert of extravert moet reageren. Om de robot in reële tijd aan te sturen doet men beroep op COMmeto. Deze masterproef onderzoekt op welke manier de robot moet worden geprogrammeerd en of de specificaties voldoen aan de nodige vereisten. Bewegingen maken, sensoren uitlezen, audio ontvangen en verzenden zijn enkele van de aspecten die aan bod komen. Aldebaran, de...

 6. Onderzoek naar een nieuw verpakkingsconcept voor de plastic verpakkingen van The Slide Solution®

  Carboni, Christophe
  Vanuit een duurzame visie wil Arion overschakelen naar een milieuvriendelijkere verpakking dan het huidige lage dichtheid polyethyleen (LDPE) zakje en propyleen (PP) mapje van The Slide Solution (TSS). Deze masterproef heeft als doel om een nieuw verpakkingsconcept te vinden met een optimaal evenwicht tussen milieuvriendelijkheid, prijs en kwaliteit. Het milieuaspect wordt nagegaan met het LCA softwareprogramma SimaPro8® terwijl de prijs gekwantificeerd wordt a.d.h.v. een Excel rekenmodel. Verpakkingsvereisten zijn vastgelegd voor de kwaliteitsbepaling. Een literatuurstudie toont aan dat karton en green PE een mogelijk milieuvriendelijker alternatief zijn. Na het opstellen van de verpakkingsvereisten wordt samengewerkt met de leveranciers DS Smith, Smurfit Kappa...

 7. Duurzaamheid van poreuze betonbuizen als infiltratievoorziening

  Wathion, Kevin; Hendrix, Dries
  De laatste tien jaren worden er in Vlaanderen poreuze betonbuizen gelegd die dienen als regenwaterleiding. Sinds de aanleg is er zeer weinig gekend over de werkelijke functionaliteit en de duurzaamheid van deze buizen. Deze masterproef gaat verder in op onder meer de vermindering van de infiltratiecapaciteit, en hoe deze gerecupereerd kan worden door reiniging. Verder wordt er gekeken of deze reiniging de duurzaamheid van de buis niet in het gedrang brengt. Allereerst worden er camera-inspecties uitgevoerd op gedateerde poreuze betonbuizen om mogelijke schade in kaart te brengen. Vervolgens wordt er een gedeelte van een streng afgesloten van het rioolstelsel zodat er...

 8. Ontwerp van elektropneumatisch gestuurde lanceerder, voor het afvuren van genormaliseerde projectielen met zeer nauwkeurige snelheid

  Wanten, Robin; Erdem, Burak
  In het Departement Wapensystemen en Ballistiek (ABAL) van de Koninklijke Militaire School (KMS) te Brussel, worden testen uitgevoerd in opdracht van derden. Met een kanon schieten ze projectielen af op een testobject, om te achterhalen of dit sterk genoeg is. Het projectiel voldoet aan de norm 'UIC 651 OR'. De energie waarmee het genormaliseerd projectiel wordt afgeschoten, wordt bepaald door de klant. Aan de hand hiervan wordt de projectielsnelheid berekend. Het afschieten van de projectielen gebeurt met een kruitkanon. Hierbij verschilt in extreme gevallen de projectielsnelheid 8-10 % t.o.v. de gewenste snelheid. De grootste oorzaak hiervan is de onregelmatige verbranding. De...

 9. Ontwerp van elektropneumatisch gestuurde lanceerder, voor het afvuren van genormaliseerde projectielen met zeer nauwkeurige snelheid

  Erdem, Burak; Wanten, Robin
  In het 'Departement Wapensystemen en Ballistiek' (ABAL) van de 'Koninklijke Militaire School' (KMS) te Brussel, worden testen uitgevoerd in opdracht van derden. Met een kanon schieten ze projectielen af op een testobject, om te achterhalen of dit sterk genoeg is. Het projectiel voldoet aan de norm 'UIC 651 OR'. De energie waarmee het genormaliseerd projectiel wordt afgeschoten, wordt bepaald door de klant. Aan de hand hiervan wordt de projectielsnelheid berekend. Het afschieten van de projectielen gebeurt met een kruitkanon. Hierbij verschilt in extreme gevallen de projectielsnelheid 8-10 % t.o.v. de gewenste snelheid. De grootste oorzaak hiervan is de onregelmatige verbranding. De...

 10. FPGA based wireless virtual reality system using 6-axis movement tracking

  Fripon, Robin; Knoet, Marcus
  The goal of this project was to develop a virtual reality system consisting of a graphical software application and an embedded system, connected with each other via Wi-Fi to make it wireless and portable. The software application acts as a server and the embedded system acts as a client for that server. The client is FPGA based and uses the MPU6050, a 6-axis inertia sensor, to measure and calculate its own three-dimensional movements. It sends this information to the server, which in turn sends back an image stored in a local database. On the client side this image is displayed...

 11. Point Based Emotion Classification Using SVM

  Swinkels, Wout
  The detection of emotions is a hot topic in the area of computer vision. Emotions are based on subtle changes in the face that are intuitively detected and interpreted by humans. Detecting these subtle changes, based on mathematical models, is a great challenge in the area of computer vision. In this thesis a new method is proposed to achieve state-of-the-art emotion detection performance. This method is based on facial feature points to monitor subtle changes in the face. Therefore the change in distance between the feature points are extracted. This data is used by a cascade of a multi-class support vector...

 12. Designing a low cost camera to analyse defects in photovoltaic cells with the forward and reverse bias electroluminescence method

  Van De Sande, Wieland
  The department of solar energy in the Faculty of Electrical Engineering and Communication (FEEC) in the Brno University of Technology (BUT) performs research on the detection of defects in solar cells using the electroluminescence method. This method currently uses an expensive astronomy CCD camera that is not robust enough to withstand the handling of students. This master's thesis focusses on the comparison of the forward and reverse bias electroluminescence method to detect the different defects in solar cells. Meanwhile a cheap alternative camera is developed and built for students to experiment with. Firstly, analysing both versions of the electroluminescence method and...

 13. Improving 360-degrees Panoramic Video Stitching

  Dendale, Thomas
  This paper proposes improvements on an existing implementation of 360-degrees panoramic view stitching with static cameras by Huang et al. (2014). Seam stitching and performance are the main focus. Dynamic seam stitching is implemented using last-frame difference (LFD) and dynamic programming to detect moving objects. Brightness correction and blending are also improved. Furthermore, performance is increased to reach a FPS of 33 over the original 15, while maintaining identical quality.

 14. Ultrasoon spraycoaten als innovatief productieproces voor de industrialisering van OLED's

  Symons, Brecht; Nivelle, Philippe
  Onderzoeksinstelling IMO-IMOMEC van de Universiteit Hasselt doet onderzoek naar OLEDs als verlichting van de nieuwe generatie. De huidige geproduceerde OLEDs hebben echter slechts een lichtuitkoppeling van ongeveer 20%. OLEDs bestaan uit verscheidene lagen die elk een eigen functie vervullen. Met deze masterproef zetten wij een eerste stap naar industrialisering door één specifieke laag te verbeteren. Eveneens wordt ultrasoon spraycoaten als innovatieve productietechniek gehanteerd en gekeken op welke manier dit de efficiëntie beïnvloedt. Een literatuurstudie heeft uitgewezen dat er voor de gateninjectielaag waarvoor momenteel PEDOT:PSS gebruikt wordt, nog veel marge voor verbetering is. PEDOT:PSS heeft als grootste nadelen dat het sterk hygroscopisch...

 15. Optimalisatie van metingen aan het uiteinde van de loopmond van een .50 wapen

  Lens, Jonas
  Het Departement Wapensystemen en Ballistiek (ABAL) van de Koninklijke Militaire School doet onderzoek naar de ballistische fenomenen in en rondom vuurwapens. Eén van de onderzoeksprojecten bestudeert de effecten van de terugstoot van vuurwapens die ingezet worden op lichte mobiele platformen voor onder andere helipoters. De ontwikkelde terugstootkrachten zijn zodanig groot dat de helikopters onderhevig zijn aan trillingen wat een onveilig gevoel creëert voor de piloten. Met behulp van een mondingsrem kan de terugstootkracht gereduceerd worden. Ook de oriëntatie van de openingen van de mondingsrem kan nadelige blast-effecten op de structuur veroorzaken. Deze masterproef heeft tot doel een drukmeetopstelling aan de...

 16. Ontwerp en implementatie van een assemblagemachine voor kunststof onderdelen

  Vrijens, Wouter; Jacobs, Jens
  Yamauchi Corp. N.V. te Hasselt produceert kunststof spuitgietonderdelen voor automobiel- en batterijindustrie en kampt momenteel met twee problemen. Het eerste probleem komt voor bij een nieuw productvariant welke niet kan geassembleerd worden op de huidige assemblagemachine. Hierdoor moeten de arbeiders de assemblage handmatig uitvoeren. Een tweede probleem is dat een ander product op twee afzonderlijke locaties geproduceerd en geassembleerd wordt waardoor een continue productie niet mogelijk is. De eerste doelstelling van deze masterproef is om de huidige assemblagemachine in zijn werkingsproces aan te passen. Ten tweede moet er een nieuwe assemblagemachine ontworpen en geïmplementeerd worden voor het tweede product. Deze...

 17. Real-Time Motion Compensated Video Camera

  Wilms, Leendert
  Huidige beeldstabilisatietechnieken berusten op het stabiliseren van een beeld tijdens het opnemen van de foto. Deconvolutietechnieken zijn softwarematige beeldrestoratietechnieken door het bewegingspad van de camera te achterhalen in een al opgenomen blurry foto. In deze thesis wordt er onderzocht naar een alternatieve beeldstabilisatietechniek die gebruikmaakt van een hardwarematig bekomen bewegingspad, achterhaald uit sensoren om softwarematige deconvolutie toe te passen. Aan de hand van een camera wordt uitgelegd hoe beeldstabilisatie werkt. Het onderzoek naar een alternatieve beeldstabilisatie wordt door middel van een foto omschreven. Indien real-time gebaseerde beeldstabilisatie wordt toegepast, is snelheid van de rekenkracht en een perfecte timing tussen camera...

 18. Kaartopbouw en lokalisatie voor automatisch geleide voertuigen met natuurlijke oriëntatiepunten

  Vandenboer, Stijn; Wellens, Miggel
  Zelfrijdende robots worden steeds meer gebruikt in fabrieksomgevingen; hierbij ontlasten ze magazijnmedewerkers door repetitieve taken op zich te nemen. Tot dusver positioneert een industriële AGV zich met een 2D-laserscanner, die zich oriënteert op kunstmatige oriëntatiepunten, met name reflectoren op een gekende positie. Maar in de praktijk worden deze reflectoren soms geblokkeerd door objecten. Bovendien kost het inmeten van deze kunstmatige oriëntatiepunten veel tijd, en kan de eindgebruiker dit meestal niet zelf. Een mogelijke oplossing is het gebruik van de aanwezige omgevingskenmerken, de zgn. 'natuurlijke oriëntatiepunten'. In deze masterproef werd volgende procedure uitgewerkt. Een 2D- laserscanner meet een puntenwolk van de omgeving,...

 19. Datalogging en analyse door netwerkintegratie van PLC en PC

  Janssen, Bas; Sciot, Maarten
  Heraeus Electro-nite n.v. te Houthalen ontwikkelt sensoren en meetinstrumenten voor de controle en aansturing van metaalproductie. Aangezien de klanten van Heraeus vaak beschikken over een oudere installatie ondervinden zij weleens problemen met de integratie van nieuwe meetinstrumenten. Deze masterproef bestaat uit het realiseren van een testopstelling waarmee de integratie gesimuleerd en getest kan worden. De testopstelling moet voldoen aan verschillende eisen: ten eerste moet het te integreren meetinstrument kunnen communiceren met drie verschillende PLC-merken (Siemens, Allen-Bradley en Schneider). Een tweede eis is dat een C#-testprogramma ontworpen moet worden die de communicatie tussen de PLC en het meetinstrument controleert. Het programma...

 20. Optimalisatie van de verpakking en logistieke processen in de fietsindustrie

  Verbeek, Wout
  Deze masterproef bekijkt welke verbeteringen er mogelijk zijn voor het verpakkings- en bijhorende verzendingsproces van fietsen en frameforksets voor het bedrijf Race Productions NV. Dit door procesanalyses ,re-designs van verpakkingen en het ontwerp van een dozenklem. De eerste doelstelling is om de doorlooptijd van het verzendigsproces te verlagen. Door middel van Value Stream Mappings worden de niet waardetoevoegende processtappen in kaart gebracht. De nodige tijd per fiets is verkort met ongeveer 3 minuten. Daarnaast is een fietsverpakking ontworpen waarin alle fietsen kunnen worden verpakt. Door een kostenanalyse te maken werd duidelijk waar de grootste kosten zich bevonden. Het doosvolume blijkt...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.