Recursos de colección

DEA @ DEENK (197.675 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Mostrando recursos 1 - 17 de 17

 1. Önköltségszámítás az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft-nél

  Magyar, Dóra
  Dolgozatomban az AVE Ásványvíz Kft. önköltségi számítását mutatom be.

 2. Egy kereskedelmi vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetnének elemzése a 2013-2016. évi beszámolok alapján

  Décsei, Nóra
  A Pénzügy és Számvitel felsőoktatási szakképzés keretében teljesítendő szakmai gyakorlatomat egy Tiszántúli fémhulladék kereskedelemmel foglalkozó felvásárló cégnél töltöttem, amelynek keretében 14 hét alatt betekintést nyerhettem cég működésébe. A szakdolgozatomban a cég 4 évre visszamenő adatai elemeztem vagyoni és pénzügyi szempontból, melyet most összegzek. Első lépésben a mérleget vizsgáltam és arra a megállapításra jutottam, hogy a mérlegfő összeg évről évre kevesebb Összegezve, ha vizsgált időszak kezdő (bázis) évét, vagyis a 2013-ast és a záró évet 2016-ost tekintjük, akkor jól láthatjuk, hogy a mérlegfőösszeg 36,88% csökkenést mutat (azaz 4305296 Euróval kevesebb lett az eszközünk).. A befektetett eszköz és a forgóeszköz évről évre felváltotta...

 3. A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola gazdálkodása

  Baráthné Éliás, Tünde
  A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola gazdálkodásának bemutatása. Bemutatja az egyházi fenntartásból adódó sajátosságokat. Támogatási és elszámolási rendszerét. Elemzi az egyházi törvényből is adódó sajátosságokat.

 4. A vértesi református egyházközség idősek szeretetháza által nyújtott tevékenységek bevételeinek és költségeinek elemzése

  Bárány, Tünde
  Szakdolgozatomat a Vértesi Református Egyházközség Idősek Szeretetháza által nyújtott tevékenységek bevételeinek és költségeinek elemzéséről írtam. Az ellátások tartalmát leírtam, majd az ott felmerülő bevételeket és költségeket vetettem össze. 5 tevékenységet különböztettem meg itt, úgymint: szeretet otthon, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat és nappali klub. A 2014, 2015 és 2016-os év adatait használtam fel a számításaimhoz. Minden részben megállapítottam, hogy az adott területen hogyan sikerült fedezni a felmerülő költségeket. Valamint a gyakorlati időm alatt elvégzett munkákat is belefoglaltam a dolgozatba.

 5. Nánási Portéka

  Mónus, Magdolna
  2013-as válság idején jelent meg a piacon a Nánási Portéka. A fejlesztésnek köszönhetően Hajdúnánáson lehetőség nyílt a Nánási termelők piacának létrehozására, ahol a tanyán termelt és előállított élelmiszerek értékesítése is biztosított. A hajdúnánási márka megalkotása a város tanyafejlesztési programban nyertes pályázatának megvalósítását is szolgálta, amelynek egyik célja a helyi, termeléssel foglalkozó gazdák kedvezőbb gazdasági helyzetbe hozása volt.

 6. Az Alba Mineral Kft. vagyoni, pénzügyi, illetve jövedelmezőségi helyzetének elemzése 2012-2015. évi beszámolóadatok alapján

  Nagy, Kinga
  Záródolgozatom fő témája az Alba Mineral Kft. vagyoni, pénzügyi, illetve jövedelmi helyzetének bemutatása mutatószámok segítségével. A gazdasági elemzéshez szükséges információkat az egyszerűsített éves beszámoló adatai alapján végeztem. Az elemzés mellett a gyakorlati idő során elvégzett feladatok leírása is olvasható.

 7. Vezetői információs rendszer

  Kun, Mária Dóra
  Az információs rendszerek alapjai, fogalmai, csoportosítása. A Vezetői Információs Rendszerek megjelenése, elterjedése, jelentősége. A VIR alapjául szolgáló forrásrendszerek bemutatása, Neptun riport elemzése.

 8. Az Alba Mineral Kft. vagyoni, pénzügyi, illetve jövedelmezőségi helyzetének elemzése 2012-2015. évi beszámolóadatok alapján

  Nagy, Kinga
  A gyakorlatom jelentős részét az Ave Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft.-nél töltöttem. A záródolgozatomban bemutatott és elemzett vállalkozás azonban mégsem az Ave Ásványvíz Kft., mert ebben a témában már készült ilyen témájú záródolgozat. Ennek következtében választottam ki a székesfehérvári telephelyű, ásványvíz palackozó és forgalmazó korlátolt felelősségű társaságot, amely viszonylag elérhető áron és jó minőségű vizet forgalmaz Dunántúlon, a kis és nagykereskedelmek számára. A dolgozatom első részében a gyakorlati időm alatt elvégzett tevékenységeket mutatom be, a másik részében pedig a cég által készített beszámoló alapján végzek vagyoni és pénzügyi, illetve jövedelmi helyzetelemzést

 9. Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetének elemzése

  Kovács, Zsófia Edit
  Az első fejezetben bemutatásra kerül a gyakorlati hely, valamint az ott végzett feladatok, szerzett tapasztalatok. A vállalat fő tevékenységéről, a gyártott termékekről is szó esik. Az elvégzett feladatokról részletes tájékoztatás olvasható. A második fejezetben a gyakorlati hely vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzésére kerül sor. Melyben különböző mutatók segítségével van szemléltetve a vállalat vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete. Átfogó az elemzés a dolgozatban. Szó esik az eszközök és források belső szerkezetéről, valamint az eredmény kimutatás is elemzésre kerül a jövedelmezőség különböző mutatói segítségével.

 10. Selejtezés az NI Hungary Kft.-nél

  Nemes, József Zsolt
  A záródolgozat az NI Hungary Kft. jelenlegi készlet selejtezési folyamatát térképezi fel. Információt gyűjt a számviteli törvény által előírt útmutatásokról, kapcsolódó törvényekről. Bemutatja a különböző selejtezési típusokat, folyamatokat egy multinacionális termelő vállalatnál. Megmutatja a nehézségeket a folyamatok összehangolásában. Javaslatot tesz a fejlesztési lehetőségekre a folyamatok optimalizálása érdekében.

 11. A számlák kezelési útjának bemutatása a SAP rendszerben

  Magyari, Diana Julianna
  Dolgozatom főtémája a számlakezelési folyamat a SAP-rendszerben. A záródolgozat elején bemutatásra kerül a gyakorlati hely. Ezt követi rögtön egy általános összefoglaló a számvitelről. Továbbá ismertetésre kerül az SAP-rendszer modul szintekre lebontva. A dolgozatban megtalálható a számlázás általános tudnivalói. Végül a számlázási folyamat menete az SAP-rendszerben és az ebből levont következtetés.

 12. A Debreceni Egyetem 2014-2016. év költségvetési és finanszírozási bevételeinek elemzése

  Apáti, Szabina
  A dolgozatomban bemutatom a Debreceni Egyetem 2014-2016-os évek költségvetési és finanszírozási bevételek alakulását a számviteli törvény szerinti beszámolók alapján. Mind a három évet külön-külön elemzem, hogy miből állt össze az adott év bevétele. Végül a három évet összehasonlítom, hogy hogyan alakultak évről évre a bevételek. Ezáltal láthatjuk majd, hogy növekedett-e vagy csökkent a bevétel, valamint hogy milyen százalékban történt mindez.

 13. A KUNSZÖV Kft. bemutatása, vagyoni és pénzügyi helyzetének elemzése

  Pocsaji, Petra
  A dolgozatom fő témája a KUNSZÖV Kft. vagyoni és pénzügyi helyeztének a vizsgálta, 2013.január 1-től 2015. december 31-ig terjedő időtartamban. A gyakolati helyemet ennél a cégnél töltöttem és a dolgozatomba leírta a fél év alatt végzett tevékenységeimet és a szerzett tapasztalataimat. A dolgozatom első részébe bemutattam a Kft.-ét a kezdetektől és ismertettem a főtevékenységét. Majd röviden ismertettem a könnyűipar 2015-ös teljesítményét. A következő részben bemutatásra került a cég számvitli politikája. Az elemzésemet a vagyoni helyzet vizsgálatával kezdtem, amely során egyértelművé vált, hogy a cég eszközeinek a többsége forgóeszköz. A vagyonelemzés célja, hogy bemutassam a vagyonban bekövetkezető változásokat és a változások...

 14. A Debreceni Egyetem működése és kiadásainak bemutatása

  Béres, Zsuzsanna
  Záródolgozatom fő témája a Debreceni Egyetem működéséről és kiadásairól való tájékoztatás. Dolgozatom során ismertetni szeretném az adott intézmény kiadásainak típusait, a költségek felmerülése során meglévő bevételeket, valamint a kiadások és bevételek elszámolását.Jelentős feladatnak tartom a szervezet kiadásaival kapcsolatos teendőket, hiszen egy intézménynek nem csak bevételei vannak. A Debreceni Egyetem kiemelkedő szerepet tölt be a felsőoktatásban, mindez mutatkozik abban, hogy 14 egyetemi kart működtet a városban. Emellett kimagasló betegellátási tevékenységet is végez. Teljes körű ellátást nyújt városi szinten, a megyében és az egész régióban is kötelezettsége révén. Agrár-, valamint mezőgazdaságban betöltött tevékenysége is meghatározó az Egyetem működésében.

 15. Egy vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése

  Sarkadi, Kinga
  Szakmai gyakorlatomat egy debreceni könyvelőirodában, a CIKLOID Kft.-nél töltöttem. Ez alatt az idő alatt nagyon sok vállalkozással ismerkedhettem meg, amelyek tevékenységének könyvelésével foglalkozik az iroda. Ekkor ismertem meg a HPH Special Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot is, melynek könyvelésébe betekintést nyerhettem. Záródolgozatomban e kereskedelmi vállalkozást elemeztem vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi szempontból, amelyhez három év beszámolóinak adatát használtam fel segítségül. Ezzel az volt a célom, hogy bemutassam miként is fejlődik ezen cég profilja, mennyire életképes. A HPH Special Kft. fő tevékenysége a villamossági háztartási készülékek kiskereskedelme. Dolgozatom első felében a gyakorlati helyemet mutattam be, majd ezután tértem rá a vállalkozás...

 16. A diákhitelezés bemutatása és összehasonlítása a személyi hitelkonstrukcióval

  Nagy, Alexandra Cintia
  A diákhitelezés rövid prezentálása egyszerű számítások alapján. Összehasonlítása a személyi kölcsönnel.

 17. A debreceni egyetem eszközeinek, forrásainak és bevételeinek alakulása 2012 és 2014 között

  Pataki, Klaudia
  A dolgozatom a Debreceni Egyetem eszközeinek, forrásainak és bevételeinek alakulásáról szól 2012 és 2014 között. A bevételeket a Debreceni Egyetem számviteli törvény szerinti beszámolói alapján évenként vizsgáltam és elemeztem, valamint diagramok segítségével ábrázoltam. Az eszközök és források vizsgálatánál is a beszámolók adataira támaszkodtam, továbbá az iskolában elsajátított mutatókkal ismertettem ezek alakulását. Azért választottam ezeket az éveket bemutatásként, mert 2014-től az intézmény gazdálkodásában változás történik, mivel már 3 üzletág (Központ, Agrár, Klinika) tevékenységeit látja el. Kíváncsi voltam arra, hogy a változás mely területekre és milyen mértékben és hogyan terjed ki. Személyes érdeklődésem volt a téma iránt, hiszen a gyakorlatomat a Debreceni...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.