Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Mostrando recursos 1 - 20 de 24

 1. A hazai és a nemzetközi számviteli rendszer összehasonlítása a Danubius Hotels Zrt. éves beszámolóján keresztül

  Páger-Fekete, Enikő
  A diplomadolgozatom témája a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Standardok Magyarországon történő bevezetése, valamint annak hatása a Danubius Hotels Zrt.-re és leányvállalataira, illetve annak beszámolójára. Témaválasztásomat azzal indoklom, hogy fontosnak tartom a hazai és a nemzetközi könyvelés kettőségének értelmezését, ezért szeretném jobban feltérképezni, hogy mennyiben tér el a nemzetközi számviteli rendszer a magyar számviteli rendszertől. A vizsgálatot egy magyarországi központú, magyar tőzsdén jegyzett nemzetközi szállodalánc a Danubius Hotels Zrt. és leányvállalatai (továbbiakban: Csoport) hazai és nemzetközi beszámolóján végeztem el, mert úgy gondolom, hogy ezeken a beszámolókon keresztül jól kimutathatók a legnagyobb különbségek a két számviteli rendszer között és a helyi számviteli elvek...

 2. Három mezőgazdasági vállalkozás pénzügyi elemzése

  Szendrey, Gergő
  Ebben a szakdolgozatban három mezőgazdasági vállalkozásnak a pénzügyi elemzése található meg 2014-től 2016-ig. Ezen vállalkozások az AXIÁL Kft., KITE Zrt. és az IKR Gépkereskedelmi Kft. Azoknak a mutatóknak amelyeket alkalmaztam az elemzés során, a a bemutatását is tartalmazza. A bemutatott mutatókhoz tartozó értékeket minden vállalkozásnál a vizsgálat minden egyes évére való kiszámítását és elemzését is meg lehet benne találni. Az elemzés során következtetéseket vontam le, hogy miben kellene javítaniuk a vállalkozásoknak. Ezeken kívül tartalmazza a gazdasági elemzésnek, illetve a beszámolókészítéssel (számvitellel) kapcsolatos legfontosabb információkat. Megtalálható még a szakdolgozatban a három vállalkozás bemutatása, cégtörténete.

 3. A Brexit és hatásai a nemzetközi kereskedelemre

  Barta, Barbara
  A dolgozat az Unióból kilépő Angliáról szól, 3 időben levezetve. Először a múlt kerül bemutatásra, majd a jelen, s a jövő.

 4. Az Expected Shortfall back-tesztje és ehhez kapcsolódó eszközök

  Magyar, Tamás
  A dolgozat az Expected Shortfall back-tesztjét mutatja be és az ehhez kapcsolódó matematikai eszközöket. A pénzügyi kockázat területei és kockázati mértékek bemutatásra kerülnek a Bázeli Bizottsággal együtt. A fontosabb pénzügyben használt nevezetes eloszlásokra is kitér a dolgozat. A Value at Risk és az Expected Shortfall bemutatása és összehasonlítása nagy hangsúlyt kap. Ismertetésre kerül az Expected Shortfall back-tesztje. Bemutatásra kerül a teszthez kapcsolódó alapfeltevések megváltoztatásának vizsgálata az eredmények szempontjából. Végül pedig a vizsgálat során kapott eredmenyék elemzésére is kitér a dolgozat.

 5. Ingó és ingatlan értékesítés jogszabályi értelmezése és ennek ellenőrzése az adóhatósági gyakorlatban

  Harkai, Patrícia
  Szakdolgozatom egy általános áttekintéssel kezdődik, ahol ismertetésre kerül az adó definíciója, kialakulása, az adóhatósággal való kapcsolata, továbbá a személyi jövedelemadó néhány fontos jellemzője és csoportosítása. A személyi jövedelemadó külön adózó jövedelmek csoportjába tartozó ingó és az ingatlan csoportja kerül bemutatásra. Az ingó és az ingatlan értékesítés jogszabályi értelmezése, magyarázatokkal, esettanulmányokkal, számításokkal kiegészítve az adóhatóság ellenőrzési gyakorlatán keresztül. Az adóhatóság jelenlegi nézőpontjának ismertetése, valamint az adózók és az adóhatóság egymáshoz való viszonyának ismertetése.

 6. A Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet fiókhálózatával kapcsolatos tervezési-riportozási módszerek

  Gyöngyösi, Miklós
  A dolgozatom a Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet fiókhálózatának controlling rendszeréről szól. A szakirodalmi részben a controllinggal kapcsolatos fogalmakat ismertetem. Fő témáim a tervezés és a riportozás. A tervezés elsősorban a hitel és betétállományok tervezéséről szól. A riportozás részben a fiókértékelést, valamint a fiókjövedelmezőség vizsgálatot mutatom be.

 7. A társasági, a kisvállalati és az egyszerűsített vállalkozói adó összehasonlítása kis-és középvállalkozásoknál

  Bede, Fanni
  Dolgozatomban áttekintettem az adók gazdasági szerepét, az adózással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, az adórendszer felépítését. Ezt követően a társaságok jövedelemadózását emeltem ki. Bemutattam a társasági adót, a kisvállalati adót és az egyszerűsített vállalkozói adót. A törvényben meghatározott szabályok áttekintését követően kis-és középvállalkozások példáján keresztül bemutattam a különféle adók megálapításának menetét, az adó nagyságára ható legfontosabb tényezőket. Dolgozatomban megvizsgáltam, hogy kinek melyik adónem választása érné meg a leginkább.

 8. Önköltségszámítás az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft-nél

  Magyar, Dóra
  Dolgozatomban az AVE Ásványvíz Kft. önköltségi számítását mutatom be.

 9. Egy kereskedelmi vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetnének elemzése a 2013-2016. évi beszámolok alapján

  Décsei, Nóra
  A Pénzügy és Számvitel felsőoktatási szakképzés keretében teljesítendő szakmai gyakorlatomat egy Tiszántúli fémhulladék kereskedelemmel foglalkozó felvásárló cégnél töltöttem, amelynek keretében 14 hét alatt betekintést nyerhettem cég működésébe. A szakdolgozatomban a cég 4 évre visszamenő adatai elemeztem vagyoni és pénzügyi szempontból, melyet most összegzek. Első lépésben a mérleget vizsgáltam és arra a megállapításra jutottam, hogy a mérlegfő összeg évről évre kevesebb Összegezve, ha vizsgált időszak kezdő (bázis) évét, vagyis a 2013-ast és a záró évet 2016-ost tekintjük, akkor jól láthatjuk, hogy a mérlegfőösszeg 36,88% csökkenést mutat (azaz 4305296 Euróval kevesebb lett az eszközünk).. A befektetett eszköz és a forgóeszköz évről évre felváltotta...

 10. A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola gazdálkodása

  Baráthné Éliás, Tünde
  A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola gazdálkodásának bemutatása. Bemutatja az egyházi fenntartásból adódó sajátosságokat. Támogatási és elszámolási rendszerét. Elemzi az egyházi törvényből is adódó sajátosságokat.

 11. A vértesi református egyházközség idősek szeretetháza által nyújtott tevékenységek bevételeinek és költségeinek elemzése

  Bárány, Tünde
  Szakdolgozatomat a Vértesi Református Egyházközség Idősek Szeretetháza által nyújtott tevékenységek bevételeinek és költségeinek elemzéséről írtam. Az ellátások tartalmát leírtam, majd az ott felmerülő bevételeket és költségeket vetettem össze. 5 tevékenységet különböztettem meg itt, úgymint: szeretet otthon, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat és nappali klub. A 2014, 2015 és 2016-os év adatait használtam fel a számításaimhoz. Minden részben megállapítottam, hogy az adott területen hogyan sikerült fedezni a felmerülő költségeket. Valamint a gyakorlati időm alatt elvégzett munkákat is belefoglaltam a dolgozatba.

 12. Nánási Portéka

  Mónus, Magdolna
  2013-as válság idején jelent meg a piacon a Nánási Portéka. A fejlesztésnek köszönhetően Hajdúnánáson lehetőség nyílt a Nánási termelők piacának létrehozására, ahol a tanyán termelt és előállított élelmiszerek értékesítése is biztosított. A hajdúnánási márka megalkotása a város tanyafejlesztési programban nyertes pályázatának megvalósítását is szolgálta, amelynek egyik célja a helyi, termeléssel foglalkozó gazdák kedvezőbb gazdasági helyzetbe hozása volt.

 13. Az Alba Mineral Kft. vagyoni, pénzügyi, illetve jövedelmezőségi helyzetének elemzése 2012-2015. évi beszámolóadatok alapján

  Nagy, Kinga
  Záródolgozatom fő témája az Alba Mineral Kft. vagyoni, pénzügyi, illetve jövedelmi helyzetének bemutatása mutatószámok segítségével. A gazdasági elemzéshez szükséges információkat az egyszerűsített éves beszámoló adatai alapján végeztem. Az elemzés mellett a gyakorlati idő során elvégzett feladatok leírása is olvasható.

 14. Vezetői információs rendszer

  Kun, Mária Dóra
  Az információs rendszerek alapjai, fogalmai, csoportosítása. A Vezetői Információs Rendszerek megjelenése, elterjedése, jelentősége. A VIR alapjául szolgáló forrásrendszerek bemutatása, Neptun riport elemzése.

 15. Az Alba Mineral Kft. vagyoni, pénzügyi, illetve jövedelmezőségi helyzetének elemzése 2012-2015. évi beszámolóadatok alapján

  Nagy, Kinga
  A gyakorlatom jelentős részét az Ave Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft.-nél töltöttem. A záródolgozatomban bemutatott és elemzett vállalkozás azonban mégsem az Ave Ásványvíz Kft., mert ebben a témában már készült ilyen témájú záródolgozat. Ennek következtében választottam ki a székesfehérvári telephelyű, ásványvíz palackozó és forgalmazó korlátolt felelősségű társaságot, amely viszonylag elérhető áron és jó minőségű vizet forgalmaz Dunántúlon, a kis és nagykereskedelmek számára. A dolgozatom első részében a gyakorlati időm alatt elvégzett tevékenységeket mutatom be, a másik részében pedig a cég által készített beszámoló alapján végzek vagyoni és pénzügyi, illetve jövedelmi helyzetelemzést

 16. Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetének elemzése

  Kovács, Zsófia Edit
  Az első fejezetben bemutatásra kerül a gyakorlati hely, valamint az ott végzett feladatok, szerzett tapasztalatok. A vállalat fő tevékenységéről, a gyártott termékekről is szó esik. Az elvégzett feladatokról részletes tájékoztatás olvasható. A második fejezetben a gyakorlati hely vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzésére kerül sor. Melyben különböző mutatók segítségével van szemléltetve a vállalat vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete. Átfogó az elemzés a dolgozatban. Szó esik az eszközök és források belső szerkezetéről, valamint az eredmény kimutatás is elemzésre kerül a jövedelmezőség különböző mutatói segítségével.

 17. Selejtezés az NI Hungary Kft.-nél

  Nemes, József Zsolt
  A záródolgozat az NI Hungary Kft. jelenlegi készlet selejtezési folyamatát térképezi fel. Információt gyűjt a számviteli törvény által előírt útmutatásokról, kapcsolódó törvényekről. Bemutatja a különböző selejtezési típusokat, folyamatokat egy multinacionális termelő vállalatnál. Megmutatja a nehézségeket a folyamatok összehangolásában. Javaslatot tesz a fejlesztési lehetőségekre a folyamatok optimalizálása érdekében.

 18. A számlák kezelési útjának bemutatása a SAP rendszerben

  Magyari, Diana Julianna
  Dolgozatom főtémája a számlakezelési folyamat a SAP-rendszerben. A záródolgozat elején bemutatásra kerül a gyakorlati hely. Ezt követi rögtön egy általános összefoglaló a számvitelről. Továbbá ismertetésre kerül az SAP-rendszer modul szintekre lebontva. A dolgozatban megtalálható a számlázás általános tudnivalói. Végül a számlázási folyamat menete az SAP-rendszerben és az ebből levont következtetés.

 19. A Debreceni Egyetem 2014-2016. év költségvetési és finanszírozási bevételeinek elemzése

  Apáti, Szabina
  A dolgozatomban bemutatom a Debreceni Egyetem 2014-2016-os évek költségvetési és finanszírozási bevételek alakulását a számviteli törvény szerinti beszámolók alapján. Mind a három évet külön-külön elemzem, hogy miből állt össze az adott év bevétele. Végül a három évet összehasonlítom, hogy hogyan alakultak évről évre a bevételek. Ezáltal láthatjuk majd, hogy növekedett-e vagy csökkent a bevétel, valamint hogy milyen százalékban történt mindez.

 20. A KUNSZÖV Kft. bemutatása, vagyoni és pénzügyi helyzetének elemzése

  Pocsaji, Petra
  A dolgozatom fő témája a KUNSZÖV Kft. vagyoni és pénzügyi helyeztének a vizsgálta, 2013.január 1-től 2015. december 31-ig terjedő időtartamban. A gyakolati helyemet ennél a cégnél töltöttem és a dolgozatomba leírta a fél év alatt végzett tevékenységeimet és a szerzett tapasztalataimat. A dolgozatom első részébe bemutattam a Kft.-ét a kezdetektől és ismertettem a főtevékenységét. Majd röviden ismertettem a könnyűipar 2015-ös teljesítményét. A következő részben bemutatásra került a cég számvitli politikája. Az elemzésemet a vagyoni helyzet vizsgálatával kezdtem, amely során egyértelművé vált, hogy a cég eszközeinek a többsége forgóeszköz. A vagyonelemzés célja, hogy bemutassam a vagyonban bekövetkezető változásokat és a változások...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.