Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Hallgatói dolgozatok (MÉK)

Mostrando recursos 1 - 20 de 48

 1. A petrezselyem hidegfóliás termesztése és aszalványként történő felhasználása

  Hajdi, Veronika
  A petrezselyem a hazai gasztronómiában kiemelt szereppel bír mint nyers mint feldolgozott állapotában. Kísérletünkben különböző petrezselyem fajták összehasonlítását végeztük hidegfóliás termesztésben. A négy petrezselyem fajta morfológiai és beltartalmi paramétereinek vizsgálatát végeztük el betakarítást követve. Méréseinkkel szeretnénk számot adni, hogy a betakarított állomány milyen morfológiai állapotban volt. Ezen adatok alapján pedig milyen értékesítési lehetőségeket javasolhatunk. Egyes petrezselyem fajtákat megaszaltunk betakarítást követve. Az aszalványoknál megvizsgáltuk a szárítás során a bioaktív anyagok átalakulását.

 2. Gulipán (Recurvirostra avosetta) és gólyatöcs (Himantopus himantopus) állományának és költésüket zavaró tényezőinek vizsgálata a balmazújvárosi Nagy-sziken és Magdolna-pusztán

  Juhász, Henrietta Fanni
  Szakdolgozatom az egyszeri tájrehabilitáció utáni (2016-os és 2017-es évben) gulipán- és gólyatöcsállománnyal, illetve a költésükre ható zavaró tényezőkkel foglalkozik a balmazújvárosi Nagy-sziken és Magdolna-pusztán.

 3. A fekete és vörös angus húsmarha növekedésének elemzése

  Kovács, Dániel Péter
  A húsmarha tenyésztés célja jó minőségű, megfelelő mennyiségű marhahús előállítása. A magyarországi húsmarha előállítás több évszázados hagyományokra nyúlik vissza, hiszen hazánk nagy megbecsülésnek örvendett, Európa éléskamrája ként emlegették. Innen lábon hajtva jelentős mennyiségű szürkemarhát hajtottak nyugat európai vágóhidakra. A hosszú generációs intervallumú fajok versenyképessége a hatékony hústermelésben az erőforrások szűkössé válása, az emelkedő földárak, az ökológiai lábnyom és az extenzív tartástechnológiák visszaszorulása miatt egyre csökken. A fajták termelése nagyban függ az alkalmazott technológiától, és a környezeti adottságoktól is. Az angus, mely a hereford után a második legnépszerűbb fajta a világon, legelőn és nem extenzív körülmények között is jól teljesít, ezért...

 4. Biohulladék komposzt hatása a spenót termésére különböző kötöttségű talajokon

  Sóvágó, Emese
  Kutatómunkám során a hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-től származó komposzt tápanyagutánpotló hatását vizsgáltam különböző textúrájú talajmintákon. Erre a célra tenyészedényes kísérletet állítottam be spenót jelzőnövényen. Kétféle komposztadagot használtam: az egy centiméteres lefedettségnek megfelelően „kis adagot” illetve a két centiméteres lefedettségnek megfelelő „nagy adagot”. Munkám során az volt a célom, hogy megvizsgáljam, a kezelések hatására bekövetkezett változásokat az egyes talajtulajdonságokra (pH, oldható K és P tartalom) illetve a növény termésére K és P felvételére. Ezen keresztül célom volt megállapítani azt, hogy milyen mértékben érvényesül négy hét feltáródás után az általam vizsgált komposzt K és P tartalma, illetve javaslatot tenni a felhasználandó komposzt adagokra.

 5. A tokaji borvidék pincéiben előforduló penészek

  Tóth, Anna Judit
  A diplomadolgozat témája a tokaji borvidék pincéiben előforduló penészek. Úgy tartják, hogy a borospincék falán lévő ártalmatlan penész, a Zasmidium cellare adja a tokaji borok jellegzetes karakterét. Azonban a borospincék falán nem kizárólag ez az egy faj van jelen. Emberi egészségre káros fajok is előfordulnak, melyek nagy arányban vannak jelen. Egyesek humán patogének. Élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelenthetnek.

 6. Trifender és Yeald Plus készítmények növekedésre gyakorolt hatásának vizsgálata a Thuja occidentalis 'Smaragd' fajtáján

  Dienes, Enikő Andrea
  Dolgozatom témája a Trifender WP talajfertőtlenítő és a Yeald Plus lombtrágya a Thuja occidentalis ’Smaragd’ növekedésére gyakorolt hatásával foglalkozik. Célom az volt, hogy megállapítást tegyek arra vonatkozóan, hogy vajon a két készítmény használata pozitívan befolyásolja-e a növények fejlődését és alkalmazásuk gazdaságilag megéri-e a termesztőknek.

 7. Perspektivikus almafajták hazai termeszthetőségének vizsgálata

  Vámos, Péter
  Magyarországon üzemi termesztésben nem használt, három új alma fajtának a vizsgálata. Helyszínt adott a vizsgálatnak egy a Nyírségben elhelyezkedő almaültetvény így Magyarország egyik legnagyobb almatermesztő régiójában vizsgálhattuk a fajtákat.

 8. A levegő szennyezettségének értékelése az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai alapján

  Gombár, Krisztián
  A szakdolgozat az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai alapján illetve a mérőrendszerek közelében felmért forgalmi adatokat veti össze. Ezek között tárgyal oksági összefüggéseket illetve a miskolci közlekedéskultúra felmérésével foglalkozik.

 9. Debreceni Egyetem (MÉK) Campusának csapvizeinek ivóvízminőség-vizsgálata

  Őri, Kornél
  A szakdolgozat a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusán végzett ivóvíz vizsgálatokat tartalmazza. Illetve ezek között oksági összefüggéseket tárgyal az ivóvíz hálózat állapotával és anyagminőségével kapcsolatban.

 10. A vörös vércse állomány felmérése a Tiszacsegei Kecskés-puszta területén lévő telepen

  Papp, Tünde
  Szakdolgozatom célja a Tiszacsegei Kecskés puszta területén lévő vörös vércse telep állományfelmérése. Egy éven át figyeltem fészkelésüket, viselkedésüket a ládafoglalástól a következő évi visszatérésükig telelőterületükről. Megfigyeléseim során a populáció növekedése a legszembetűnőbb dolog. Első évhez képest megduplázódott a populáció mérete.

 11. A szarka (Pica pica) urbanizációja Debrecenben, különös tekintettel fészkelésbiológiájára

  Girán, Viktória
  Szakdolgozatomban a szarka urbanizációját mértem fel Debrecenben. Végzett vadgazda mérnök Csák Tamás szakdolgozata alapján készítettem felmérésem. Fészek magasságát, illetve lakóépülettől való távolságát jegyeztem fel naplóba, illetve adatbázisba. Két felmérés között hat év telt el.

 12. Szántóföldi permetezőgépeken alkalmazott fúvókák vizsgálata és ezzel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok

  Kardos, Csaba
  Szerettem volna összegezni a diplomamunkámban a növényvédelem gépi oldalát érintő kérdéseket, azon belül is a cseppképzést, a jelenleg szántóföldi permetezőkön előforduló gyakori fúvóka típusokat bemutatni. Egy kísérletben bemutatni milyen növényvédelmi és ezen keresztül milyen ökonómia különbségeket jelent az eltérő fúvókák használata. Valamint bemutatok egy kisebb felmérést, melyben 5, a környezetemben lévő mezőgazdasági vállalkozást vizsgáltam, amelyek különféle üzemméretben végzik tevékenységüket. Kíváncsi voltam mennyire ismerik, alkalmazzák a különféle permetezési feladatokhoz az eltérő fúvóka típusokat.

 13. Precíziós növénytermesztés hatásai Waxy kukorica termesztésben

  Szücs, Attila
  Diplomadolgozatomban a 2015. és 2016. évre vonatkozóan arra szerettem volna választ kapni, hogy a nagyüzemi Waxy kukorica termesztésben a precíziós gazdálkodás eszközeit használata a termés mennyiségét hogyan befolyásolja. Ennek a hibridnek majdnem 100% az amilopektin tartalma, ami az élelmiszeripari célú felhasználás szempontjából kiemelt fontossággal bír. A Waxy kukorica termesztése annyiban tér el a takarmánykukoricától, hogy az átporzás miatt 100-200 méteres izolációt igényel a tábla körül, 18-20%-os nedvességtartalomnál már betakarítandó, elkülönítve, kíméletesen szállítandó, szárítandó és tárolandó.

 14. A napraforgó termesztéstechnológiájának összehasonlítása két családi gazdaságban

  Kokas, Mátyás
  A napraforgó hazánk legfontosabb olajnövénye, amelyet több, mint 600 ezer hektáron termesztenek az országban. Az elmúlt néhány évtizedben a termesztett terület a többszörösére emelkedett világszerte és hazánkban is. Napjainkban újabb forradalmát éli a növény.

 15. Illatanyag és szexferomon csalétek hatáserősségének összehasonlítása két jelentős kártevő bagolylepke faj esetén

  Tóth, János
  Az illatanyagos csalétkek fejlesztése napjainkban is zajlik, a kutatók keresik annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnák ezek működését még hatékonyabbá tenni. 2016-ban ebbe a munkába kapcsolódhattam be, melynek során egy félszintetikus illatanyagos csalétek hatékonyságát hasonlítottam össze a szexferomon hatáserősségével a saláta bagolylepke (Laconobia oleracea) és a káposzta bagolylepke (Mamestra brassicae) esetében.Az összehasonlító kísérletet Derecske külterületén végeztem. A kísérlet helyszíne a várostól Észak-nyugatra elhelyezkedő szántóterület szegélye volt, ami bodzabokrokkal, eperfákkal tarkított változatos élőhely. Az csalétkeket a lepkék csapdázására általánosan használt CSALOMON® VARL+ típusú varsás csapdákba helyeztem. A kísérlet 2016. június 1-től október 05-ig tartott, melynek során 5 kezelésben 5 ismétléssel dolgoztam, így...

 16. Az egészséges táplálkozás megjelenése a közétkeztetésben

  Bagoly, Brigitta
  Az elmúlt években világszerte előtérbe került az egészség-centrikus gondolkodásmód, ugyanis globális problémát jelent azon egészségügyi problémák kialakulása, melyek hátterében gyakran a helytelen életmód áll. A helyes táplálkozás nagy szerepet játszik egészségünk megőrzésében, valamint számos betegség kialakulásának megelőzésében. Szakdolgozatom célja a hazai közétkeztetés, ezen belül egy óvodai gyermekétkeztetés működésének bemutatása, valamint az új menzareform hatásának megismertetése. A közétkeztetés valamennyi szegmensében naponta több mint egy millió gyermek ellátásáért tartoznak felelősséggel. A jogszabályoknak köszönhető korlátozások révén az óvodai, iskolai közétkeztetés hozzájárul a gyerekek egészséges táplálkozásának előmozdításához.

 17. Táplálkozás-élettani szempontból fontos szőlőkészítmények

  Gergely, Szandra
  Az emberiség egyik legnagyobb múlttal rendelkező kultúrnövénye: a szőlő. Termesztésbe vonása mintegy 5-6000 évvel korábban kezdődött el Transzkaukáziában. Régóta ismert tény, hogy a szőlő, illetve a belőle készült termékek rendkívüli hatással vannak az egészségünkre. Számos vitamin és antioxidáns mellett jelentős mennyiségben tartalmaz különböző ásványi alkotókat is. Szeparálva a szőlőbogyó egyes részeit szőlőhéjra, szőlőmagra, illetve bogyóhúsra, világossá vált, hogy a legnagyobb mennyiségben a szőlőmag tartalmaz ásványi anyagokat. Az általam vizsgált ásványi alkotók közül legnagyobb mennyiségben káliumot, majd kalciumot, magnéziumot és nátriumot tartalmaz a szőlőbogyó. Kutatásaim azt is bebizonyították, hogy a szőlőmag- és héjőrlemények, valamint a szőlőmust rendszeres fogyasztása esetén, azok képesek...

 18. Ózd város régi és új szennyvíztisztító telepének technológiai bemutatása és a szennyvíz tisztítási hatásfokának vizsgálata

  Juhász, Tibor
  Szakdolgozatom témája Ózd város szennyvízkezelése. Bemutattam a régi és az új szennyvíztisztító telep technológiáját. A választott két mintaévben vizsgáltam a telepről elfolyó tisztított szennyvíz minőségi paramétereit, majd azokból meghatároztam a tisztító művek tisztítási hatásfokát. Statisztikai elemzést készítettem a paraméterek kapcsolatáról.

 19. A lipicai lófajta hasznosításának lehetőségei

  Kovách, Máté
  Szakdolgozatomban a lipicai lófajtáról írtam. A fajta rendkívüli intelligens, nagyon okos fajta és ezek mellett kiváló fogatló, nyereg alatti munkára is nagyszerű és kitűnően megállja a helyét a magasiskolában is, mint például a bécsi spanyol lovasiskolában. A lipicai lovak több mint 450 éve ugyanannak a lenyűgöző és fejlődő történelemnek a részesei. A lipicai már bizonyított. Egész sor fogathajtónk nevét tették ismertté, nemcsak hazánkban, hanem a nemzetközi fogatsportban is. A lipicai világszerte keresett fajta. Kiválóan megfelel a modern fogatsport kívánalmainak, ugyanakkor megtartja fajtájának minden jellegzetességét. Munkám során a Lipicai lovak teljesítményét vizsgálom a fogatsportban, illetve, hogy milyen hatással a díjhajtásban a külföldi...

 20. Az őszi búza, kukorica és napraforgó termesztéstechnológiája egy családi gazdaságban

  Lőrincz, Andrea
  A világon és Magyarországon is rendkívül népszerűek a gabona- és olajnövények, hiszen amellett, hogy fontos élelmiszeripari alapanyagok, nagy szerepet foglalnak el az állati takarmányozásban is. Hazánkban legfontosabb szántóföldi növényeink közé tartozik a búza, kukorica és napraforgó.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.