Recursos de colección

DEA @ DEENK (197.675 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Hallgatói dolgozatok (MÉK)

Mostrando recursos 1 - 20 de 41

 1. A levegő szennyezettségének értékelése az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai alapján

  Gombár, Krisztián
  A szakdolgozat az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai alapján illetve a mérőrendszerek közelében felmért forgalmi adatokat veti össze. Ezek között tárgyal oksági összefüggéseket illetve a miskolci közlekedéskultúra felmérésével foglalkozik.

 2. Debreceni Egyetem (MÉK) Campusának csapvizeinek ivóvízminőség-vizsgálata

  Őri, Kornél
  A szakdolgozat a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusán végzett ivóvíz vizsgálatokat tartalmazza. Illetve ezek között oksági összefüggéseket tárgyal az ivóvíz hálózat állapotával és anyagminőségével kapcsolatban.

 3. A vörös vércse állomány felmérése a Tiszacsegei Kecskés-puszta területén lévő telepen

  Papp, Tünde
  Szakdolgozatom célja a Tiszacsegei Kecskés puszta területén lévő vörös vércse telep állományfelmérése. Egy éven át figyeltem fészkelésüket, viselkedésüket a ládafoglalástól a következő évi visszatérésükig telelőterületükről. Megfigyeléseim során a populáció növekedése a legszembetűnőbb dolog. Első évhez képest megduplázódott a populáció mérete.

 4. A szarka (Pica pica) urbanizációja Debrecenben, különös tekintettel fészkelésbiológiájára

  Girán, Viktória
  Szakdolgozatomban a szarka urbanizációját mértem fel Debrecenben. Végzett vadgazda mérnök Csák Tamás szakdolgozata alapján készítettem felmérésem. Fészek magasságát, illetve lakóépülettől való távolságát jegyeztem fel naplóba, illetve adatbázisba. Két felmérés között hat év telt el.

 5. Szántóföldi permetezőgépeken alkalmazott fúvókák vizsgálata és ezzel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok

  Kardos, Csaba
  Szerettem volna összegezni a diplomamunkámban a növényvédelem gépi oldalát érintő kérdéseket, azon belül is a cseppképzést, a jelenleg szántóföldi permetezőkön előforduló gyakori fúvóka típusokat bemutatni. Egy kísérletben bemutatni milyen növényvédelmi és ezen keresztül milyen ökonómia különbségeket jelent az eltérő fúvókák használata. Valamint bemutatok egy kisebb felmérést, melyben 5, a környezetemben lévő mezőgazdasági vállalkozást vizsgáltam, amelyek különféle üzemméretben végzik tevékenységüket. Kíváncsi voltam mennyire ismerik, alkalmazzák a különféle permetezési feladatokhoz az eltérő fúvóka típusokat.

 6. Precíziós növénytermesztés hatásai Waxy kukorica termesztésben

  Szücs, Attila
  Diplomadolgozatomban a 2015. és 2016. évre vonatkozóan arra szerettem volna választ kapni, hogy a nagyüzemi Waxy kukorica termesztésben a precíziós gazdálkodás eszközeit használata a termés mennyiségét hogyan befolyásolja. Ennek a hibridnek majdnem 100% az amilopektin tartalma, ami az élelmiszeripari célú felhasználás szempontjából kiemelt fontossággal bír. A Waxy kukorica termesztése annyiban tér el a takarmánykukoricától, hogy az átporzás miatt 100-200 méteres izolációt igényel a tábla körül, 18-20%-os nedvességtartalomnál már betakarítandó, elkülönítve, kíméletesen szállítandó, szárítandó és tárolandó.

 7. A napraforgó termesztéstechnológiájának összehasonlítása két családi gazdaságban

  Kokas, Mátyás
  A napraforgó hazánk legfontosabb olajnövénye, amelyet több, mint 600 ezer hektáron termesztenek az országban. Az elmúlt néhány évtizedben a termesztett terület a többszörösére emelkedett világszerte és hazánkban is. Napjainkban újabb forradalmát éli a növény.

 8. Illatanyag és szexferomon csalétek hatáserősségének összehasonlítása két jelentős kártevő bagolylepke faj esetén

  Tóth, János
  Az illatanyagos csalétkek fejlesztése napjainkban is zajlik, a kutatók keresik annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnák ezek működését még hatékonyabbá tenni. 2016-ban ebbe a munkába kapcsolódhattam be, melynek során egy félszintetikus illatanyagos csalétek hatékonyságát hasonlítottam össze a szexferomon hatáserősségével a saláta bagolylepke (Laconobia oleracea) és a káposzta bagolylepke (Mamestra brassicae) esetében.Az összehasonlító kísérletet Derecske külterületén végeztem. A kísérlet helyszíne a várostól Észak-nyugatra elhelyezkedő szántóterület szegélye volt, ami bodzabokrokkal, eperfákkal tarkított változatos élőhely. Az csalétkeket a lepkék csapdázására általánosan használt CSALOMON® VARL+ típusú varsás csapdákba helyeztem. A kísérlet 2016. június 1-től október 05-ig tartott, melynek során 5 kezelésben 5 ismétléssel dolgoztam, így...

 9. Az egészséges táplálkozás megjelenése a közétkeztetésben

  Bagoly, Brigitta
  Az elmúlt években világszerte előtérbe került az egészség-centrikus gondolkodásmód, ugyanis globális problémát jelent azon egészségügyi problémák kialakulása, melyek hátterében gyakran a helytelen életmód áll. A helyes táplálkozás nagy szerepet játszik egészségünk megőrzésében, valamint számos betegség kialakulásának megelőzésében. Szakdolgozatom célja a hazai közétkeztetés, ezen belül egy óvodai gyermekétkeztetés működésének bemutatása, valamint az új menzareform hatásának megismertetése. A közétkeztetés valamennyi szegmensében naponta több mint egy millió gyermek ellátásáért tartoznak felelősséggel. A jogszabályoknak köszönhető korlátozások révén az óvodai, iskolai közétkeztetés hozzájárul a gyerekek egészséges táplálkozásának előmozdításához.

 10. Táplálkozás-élettani szempontból fontos szőlőkészítmények

  Gergely, Szandra
  Az emberiség egyik legnagyobb múlttal rendelkező kultúrnövénye: a szőlő. Termesztésbe vonása mintegy 5-6000 évvel korábban kezdődött el Transzkaukáziában. Régóta ismert tény, hogy a szőlő, illetve a belőle készült termékek rendkívüli hatással vannak az egészségünkre. Számos vitamin és antioxidáns mellett jelentős mennyiségben tartalmaz különböző ásványi alkotókat is. Szeparálva a szőlőbogyó egyes részeit szőlőhéjra, szőlőmagra, illetve bogyóhúsra, világossá vált, hogy a legnagyobb mennyiségben a szőlőmag tartalmaz ásványi anyagokat. Az általam vizsgált ásványi alkotók közül legnagyobb mennyiségben káliumot, majd kalciumot, magnéziumot és nátriumot tartalmaz a szőlőbogyó. Kutatásaim azt is bebizonyították, hogy a szőlőmag- és héjőrlemények, valamint a szőlőmust rendszeres fogyasztása esetén, azok képesek...

 11. Ózd város régi és új szennyvíztisztító telepének technológiai bemutatása és a szennyvíz tisztítási hatásfokának vizsgálata

  Juhász, Tibor
  Szakdolgozatom témája Ózd város szennyvízkezelése. Bemutattam a régi és az új szennyvíztisztító telep technológiáját. A választott két mintaévben vizsgáltam a telepről elfolyó tisztított szennyvíz minőségi paramétereit, majd azokból meghatároztam a tisztító művek tisztítási hatásfokát. Statisztikai elemzést készítettem a paraméterek kapcsolatáról.

 12. A lipicai lófajta hasznosításának lehetőségei

  Kovách, Máté
  Szakdolgozatomban a lipicai lófajtáról írtam. A fajta rendkívüli intelligens, nagyon okos fajta és ezek mellett kiváló fogatló, nyereg alatti munkára is nagyszerű és kitűnően megállja a helyét a magasiskolában is, mint például a bécsi spanyol lovasiskolában. A lipicai lovak több mint 450 éve ugyanannak a lenyűgöző és fejlődő történelemnek a részesei. A lipicai már bizonyított. Egész sor fogathajtónk nevét tették ismertté, nemcsak hazánkban, hanem a nemzetközi fogatsportban is. A lipicai világszerte keresett fajta. Kiválóan megfelel a modern fogatsport kívánalmainak, ugyanakkor megtartja fajtájának minden jellegzetességét. Munkám során a Lipicai lovak teljesítményét vizsgálom a fogatsportban, illetve, hogy milyen hatással a díjhajtásban a külföldi...

 13. Az őszi búza, kukorica és napraforgó termesztéstechnológiája egy családi gazdaságban

  Lőrincz, Andrea
  A világon és Magyarországon is rendkívül népszerűek a gabona- és olajnövények, hiszen amellett, hogy fontos élelmiszeripari alapanyagok, nagy szerepet foglalnak el az állati takarmányozásban is. Hazánkban legfontosabb szántóföldi növényeink közé tartozik a búza, kukorica és napraforgó.

 14. Minőségi almagyümölcsök spektrális vizsgálata

  Spenik, Vladimir
  Magyarország földrajzi elhelyezkedésének és éghajlati adottságainak köszönhetően, megfelelő lehetőségeket biztosít különböző mezőgazdasági termékek előállítására. Ezen feltételek mellett hazánk mind zöldségtermesztésre, mind gyümölcstermesztésre alkalmas. A minőségi gyümölcstermesztés fontos pillére a megfelelő eszközök és technikák alkalmazása, a tárolás, eltarthatóság illetve a termékek piacra bocsátása. A minőségi gyümölcstermesztés hazánkban nehezen megvalósítható szakszerű termesztéstechnológia hiányában. Ennek ellenére, még sok olyan kertészet van, ahol a hagyományos fajtaszerkezet alkalmazása mellett termesztéstechnológiai és azzal kapcsolatos piaci információ is megfigyelhető. Az almatermesztés versenyképességének és dinamikus fejlődésének fokozásához az újabb precíziós kertészeti rendszerek hatékonyságának növelése, új eszközök alkalmazása, más szempontok előtérbe helyezése szükséges. A cél minőségi termék előállítása a...

 15. Magok az utókornak, avagy génbankok Magyarországon

  Kovács, László
  A dolgozat a Magyar és külföldi génbankokról szól, valamint a génbankokban elhelyezett anyagok helyes előkészítéséről, tárolásáról,valamint a tételek életképességéről.

 16. Az erdei fülesbagoly (Asio otus) városi előfordulása télvíz idején, különös tekintettel a nappalozásra használt fafajokra

  Kiss, Adrienn
  Vizsgálatom alanya az erdei fülesbagoly (Asio otus) volt. A baglyok télvíz idején történő városi nappalozása szolgált alapul a szakdolgozatom elkészítéséhez. Célom volt vizsgálni, hogy adott környezeti tényezők mellett milyen fafajokat választanak nappali pihenőjükhöz. Kutatásom alátámasztotta, hogy az időjárás nagyban befolyásolhatja a baglyok városi fafaj választását, érkezésük és távozásuk időpontját.

 17. Egyek kisemlősfaunájának vizsgálata gyöngybagoly (Tyto alba ) köpetek alapján

  Csoma, Dorottya
  Felmérésem során Egyek település környékén élő kisemlős közösségek kvalitatív és kvantitatív jellemzőit vizsgáltam gyöngybagoly köpeteinek elemzése segítségével. A 8 hónapon át tartó rendszeres köpetgyűjtés révén kiderül, hogy mely fajok fordulnak elő és milyen mennyiségben a vizsgált terülten. Megállapíthattam, hogy hogyan változott ezeknek a fajoknak a havi megoszlása. A feldolgozott adatok megmutatják, hogy milyen arányban jelennek meg a védett fajok a vizsgált területen.

 18. A jégvédő háló alma gyümölcsös vízháztartására gyakorolt hatásának értékelése

  Kiss, Ágnes
  Vizsgálataim célja a jégvédő háló alma gyümölcsös vízháztartására gyakorolt hatásának és a jégháló nélküli állományt érő fokozott vízhiány okozta stressz pigment tartalom és spektrális adatok alapján történő értékelése a növényi lombozat vizsgálatán keresztül. Dolgozatom elkészítése során olyan eszközökkel dolgoztam, amelyekkel detektálni lehet az almafák vízellátottságát a levél spektrális reflektancia (visszaverődési) tulajdonságai alapján. A kutatás fő helyszíne a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Debreceni Tangazdasága és Tájkutató Intézete Pallagi Génbank és Gyakorlóhelyén található intenzív almaültetvény volt. A kísérleti telep északi csúcsában található az a gyümölcsös, amely a vizsgálataim alapjául szolgált. A jégháló hatásának detektálását Early Gold és Golden Reinders fajtákat vizsgálva végeztem,...

 19. Egy furioso-north star tenyészet vizsgálata genetikai összetétel és sportteljesítmény tükrében

  Lakatos, Fanni
  Dolgozatom célja a fajta ismertetésén keresztül a tenyészet kiemelkedő egyedeinek vázolásával, genetikai összetételének elemzésével bemutatni ezt a jelentős genetikai értéket képviselő állományt. A jelenlegi lóállomány származási adataiban szereplő lovas szakágakban versenyző egyedek eredményeinek összegyűjtése és kiértékelése.

 20. Az Őz csapatképzésének dinamikája és élőhely preferenciája Jászsági területen

  Tóth, Mirella
  A dolgozatom az őz csapatképzését vizsgálja. Célom volt etológiai oldalról is vizsgálni a témát, hogy mi veszi rá az őzeket a csapatképzésre. Két téli időszakon keresztül végeztem megfigyeléseket egy Jászsági vadásztársaság területén. Megszámláltam az őzeket, lejegyeztem a kapott számokat, illetve vizsgáltam az élőhely preferenciájukat is. Az így kapott adatokból következtetéseket vontam le az őzek csapatképzésére vonatkozóan Alföldi területen. A csapatképzést sok tényező befolyásolja és ezek együttes hatása hat a csapatméretre, összeállás idejére és a csapatok mozgáskörzetére egyaránt.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.