Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Mostrando recursos 1 - 11 de 11

 1. Assessment and Evaluation in the EFL Classroom

  Balogh, Anett
  Assessment and evaluation have an essential role in the foreign language classroom in order to give students feedback on the basis of their results. In this thesis the focus is on assessment in the English as a Foreign Language (EFL) classroom and evaluation about different kinds of tests are written. In theory, the main aim is to provide our students with enough feedback while giving reasons why testing is important even if it is undesirable. Nevertheless, it is also very difficult how to make good tests in terms of validity and reliability and the biggest question is how we can...

 2. Társas kapcsolatok fejlesztése a magyarórán

  Tabányiné Ratkó, Luca
  Szakdolgozatom témája a szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Gimnázium 9. c osztályában végzett szociometriai vizsgálat eredményeinek bemutatása, ebből kiindulva, a tanítási gyakorlaton szerzett tapasztalatokra támaszkodva annak a bemutatása, hogy a magyarórák miként alkalmasak a társas kapcsolatok fejlesztésére.

 3. Egy tehetséges gyermek esete

  Pánczél, András
  Dolgozatom egy ötödik osztályos, extrém magas intellektussal rendelkező, tehetséges ifjú esetét mutatja be, különös tekintettel az iskolai tehetséggondozás nehézségeire, problémáira. Célom, hogy az egyéni esetet felvázolva megpróbáljam kiszűrni és megfogalmazni a mögöttes tanulságokat, felismerni és elemezni az általánosítható problémákat, s végül, de nem utolsó sorban a magam – s remélem mások számára – is hasznosítható következtetéseket, de legalább gondolkodást serkentő kérdéseket is megtaláljam, s papírra vessem.

 4. The Importance of Using Information and Communication Technologies in Language Teaching

  Palotai, Annamária
  A mai diákok mindennapi életében az internetes technológia fontos szerepet tölt be, ezért a nyelvtanároknak elengedhetetlen használnunk a modern technológia adta lehetőségeket, mivel ez egyrészt motiválni fogja a diákokat, másrészt pedig a tanárok kezébe újabb és színesebb lehetőségeket ad a nyelvoktatás területén.

 5. A zárótanítás óravázlatának részletes elemzése

  Kereskényiné Lakatos, Melinda
  Tanári szakdolgozatom témája a zárótanításom óravázlatának részletes elemzése. Első részében az előzményekről írok és bemutatom azt az osztályt, akikkel együtt dolgoztunk a zárótanításon. Ezt követően az óratervezés előtt felmerült problémákról és kétségekről írok, illetve itt ismertetem, hogy milyen elveket tartottam szem előtt a tervezés során. A részletes elemzésről szóló részben lépésről lépésre írom le, hogyan zajlott az óra, milyen feladatokat végeztünk, milyen módszerrel, hogyan dolgoztuk fel az anyagot. Igazán aprólékosan részletezem a feladatokat, a gyerekek reakcióit, és az én személyes tapasztalataimat, élményeimet a munkafolyamattal kapcsolatban. Végül pár mondatban összefoglalom a történteket és azok hatását további munkámra.

 6. A pedagógus, mint vezető

  Kótiné Losonczi, Zsuzsanna
  Tanári szakdolgozatomban a pedagógus vezetői szerepvállalásáról, annak nehézségeiről és dilemmáiról írok. Igyekszem válaszokat találni az önmagam számára megfogalmazott kérdésekre, olyan válaszokat, melyek mind a magam, mind mások számára hasznos segítséget jelenthetnek a vezetővé válás folyamatában. Sorba veszem a szerepváltás – általam vélt – kritikus pontjait: a szerepdefiniálás, a megfelelés, a kapcsolatok, a kommunikáció, az egyéniség megőrzésének problematikáját. Nem törekszem a teljességre, a szakirodalomban és a témakörökben történő szelekciót szubjektív tevékenységként értelmezem.

 7. Munkaformák és módszertan történelem órára - A római köztársaság virágkora és a Pun háborúk

  Kalász, Zsolt Zoltán
  A dolgozatom témája a munkaformák és módszertan történelem órákra a római köztársaság virágkorában a pun háborúk tükrében. A szakdolgozatom célja, hogy az óratervemmel rávilágítsak a tanári szerep, attitűd kialakítására, a különböző munkaformák, módszerek kapcsán. Tapasztaltok, alapján elemzem a monologikus módszereken belül tanulói kiselőadást, a dialogikus módszerekben a megbeszélés folyamatát, továbbá az individualizált munkaformákon keresztül a csoportmunka sikerességét és megvalósítását.

 8. Helyzetkép az iskolai drogprevencióról

  Kökényesi, Alexandra
  A dolgozat bemutatja a drogprevenció fontosságát erősítő statisztikai adatokat, értékeli a prevenciós stratégiákat rendőri szemmel, leírásra kerülnek benne különböző iskolák nézőpontjai és gyakorlati eszközei, megszólít pedagógusokat, akik sok időt és energiát befektetve igyekeznek prevenciós programokat szervezni, és jellemzi, hogy ezen programokra hogyan reflektáltak az iskolák diákjai, akik a saját készítésű kérdőívem kitöltésével körvonalazták igényeiket és tapasztalataikat, végül pedig összesítésre kerülnek benne a kutatás által előtérbe kerülő strukturális elemek.

 9. Munkaformák és szakmódszertan történelemórán: IV. Béla és a tatárjárás

  Malachovszky, Máté
  Szakdolgozatom címe: Munkaformák és módszertan történelemórán: IV. Béla és a tatárjárás. A szakdolgozatom célja, hogy bemutassam a IV. Béla és a tatárjárás tananyagát egy reflektált óraterv segítségével, elemezzem az esetleges problémákat, nehézségeket a tananyaggal kapcsolatosan, emellett pedig be szeretném mutatni a különböző munkaformákat, és az IKT-s eszközök adta lehetőségeket. Az óraterv célja, hogy konkrétan bemutassa a tananyag realizálódását a gyakorlatban, és támaszt nyújtson a tényanyag közvetítésekor.

 10. A szóbeli hagyomány és az elbeszélt történelem szerepe az új típusú történelemtanításban

  Lukács, János
  A dolgozat központi témája a történelemtanítás jövőbeli lehetőségei.

 11. Kooperatív technikák alkalmazása a történelemórákon

  Vékony, Vivien
  Dolgozatomban arra törekszem elsősorban, hogy a kooperatív technikák alkalmazását bemutassam a történelem tantárgy tekintetében. Az első nagyobb egységben az elméleti háttér részletezésére vállalkozom, tehát mindenekelőtt fölvázolom a tanulók tevékenységének különféle megjelenési formáit a tanórákon. Mivel összefoglalásom alapvetően a kooperációt helyezi hangsúlyos szerepbe, így a továbbiakban az említett téma különböző szegmenseit – előnyeit, hátrányait, illetőleg a versengéssel való összevetését – járom körbe. Mindezek mellett kísérletet teszek a csoportmunkával kapcsolatos szervezési lépések ismertetésére is. A szakdolgozat másik része a gyakorlatban szerzett tapasztalatokra épül óratervekkel kiegészítve.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.