Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Mostrando recursos 1 - 3 de 3

 1. A végességtapasztalat színrevitele Oravecz Imre Távozó fa című kötetében

  Vigh, Levente
  A dolgozat Oravecz Imre 2015-ben megjelent Távozó fa című verseskötetét veszi górcső alá; értelmezésének fókuszában a végességtapasztalat kérdés- és problémaköre áll. A vizsgálódás poétikai érdekeltségű, a dolgozat a mű egyes darabjainak és a kötetegésznek az összefüggésrendszerét az azt kialakító retorikai és poétikai alakzatok vizsgálatával kívánja felmutatni, e kapcsolódásokat viszont annak a teljesítményeként értelmezi, ahogyan a líra médiuma, a figuratív nyelv előállítja és formálja a végességnek, az elmúlásnak a tapasztalatát, és ezzel összefüggésben közvetíti a nem-lét, a halál eredendő idegenségét. Ennek a viszonyrendszernek az elemzésével látom körvonalazhatónak a Távozó fa antropológiai és poétikai tétjeit.
  (39) - 29-ago-2017

 2. Női identitás és szerepek Kaffka Margit regényeiben

  Gál, Nikolett
  Szakdolgozatomban a női identitást és szerepmintákat vizsgáltam Kaffka Margit három regényében, valamint összefüggéseket kutattam a művek között.
  (25) - 29-ago-2017

 3. AZ 1950-ES, 1960-AS ÉVEKBEN EGYHÁZI GIMNÁZIUMOKBAN VÉGZETT DIÁKOK VISSZAEMLÉKEZÉSEI MINT ORAL HISTORY FORRÁSOK

  Pótor, Barnabás
  Dolgozatomban az 1950-es, 1960-as években egyházi fenntartású gimnáziumokban végzett diákok ¬– már a rendszerváltás után született – visszaemlékező szövegeinek vizsgálatát fogom elvégezni. A második világháború végét követően történt rendszerszintű, illetve oktatásügyi változások rövid történeti áttekintése után az oral history elméleti, illetve módszertani megfontolásait fogom bemutatni, melyek számbavételét nélkülözhetetlennek gondolom a választott szövegkorpusz elemzése során. A személyes elbeszélések elsősorban nem tartalmi szempontból foglalkoztatnak, tehát nem az említetett időszak történéseit, eseményeit szeretném rekonstruálni segítségükkel, hanem azokat az emlékezési, illetve narratív technikákat kísérlem meg nyomon követni, melyek alkalmazásával az öregdiákok elhelyezik egykori iskolájukat visszaemlékezéseikben, illetve identitásukban. Az oral history interdiszciplináris jellegét, illetve szemléletmódját...
  (49) - 29-ago-2017

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.