Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Mostrando recursos 1 - 20 de 41

 1. Körösnagyharsány társadalmi problémái

  Debreczeni, Adrienn Angéla
  A szakdolgozat témájául szolgáló község egy megközelítőleg 500 lelket számláló zsáktelepülés. Látható benne, hogy milyen napi szintű nehézségekkel küzd meg egy mondhatni elszigetelt, határ menti település, úgy mint pl.: munkanélküliség, elvándorlás, elöregedés, szolgáltatás hiányok. A kérdőíves felmérés során látszódik, hogy egyes tényezőket milyen komoly problémának érzékelnek a lakosok, a mélyinterjúban pedig olvasható, hogy a település vezetősége miként próbálja kezeli ezeket a problémákat. Végül pedig látható, hogy milyen megoldások vetődtek fel ezek mérséklésére.

 2. Az úszás egészségturizmusban betöltött szerepe

  Gál, Georgina
  A dolgozat az úszásról, mint szabadidősportról szól, melyben említésre kerül többek között az egészségre gyakorolt hatásai, illetve az egészségturizmusban betöltött szerepe egyaránt. Bemutatásra kerül, hogy mennyire van hatással a turizmusra. Milyen tényezőket befolyásol az úszás egy-egy utazás alkalmával. Az egészségturizmus területén számos lehetőség van ennek a sportágnak az űzésére.A dolgozatban ismertetésre került az úszás népszerűsége, a testre gyakorolt jótékony hatásai, illetve az emberek véleménye erről a sportról.

 3. Hosszúpályi, mint vidéki település fejlődése

  Ilyés, Hajnalka
  Hosszúpályi fejlődési tendenciája. Megvalósult projektek, megnyert pályázatok bemutatása. Jövőbeli tervek bemutatás. Kérdőív eredményeiről készült elemzések grafikonokkal, diagramokkal. Mélyinterjú elemzése, majd a következtetések levonása.

 4. A kemping szerepe Nyírbátor turizmusában

  Pálfi, Jessica
  Dolgozatomban bemutatom a kempingezést, annak típusait, előnyeit, hátrányait, valamint a szerepét Nyírbátor turizmusában.Ismertetem Nyírbátor városának történetét, rendezvényeit, látványosságait, valamint a marketing megjelenését a város életében. Kiemelem a Sárkány wellness és gyógyfürdőt, annak gyógyászati, valamint wellness részlegét. Ezen kívül bemutatom azt a helyet, ahol a 6 hetes szakmai gyakorlatomat töltöttem, a Sárkány Apartman és kempinget.

 5. A gyógyturizmus feltételei, eredményei és lehetőségei Hajdúböszörményben

  Mezei, Mónika
  Szakdolgozatom témája a gyógyturizmus, ezen belül pedig részletesebben a hajdúböszörményi Bocskai Gyógyfürdővel foglalkoztam. A dolgozat első részében gyógyturizmussal kapcsolatos fogalmakat ismertetek, a város történetéről, adottságairól, illetve a fürdőkultúra kialakulásáról és jelenlegi helyzetéről is írok. A dolgozat második felében pedig a Bocskai Gyógyfürdővel kapcsolatban készített kérdőíves felmérés eredményeit ismertetem. Végül pedig egy rövid interjú található a kemping ügyvezetőjével és a fürdővezetővel.

 6. Egy szálloda működése az Aranykorona Történelmi Hotel-Étterem és Látványpince bemutatásán keresztül

  Godzsák, Zita
  Dolgozatomban ismertetem hogyan is működik egy szálloda. Milyen részlegei vannak, milyen munkakörök szükségesek és hogy mik az első lépések a hatékonyság növeléséhez. Mindezt a miskolci Aranykorona Történelmi Hotel-Étterem és Látványpincén keresztül mutatom be. A gyakorlati hely ismertetése után beszélek a turizmusról, majd bepillantást nyújtok a szállodatan világába. Ismertetem a turisztikai-marketing elemzések használatát a gyakorlati hely példáján keresztül. Zárásként bemutatom Miskolc városának turizmusát.

 7. Gyógyszállodák szerepe Berekfürdő gyógyturizmusában

  Szántó, Viktória
  A záródolgozatomban a gyógyszállodák szerepét Berekfürdő gyógyturizmusán keresztül szeretném bemutatni. Elsőként a témával kapcsolatos alapfogalmakat, majd Berekfürdőt, mint turisztikai desztinációt vizsgálom, ezt követően pedig a Termál Hotel Pávai Gyógyszállodát ismertetem ahol a 14 hetes gyakorlatomat töltöttem. Ezután elemzem a desztinációra látogató vendég/ vendégéjszakákat, végül a gyakorlatom alatt szerzett tapasztalataimat taglalom.

 8. A horgászat szerepe a vidékfejlesztésben

  Tóth, Bálint
  Szakdolgozatomban a horgászat szerepét szerettem volna bemutatni a vidékfejlesztésben. A szakirodalmi áttekintés során az első fejezetben bemutattam a vidékfejlesztés fogalmi meghatározását és a legfontosabb megállapításokat a témával kapcsolatban. A szakdolgozatom készítése során a vidék hármas funkcióját mutattam be, amely keretet ad a dolgozatomnak. A szakirodalmi áttekintés során bemutattam a horgászat ökológiai funkcióját. Továbbá bemutatást nyertek a horgászat társadalmi hatásai és pozitív gazdasági jellemzői. Külön fejezetben bemutattam a horgászat szervezeti kereteit és legfontosabb jogi szabályozásait. A második fejezetben bemutattam a vizsgálati módszereimet. Elsőként a szekunder kutatásom, majd a primer kutatásom módszere került bemutatásra. A szakdolgozatom elkészítése során primer kutatást a Verba Tanya horgásztó területén végeztem. Ezt nyomtatott kérdőív formájában...

 9. Debrecen város turisztikai keresletének és kínálatának vizsgálata

  Matéz, Zsuzsanna
  Szakdolgozatom témája Debrecen jelenlegi turisztikai helyzetének vizsgálata. A kutatási munkám első szakaszában szekunder adatokat gyűjtöttem és dolgoztam fel.Bemutattam a várost általánosan majd kitértem a főbb turisztikai fogalmakra illetve bemutatásra került a város turisztikai kínálata is.Kutatási munkám második szakaszában a mellékletben található kérdőív segítségével Debrecen látogatottságát mértem fel a magyar felnőtt lakosság körében. Ezek alapján 4 lényeges következtetést vontam le, melyek alapján javaslatokat teszek annak érdekében, hogy a város turizmusa még jobb legyen.

 10. Innováció a turizmusban a hazai kereslet és kínálat tükrében

  Kertész, Enikő
  A szakdolgozat a hazai turisztikai kínálatot és keresletet hivatott bemutatni, azon belül is a turisztikai termékfejlesztésre tér ki. A 21. században a fejlődés és az innováció elengedhetetlen része annak, hogy egy turisztikai termék életben maradjon. A szekunder kutatás segítségével próbáltam reprezentálni, hogy milyen kereslet kapcsolódik a mai kínálathoz. A dolgozat bemutatja azt is, hogy az innováció segítségével hogyan fejleszthetünk. Továbbá a kutatás témája volt még a digitális eszközök népszerűsége a turizmusban és azok használatának gyakorisága.

 11. Arnót lehetőségei és helye a falu-város kapcsolatban

  Bernáth, Csenge Gabriella
  Dolgozatom főszereplője Arnót, egy Borsod megyei község, melynek lehetőségeit fejtem ki és elhelyezkedését a falu-város kapcsolatban. Elemzem a falut természeti, társadalmi és gazdasági jellemzői alapján. Primer és szekunder kutatást is alkalmaztam dolgozatomban. Szekunder kutatásként a témámhoz kapcsolódó szakirodalmakat tanulmányoztam. Primer adatgyűjtésként a község lakóinak véleményét mértem fel kérdőíves formában.

 12. Az üzleti tanácsadási szolgáltatások megítélése a Profekta Kft. példáján keresztül

  Vincze, Nikolett
  Diplomadolgozatom az üzleti tanácsadási szolgáltatások megítélését vizsgálja a debreceni Profekta Kft. ügyfeleinek segítségével. A dolgozat szakirodalmi része a tanácsadás, valamint az üzleti tanácsadás értelmezését mutatja be, illetve az üzleti tanácsadás jelentőségét Magyarországon. A saját eredmények a kérdőív válaszainak kiértékelésével az alábbi kérdésekre keresi a válaszokat: a vállalkozás ügyfelei milyen gyakran vesznek igénybe üzleti tanácsadási szolgáltatások, azt milyen gyakran és milyen probléma felmerülése esetén teszik. A dolgozat célja továbbá a tanácsadói tevékenység gyakoriságának, hosszának és a tanácsadókat érintő fontosabb tulajdonságok felmérése is. Ezek mellett dolgozatomban két hipotézist állítottam: 1.) a kisvállalkozások leggyakrabban a pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat veszik igénybe. 2.)a tanácsadó kiválasztása...

 13. Esélyegyenlőség nők és férfiak között a munkaerő-piacon Derecskén

  Gál, Babett
  Dolgozatom a mindennapokban sokszor hallott nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget vizsgálja Derecske városában. A szakirodalmi rész tartalmazza a munkaerőpiac fontosabb fogalmait és összefüggéseit, valamint az esélyegyenlőségi politika meglétét hazánkban és az Európai Unióban.Külön fejezetben kitértem a nemek közötti feladatok megosztására a régi időktől napjainkig.Primer kutatásom első felét a város bemutatása tölti ki a vidék hármas funkciója (természeti, gazdasági,társadalmi) alapján. Ez követően pedig a város néhány lakosával kitöltetett kérdőív kérdéseinek elemzésével folytatódik.A kérdésekre adott válaszok alapján eredményre jutottam azzal kapcsolatban, hogy jelen van-e az esélyegyenlőség a nők és férfiak között az általam választott városban.

 14. Természeti értékek megőrzése és ismertsége Nyíregyházán

  Moravszki, István
  Dolgozatomban Nyíregyháza természeti emlékeit és természetvédelmi területeit mutattam be. Ezekkel az értékekkel kapcsolatban arra voltam kíváncsi, Nyíregyházán mennyire vannak tisztában velük az emberek. Kérdőívemnek köszönhetően elemezhettem a lakosság válaszait, majd szöveges formában értékeltem.

 15. A futás közösségformáló ereje

  Nagy, Anett
  Szakdolgozatomban a hosszútávfutást kötöttem össze a jótékonykodással. Szó esik a motivációról; bemelegítésről és nyújtásról; keresztedzésekről; a különböző sérülésekről és a táplálkozásról. Bemutatom a Bátor Tábor Alapítványt, illetve jótékonysági sportközösségét az Élménykülönítményt. Ezt követően Magyarország egyik kedvenc félmaratonjáról is szót ejtek. Dolgozatomat mélyinterjúval támasztottam alá.

 16. Rendezvényszervezés és konferenciaturizmus a Hotel Lycium Debrecenben

  Lajtos, Gabriella
  Záródolgozatom a témakör általános fogalmain kívül, a lehető legtöbb információt adják magáról a Hotel Lycium Debrecenről.Fontosnak gondoltam, hogy a szállodát kívülről, belülről bemutathassam, hogy egységes képet nyújthassak adottságokról, jellemzőkről. A szervezés és lebonyolítást a kiválasztott rendezvényen szerzett tapasztalataim, megfigyeléseim alapján próbáltam szemléltetni.Célom, hogy bemutassam mennyire összetett és nehéz folyamat a rendezvényszervezés, milyen sok részleg együttműködésére van szükség, ahhoz hogy minden gördülékenyen menjen, és persze mindenki elégedett legyen. az ügyfél és a vendég szívesen térjen vissza egy másik alkalommal egy újabb rendezvénnyel a szállodába. Hiszen a legjobb ajánlólevél egy sikeres rendezvény kivitelezése egy következő rendezvényhez.

 17. Kulturális turizmus Debrecenben

  Szilágyi, Daniella
  A dolgozatom első részében a gyakorlati félévben szerzett tapasztalataimat foglaltam össze, melyet a Malom Hotelben töltöttem. A dolgozatom fő célja a hotel működésének bemutatása és a kulturális turizmus jelentősége Debrecenben.

 18. Bor és Gasztronómia egy Családias Hotelben

  Pella, Sebestyén Márk
  A dolgozatomban a borok és gasztronómia kapcsolatát vizsgáltam, ezen belül a magyaros jellemzőket, illetve a Hotel Platán****-ban megrendezésre került rendezvényekről irtam, és a turisztikai lehetőségeiről

 19. A fogászati turizmus bemutatása a Boutique Hotel Kristály és az Ép-Dent klinika alapján

  Felföldi, Renáta
  Záró dolgozatom témája a fogászati turizmus elemeinek bemutatása az Ép-dent fogászati klinika példáján. A 14 hetes szakmai gyakorlatomat a Boutique Hotel Kristályban töltöttem, amely szoros kapcsolatban áll a fogászati klinikával. Záró dolgozatomban említést teszek a turizmus fogalmi megközelítéseiről, a turizmus legfontosabb termékeiről, illetve röviden bemutatom Debrecen és vonzáskörzetének turizmusát. Bemutatom a gyakorlati helyemet, majd a munkaköreimet. Munkaköreim közzé tartozott a recepciós munkakör, a reggeliztetés, a szobaasszonyi teendők ellátása. Írok az egészségturizmus jellemzőiről. Bemutatom a fogászati turizmust Magyarországon, majd a az Ép-Dent Fogászati klinikát. Kitérek bővebben a klinika szolgáltatásaira, hiszen fontosnak tartom bemutatni, miért keresik fel debreceni klinikánkat a külföldi vendégek...

 20. A Hortobágyi Nemzeti Park turizmusa

  Nagyfejeő, Renáta
  Szakdolgozatomban a Hortobágyi Nemzeti Park turizmusát szeretném bemutatni, ahol a gyakorlati időmet töltöttem. Dolgozatomban kitérek a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának feladatára, történetére. Dolgozatom főtémája a nemzeti park turizmusát szemlélteti, a turisztikai kínálat sokszínűségét. A nemzeti park előnyeit, hátrányait, fejlesztéseit illetve veszélyeit is szemléltetem benne. A téma fő része az ökoturizmus köré épül, annak környezeti,gazdasági és társadalmi hatásait bemutatva. Fontos szerepet tölt be munkámban a szezonalitás és a vendégszám alalulásának a helyzete, illetve a megvalósult fejlesztések hatására ez hogyan változik.a

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.