Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Mostrando recursos 1 - 20 de 21

 1. A készlet- és raktárgazdálkodás bemutatása az RR Donnelley Magyarország Kft vonatkozásában

  Fináncz, Dávid
  Záró dolgozatomban az RR Donnelley Magyarország Kft raktározási folyamatait, valamint az általuk használt vállalatirányítási rendszer előnyeit, hátrányait és a mindennapi használat során használt programpontokat mutattam be.

 2. Egy webshop működése és helyzete

  Csengeri, Zsolt
  A dolgozatomban egy webshop működését és jelenlegi helyzetét igyekeztem bemutatni. Belefoglaltam a szakmai gyakorlaton szerzett tapasztalataimat, amit a Digitalko webáruház működtetőjénél töltöttem. Dolgozatomban megtalálható leírás az elektronikus piac alapjaitól egészen az aktuális webshop trendek és újításokig. Tartalmazza továbbá a hazai webshopok helyzetét egy röviden összefoglaló részként, majd felsoroltam a webshopok előnyeit és hátrányait is egyaránt. Szerettem volna betekintést nyújtani a marketing részeibe is, így szó esik PR és online marketingről is, kiemelve a közösségi média szerepét. A digitalko webáruház mintájára egy webshop működését is szemlélteti.

 3. A munkaerőpiac magyarországi eloszlása, helyzete és a munkaerőpiacba való bekerülés

  Terdik, Zsófia
  Dolgozatom témája bemutatja a munkaerőpiac helyzetét, eloszlását illetve a munkaerőpiacba való bekerülést Magyarországon. Ismertetem a munkaerőpiacba való bekerülés lehetőségeit és a hazánkban kialakult helyzet főbb problémáit. Ilyen például a bérek hazánkban, amelyeket más országok adataival hasonlítottam össze. Részletes bemutatást készítettem a népesség megoszlásáról, illetve a foglalkoztatottságok csoportjairól. Fontosnak találom a munkaerőpiac helyzetének javulását illetve a bekerülést, ezáltal számos lehetőségeket felvetettem. Végezetül javaslatokat tettem a hazai problémák megoldására.

 4. A König cégcsoport bővülési lehetőségeinek bemutatása logisztikai szempontból

  Tóth, Balázs
  Megvizsgáltam a cégcsoport működését, ellátási láncát. A célja a dolgozatnak, hogy a cégcsoport ellátási láncának egyszerűsítésére rávilágítson. A cégcsoporton belüli vállalkozások szorosan összefüggnek. Eddig is fontos szerepet töltött be a logisztika és az ellátási lánc menedzsment a cégcsoportnál, de érdemes folyamatosan felül vizsgálat alatt tartani ezeket a területeket. A cégcsoport számára is rendelkezésre álló adatokból felmértem az ellátási láncuk hatékonyságát és feltártam gyenge pontjait.

 5. Az elektronikus kereskedelem szakmai tevékenységei

  Béres, Mátyás
  Dolgozatom főként a webáruházak szakmai tevékenységeit foglalja össze. Elemzem a különböző marketingstratégiákat ezen a területen. Az ügyfelek reakciója, gondolkodásmódja. Automatizálásról is szó esik, hogy bizonyos marketingstratégiáknál, hogyan intézik a vállalkozók ezt a folyamatot. Cégbemutatást is tartalmaz, ami a gyakorlati helyem. Értékelem felsorolt markteingstratégiákat.

 6. Vállalati Értékesítés

  Csirmaz, Ottó
  A vállalati értékesítés területei és részterületei egy termelői vállalatnál.

 7. Reklamációkezelési folyamatok a Curver Magyarország Kft-nél

  Kapási, Bettina
  Záródolgozatomban bemutattam hogyan is zajlik egy multinacionális vállalat reklamációkezelése, rávilágítottam az esetleges buktatóira. A fogyasztóvédelmi szabályozásokat is taglaltam. Ismertettem a Curver Magyarország Kft termékkínálatát és a vállalat sikertörténetét.

 8. Az utazásszervezés és utazásközvetítés tevékenysége

  Barta, Lili
  A dolgozatomban egy debreceni mikrovállalkozás, a Forum Travel Center Utazási Iroda működésének segítségével mutattam be az utazási vállalkozások tevékenységi köreit. A KKV-kal kapcsolatos fogalmi meghatározások ismertetését követően, megvizsgáltam a kis- és közepes vállalkozások szerepét Magyarországon és a gazdaságban betöltött szerepüket. Ezt követően összefoglaltam az idegenforgalom fejlődésének történetét, írtam a turizmus gazdaságra gyakorolt hatásáról, és bemutattam az utazással foglalkozó vállalkozások típusait. Majd az utazási irodák alapításának, működésének és bővülésének meghatározását fogalmaztam meg. Dolgozatom második felében az utazási vállalkozások tevékenységi körét elemeztem, mint az utazásszervezés és -közvetítés. Végezetül az általam választott cég működését és fejlődését mutattam be, valamint elkészítettem a vállalkozás SWOT-...

 9. Visszterhes vagyonátruházási illetékek jogi szabályozása és gyakorlata

  Zákány, Mónika
  Szakdolgozatomban ismertettem az illetékjog általános szabályait, kitértem az illetékkötelezettség keletkezésére. Továbbá az illeték személyes és tárgyi mentességre vonatkozó szabályait, az illeték megállapításán belül a forgalmi érték és a vagyoni értékű jogok megállapítására vonatkozó legfontosabb szabályokat. Bemutattam a vagyonátruházási illeték 3 legismertebb típusát, a visszterhes vagyonátruházási illeték speciális kedvezményeit. Ismertettem a vagyoni értékű jog alapítását, a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetéket, a földműves termőföld és birtok összevonási célú önkéntes földcsere illeték szabályait. Szakdolgozatomban az otthonteremtési kedvezményeket és mentességeket is bemutattam. Itt beszéltem a családi otthonteremtési kedvezményéről, az első lakás szerzés és az új lakás szerzés kedvezményéről. Beszéltem az önkormányzati lakás...

 10. A közúti áruszállítás jellemzői, folyamatai

  Szilágyi, Péter
  A közúti áruszállításról szól, valamint a teherautó és pótkocsitípusokról. Megtalálhatóak benne a fuvarszervezési folyamat lépései, árkialakítás, egyéb hasznos tudnivalók a fuvarozásról. Egy érdekes olvasmány azok számára, akik szeretnének ezzel az üzletággal megismerkedni. Valamint azok számára is akik szeretnék megismerni a közúti árufuvarozás jellemzőit. A fuvarozási szabályok is megtalálhatóak benne. A vezetési időre vonatkozó előírások is részletesen ki vannak fejtve.

 11. Az Agrárgazdaság Kft. szárító telep és takarmánykeverő üzem logisztikai folyamatainak elemzése

  Erdős, Ferenc
  A dolgozatom témája egy agrárgazdasággal foglalkozó cég takarmány keverő üzem és szárító telep folyamatainak elemzése logisztikai szempontból.A főbb logisztikai szempontok alapján, mint a raktározás, készletezés szállítmányozás, anyagbeszerzés.Az anyagbeszerzés jelentőségének, menetének bemutatása.A szállítmányozási feladatok, problémák megoldása. Hatékony raktározási technikák bemutatása.

 12. A nyugdíj nyilvántartási és ellenőrzési osztály ügyintézési módszerei

  Szőke, János
  A dolgozat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztályának Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztályát mutatja be. Bővebben leírja a nyilvántartási és ellenőrzési szakterület feladatait és az ügyiratok kezelési szabályait. Valamint egy konkrét ügyet is bemutat példaként.

 13. Az OTP Bank termékei és szolgáltatásai

  Komáromi, Kitti
  Bevezetésként egy pár gondolatot megosztok a pénzről illetve a bankrendszerről. Dolgozatom további részében bemutatom az OTP Bank azon termékeit és szolgáltatásait,melyekkel gyakorlati időm alatt a legtöbbször találkoztam. Megosztom észrevételeim, tapasztalataim ezekkel kapcsolatban.Záródolgozatom végén a külföldi ügyfelekről illetve az értékesítés ösztönzésről írok.

 14. A Nagisz Zrt. működésének és számviteli politikájának a vizsgálata

  Köles, Bernadett
  Záródolgozatomat a gyakorlati helyen végzett tevékenységeimről írom. Elsősorban a számviteli rendszer bemutatására koncentrálva. Továbbá szeretném az ehhez kapcsolódó feladatokat ismertetni. A gyakorlati időm nagy részében a számviteli munkafolyamatokkal foglalkoztam. Ezek különböző tevékenységből álltak össze és ezt szeretném bemutatni. Illetve szerettem volna képet adni egy vállalat számviteli rendszerének működtetéséről.

 15. Lakáshitelezés és a CSOK bemutatása

  Brezovcsik, Márton
  Dolgozatom a lakáshitelekről, a hitelezési folyamatról szól. Írásomban igyekeztem bemutatni a témához kapcsolódó elméleti háttért, definíciókat, jogszabályokat. A Központi Statisztikai Hivatal adataiból készült diagramok segítségével igyekeztem bemutatni az elmúlt években tapasztalható trendeket a lakáshitel-piacon, továbbá a témához szorosan kapcsolódó egyéb területeknek (pl.: GIRO, KHR) is szenteltem egy-egy fejezetet. Végezetül, mivel szakmai gyakorlatomat az OTP Bankban töltöttem, dolgozatom egy jelentős része a lakáshitel osztályon végzett napi tevékenységek jellemzését is tartalmazza.

 16. A banki szektor és az Otp bank által nyújtott elektronikus szolgáltatások

  Som, Éva
  Mai felgyorsult világunkban az idő pénz. Ha nem csak a pénzünkkel, de az időnkkel is spórolni akarunk, akkor érdemes közelebbről is megismerkedni az elektronikus banki szolgáltatások lehetőségeivel. Az egyik ok, amiért emellett a téma mellett döntöttem az a tény, hogy napjainkban szinte elkerülhetetlen, hogy a digitális ügyintézés ne játsszon szerepet a szolgáltatások körében. Az Internet az üzleti életben is alapvető elem lett. Ha valamelyik vállalkozás ma már nem rendelkezik Internetes-infrastruktúrával nehezen boldogul. A világháló egy lehetőség ami, segítséget nyújt leküzdeni a fizikai távolságokat. Például döntően hozzájárul több telephely közötti gyors adatcserére és együttműködésre, emellett az írásos információcsere egy kényelmes módja. Minden...

 17. A TAJ és az EU kártya kiadásának folyamata

  Najgyonov, Krisztina
  Záródolgozatom témájának, a TAJ és az EU kártya kiadásának folyamatát választottam. Elsősorban bemutatásra került a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztálya, valamint az Egészségbiztosítási Osztálya. Dolgozatomban a Társadalombiztosítási Azonosító Jel, valamint az EU kártya kiadás menetét mutatom be. Mindemellett szükségesnek tartottam a Nemzetközi nyomtatványok ismertetését is, mert sokak számára nem ismert előnyöket biztosít a jogosult személyek számára.

 18. Beszámoló szakmai gyakorlatomról

  Szilágyi, Edit
  Jelen dolgozatom célja, hogy bemutassam, milyen kompetenciákat és készségeket sikerült elsajátítanom szakmai gyakorlatom során, valamint milyen szakmai tapasztalatokra tehettem szert. Továbbá a készlet- és raktárgazdálkodás témakörét járom körbe, kiemelem azokat a fő szempontokat, amelyek leginkább tükrözök folyamataik érvényességét a mindennapi gyakorlatban.

 19. Logisztika

  Pál, Levente
  Dolgozatom témája a logisztika. Munkám teljes egészében a logisztika területeiről írok. Ezen felül említést teszek benne a 14 hét idejű szakmai gyakorlatomról is. Szakdolgozatomat több szakirodalom, a szakmai gyakorlat, valamint a szakmai órák során elsajátított ismereteim alapján készítettem el.

 20. A Pannon Guard Zrt. bemutatása a logisztika szemszögéből

  Joó, Evelin
  Dolgozatomban a Pannon Guard Zrt. tevékenységét mutatom be a logisztikán keresztül. Több logisztikához kapcsolódó témakört érintek, többek között a beszerzési logisztikát illetve a raktározást. Továbbá kifejtek egy szolgáltatást, a szállítmánybiztosítást is. Dolgozatomban minden témakört a gyakorlatban szerzett tapasztalataimmal, észrevételeimmel is kiegészítek. Szakolgozatom célja, hogy megismertessem a logisztikát a vagyonvédelem szemszögéből.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.