Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Mostrando recursos 1 - 11 de 11

 1. A marketing fejlődése és szerepe a vállalkozások életében.

  Csengeri, Márk
  A dolgozat a marketing fejlődéséről és vállalkozások életében betöltött szerepről szól.A szakmai gyakorlatom helyének rövid bemutatásával kezdtem, majd az ott végzett tevékenységeket is leírtam.Később, bemutattam a fejlődés korszakait, annak jellemzőit. A marketing általános tulajdonságait is leírtam. Majd a marketing tervet és a marketing mixet fejtettem ki.Végül egy összefoglaló fejezetben fejtettem ki a saját véleményem.

 2. Az OTP Bank Nyrt. vállalkozói számlái és a vállalkozói számlanyitás

  Szabó, Kamilla
  A záródolgozatom témája az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett vállalkozói számlák. Először a gyakorlati hely bemutatásával kezdem a dolgozatot. Bemutatom még ezen kívül a vállalkozások különböző formáit is. Illetve, hogy mikor minősül egy vállalkozás kis- és középvállalkozásnak. Végezetül pedig egy összegzéssel zárom a dolgozatot.

 3. Vállalkozás indítás Magyarországon

  Varga, Richárd
  Dolgozatom egy vállalkozás elindításának alapjaival foglalkozik.Bemutatom a legnépszerűbb cégformákat. Bemutatom egy vállalkozás életciklusát és környezetét. Majd megvizsgálom benne, hogyan változott a vállalkozások száma a rendszerváltást követően napjainkig, illetve összehasonlítok több cégformát is.

 4. Tudnivalók a vállalkozók bizonylatairól

  Kádár, Bernadett
  Régóta foglalkoztat egy saját vállalkozás elindítása, így középiskolai tanulmányaimat befejezve úgy véltem, hogy hozzátartozik a saját vállalkozás megalapításához a vállalkozás körüli megfelelő ismeret megszerzése, így jelentkeztem a gazdálkodási és menedzsment kis- és középvállalkozási szakképzésre. A gyakorlati helyem megválasztásakor úgy éreztem, hogy a könyvelés és az adminisztráció meghatározó lehet egy vállalkozó életében, így szerettem volna belelátni a könyvelői munkafolyamatokba. A 14 hetet egy könyvelői irodában töltöttem gyakornokként. A záródolgozatomat a vállalkozók bizonylatainak tudnivalóiról írtam. A dolgozatom elején bemutattam a gyakorlati helyemet, illetve az ott elvégzett feladatokat. A témám felvezetése után kifejtettem a bizonylatról való tudnivalókat, majd egy választott vállalkozás az ANIMÁRK...

 5. Elektronikus pénzügyi szolgáltatások az otp banknál

  Miholecz, Bettina
  A bank jellemzése mellett döntöttem,mert az utóbbi időben jöttem csak rá,hogy a jövőben én is ilyen jellegű tevékenységet kívánok folytatni. Az én feladatom a bank életének bemutatása,hogy honnan is indult,és napjainkban,hogyan is gyarapodik. Szó esett az elektronikus banki szolgáltatásokról, a bankszámláról és a bankkártyáról. Továbbá bemutatásra került a bankszámla megnyitásának feltételei és folyamata,illetve a pénzforgalom lebonyolítása, a bankkártya használata. A napjainkban igénybe vehető online banki szolgáltatások lehetőségeinek és használatának jellemzői.

 6. A Vezetői Információs Rendszerek

  Piroska, Evelin
  Bevezetésként bemutattam a Vezetői Információs Rendszereket a Debreceni Egyetem aspektusában. Kifejtettem, hogy az ott eltöltött idő miképp formálta szakmai tudásomat. A Záródolgozatomat két nagy komponensre építettem fel amely a Vezetői Információs Rendszert és a PNYR-t foglalta magába. Demonstráltam a VIR Központ illetve a Kancellária fontosságát, célját. Részletesen kifejtettem a Pályázat Nyilvántartó Rendszer működését, annak jelentőségét.

 7. Önfinanszírozás és vizsgasikeresség a Campus Autósiskolánál

  Vincze, Ildikó
  A dolgozat a Campus Autósiskola vizsgasikerességének és önfinanszírozásának vizsgálatáról és kapcsolatáról szól. Bemutatom a cég szervezeti felépítését és működését. Levezetem a jogosítvány megszerzésének költségeit. Vizsgasikerességi hivatalos mutatók ismertetése. Átlagos Képzési Óraszám az Autósiskolánál. Az önfinanszírozás hatása a vizsgasikerességre a tanuló és oktató szempontjából. Kérdőív és interjú kutatási eredményeim kielemzésének összefoglalása.

 8. Hajdúszoboszló város önkormányzatának szervezeti felépítése, működése a gyakorlatban

  Simon, Zoltán
  A dolgozatomban bemutatásra kerül a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének és működésének bemutatása a gyakorlatban. Kiemelkedő figyelmet fordítok a város helyi adók és bevételek bemutatására. Dolgozatomban kitérek a város turizmusára, mivel Európa legnagyobb fürdőkomplexumával rendelkezik. Bemutatásra kerül A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft, mint Hajdúszoboszló helyi TDM szervezete. Dolgozatom célkitűzése volt, hogy megértsem a város hogyan képes fenntartani magát évek óta sikeresen, hitelek felvétele nélkül. A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal irodáin kaptam választ. A Képviselő Testület folyamatos jó döntéseinek, a turizmusnak, a helyi adóbevételeknek és a megfelelő önkormányzati menedzselésnek köszönhetően stabilan fenn tudja magát tartani a város.

 9. Az intézményi beszámoló részei, a vállalati és az államháztartási számvitel közti különbségek

  Kriska, Attila
  Az intézményi éves beszámolók felépítése, folyamata. A beszámolói mérleg és eredménykimutatás bemutatása. A vállalati és az államháztartási számvitel közti különbségek.

 10. Herpály-team építőipari és szolgáltató kft számviteli és pénzügyi elemzése

  Vincze, Marianna
  A dolgozat a Herpály-Team Kft pénzügyi és számviteli elemzéséről szól. Bemutatom a vállalatot, annak célját, működés érintettjeit. Gyakorlati időm alatt elvégzett feladatok leírása. A cég számviteli politikájának bemutatása. 2011-2015 évi főbb mérlegadatok kimutatása, amely az elemzésem alapja. Dolgozatomban használt mutatószámok: eszközök aránya, források aránya, likviditás, kötelezettségek. Jövedelmezési mutatók megvizsgálása. A levont következtetések összefoglalása.

 11. Az adórendszer általános megközelítésben

  Kenézné Molnár, Gabriella Katalin
  Gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatóként záródolgozatomat az adórendszerről írtam. Ismertettem a kialakulását, fejlődését, elemeztem az adóreformokat és azok következményeit. Külön fejezetet foglal el dolgozatomban az államháztartás és annak bevételi és kiadási oldala. Érintőlegesen szólok a bruttó hazai termékről is. Továbbá vizsgálom a jegybanki alapkamat, a betéti kamat és a hitelkamat között kapcsolatot.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.