Recursos de colección

DEA @ DEENK (197.415 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Mostrando recursos 1 - 20 de 20

 1. A GSV Kereskedelmi Kft. logisztikai rendszerének bemutatása

  Kovács, Andrea
  Záródolgozatomban a GSV Kereskedelmi Kft. tevékenységét mutatom be. A logisztikai folyamatok vizsgálatával és elemzésével betekintést nyerhetünk a tüzép működésének folyamatába. A logisztikai folyamatokat részleteire bontva mutatom be. Először a logisztika részeként a marketinget ismertetem, mely szorosan kapcsolódik az értékesítés többi szakaszához. A beszerzés bonyolult és összetett folyamatának többféle módját külön mutatom be. Az áruátvétel, raktározás és árukiadás fontos szabályairól és rendszeréről is teszek említést, mely fontos logisztikai feladatokat igényel. A dolgozatom témájának befejező része a szállítás szervezése és ahhoz tartozó feladatok ismertetése, mely egyben az értékesítés utolsó szakasza is.

 2. Termelési logisztika az Alföldi Nyomda Zrt.-nél

  Budai, Erzsébet Erika
  A termelési logisztika az Alföldi Nyomda Zrt.-nél. Az Alföldi Nyomda Zrt. bemutatása. A termelési berendezések újulása. A logisztika divízionális csoportjainak meghatározása, bemutatása. A csoportokhoz kapcsolódó nyomdai gyakorlatom. Esetleges problémák fennállása.

 3. A KITE Zrt. alkatrész ellátása és kiszolgálása

  Horváth, Veronika
  A dolgozat célja, hogy átfogó képet adjon a KITE ZRt. alkatrész ellátásáról és kiszolgálásáról.

 4. A közbeszerzési eljárás elmélete és gyakorlata

  Geregely, Henrietta
  Záródolgozatomban bemutaton a szakmai gyakolrat során szerzett ismereteket, tapasztalatokat, majd ez után ismertetem a közbeszerzés fogalmát,fontosabb tudnivalóit. Továbbá a dolgoat fő témájaként részletezem egy egyszerű közbeszerzési eljárá.s folyamatát

 5. A KITE Zrt. alkatrész ellátása és kiszolgálása

  Horváth, Veronika
  Dolgozat célja, hogy átfogó képet adjon a KITE ZRt alkatrész ellátásáról és kiszolgálásáról. Fontos, hogy az ehhez kapcsolódó tevékenységek és folyamatok részletes bemutatásra kerüljenek. Ezáltal szükséges,a KITE ZRt. felépítésének,működésének,tevékenységének,feladatának, John Deere-el való kapcsolatának ismertetése. Továbbá a John Deere gyorsjárat megrendelés folyamatának részletes felvázolása és az ehhez tartozó logisztikai folyamatok,elektronikus számlázás leírása.

 6. Online kereskedelem a Digitalkonál

  Gém, János
  Dolgozatom az internetes kereskedelemről szól napjainkban. Munkámból kiderül hogy kezdődött el az e-kereskedelem, milyen szerepe van a világ gazdaságban. Valamint hazánkban mennyire elterjedt. A dolgozatban bemutatom a Digitalko web áruházat, ahol a gyakorlatomat végeztem. Leírtam az ott végzet feladataimat, továbbá az ott szerzet tapasztalataimat. Tartalmaza azt is hogy milyen folyamatokon megy végig a termék hogy eljusson a megrendelőhöz.

 7. E-mentes termékek vásárlási és fogyasztási szokások vizsgálata a Nádudvari Élelmiszer Kft adalékmentes marketingkampányán keresztül

  Kárai, Lilla Virág
  Záródolgozatom a Nádudvari Élelmiszer Kft marketingkampányán alapul. A nádudvari E-szám mentes tejtermékek marketingtervét dolgoztam ki. Dolgozatomban bemutatom a vállalatot, annak működését, termékeit (külön kitérve az adalékanyag mentes tejtermékekre), valamint az E-számok létrejöttét és jelentését is leírom. Egy reprezentatív felmérést is végeztem, kérdőív formájában, melyben az E-szám mentes élelmiszerek vásárlási és fogyasztási szokását vizsgáltam és elemeztem.

 8. B.S.Agro Bt. kereskedelmi élete

  Pregun, Anita
  A B.S. Agro Bt. kereskedelmi életének bemutatása. Számlák és nyugták jellemzői, kötelező elemei. NAV által bevezetett pénztárgépek. A logisztika és az ellátási lánc ismertetése. Növény védőszerek kategóriába való sorolása. A betéti társaság árubeszerzése.

 9. Elektronikus kereskedelem

  Kelemen, István
  A záródolgozatom az elektronikus kereskedelemről szól. Bemutatom a gyakorlati helyemet és az ott elvégzett feladataimat. Ismertetem az elektronikus kereskedelmet, ennek a típusait, illetve hogy milyen előnyei és hátrányai vannak. Végezetül pedig összegzem a leírtakat.

 10. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár kötelespéldány feldolgozás optimális folyamatának kialakítása

  Papp, Mária
  A záródolgozat a DEENK kötelespéldány állományának áttanulmányozásáról szól.A legnagyobb probléma minden egységben a raktározással és szállítmányozással kapcsolódott össze.Ennek a problémának a logisztikai feltárása és újra gondolása volt a fő téma.Külön diagramokon és táblázatokon szemléltettem a DEENK hivatalos állományait. Az áttanulmányozást követően három lehetséges megoldást vázoltam fel amiknek kifejtettem az előnyeit és hátrányit is. A dolgozat végén kifejtettem, hogy szerintem melyik megoldás lenne a legcélravezetőbb és költséghatékonyabb.

 11. A Trans-Sped Kft. vállalati arculata

  Reszegi, Richárd
  A vállalati arculat az, amit a fogyasztó először lát a cégről. Egy vállalkozás életének szerves elemét képezi az arculata, hiszen ez alapján döntenek a potenciális vevők. A záródolgozat témája a 14 hetes szakmai gyakorlaton szerzett tapasztalatok, valamint a Trans-Sped Kft. vállalati arculatának bemutatása. A dolgozat célja, hogy bemutassa a vállalati arculattal szemben támasztott elvárásokat és hogy ez milyen formában jelenik meg a Trans-Sped Kft. esetében. Ezen felül azt is megvizsgáltam, hogy milyen hatással van a vállalkozás marketingjére.

 12. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár kötelespéldány feldolgozás optimális folyamatának kialakítása

  Papp, Mária
  A záródolgozat a DEENK kötelespéldány állományának áttanulmányozásáról szól. A legnagyobb probléma minden egységben a raktározással és szállítmányozással kapcsolódott össze.Ennek a problémának a logisztikai feltárása és újra gondolása volt a fő téma.Különböző diagramok és táblázatok segítségével szemléltettem, hogy mekkora a DEENK hivatalos állománya és a feldolgozási műveleteket.Felvázoltam az áttanulmányozás után három lehetőséget és ezen megoldások előnyeit és hátrányit.Kifejtettem a végén, hogy melyik megoldást tartom a legcélravezetőbbnek és költséghatékonyabbnak.

 13. Vállalatok és fogyasztók közötti kereskedelem a webáruházban

  Szűcs, Antal
  Dolgozatom fő témája az elektronikus kereskedelem vállalatok és fogyasztók közötti szegmense, mely azonos a gyakorlati helyem fő tevékenységével. Célom az olvasót végig kísérni az e-kereskedelemmel kapcsolatos tematikán, majd bemutatni azt a céget, ahol végeztem a gyakorlatomat. A mai modern világban, a technológia fejlődésnek köszönhetően nemcsak külföldön, hazánkban is virágzik az online kereskedelem. Egyre több internetes áruházzal rendelkezünk, így a fogyasztók elegendő bolt- és termékkínálattal rendelkeznek. A vásárlói döntés emiatt egyre nehezedik, így a cégek mindenféle marketing eszközöket alkalmaznak. Minél több webáruház jön létre, annál nagyobb a verseny. A webáruházak elérik, hogy a fogyasztók között is küzdelem alakuljon ki. Fejlődés mutatkozik...

 14. A Tisza Automotive Kft. bemutatása kereskedelmi és logisztikai szempontok alapján

  Vojtek, Anett
  A dolgozatomat a Tisza Automotive Kft-nél töltött gyakorlatomról írtam. Rövid bemutatásban ismertetem a cég történetét, kitérek arra, hogy pontosan mivel foglalkozik a cég, milyen technológiákat alkalmaz, és kik a vevői. Szemléltetem a vállalat kereskedelmi részlegének, logisztikai területre vonatkozó feladatait. Szó lesz a vevői rendeléskezelésről, vevőkkel való kapcsolattartásról, a szállítással kapcsolatos teendőkről, valamint a havi zárás, készletellenőrzés, előrejelzés és tényadatok kezeléséről.Szó esik a logisztikáról és ennek feladatairól. A komissiózásról készletgazdálkodásról, készletnyilvántartásról, és számítógépes raktárirányításról.

 15. A Digitalko webáruház működésének alapjai

  Regős, Regina
  Dolgozatomban a 14 hetes szakmai gyakorlatomat mutatom be, amit a Frektan kft.-nél töltöttem. A Frektan Kft. a Digitalko webáruház üzemeltetője. A cég szórakoztató elektronikai termékek értékesítésével foglalkozik. Bemutatom a feladataimat, amik egészen az alapoktól, az adatlap szerkesztéstől kezdődött, az árazáson, kategorizáláson keresztül. Részletesen leírom az ügyfélszolgálat szerepét, és a rendelések lezajlását.

 16. Marketing és kereskedelmi tevékenység a Triumph Internationalnél

  Szabó, Petra
  A záródolgozat a Triumph vállalatról szól. A fehérnemű és/ vagy hálóruha vásárlási szokások vannak felmérve. Szó esik az árazásről, a VM-ről és a Mystery Shopping-ról is.

 17. Logisztikai tevékenységek a Láng KFT.-nél

  Petrus, László
  A Láng KFT. logisztikai tevékenységeinek bemutatása

 18. Vásárlási döntések és a reklamáció kezelése a Curver Magyarország Kft-nél

  Hadzsi, Bettina
  A vásárlás nagyon fontos az emberek életében. A dolgozat bemutatja a vásárlási döntések megismerét és segítését, hogy megértsük a marketing szakemberek fogyasztókat befolyásoló eszközeit. Mindenki szeretné ha kellő figyelemmel és megértsésel fordulnának hozzánk, ha az vásárlás kimenete nem túl pozitív. A reklamáció kezelése betekintést nyújt mind a fogyasztók mind a vállalatok szemszögéből való megismeréshez. A vevői panaszok kezelésére szakosodott embereknek mindig a vásárló az első, legfontosabb számukra, hogy segítsék és megértsék a hozzájuk segítségért forduló embereket. A fogyasztókat törvények védik,melyet a fogyasztóvédelmi szervezet testesít meg.

 19. Piackutatás a DEENK látogatói körében az e-book olvasókkal kapcsolatban

  Biró, Dániel
  Záródolgozatom egy piackutatási feladat leírása. A felmérést a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának a látogatói körében végeztem. A kutatás segített választ kapni az e-book olvasókkal kapcsolatos szokásokról és az eszköz ismeretéről. A kapott információk iránytűként szolgálhatnak annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy DEENK a jövőben milyen módon és mely részegységeiben vezesse be az e-book olvasó-kölcsönzési szolgáltatást. Alkalmasak arra is, hogy a témával kapcsolatban marketingterv szülessen. Igényfelmérésként is szolgálhat egy esetleges ismertető előadás megrendezésével kapcsolatban.

 20. A Gyöngyössy Cukrászda marketing tevékenysége és logisztikája

  Marton, Béla
  Dolgozatom egyik fő témája a nyíregyházi székhelyű Gyöngyössy Cukrászda marketing stratégiájának, valamint logisztikai tevékenységének bemutatása. A vállalkozás általános bemutatásán túl kitérek a napi tevékenységek vázolására, valamint a mikro- és makro környezet elemzésére és SWOT analízis készítésére is. A jelenlegi működés bemutatásán keresztül szeretném felvázolni a jövőt is, mely a következő öt évben elérendő célokat tartalmazza majd mind a logisztika, mind pedig a marketing területén. Azon túl, hogy évek óta a cégnél dolgozom és látom folyamatos fejlődését, azért is tartom fontosnak a fentebb említett témákat, mert tapasztalataim alapján kevés szó esik ezekről kisvállalkozások esetében. Emellett pedig szakmai és tanulmányi szempontból is...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.