Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Mostrando recursos 1 - 15 de 15

 1. Humán papillomavírus asszociált fej-nyaki tumorok

  Sági, Zoltán
  A méhnyakrák az egyik leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganattípus és a fő halálok a fiatal női populációban. Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) statisztikái szerint évente mintegy 500 ezer új esetet diagnosztizálnak, ezek körülbelül fele a beteg halálával végződik.A HPV fertőzés jelentősége nemcsak az anogenitális régióban okozott rákok kialakításában van, hanem a fej-nyaki régióban kialakuló tumorok etiológiájában is egyre fontosabb szereppel bír. Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (International Agency for Research on Cancer) 2009-ben elfogadta a HPV 16 kóroki szerepét az oropharyngealis régió daganatainak kialakításában. Jelenleg több, mint 150 HPV típus ismeretes. A vírus mikrosérüléseken keresztül a bőrt és a nyálkahártyát fertőzi. Alacsony és...

 2. Angina pectoris a fogászatban

  Felföldi, Soma István
  A diplomamunka célja, hogy ismertesse az angina pectoris jeleit, tüneteit és jellemezze azt anatómiai, fiziológiai és farmakológiai szempontok szerint. Illetve a kezelésére használatos gyógyszerek bemutatása.

 3. Candida fajok előfordulási gyakoriságának meghatározása a szájüregben diabeteses betegeknél

  Zeinali, Ehsan
  Bevezetés: A gombák a szájban található mikroflóra csupán kis hányadát alkotják, mégis a populáció jelentős részében vezetnek betegségek kialakulásához. A szájüregi gombás fertőzések többsége candidiasis, melynek számos megjelenési formája létezik. Kockázati tényezőként a legyengült immunrendszer és a rossz általános egészségi állapot mellett a vas, a folsav, és a B12- vitamin hiánya, a súlyos vérszegénység és a cukorbetegség is szerepelhet. Továbbá szakirodalmi adatok szerint a nem kontrollált diabetes esetében gyakrabban fordulhatnak elő szájüregi gombás fertőzések. Célkitűzés: A vizsgálat során célunk volt a Candida fajok előfordulási gyakoriságának meghatározása cukorbetegek, és gyulladásmentes fogágyú kontroll betegek esetén.

 4. Az asthma bronchiale: patogenezis, terápia és fogászati vonatkozások

  Poncz, Lajos
  A diplomamunka sorra veszi az asthma epidemiológiáját, rizikó faktorait, patogenezisét, egyes típusait és azok jellemzőit, illetve az asthma bronchiale kezelési lehetőségeit is ismerteti. Az elváltozás kialakulásának oka több tényező lehet, ezért kerül kiemelésre a pontos anamnézis felvétel fontossága, mely elengedhetetlen a differenciál diagnózis felállításához. Napjainkban már nagyon széles kőrben elterjedt betegség az asthma bronchiale, ezért nagyon fontos minden gyakorló fogorvos számára, hogy megfelelő tudással rendelkezzen, ha egy asthmás pácienst kezel. Az ellátás számos, a megszokottól eltérő módszert és nagyobb odafigyelést igényel, valamint szükséges néhány egyéb felszerelés biztosítása is. Az asthma exacerbációja egy olyan életveszélyes állapot, mely bármikor kialakulhat, és amit a...

 5. Korszerű periapikális sebészet

  Hadászi, Eszter
  A periapikális mikrosebészet egy minimál invazív kezelési lehetőséget reprezentál, amely lehetővé teszi a meglévő koronai restauráció megtartását, valamint a gingivális és parodontális struktúrák funkciójának és esztétikájának megőrzését. A mikrosebészetre nem úgy kell gondolni mint a fogelvesztés előtti végső mentsvár, hanem inkább mint az endodonciai kezelés szerves része. A mikroszkópos nagyítás alatt végzett sebészi beavatkozás jó néhány esetben sokkal konzervatívabb megoldásnak számít, mint egy ismételt gyökérkezelés. A nagyítás és a jobb megvilágítás által precízebb kivitelezés valósítható meg. A kisméretű oszteotómia, és a microsuturák használata gyorsítják a regenerációs folyamatokat, a rezekciós szög minimalizálásával kevesebb dentintubulus nyílik meg, valamint a láthatósági viszonyok javulásával...

 6. Radix ento-és paramolaris

  Bodzay, Ottó
  ÖSSZEFOGLALÁS A radix ento- és paramolaris kezelése kihívást jelenthet minden szakember számára. Egy extra csatorna jelenlétének a lehetőségére mindig gondolnunk kell. Jóllehet, e gyökér és gyökércsatorna variációk ritkán fordulnak elő, törekedni kell minden csatorna feltárására és kezelésére a sikeres klinikai eredmény elérése érdekében. A helyes szögben készített és értelmezett radiográf felvétel segít a pulpakamra és gyökér anatómia azonosításában. Fontos, hogy a kezelést végző szakember tisztában legyen a terápiás protokoll eltéréseivel. Elsőként említhető a megfelelő trapéz alakú bemenet kialakítása és az egyenes vonalú műszerbejutás biztosítása. A munkahossz meghatározásánál figyelnünk kell a szokásostól eltérő hossz lehetőségére (általában rövidebb) és az ezzel járó túltágításra,...

 7. Fogászati ellátást potenciálisan zavaró pszichológiai reakciók

  Tóth, Gellért
  Dolgozatomban a fogászati ellátást potenciálisan akadályozó pszichológiai reakciókat, a félelmet, a szorongást, a fájdalmat, a pánikot és a fóbiát tárgyalom. A fogorvosi betegellátásra jelentkezők között, a lelki eredetű panaszokkal rendelkező betegek száma indokolja, hogy a fogorvosnak nem csak a fogat, hanem magát a beteget kell kezelnie. A mentálisan érintett betegek fogászati gondozásában segíthetnek a relaxációs és hipnoterápiás módszerek. A terápiás beavatkozáshoz a mélyebb lelki összefüggések miatt a fogorvosnak kellő szintű vonatkozó lélektani ismeretekre van szüksége és más szakemberek támogatását is igénybe kell vennie.

 8. Minimálinvazív beavatkozások a konzerváló fogászatban

  Bernáth, Vivien
  A modern fogorvoslás legfőbb feladata az ép és egészséges fogazat megőrzése. A fogszuvasodás nem csak hazánkat, hanem az egész világot érintő népbetegség, melynek megelőzésére kellően nagy hangsúlyt kell fektetni. A minimálinvazív fogászat elveit követve legjobb, ha a prevenció már kisgyermekkorban elkezdődik a fogmosás helyes technikájának elsajátításával, egészséges táplálkozással és ha szükséges barázdazárások készítésével. Kialakult káriesz esetén fontos a progressziójának megállítása. A már kialakult szuvas lézió ellátásának első pontja a megfelelő diagnosztika. A rendelkezésre álló hagyományos vizsgálati eszközök, mint fogászati szonda, tükör vagy megtekintés szabad szemmel olykor kevésnek bizonyulnak. Kiegészítő vizsgálatként gyakran készítünk röntgenfelvételt, amely eredményes a szájban nem látható káriesz...

 9. A caries non-invazív ellátása

  Kósa, Gabriella Lilla
  A diplomamunka a caries non-invazív ellátását tekintette át, mely során kitért a fluorid és fluoridmentes lehetőségekre is. A fluoridmentes prevenció ismertetése súlyponti kérdés, mivel fontos tényezőt jelent a szervezetbe bejuttatott fluorid mennyisége, főleg a szisztémásan adagolté. A szervezetben lényeges faktor lehet a fluor és jód aránya. Pajzsmirigy betegségek esetén a fluor és jód arányát kezelni lehet a bevitt fluor mennyiségével. Meg kell említeni a fluorózis tényét, amely nagy arányban a mesterségesen fluorozott ivóvízzel ellátott területeken jelentkezik. De azt is meg kell említeni, hogy a fluorid fogzománcba való beépülése keményebbé, ellenállóbbá teszi azt. Tehát a fluorid adagolása során egyensúlyt kell biztosítani. Számos...

 10. Vertikális gyökérfraktúra endodonciai vonatkozásai

  Tóth, Márta
  A komplett és inkomplett vertikális gyökérfraktúrák folyamatosan fennálló problémát jelentenek a fogászatban, amelynek legfőbb oka a korai diagnózis nehézségeiben rejlik. A vertikális gyökérfraktúrák kialakulhatnak a gyökérkezelés különböző fázisaiban: a gyökércsatorna feltágítása során, gyökértöméskor vagy csapok behelyezésekor. Az eszközös megmunkálás során finom erővel kell dolgozni, gyakori irrigáló-folyadékos átöblítéssel, annak érdekében, hogy megelőzzük a repedések kialakulását a gyökércsatorna falán. Célunk egy ideális gyökércsatorna forma kialakítása, amely legkevésbé hajlamosít a fraktúrára. Az átmosó folyadékok bár hatnak a dentinszerkezetre, és befolyásolják annak mikrokeménységét, alkalmazásuk nincs jelentős hatással a vertikális gyökérfraktúrák kialakulására. A gyökértömő anyag kiválasztása hozzájárul a gyökértömés sikerességéhez. Azok az anyagok, amelyek képesek a...

 11. A gyökérkezelés sikeressége

  Joó, Viktória
  Az endodonciai kezelés sikere a páciens fogazati rehabilitációjának szempontjából kulcsfontosságú, ugyanis a különböző okok miatt pulpáig károsodott fogakat már csak egy adekvát gyökértöméssel ellátva kerülhetik el az extrakciót. A fogorvos mindennapi munkájában tehát elengedhetetlen a helyes gyökérkezelés feltételeinek ismerete. Fontos szem előtt tartani, hogy minden gyökérkezelt fog utánkövetést igényel, melynek ajánlott időintervallumai: a kezeléstől számított egy év, két év, s végül négy év, mely után a kezelés sikere kimondható. Azonban előfordulnak késői, akár évtizedekkel a kezelés után elkönyvelt, úgynevezett késői kudarcok és késői sikerek. A kezelés előtt számításba kell vennünk a fog prognózisát meghatározó faktorokat. A preoperatív szenzitivitás jobb gyógyulási esélyt...

 12. Barodontalgia

  Kardos, Andrea
  Diplomadolgozatomban a légnyomásváltozás hatására bekövetkező patológiás elváltozásokkal foglalkoztam. A repülés és a búvárkodás egyre népszerűbbé válásával nő a rizikócsoportba tartozók száma, ezért is fontos, hogy a fogorvosok minél többet tudjanak erről a témáról. Ezekben az esetekben a diagnózis felállítása sokszor nehézségekbe ütközik, a kezelés során pedig fontos bizonyos szabályok betartása annak érdekében, hogy megelőzzük az elváltozás ismételt előfordulását. Mint a fogászat többi területén, itt is igaz az, hogy a bajt könnyebb megelőzni, mint a kialakulása után kezelni azt. A dolgozatomban nagy hangsúlyt fektettem a barodontalgia, dentalis barotrauma és barosinusitis kialakulásának okaira, a megelőzésük és kezelésük szabályainak könnyen áttekinthető összefoglalására. A...

 13. Gyógyszer indukált állcsontnekrózis

  Szabadi, László
  Az antireszorptív és antiangiogén készítmények terápiás előnye messzemenően felülmúlja az esetleges mellékhatások hátrányait, így indikációi (daganatáttétek kezelése, osteoporosis, patológiás frakturák megelőzése) nem kérdőjelezhetőek meg. Azonban ezen terápiák egyik legsúlyosabb szövődménye lehet az állcsontok nekrózisa, melynek etiológiája és patomechanizmusa még nem teljesen tisztázott, de jelentős előrelépések történtek a diagnózisa, stádiuma, prevenciója és terápiáját illetően. Mivel ezen gyógyszerek indukálta állcsontnekrózis esetén gyógyulásra nem, csupán remisszióra számíthatunk, rendkívül fontos a hatékony prevenció, a kezelőorvosok széleskörű tájékozottsága és az interdiszciplináris együttműködés. Az antireszorptív vagy antiangiogén szereket elrendelő kezelőorvosok (reumatológus, nőgyógyász, onkológus, hematológus) és fogorvosok, szájsebészek között egy hatékony kommunikációnak kellene megvalósulnia a MRONJ megelőzése érdekében. Fontos...

 14. A modern matricarendszerek használata

  Csatlós, Judit Alexandra
  Amint a diplomamunkámban bemutattam, a modern matricarendszerek széles választéka áll rendelkezésünkre. A változatos termékpalettából minden gyakorló fogorvos kiválaszthatja az esethez legmegfelelőbb matricarendszert. A fejlett matricarendszerek folyamatos finomításának köszönhetően, még könnyebbé válik a tökéletes restauráció kivitelezése. A betegek számára ergonomikusabb, kényelmesebben elvégezhető restaurációkat és gyorsabb megoldásokat kínálnak. A korábban ismertetett, egyszer használatos matricarendszerek révén, a restauratív kezelések során fellépő kontaminációs ráta jelentősen csökkent. A folyamatosan fejlődő matricarendszereknek tulajdoníthatóan, számos rendszernél a fémmentes matricaszalagok is rendelkezésre állnak, melyek fő előnye az irányított fotopolimerizáció és a fémallergiás betegek ellátása.

 15. Gyökértömési technikák az endodontiában

  Irmes, Áron Ferenc
  A dolgozat röviden ismerteti a gyökérkezelés folyamatát. Bemutatja a ma széleskörben alkalmazott gyökértömési technikákat, és igyekszik azokat összehasonlítani. Végül összegzi a megtudott információkat.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.