Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Molekuláris orvostudomány doktori iskola

Mostrando recursos 1 - 3 de 3

 1. IL-2 és -15 receptorok kölcsönhatásainak vizsgálata humán T limfóma sejteken

  Mocsár, Gábor
  A membránfehérjékből felépülő sejtfelszíni struktúrák változatos térbeli és időbeli szerkezettel rendelkeznek, több hierarchikus szinten szerveződnek. Az immunfolyamatokban fontos szereppel rendelkező interleukin-2 és -15 citokin receptorok és az MHC I és II molekulák közös klaszterekben fejeződnek ki T sejtek membránjában. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a legmagasabb expressziójú komponens, az MHC I hogyan befolyásolja a klaszter elemeinek aggregációját és dinamikáját. Ezért az MHC I expresszióját siRNS-sel csendesítettük. Szuperfelfodású képek analízisével kimutattuk, hogy az MHC I molekulák klasztermérete azok expressziós szintjének a függvénye. Az IL-2Rα és IL-15Rα alegységek klaszterizációját, valamint az IL-2/15Rβ és IL-2Rα közötti átlagos távolságot az MHC I csendesítése nem befolyásolta....
  (101) - 29-ago-2017

 2. A protein foszfatáz Z szerepe és regulációja Candida albicans-ban

  Petrényi, Katalin
  A protein foszfatáz Z egy új típusú szerint/treonin specifikus protein foszfatáz, amely csak a gombákban mutatható ki. Az opportunista patogén Candida albicans-ban egy gén, a CaPPZ1 kódolja a CaPpz1 fehérjét, amely a jól ismert Saccharomyces cerevisiae ScPpz1 ortológjához hasonlóan szerepet játszik a sejtfal integritás és ozmotikus stabilitás kialakításában, a kation homeosztázisban és az oxidatív stresszválaszban. Munkánk során tanulmányoztuk a CaPpz1 további funkcióit és regulációs mechanizmusát. A CaPpz1 fehérje szerepét a fonalas gomba hifaképzésben klasszikus mikroszkópia és a folyamatos követést biztosító videomikroszkópia módszerével vizsgáltuk. Mind a két kísérlet azt mutatta, hogy cappz1 foszfatáz deléciós mutánsban csökken a hifanövekedés sebessége, valamint a gombasejtek...
  (87) - 29-ago-2017

 3. Investigation of novel functions of myosin phosphatase and smoothelin-like 1 protein

  Sipos, Adrienn
  A miozin foszfatáz (MP) holoenzim egy szerin/treonin specifikus protein foszfatáz, mely egy PP1c katalitikus, egy miozin foszfatáz szabályozó alegységből (MYPT1) és egy 20 kDa eddig ismeretlen funkciójú alegységből áll. Hepatocelluláris karcinóma sejtekben a MYPT1 új kölcsönhatójaként azonosítottuk a metiloszóma komplex egyik tagját, a protein arginin metiltranszferáz 5 (PRMT5) enzimet. A PRMT5 fehérje Thr80 oldallánca a MP és a RhoA-asszociált kináz (ROK) által katalizált foszforiláció révén szabályozódik. MYPT1 csendesítés hatására megemelkedett a PRMT5 által katalizált szimmetrikus dimetiláció a hiszton 2A és 4 fehérjék arginin oldalláncain, mely a celluláris folyamatokat befolyásoló gének expresszióját, mint pl. növekedés, proliferáció és sejthalál, valamint a retinoblasztóma...
  (98) - 29-ago-2017

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.