Mostrando recursos 61 - 80 de 393

 1. A systematic approach to airborne sensor orientation and calibration: method and models

  Blázquez González, Marta
  Tesi per compendi de publicacions

 2. Numerical modelling of a parabolic trough solar collector

  Hachicha, Ahmed Amine
  Concentrated Solar Power (CSP) technologies are gaining increasing interest in electricity generation due to the good potential for scaling up renewable energy at the utility level. Parabolic trough solar collector (PTC) is economically the most proven and advanced of the various CSP technologies. The modelling of these devices is a key aspect in the improvement of their design and performances which can represent a considerable increase of the overall efficiency of solar power plants. In the subject of modelling and improving the performances of PTCs and their heat collector elements (HCEs), the thermal, optical and aerodynamic study of the fluid...

 3. Contributions to ionospheric determination with global positioning system: solar flare detection and prediction of global maps of total electron content

  García Rigo, Alberto
  Two research studies have been addressed in this thesis. Both of them are of actual scientific interest and are based on processing GNSS data. The first part of this thesis is devoted to GNSS detection and monitoring of solar flares. The second one is devoted to GNSS prediction of ionospheric Total Electron Content. Regarding the first study, a new solar flare detector called SISTED has been designed and implemented. Its goal is to provide a simple and efficient way of detecting the most number of powerful X-class solar flares in real time operation. In addition, it can send early warning messages...

 4. Microstructural characterization & viscoelastic properties of AlZnMg & AlCuMg alloys

  Rojas Gregorio, José Ignacio
  The comprehension of the viscoelastic behaviour of metals is of high interest as these materials are subjected to dynamic loads in most of their structural applications, and also because it enables a deeper understanding of several technologically essential properties, like mechanical damping and yielding. Thus, research on this field is needed not only because it may lead to new potential applications of metals, but also because predictability of the fatigue response may be greatly enhanced. Indeed, fatigue is the consequence of microstructural effects induced in a material under dynamic loading, while the viscoelastic behaviour is also intimately linked to the microstructure. Accordingly, the characterization of...

 5. Precise GPS-based position, velocity and acceleration determination: algorithms and tools

  Salazar Hernández, Dagoberto José
  Esta tesis doctoral llevó a cabo el estudio, desarrollo e implementación de algoritmos para la navegación con sistemas globales de navegación por satélite (GNSS), enfocándose en la determinación precisa de la posición, velocidad y aceleración usando GPS, en modo post-procesado y lejos de estaciones de referencia. Uno de los objetivos era desarrollar herramientas en esta área y hacerlas disponibles a la comunidad GNSS. Por ello el desarrollo se hizo dentro del marco del proyecto preexistente de software libre llamado GPS Toolkit (GPSTk). Una de las primeras tareas realizadas fue la validación de las capacidades de la GPSTk para el procesado del pseudorango, realizando comparaciones con una...

 6. Evolution formalisms of Einstein equations: Numerical and Geometrical Issues

  Cordero Carrión, Isabel
  The topic treated along this thesis is the theoretical and numerical study of formalisms of Einstein equations, with the final aim of applications to black holes and gravitational waves. The General Relativity theory of Einstein (1915) postulated that light and trajectories of all particles are curved by the geometry of spacetime. Schwarzschild a few months later and Kerr in 1963 found solutions which describe non-rotating and rotating black holes. From an astrophysical point of view, a stellar black hole can be seen as the final result of some kind of collapse of massive stars or merger of compact binaries objects. One...

 7. Análisis de las anisotropías de la Radiación Cósmica del Fondo de Microondas mediante el uso de Filtros Adaptados

  Herranz Muñoz, Diego
  El estudio de las anisotropías de la Radiación Cósmica del Fondo de Microondas es una de las piedras de toque de la Cosmología actual. Una fase importante de dicho estudio consiste en el análisis previo de los datos mediante técnicas deprocesado estadístico que permiten identificar, separar y estudiar de forma independiente las diferentes componentes físicas que contribuyen a la emisión del cielo. En esta Tesis se propone una nueva técnica de filtrado, los Filtros Adaptados a la Escala, que permite detectar la emisión de fuentes compactas(galaxias y cúmulos de galaxias) de forma robusta atendiendo alas particularidades de su estructura espacial...

 8. Calibration Validation and Polarimetry in 2D Aperture Synthesis. Application to MIRAS

  Ribó i Vedrilla, Serni
  La missió SMOS de l'Agència Europea de l'Espai (ESA) té com a objectiu mesurar la humitat del sòl i la salinitat dels oceans, paràmetres fonamentals per tal d'entendre el canvi climàtic global.MIRAS (Radiòmetre de microones generador d'imatges pel mètode de síntesi d'obertura) és un tipus d'instrument nou per a l'observació de la terra i és l'únic instrument de la missió SMOS. Consisteix en un agrupació aprimada (thinned array) en forma d'i grega amb 21 elements per braç. Amb aquesta tècnica s'aconsegueixen grans obertures sintètiques amb una massa relativament reduida.Aquesta nova tecnologia ha estat triada per a la missió SMOS, per...

 9. Testing the initial-final mass relationship of white dwarfs

  Catalán Ruiz, Sílvia
  White dwarfs are the final remnants of low- and intermediate-mass stars. About 95% of main- sequence stars will end their evolutionary pathways as white dwarfs and, hence, the study of the white dwarf population provides details about the late stages of the life of the vast majority of stars.Since white dwarfs are long-lived objects, they also constitute useful objects to study the structure and evolution of our Galaxy. For instance, the initial-final mass relationship, which connects the final mass of a white dwarf with the initial mass of its main-sequence progenitor, is of paramount importance for different aspects in modern...

 10. Payload data handling, telemetry and data compression systems for Gaia.

  Portell i de Mora, Jordi
  Gaia, la nova missió astromètrica de la ESA amb un llançament previst pel 2011, observarà més de mil milions d'estels i altres objectes amb una exactitud sense precedents. Els seus ambiciosos objectius desbanquen completament les missions rivals d'altres agències. Al final de la seva vida útil es generarà el major i més complert mapa tridimensional de la nostra Galàxia.Una missió com aquesta suposa grans esforços tecnològics i de disseny ja que caldrà detectar, seleccionar i mesurar centenars d'estels cada segon, per enviar-ne posteriorment les dades cap a la Terra -a més d'un milió i mig de quilòmetres. Hem centrat el...

 11. Modelling And Analysis Of Crack Turning On Aeronautical Structures

  Llopart Prieto, Llorenç
  La motivació de la tesis deriva en el interès de la indústria aeronàutica a explotar, per mitjà d'un disseny adaptat, la utilització del gir d'esquerda per protegir els reforços situats davant una esquerda que s'està propagant en la xapa d'una estructura integral. L'objectiu principal és l'avaluació i predicció del gir d'esquerda en situacions de càrrega pròximes a Mode I, proporcionant una eina de modelització i un criteri confident. L'entorn industrial sota el qual s'ha realitzat aquest treball requereix una predicció ràpida del comportament estructural proporcionant informació útil als constructors. Per aquest motiu la predicció del gir d'esquerda s'ha investigat utilitzant...

 12. Contributions to the Optimisation of aircraft noise abatement procedures

  Prats Menéndez, Xavier
  Tot i que en les últimes dècades la reducció del soroll emès pels avions ha estat substancial, el seu impacte a la població ubicada a prop dels aeroports és un problema que encara persisteix. Contenir el soroll generat per les operacions d'aeronaus, tot assumint al mateix temps la creixent demanda de vols, és un dels principals desafiaments a que s'enfronten les autoritats aeroportuàries, els proveïdors de serveis per a la navegació aèria i els operadors de les aeronaus. A part de millorar l'aerodinàmica o les emissions sonores de les aeronaus, l'impacte acústic de les seves operacions es pot reduir també...

 13. Algorithms and Methods for Robust Geodetic kinematic Positioning

  Talaya López, Julià
  El sistema NAVSTAR/GPS ha desenvolupat un paper molt important en les tècniques de posicionament cinemàtic geodèsiques, especialment en la determinació de la trajectòries per a la orientació de sensors aerotransportats d'observació de la terra. Amb l'excepció dels sensors fotogramètrics tradicionals la orientació dels sensors moderns aerotransportats depenen completament del posicionament GPS o bé de la integració GPS/INS. Per tant el posicionament GPS ha de ser precís i sobre tot fiable. Aquesta tesis es basa en l'estudi de nous algorismes i configuracions de missions que permetin augmentar el nivells de robustesa i fiabilitat en la determinació de trajectòries cinemàtiques aèries. Des...

 14. Searches for point-like and extended neutrino sources close to the galactic center using the antares neutrino telescope

  Adrian Martinez, Silvia; Albert, Andreas; André, Michel
  A search for cosmic neutrino sources using six years of data collected by the ANTARES neutrino telescope has been performed. Clusters of muon neutrinos over the expected atmospheric background have been looked for. No clear signal has been found. The most signal-like accumulation of events is located at equatorial coordinates R.A. =-46.°8 and decl. =-64.°9 and corresponds to a 2.2s background fluctuation. In addition, upper limits on the flux normalization of an E -2 muon neutrino energy spectrum have been set for 50 pre-selected astrophysical objects. Finally, motivated by an accumulation of seven events relatively close to the Galactic Center...

 15. Dark energy and thermonuclear supernovae

  Domínguez, Inmaculada; Bravo Guil, Eduardo; Piersanti, L.; Tornambé, A.; Straniero, O.; Höfflich, P.
  Nowadays it is widely accepted that the current Universe is dominated by dark energy and exotic matter, the so called StandardModel of Cosmoloy or _CDM model. All the available data (Thermonuclear Supernovae, Cosmic Microwave Background, Baryon Acoustic Oscillations, Large Scale Structure, etc.) are compatible with a flat Universe made by _70% of dark energy. Up to now observations agree that dark energy may be the vacuum energy (or cosmological constant) although improvements are needed to constrain further its equation of state. In this context, the còsmic destiny of the Universe is no longer linked to its geometry but to the...

 16. Simulations of radiative shocks and jet formation in laboratory plasmas

  Velarde, Pedro; González, Matthias; Oliva, Eduardo; Kasperczuk, Andrzej; Pisarczyk, Tadeusz; Ullschmied, Jiri; Stehlé, Chantal; Rus, Bedrich; García Senz, Domingo; Bravo Guil, Eduardo; Relaño, Antonio
  We present the simulations of two relevant hydrodynamical problems related to astrophysical phenomena performed by three different codes. The numerical results from these codes will be compared in order to test both the numerical method implemented inside them and the influence of the physical phenomena simulated by the codes. Under some conditions laser produced plasmas could be scaled to the typical conditions prevailing in astrophysical plasmas. Therefore, such similarity allows to use existing laser facilities and numerical codes suitable to a laser plasma regime, for studying astrophysical proccesses. The codes are the radiation fluid dynamic 2D ARWEN code and the...

 17. Supernovae and dark energy

  Domínguez, Inmaculada; Bravo Guil, Eduardo; Piersanti, Luciano; Straniero, Oscar; Tornambé, Amedeo
  A decade ago the observations of thermonuclear supernovae at high-redhifts showed that the expansion rate of the Universe is accelerating and since then, the evidence for cosmic acceleration has gotten stronger. This acceleration requires that the Universe is dominated by dark energy, an exotic component characterized by its negative pressure. Nowadays all the available astronomical data (i.e. thermonuclear supernovae, cosmic microwave background, barionic acoustic oscillations, large scale structure, etc.) agree that our Universe is made of about 70% of dark energy, 25% of cold dark matter and only 5% of known, familiar matter. This Universe is geometrically flat, older than previously...

 18. A population synthesis study of the luminosity function of hot white dwarfs

  Torres Gil, Santiago; García-Berro Montilla, Enrique; Krzesinski, Jurek; Kleinman, Scot J.
  Context. We present a coherent and detailed Monte Carlo simulation of the population of hot white dwarfs. We assess the statistical significance of the hot end of the white dwarf luminosity function and the role played by the bolometric corrections of hydrogen-rich white dwarfs at high effective temperatures. Aims. We use the most up-to-date stellar evolutionary models and implement a full description of the observational selection biases to obtain realistic simulations of the observed white dwarf population. Methods. Our theoretical results are compared with the luminosity function of hot white dwarfs obtained from the Sloan Digital Sky Survey (SDSS), for...

 19. Observation of SN2011fe with INTEGRAL - I : pre-maximum phase

  Isern Vilaboy, Jordi; Jean, Pierre; Bravo Guil, Eduardo; Diehl, Roland; Knödlseder, Jurgen; Domingo, A.; Hirschmann, Alina; Hoeflich, Peter; Lebrun, F.; Renaud, M.; Soldi, Simona; Elias-Rosa, Nancy; Hernanz Carbó, Margarita; Kulebi, Baybar; Zhang, X.; Badenes Montoliu, Carles; Domínguez, Inmaculada; García Senz, Domingo; Jordi, Carme; Lichti, G.; Vedrenne, G.; von Ballmoos, Peter
  Context. SN2011fe was detected by the Palomar Transient Factory in M101 on August 24, 2011, a few hours after the explosion. From the early optical spectra it was immediately realized that it was a Type Ia supernova, thus making this event the brightest one discovered in the past twenty years. Aims. The distance of the event offered the rare opportunity of performing a detailed observation with the instruments onboard INTEGRAL to detect the ¿-ray emission expected from the decay chains of 56Ni. The observations were performed in two runs, one before and around the optical maximum, aimed to detect the early...

 20. A Super-solar metallicity for the progenitor of Kepler's supernova

  Park, Sangwook; Badenes Montoliu, Carles; Mori, Koji; Kaida, Ryohei; Bravo Guil, Eduardo; Schenck, Andrew; Eriksen, Kristoffer A.; Hughes, John P.; Slane, Patrick O.; Burrows, David N.; Lee, Jae-Joon
  We have performed deep X-ray observations of the remnant of Kepler's supernova (SN 1604) as a Key Project of the Suzaku Observatory. Our main goal is to detect secondary Fe-peak elements in the supernova (SN) ejecta to gain insights into the Type Ia SN explosion mechanism and the nature of the progenitor. Here, we report our initial results. We made a conclusive detection of X-ray emission lines from highly ionized Mn, Cr, and Ni as well as Fe. The observed Mn-to-Cr line flux ratio is ~0.60, ~30% larger than that measured in Tycho's remnant. We estimate an Mn-to-Cr mass ratio...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.