Mostrando recursos 45,601 - 45,620 de 97,473

 1. Crystal Growth and Characterization of ytterbium or neodymium doped type III-KGd(PO3)4. A new bifunctional nonlinear and laser crystal

  Parreu i Alberich, Isabel
  S'anomenen cristalls bifuncionals aquells que posseeixen simultàniament propietats d'òptica no lineal i propietats làser. Aquest tipus de materials són molt interessants ja que, combinant aquestes dues propietats, poden auto-generar radiació làser en la regió electromagnètica del blau (≈ 450 nm) o del verd (≈ 550 nm). Els materials làser d'estat sòlid que generen radiació làser en el rang electromagnètic visible (≈ 400-800 nm) tenen actualment un paper molt important en el desenvolupament tecnològic de dispositius làser i òptics en general ja que són interessants per un gran nombre d'aplicacions com són: l'emmagatzematge òptic d'informació d'alta densitat (HDVD, per exemple), reprografia,...

 2. Modelling unsaturated hydrocarbons on metals: towards understanding catalytic processes

  Valcarcel Ortí, Ana
  En aquesta tesi hem realitzat un estudi sistemàtic de l'adsorció d'hidrocarburs insaturats sobre superficies metàl·liques. Per tal de portar-lo a terme hem emprat mètodes basats en la teoria del funcional de la densitat (DFT) i models periòdics. És important destacar que la caracterització de les estructures, modes d'adsorció, natura de l'enllaç molècula-superfíe i la determinació de les energies d'adsorció, reacció, i d'activació sóncrucials en catàlisis heterogènia. El coneixement detallat de tots aquests aspectes pot facilitar molt la comprensió dels processos que tenen lloc sobre les superfícies metàl·liques. Cal també remarcar el paper que pot jugar la simulació dels espectres de...

 3. Estudio AB initio de mecanismos de reacción en sistemas moleculares fotosensibles

  Gomez Lara, Isabel
  Esta tesis se enmarca dentro del trabajo que se realiza en el Grup de Química Quàntica de la Universitat Rovira i Virgili y en ella se ha abordado el estudio teórico de varios sistemas moleculares fotosensibles de interés sintético y tecnológico. El uso de métodos ab initio ha permitido evaluar la naturaleza de los estados excitados implicados, las geometrías y energías de las especies que se forman y los mecanismos que conducen a sus transformaciones fotoquímicas, así como examinar el efecto producido en el mecanismo de reacción por factores como la variación de los grupos sustituyentes o el medio de...

 4. Catalytic asymmetric hydroboration reaction of alkenes. Recycling of a catalyst

  Segarra González, Anna María
  de la tesi titulada: 'Catalytic asymmetric hydroboration reaction of alkenes recycling of a catalyst'.Si ens preguntem per la importància de les molècules asimètriques és just reconèixer que el món és quiral. La majoria de compostos orgànics que pertanyen als aromes, cosmètics, fàrmacs, nutrients, perfums, pesticides i vitamines, són alguns exemples de productes que tenen els seus principis actius en molècules enantiomèricament pures. La síntesi asimètrica és l'eina que ens permet generar substàncies òpticament actives a partir de substrats de fàcil accessibilitat, mitjançant l'acció d'un agent quiral. En aquest context, la catàlisi asimètrica pren importància no només per la capacitat de...

 5. Crystal growth, optical characterisation and laser operation of yb3+ in monoclinic double tungstates

  Mateos Ferré, Xavier
  El interés y la originalidad del trabajo científico de esta tesis se centra en el crecimiento cristalino, el análisis composicional, estructural, morfológico y óptico de la fase monoclínica de los tungstatos dobles que responden a la fórmula K(RE3+)(WO4)2, donde RE3+ denota iones como Y3+, Gd3+, Yb3+, Er3+ y Lu3+. Estos materiales cristalinos se han estudiado sin dopar y dopados con iones Yb3+ y Er3+ para la generación de radiación láser. La obtención de la fase monoclínica de estos tungstatos dobles se ha realizado mediante el método de crecimiento a partir de solución a alta temperatura Top-Seeded Solution Growth (TSSG) utilizando...

 6. Theoretical characterisation of metallofullerenes

  Campanera Alsina, Josep Maria
  INFORME FINAL"Alguns importants descobriments de la ciència són accidentals. Això fou, certament, el cas del ful·lerè C60. Quan ara fa quatre anys, l'any 2000, vaig iniciar el treball d'investigació sobre els metal·loful·lerens m'havien arribat veus de la importància mediàtica d'aquestes noves estructures però no de la intensa història del seu descobriment. Aquesta m'ha fascinat. Sobretot quan l'any 2003 vaig tenir la possibilitat de fer una estada al grup del professor Kroto de la universitat de Sussex (Gran Bretanya). Llavors els textos, sorprenents però inerts, que havia llegit sobre la història del descobriment dels ful·lerens prenien forma en espais coneguts i...

 7. Determinación AB initio de parámetros de estructura electrónica en óxidos de metales de transición

  Bordas Casas, Esther
  The theoretic study of electronic structure parameters in transition metal compounds is interesting in solid state chemistry. Many of these parameters are related with magnetism. The magnetic properties of these materials, in particular those of the transition metal oxides, are the basis of a possible technological interest since, for example, some of these doped compounds could be superconductors or feature large magnetorresistences. Because of the important role of these materials, many theoretic works study the electronic structure of transition metal compounds using simple models. Besides the parameters related to magnetism, quantum chemistry can also provide detailed information about spectroscopic parameters....

 8. Growth and characterisation of RbTiOPO4. A new self-frequency doubling crystal.

  Carvajal Martí, Joan Josep
  Growth and Characterisation of RbTiOPO4: (Nb,Ln). A New frequency Doubling Crystal.Joan Josep Carvajal MartíFísica I Cristal·lografia de MaterialsDepartament de Química Física i InorgànicaUniversitat Rovira i VirgiliResumDes que Schawlow i Townes varen publicar que el principi del M.A.S.E.R. es podia estendre a la part òptica de l'espectre electromagnètic, i un any i mig més tard Mainman demostrava el primer làser, la importància d'aquest, tant per la societat, s'ha anat incrementant. Avui, els làser formen part de la nostra vida quotidiana.Actualment, l'interès en desenvolupar nous làser per l'emmagatzematge de dades i altres aplicacions s'ha incrementat gràcies a la recerca en làsers de...

 9. Palladium complexes for Co/Styrene copolymerization. Study of the influence of the ligand

  Bastero Rezola, Amaya
  El objetivo de este trabajo se centró en la síntesis de nuevos catalizadores homogéneos de paladio para la reacción de copolimerización de monóxido de carbono con estireno. El interés de esta reacción catalítica radica en las propiedades de los copolímeros a que da lugar, que son termoplásticos bio- y fotodegradables. La ventaja de usar catalizadores homogéneos para la copolimerización, respecto a la polimerización radicalaria, es que en los copolímeros obtenidos las moléculas de monóxido de carbono y estireno se encuentran insertadas de una manera perfectamente alternada y regular. Para ello la utilización de precursores organometálicos de paladio(II) que posean un...

 10. Análisis de las contribuciones físicas al acoplamiento magnético en sistemas binucleares de CU (II)

  Cabrero Albero, Jesús
  The understanding of the magnetic properties of poliradicalar systems with, at least two centers bearing unpaired electrons has been a challenging problem for the chemists that work in material design.The quantitative reproduction of the experimental information has been traditionally one of the main objectives for the theoretical chemists. For this reason the methodological development has been a subject of interest for the quantum chemistry.In this work we have used the Difference Dedicated Configuration Interaction method (DDCI) for the theoretical study of magnetic properties, mainly the magnetic coupling constant, J, in several interesting molecular systems.The method has been used for analyse...

 11. Estudio de sistemas níquel-magnesia. Aplicación a la hidrogenación de dinitrilos

  Serra Queralt, Marc
  La hidrogenació catalítica de nitrils i dinitrils és un dels mètodes industrials més utilitzats per a la síntesi d'una gran varietat d'amines. Entre aquests processos sobresurt la hidrogenació de 1,6-hexandinitril (adiponitril) per a l'obtenció de 1,6-hexandiamina (utilitzada com a comonòmer en la fabricació de Nylon-6,6) i per a l'obtenció de 6-aminohexannitril que s'utilitza per obtenir la caprolactama (utilitzada en la fabricació de Nylon-6). L'interès d'aquest procés a nivell industrial queda confirmat pel gran nombre de patents d'àmbit mundial registrades en els últims anys i totes elles de grans indústries químiques com BASF, Rhodia, Du Pont, DSM, etc.Donat que la selectivitat...

 12. Design and synthesis of new polyaromatic scaffolds for nano-scale applications

  de Mendoza Bonmatí, Paula
  Design and Synthesis of New Polyaromatic Scaffolds for Nano-Scale ApplicationsResumen: En la última década, el diseño y la síntesis de nuevos sistemas poliaromáticos han resultado de gran interés gracias a sus propiedades únicas y sus aplicaciones potenciales para la obtención de dispositivos electrónicos, y como precursores de fullerenos. Hemos estudiado el mecanismo que procede a través de la activación del enlace C-H en la reacción intramolecular de arilación directa catalizada por paladio, para la formación de sistemas biarílicos, demostrando que la reacción procede a través de la abstracción del protón asistido por la base. Aplicando condiciones optimizadas hemos preparado la...

 13. Soybean oil based copolymers containing silicon, boron or phosphorus: polymerization, characterization and fire retardance properties

  Sacristán Benito, Marta
  Introducción y antecedentes El concepto de desarrollo sostenible surgió como idea principal tras la reunión de la comisión Brundtland en 1987. Esta reunión fue organizada por Naciones Unidas con el fin de tratar el deterioro del medio ambiente, originado por el desarrollo descontrolado de la humanidad. El desarrollo sostenible fue definido como un avance social y económico que asegure una vida sana y productiva al ser humano, pero que no comprometa las posibilidades de desarrollo de las generaciones venideras. Entre las conclusiones alcanzadas, se resaltó la necesitad de disponer de una mayor variedad de fuentes de energía. La filosofía de...

 14. Supramolecular chemistry of aryl extended calix [4] pyrroles

  Gil Ramírez, Guzmán
  La presente tesis consta de dos vertientes interrelacionadas. La primera se centra en intentar cuantificar experimentalmente la contribución energética en disolución de la interacción anión-, mediante el uso de calix[4]pirroles aril substituidos en las posiciones meso- como moléculas modelo. El trabajo realizado muestra que la interacción anión- es repulsiva para anillos con valores de ESP negativos y a medida que el efecto electrón atrayente de los sustituyentes aumenta la interacción se vuelve menos repulsiva, hasta que, cuando el valor de ESP en el centro del anillo aromático es positivo la interacción se vuelve ligeramente atractiva. La segunda en el uso...

 15. Hydroacylation and C-N Coupling Reactions. Mechanistic Studies and Application in the Nucleoside Synthesis

  Marcé Villa, Patricia
  The PhD work "Hydroacylation and C-N coupling Reactions. Mechanistic Studies and Application in the Nucleoside Synthesis" tackle two different objectives, a) developing new methods of synthesis of nucleosides (introduction, and chapters 1 and 2) and b) to carry out a mechanistic study of the intermolecular hydroacylation and hydroiminoacylation reaction with and cationic rhodium complexes (chapter 3). Concerning the synthesis nucleosides, in chapter 1 we have explored new methods of synthesis of 2',3'-dideoxynucleosides and isonucleosides using a palladium or copper catalyzed C-N coupling reaction, aiming to overcome the stereoselectivity problems of the glycosylation reaction. The synthesis of the iodo-vinyl derivatives required...

 16. Resinas epoxi sililadas retardantes a la llama. Síntesis, caracterización y propiedades

  Mercado Roca, Luis Adolfo
  Las resinas epoxi son ampliamente utilizadas en soldaduras, recubrimientos, adhesivos y materiales compuestos. En algunas aplicaciones las resinas epoxi requieren de funciones especiales y versátiles, tales como alta adhesión a los sustratos, bajo encogimiento, bajo estrés térmico después del curado, buena dureza, baja inflamabilidad y buena resistencia química. La inflamabilidad de las resinas epoxi es una de las principales desventajas en su aplicación debido a que, como todo polímero orgánico, son inherentemente combustibles y en presencia de una fuente de calor y de oxígeno se queman fácil y rápidamente. Por consiguiente, algunos retardantes al fuego, tales como compuestos bromados, óxidos...

 17. Síntesis de polímeros organoborados retardantes a la llama

  Martín Moreno, Cristina
  Durante las últimas décadas, la sustitución de materiales convencionales por polímerossintéticos ha aumentado de forma importante debido a la multitud de aplicaciones, pero lamayoría de ellos son extremadamente inflamables y en presencia de una fuente de calor y de xígeno se queman fácil y rápidamente.La estrategia comúnmente más utilizada para minimizar la inflamabilidad de unmaterial, es la incorporación de sustancias retardamtes a la llama. Aunque en los últimos años ha habido un incremento en el número de heteroelementos utilizados en compuestosretardantes a la llama, el mercado está todavía dominado por compuestos que contienenhalógenos, especialmente cloro y bromo. Estos compuestos, son...

 18. Sintesi, caracterització i entrecreuament de noves reïnes epoxi fosforades retardants de la flama

  Ribera Llonc, Gemma
  Los compuestos organofosforados han demostrado ser buenos retardantes para materiales con un elevado contenido en oxigeno, como es el caso de las resinas epoxi, además de generar menos gases tóxicos y humo que los compuestos halogenados. Así, se ha descrito como la introducción de óxidos de fosfina, tanto en la cadena de resina epoxi como en el agente de curado, les confiere buenas propiedades retardantes a la llama ya que actúan a través de un mecanismo de intumescencia, formando una capa aislante que constituye una barrera física y térmica a la combustión. Los objetivos de este trabajo son la síntesis...

 19. Metodologías analíticas basadas en espectroscopia de infrarrojo y calibración multivariante. Aplicación a la industria petroquímica.

  Macho Aparicio, Santiago
  METODOLOGÍAS ANALÍTICAS BASADAS EN ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO Y CALIBRACIÓN MULTIVARIANTE. APLICACIÓN A LA INDUSTRIA PETROQUÍMICAResumAquesta tesi doctoral presenta el desenvolupament i l'aplicació de metodologies analítiques basades en la combinació de mesures espectroscòpiques d'infraroig amb mètodes quimiomètrics d'anàlisi multivariant. Les aplicacions desenvolupades s'han centrat en la determinació quantitativa de propietats físiques i químiques d'interès per a la indústria petroquímica. Al si d'aquesta tesi, s'ha tractat l'anàlisi de la nafta de petroli, així com de diferents tipus de polímers i copolímers de polipropilè (PP). El interès que tenen aquests tipus de mètodes analítics a l'àmbit industrial és la reducció del temps d'anàlisi,...

 20. Anàlisi ovb de la correlació electrònica. Aplicació a sistemes model

  Clotet Romeu, Anna M.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.