Wednesday, July 1, 2015

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (22) Física

Mostrando recursos 45,601 - 45,620 de 71,299

45601. Física bàsica per a la universitat [versió html] - Fort, Joaquim; Úbeda de la Casa, Esmeralda; Saurina i Canals, Joan; Suñol Martínez, Joan Josep
Llibre preparat per ser utilitzat com a material de text de Física bàsica, assignatura de lliure elecció de 6 crèdits, del segon quadrimestre dels nous plans d'estudis d' Informàtica Tècnica (especialitats de Sistemes i de Gestió) i d' Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitats d' Explotacions Agropecuàries i d' Indústries Agràries i Agroalimentàries) de la Universitat de Girona. L’objectiu estratègic és donar als alumnes, en un sol quadrimestre, la formació necessària per a seguir un curs de primer de física, així com que l’alumne tingui agilitat en la transformació d’unitats, s’habituï a comprovar la raonabilitat dels resultats i sigui capaç de superar...

45602. Problemes de física per a batxillerat i cicles formatius [versió comprimida] - Escoda i Acero, Ma. Lluïsa; Planella Morató, Jesús; Suñol Martínez, Joan Josep
Aquest manual recull un conjunt de problemes que engloben els principals camps de la física clàsica. El seu enfocament està dirigit a estudis preuniversitaris (batxillerat, cicles formatius de grau superior) i pretén ser un complement tant dels manuals ja existents, com una ajuda per aquells estudiants ja universitaris que vulguin repassar els seus coneixements previs

45603. El Cos com a instrument musical: creativitat i activitat grupal col·laborativa com a proposta didàctica més enllà del context de l'aula - Orts Alís, Marta; Godoy i Tomàs, Joan de la Creu
Sabem que l’educació no es circumscriu només en l’àmbit acadèmic ni dins el marc físic d’un centre docent, sinó que la societat i els productes que genera són elements importants a tenir en compte. En base a aquests supòsits, els nous corrents pedagògics de l’Escola Nova sorgits a començaments del segle XX ja recomanaven obrir les escoles a l’entorn immediat i aprofitar les seves possibilitats tant com a recurs educatiu com a contingut curricular en sí mateix. Aquesta premissa –plenament vigent a l’actualitat– es fa palesa especialment a l’àrea de música, no només per la gran quantitat d’informació –immediata i...

45604. Experiències i reflexions portades a terme en l'avaluació de competències en assignatures de l'àrea de Física Aplicada - Escoda i Acero, Ma. Lluïsa; Planella Morató, Jesús; Soler i Ortega, Marianna; Suñol Martínez, Joan Josep
El conjunt de canvis i adaptacions a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) comporta reflexions profundes sobre la funció docent del professorat universitari, entre d’altres aspectes, sobre la millora del sistema d’avaluació actual. Preguntes com: - Quin és el millor sistema d’avaluació que permeti avaluar tant les competències especifiques com les genèriques essent al mateix temps just, equilibrat i representatiu? - Quin és el millor sistema per portar a terme una avaluació continuada sense carregar a l’alumne de proves escrites?- són algunes de les preguntes, que cada un dels professors es planteja a l’hora de programar la seva assignatura. L’EEES considera...

45605. Efecto de las TIC's en la mejora del conocimiento y capacidad de análisis del juego en las asignaturas de deportes de la FCCAFYD - INEF - Rivilla García, Jesús; Sillero Quintana, Manuel
El presente estudio pretende analizar la utilidad de las nuevas tecnologías para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en las asignaturas referidas a los fundamentos de los deportes en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF-Madrid). Para ello, se ha llevado un estudio comparativo de resultados entre tres grupos de alumnos que han utilizado diferentes metodologías: a) NULA UTILIZACIÓN DE TIC´S (Gr.0; n=35): clases magistrales, sin utilización de la plataforma institucional de la UPM, ni realización de trabajos relacionados con las nuevas tecnologías. b) UTILIZACIÓN FRECUENTE DE TIC´S AUNQUE DE FORMA PASIVA (Gr.1; n=33):...

45606. Innovación docente en la asignatura de didáctica de la actividad física y del deporte a través de una metodología activa - Campos Izquierdo, Antonio; González Rivera, María Dolores
En el marco del nuevo cambio del modelo de enseñanza y de aprendizaje del Espacio Europeo de Educación Superior, se pretende dar a conocer el proceso de enseñanza y de aprendizaje a través de una metodología activa llevado a cabo en la asignatura de Didáctica de la Actividad Física y del Deporte en los estudios de la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Alcalá. Los objetivos que se han perseguido en el desarrollo de esta metodología son los siguientes: facilitar un conocimiento más profundo y duradero mediante un aprendizaje activo, favorecer una...

45607. Elaboración de un instrumento docente para la evaluación de las competencias en las asignaturas de dirección y organización en el grado de ciencias del deporte - Campos Izquierdo, Antonio; González Rivera, María Dolores
En este artículo se presenta las actuaciones determinadas por un grupo de profesores de universidad para establecer el proceso de elaboración de un instrumento, de modelos de fichas, para la valoración de las competencias tanto genéricas como específicas de las asignaturas obligatorias de dirección y organización deportiva en el Grado en Ciencias del Deporte en la Universidad Politécnica de Madrid, de tal forma que sirvan para la observación de la adquisición de las competencias tanto si se desarrollan de forma individual como grupal. Todo ello, forma parte de un proyecto de innovación educativa en la Facultad de Ciencias de la...

45608. Compatibilització de l'estudi i el treball en els nous graus de mestre a través de la pràctica reflexiva - Cañabate Ortíz, Dolors; Güell Ordis, Roser
A mesura d’endinsar-nos en el coneixement de l’adaptació a l’EEES durant aquests darrers anys i de trobar-nos en una situació actual de modulació dels cursos de graus pel curs vinent, ens adonem que el nostres estudiants tindran una etapa de formació més llarga ( grau i postgrau, màster... si s’escau) i més costosa a nivell econòmic. És motiu de reflexió que un tant per cent molt elevat dels nostres alumnes dins dels plans d’estudis actuals treballen per poder-se costejar els estudis. S’ha arribat a alguna previsió de futur? Cap a on volem anar? Han de poder treballar i estudiar o...

45609. Conocimiento práctico y procesos de reflexión en la formación inicial de los maestros de educación física: opciones de desarrollo a través del prácticum - López Ros, Víctor; Font Lladó, Raquel; Pradas i Casas, Ricard
El presente artículo recoge reflexiones y propuestas sobre las posibilidades queofrece el prácticum -en la formación inicial de los maestros de Educación Física (MEF)- para el desarrollo del conocimiento práctico y de los procesos de reflexión en los estudiantes de MEF, a través de un estudio de casos intrínseco desarrollado a partir del prácticum del 3er curso de MEF de la Universidad de Girona

45610. Canvis en la metodologia docent universitària. Reflexions i experiències portades a terme en assignatures de l'Àrea de Física Aplicada - Planella Morató, Jesús; Escoda i Acero, Ma. Lluïsa; Suñol Martínez, Joan Josep
La universitat ha de formar titulats amb perfils que responguin a una demanda,activa, més interdisciplinària i flexible. Una nova visió de la universitat s’està gestionant fonamentada en directrius i metodologies docents diferents respecte la visió clàssica.En aquest document hi ha dues vessants: en la primera es recull determinadesestratègies dels autors i en la segona es detallen dues experiències d’aplicació de l’APB amb sistemes d’avaluació diferents. En cada experiència es realitza una comparativa dels resultats acadèmics obtinguts pels alumnes emprant la nova metodologia respecte el mètode clàssic

45611. Física bàsica per a la universitat [versió comprimida] - Fort, Joaquim; Úbeda de la Casa, Esmeralda; Saurina i Canals, Joan; Suñol Martínez, Joan Josep
Llibre preparat per ser utilitzat com a material de text de Física bàsica, assignatura de lliure elecció de 6 crèdits, del segon quadrimestre dels nous plans d'estudis d' Informàtica Tècnica (especialitats de Sistemes i de Gestió) i d' Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitats d' Explotacions Agropecuàries i d' Indústries Agràries i Agroalimentàries) de la Universitat de Girona. L’objectiu estratègic és donar als alumnes, en un sol quadrimestre, la formació necessària per a seguir un curs de primer de física, així com que l’alumne tingui agilitat en la transformació d’unitats, s’habituï a comprovar la raonabilitat dels resultats i sigui capaç de superar...

45612. Problemes de física per a batxillerat i cicles formatius [versió comprimida] - Escoda i Acero, M. Lluïsa; Planella Morató, Jesús; Suñol Martínez, Joan Josep
Guardeu el fitxer comprimit al vostre ordinador. Descomprimiu tots els fitxers en el mateix directori. Accediu al llibre obrint el fitxer presentacio.html des del vostre navegador.

45613. Problemes de física per a batxillerat i cicles formatius [versió html] - Escoda i Acero, Ma. Lluïsa; Planella Morató, Jesús; Suñol Martínez, Joan Josep
Aquest manual recull un conjunt de problemes que engloben els principals camps de la física clàsica. El seu enfocament està dirigit a estudis preuniversitaris (batxillerat, cicles formatius de grau superior) i pretén ser un complement tant dels manuals ja existents, com una ajuda per aquells estudiants ja universitaris que vulguin repassar els seus coneixements previs

45614. Clase del 2008-09-18 Introducción - Pérez Losada, Joaquim
Gravació sonora de la classe del 28 set. 2008 de l'assignatura Fonaments físics per a l'Arquitectura Tècnica.

45615. Clase del 2007-10-04 Ejercicio Examen PBR08 - Pérez Losada, Joaquim
Resolución problema tipo exámen

45616. Problemes de física per a batxillerat i cicles formatius [versió html] - Escoda i Acero, M. Lluïsa; Planella Morató, Jesús; Suñol Martínez, Joan Josep
Accediu al llibre clicant damunt index.html que trobareu a 'Arxius per aquest ítem'.

45617. Introducción a la psicofísica - Aznar Casanova, José Antonio
La psicofísica es una rama de la psicología experimental, cuyo objetivo consiste en estudiar las relaciones entre lo físico y lo psíquico, es decir, entre lo objetivo y lo subjetivo, esto es, entre diversas intensidades del estímulo aplicadas a una persona, medida en unidades físicas, y las sensaciones que le provocan.La psicofísica tuvo el mérito de introducir la medición rigurosa y consistente en Psicología y, gracias a ello, el acceso de esta disciplina a las Ciencias Experimentales.Los métodos psicofísicos indirectos o clásicos permiten averiguar los limites de la sensorialidad, es decir, el umbral absoluto o umbral de conciencia y el...

45618. L'Estudi de casos aplicat a l'educació física i esportiva - Recasens i Guitart, Josefina; Flores Aguilar, Gonzalo; Garcia Salvador, Àngel; Garrido Méndez, Alex; Osúa Quintana, Jordi; Silveira Truppel, Andréa; Villar Latorre, Pablo
Aquest document recull sis casos que són el resultat de la tasca desenvolupada en el marc del Màster oficial de la Universitat deBarcelona "Activitat Motriu i Educació" en l'assignatura optativa"Socialització i cultura esportiva".L'ús de casos per a l'estudi de la matèria ha donat la possibilitatd'abordar temes educatius des d'una vessant esportiva però de formaglobal i al mateix temps aplicada, utilitzant i desplegant esquemes dereflexió i anàlisis que permeten la comprensió dels temes tractats en elcurs a propòsit de l'esport i el gènere, la interculturalitat, la inclusió, ladesigualtat, la violència, l'explotació, la mercantilització de l'esport, laformació de professionals esportius, l'educació esportiva,...

45619. Simulación del espectro de RMN de tres núcleos de espín 1/2 acoplados: (mayo de 2009) - Paniagua, Juan Carlos
Pràctica computacional de l'assignatura "Experimentació avançada en química física"

45620. Psicología de la percepción visual - Aznar Casanova, José Antonio
Se trata de una introducción a la percepción visual, en soporte informático, que pretende transmitir los conceptos básicos de la visión desde una triple perspectiva: neurofisiológica, psicofísica y cognitiva (procesamiento de la información). Desde el primer enfoque se considera el soporte anatómico-fisiológico de la capacidad de percibir estímulos luminosos. Desde el efonque psicofisico se considera al ser humano como un instrumento sensible capaz de medir, subjetivamente (con cierta inconsistencia), determinadas manifestaciones de la energía del mundo exterior (mundo físico). Finalmente, se enfoca la percepción como una actividad computacional del organismo que opera a través de representaciones simbólicas sobre un substrato...

 

Busque un recurso