Tuesday, September 30, 2014

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (22) Física > (2205) Mecánica

Mostrando recursos 141 - 160 de 21,730

141. Disseny d'una màquina dosificadora de tubs farmacèutics amb hematies - Expósito Brunés, Víctor
Aquest treball de final de grau, ha permès obtenir undisseny per a una màquina de difusió per a tubs deproducte farmacèutics. Aquesta màquina permetràobtenir un nou sistema de difusió de tubs el qualmillorarà la productivitat de l’empresa per a la ques’ha realitzat la màquina.El disseny s’ha obtingut seguint totes les normativesaplicades al món de la industria farmacèutica id’altres especifiques i amb un estricte disseny detots els sistemes de seguretat. Abans de poder validartots els components de la màquina s’han realitzatcàlculs analítics, simulacions i proves reals ja ques’han pogut realitzar aquestes mateixes en la màquinacomprovant que els components dissenyats e incorporatssón...

142. Estudi de la possible millora de la potència d'un motor de motocicleta de 250 C.C. i de 4 temps en funció dels sistemes d'admissió, d'escapament i de refrigeració - Hurtado Trilla, Miquel
A partir d’un bastidor dissenyat (i fabricat) per l'equip de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG Racing Team), es proposa la posta en marxa del motor proporcionat per MotoStudent1, el corresponent muntatge en el bastidor i el posterior estudi de la possible millora de la potència del motor. Les bases d'aquesta competició impedeixen fer modificacions internes en el propi motor ja que porta diversos precintes, per tant les modificacions per a intentar millorar la potència s’efectuaran mitjançant:- El sistema d’admissió (es provaran diversos sistemes d’admissió).- El sistema d’escapament (es provaran diverses llargades de col·lectors i sical...

143. Simulación de ensayos mecánicos - Sentís Sans, Gerard
El objetivo del proyecto es la recreación mediante programas de simulación de los ensayos considerados más importantes en el ámbito de estudio de los materiales.En primer lugar se hace una breve introducción de las propiedades mecánicas que influyen dentro de los propios materiales, las cuales hacen que cada material se comporte de un modo u otro al estar bajo fuerzas externas. Además estas ayudaran a demarcar en que familia pertenece cada material.Con el resumen de las propiedades mecánicas que deben tenerse presentes en el ámbito de ensayos de materiales, se presentan los ensayos que se realizaran durante el proyecto y...

144. Diseño de un nuevo modelo para el bicing - Álvarez Colmenero, Raúl
El siguiente proyecto consistirá en un estudio de los elementos y sistemas que componen el modelo actual de bicicleta empleado por la empresa que gestiona el servicio del Bicing para tratar de deducir un modelo más optimizado. Primeramente se realizará un estudio básico de los elementos y sistemas que componen una bicicleta urbana. Mostraremos las características básicas de los elementos estructurales y funcionales de la bicicleta para tratar de obtener una noción básica sobre el funcionamiento de la bicicleta. Trataremos de diseñar los componentes estructurales que mayor protagonismo tienen en la integridad estructural como lo son la potencia, horquilla, cuadro...

145. Bicicleta urbana G. N. 6 - Moltó Revilla, Pau
A les grans ciutats, augmenta diàriament el nombre de persones que, tant per motius econòmics com ecològics, decideixen prescindir dels transports col·lectius i els vehicles a motor per fer us de la bicicleta com a mitja de transport. Paral·lelament, els esports de resistència guanyen cada cop més adeptes i molts d’ells opten per el ciclisme, modalitat que representa un excel·lent exercici aeròbic sense tanta càrrega per les articulacions com el running. Considerant aquests factors i situant-los en el context actual, en el que el cost de la vivenda i la vida en general és cada vegada més elevat, es va...

146. E-Bike Fenix - Burrell Castarlenas, Javier
En este proyecto se aborda el diseño de la e-bike Fenix, la cual es una bicicleta eléctrica con un nuevo concepto de diseño y cuya principal innovación es un sistema denominado “Power Source” que agrupa el kit eléctrico de la e-bike dentro de una carcasa y que puede retirarse de la e-bike en 2 pasos y acoplarse a ésta en uno solo; provocando así, que sea la primera y auténtica “Hybrid Bike” del mercado.Para desarrollar este proyecto se han trabajado todos los aspectos que implican diseñar y desarrollar un producto de venta al público.

147. Desenvolupament de formulacions base ferro de pastilles de fricció sinteritzades destinades a frens d’aerogenerador - Cañavate Rodríguez, Jordi
Alguns aerogeneradors disposen d’un sistema de frens mecànics que està equipat amb diverses pastilles de fricció. Aquestes pastilles es poden obtenir per via de la pulvimetal·lúrgia (PM), que és una tecnologia que permet fabricar peces a partir de pols metàl·lica i no metàl·lica mitjançant la seva compactació i posterior sinterització. La sinterització és un tractament tèrmic que millorales propietats mecàniques de la peça.El present projecte té l’objectiu de caracteritzar sis noves formulacions de pols, que constitueixen possibles materials de fricció per a la fabricació de pastilles sinteritzades de frens d’aerogenerador. Per altra banda, també es vol proporcionar un assaig que...

148. Life cycle assessment of the race up team car - Blanch Piñol, Marta
In light of the on going climate change discussion, sustainability considerations are currently taking more prominent role in material selection decisions for automotive applications.This paper deals with the Life Cycle Assessment of a product. The product chosen is a racing car, designed and built by students of the Università degli Studi di Padova.The first part of this thesis shows all the Life Cycle Assessment theory and conceptsnecessary for understanding the later analysis and results interpretation.The second part deals about the Life Cycle Assessment of the car and showing the allcalculations and procedures necessary for achieving some results.The main goal of...

149. Deep enclosures versus pumping to reduce settlements during shaft excavations - Pujades Garnes, Estanislao; Vázquez Suñé, Enric; Carrera Ramírez, Jesús; Vilarrasa Riaño, Victor; Simone, Silvia de; Jurado Elices, Anna; Ledesma Villalba, Alberto; Ramos Schneider, Gonzalo; Lloret Morancho, Antonio
Deep excavations in aquifers may be constructed by combining pumping with the cut and cover method. The enclosures are often deepened more than structurally needed, in order to diminish the risk of heave or fluidisation inside the excavation, and to reduce pumping rates and the associated settlements outside jet-grouting piles are sometimes adopted for lengthening. We analysed the water-proofing efficiency of jet-grouting and the need for water isolation in preconsolidated sediments. We used data obtained from two shaft excavations during the construction of the high speed train tunnel in Barcelona, located adjacent to the Sagrada Familia Basilica. Jet-grouting was characterised...

150. Projecte de substitució del sistema de control d’un banc d’assaigs amb comunicació EtherCAT - López Rodríguez, Daniel
Aquest projecte és un projecte d’estudi per a realitzar la seva aplicació sobre un bancd’assaigs real i funcional en un futur pròxim, sense previ prototip. El sistema de control quees vol desenvolupar ha de ser universal i vàlid pel control de qualsevol tipus de màquina. Amés, es vol aprofundir en l’estudi de l’automatització industrial i analitzar les opcions perl’automatització que es troben actualment en el mercat, centrant-se en el control basat enPC.Durant el transcurs d’aquest projecte es realitza tot l’estudi necessari per substituir en unfutur el sistema de control d’un banc d’assaigs real del qual disposa un client fabricant deballestes...

151. Multi-scale analysis of cone penetration test (CPT) in a virtual calibration chamber - Butlanska, Joanna; Arroyo Alvarez de Toledo, Marcos; Gens Solé, Antonio; O'Sullivan, Catherine
A virtual calibration chamber was developed using a three-dimensional (3D) discrete element method (DEM) to perform cone penetration tests (CPTs) on a discrete analogue of Ticino sand. The macroscale response of the DEM model was previously shown to be in good quantitative agreement with that of analogous physical models. In the current study the performance of the model at meso and microscale levels of resolution is examined. The microscale response is examined using particle displacements and contact force distributions. The mesoscale behaviour is examined using stress and strain fields obtained through appropriate averaging and interpolating procedures. Four CPTs are examined...

152. Diseño de un elevador de piscinas para discapacitados - Ocón Quirós, Wenceslao
Actualment hi ha milions de persones al món que pateixen alguna discapacitat física, la qual els impedeix dur una vida normal. Contínuament s’enfronten a reptes que fan difícil una acció molt bàsica com per exemple la natació, una activitat de gran ajuda per preparar-se físicament o com a mètode de rehabilitació. Però, el simple fet d’entrar o sortir de l’aigua pot portar grans complicacions.Amb aquest projecte es pretén dissenyar un sistema que aporti una solució a aquest problema. Gracies a això, es permetrà a qualsevol persona amb discapacitats físiques que pugui fer natació de manera autònoma, entrant i sortint de...

153. Disseny d'un banc d'assajos per a frens d'automòbil - Reguera Parera, Omar
Aquest projecte desenvolupa el disseny d’un banc d’assajos dinamomètric per a frensd’automòbil.El banc d’assajos dissenyat és capaç de simular diverses condicions de massa ivelocitat d’un vehicle real i mesurar el temps de frenada, el parell de frenada, i latemperatura del disc de fre.Per a simular la inèrcia del vehicle s’ha dissenyat un sistema de volants d’inèrciaseleccionables que permeten modificar la càrrega d’inèrcia sobre l’eix de la màquina.La màquina ha estat dissenyada tant per a poder simular frenades de breus instants detemps com per a fer cicles o frenades permanents i així poder avaluar el comportament dels sistemes de fre a...

154. Propuesta, puesta en marcha y evaluación de las mejoras acústicas en vehículos - Palacio García, Daniel

155. Proyecto de adaptación de un triciclo para el uso de personas con disminución de la movilidad física - Aldana Galtés, Daniel

156. Numerical study of the influence of foundation compressibility and reinforcement stiffness on the behaviour of reinforced soil walls - Puig Damians, Ivan; Bathurst, Richard; Josa Garcia-Tornel, Alejandro; Lloret Morancho, Antonio
Most geosynthetic and metallic reinforced soil walls are designed assuming that the wall foundation is rigid and/or does not influence the magnitude and distribution of reinforcement loads under operational conditions. This assumption may not apply to walls constructed over compliant (compressible) foundations. This paper describes the results of a series of numerical simulations that were carried out on idealized 3·6, 6, and 9 m-high modular block walls seated on foundations having four different compressibility values. The walls were constructed with two reinforcement materials having very different stiffness values but the same tensile strength. The results of simulations show that as...

157. Numerical analysis of an instrumented steel reinforced soil wall - Puig Damians, Ivan; Bathurst, Richard; Josa Garcia-Tornel, Alejandro; Lloret Morancho, Antonio
The paper describes the results and lessons learned using a PLAXIS finite element method (FEM) model to simulate quantitative performance features of the Minnow Creek steel strip reinforced soil wall structure located in the USA. The Minnow Creek Wall structure was constructed and instrumented in 1999. It is a unique case study because of the comprehensive measurements that were taken to record a wide range of wall performance features. Two different constitutive models for the soil were used (linear-elastic Mohr-Coulomb and Hardening Soil model with Mohr-Coulomb failure criterion) and numerical outcomes compared with physical measurements. The numerical results were shown...

158. GLABS: mecánicas de juego para sistemas de gestión del aprendizaje - Villagrasa, Sergi; Fonseca Escudero, David; Romo, Marc; Redondo Domínguez, Ernesto
En este trabajo se presenta la plataforma de gestión del aprendizaje basada en mecánicas de juego denominada GLABS (acrónimo creado a partir de “Gamified LABoratorieS”). Actualmente podemos encontrar diferentes sistemas de gestión educativos pero se basan en la propia gestión de las calificaciones, asistencia, debates, o asignaciones de trabajos. La aplicación de mecánicas de juego en algunos de ellos existe pero es muy limitada, permitiendo la inclusión de un sistema de puntos o adjudicando medallas por logros. El sistema descrito en el presente trabajo aprovecha una herramienta de gestión educativa estándar como Schoology para incorporar técnicas de juego que llamaremos...

159. La naturalesa de l'enllaç químic. Contribucions de Linus Pauling - Paniagua, Juan Carlos; Puy Llorens, Jaume
Aquest treball comença amb un breu repàs de l'evolució històrica del concepte d'enllaç químic, seguit d'una introducció als dos models que, en el marc de la mecànica quàntica, es fan servir actualment per explicar aquell concepte (orbitals moleculars i enllaç-valència). Després d'aquesta introducció, es presenten les principals aportacions fetes per Linus Pauling en relació amb l'enllac, la major part de les quals s'enquadren en el context enllaç-valència. El treball de Heitler i London, considerat com l'inici del model enllaç-valència, posa de manifest que, quan els electrons que formen l'enllaç tenen els seus spins antiparal•lels, se situen preferentment entre els nuclis i...

160. Análisis de tres técnicas de preparación mecánica del terreno empleadas en suelos húmedos del bosque boreal de Alberta (Canadá) - Alcázar Montero, Jorge; Rothwell, Richard L.
El principal tratamiento selvícola utilizado en Canadá para el aprovechamiento maderero de los bosques es la corta a hecho. La regeneración natural de la cubierta arbórea en lugares húmedos y fríos del bosque boreal tras las cortas es muy defectuosa debido a las duras condiciones climáticas que reinan en estas zonas y la gran acumulación de materia orgánica en el suelo. Por ello, la preparación del terreno seguida de plantación es la práctica más extendida en el bosque boreal canadiense. En este artículo se analizan tres técnicas de preparación mecánica del terreno que se usan frecuentemente en la provincia de...

 

Busque un recurso