Mostrando recursos 1 - 3 de 3

 1. Synthesis and gas sensing properties of single crystalline metal-oxide nanostructures

  Roso Casares, Sergio
  A la present tesis doctoral, s'han produït diferents tipus de nanoestructures basades en òxids metàl·lics, com per exemple nanofils de ZnO i octaedros d'In2O3, utilitzant el mètode de Deposició Química de Vapor (CVD) a altes temperatures. Per a la detecció d'òxid de nitrogen, s'ha descobert que la resposta dels nanofils d'ZnO està directament relacionada amb la quantitat de defectes presents en el material. Com més gran es el nombre de defectes, major és la resposta al diòxid de nitrogen. Tanmateix, per a la detecció d'etanol, la mostra que contenia un nombre mig de defectes, va ser la que dóna millors resultats....
  (application/pdf; 160 p.) - 20-sep-2017

 2. Diseño, selección y producción de nuevos biolubricantes

  García Colomer, Albert
  L'objectiu del projecte és el desenvolupament de nous processos químics per a la modificació dels subproductes obtinguts en la producció del biodiésel, per obtenir ésters de propietats millorades com lubricants. Les tres propietats més importants que ha de tenir un fluid per al seu ús com lubricant són: viscositat, propietats en fred i estabilitat oxidativa. Els biolubricants de 1ª generació mostren una sèrie de limitacions quan són comparats amb els seus equivalents en base petroli. A causa de les condicions d'operació, els lubricants han de suportar altes temperatures (estabilitat química i oxidativa), igual que tenir unes bones propietats en fred...
  (application/pdf; 181 p.) - 15-sep-2017

 3. Coupled analysis of degradation processes in concrete specimens at the meso-level

  Idiart, Andrés Enrique
  RESUMEN En los últimos años, el análisis numérico de problemas acoplados, como los procesos de degradación de materiales y estructuras relacionados con los efectos medioambientales, ha cobrado especial importancia en la comunidad científica de la mecánica del hormigón. Problemas de este tipo son por ejemplo el ataque químico, el efecto de altas temperaturas o la retracción por secado. Tradicionalmente, los análisis acoplados existentes en la literatura se han realizado a nivel macroscópico, considerando el material como un medio continuo y homogéneo. Sin embargo, es bien conocido que el origen de la degradación observada a nivel macroscópico, a menudo es debida a la...
  (application/pdf) - 08-jun-2010

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.