Saturday, March 28, 2015

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (23) Química

Mostrando recursos 141 - 160 de 41,018

141. Com funciona una espelma? - Aliberas Maymí, Joan
Un estri que ens sembla gairebé trivial pot convertir-se en un bon recurs per aprendre a pensar en termes químics. Es proposen algunes experiments senzills per fer amb una espelma encesa, així com amb altres combustions, que ajuden a construir una explicació química del que hi succeeix.

142. Caramels, sucre, respiració i velocitat de reacció - Martínez Espinet, Basili
En aquest treball pràctic presentem una reacció que permet estudiar qualitativament els factors que determinen la velocitat d’una reacció química. Aquesta reacció es fa amb productes habituals al laboratori (sucre i permanganat) i a més incorporem el xupa-xups per apropar la química al pensament quotidià de l’alumne. Utilitzem el permanganat com a reactiu limitant i quan acaba la reacció observem un canvi de color. Mesurant el temps que triga per canviar de color fem una estimació de la velocitat de la reacció i d’aquesta manera podem valorar els diferents factors.

143. Les joguines canvien de color: descobrim-hi la química - Melià Avià, Rosa Mª; Melià, Josep A.; Tura Puigverd, Maria
Professors com el Dr. Josep Estalella i divulgadors com Tom Titt han contribuït a tornar a entrar a les aules l’ús de joguines, trucs de màgia, curiositats, i muntatges espectaculars i casolans. Han aprofitat el seu vessant lúdic i la quotidianitat per exemplificar i contextualitzar conceptes i lleis científiques sense perdre rigor. Entre les joguines on es visualitzen canvis químics analitzarem diverses nines fabricades per poder observar fàcilment els canvis de color en alguna de les seves parts. Veurem que aquests canvis es poden classificar en dos grups: els indicadors de pH i el seu canvi de color en funció...

144. Marie Curie: què hi ha darrere de la llegenda? - Solsona Pairó, Núria
Aprofitarem que l’any 2011 ha estat proclamat Any Internacional de la Química commemorant el centenari del premi Nobel de Química a Marie Curie per revisar-ne la biografia.

145. Navegant per la taula periòdica - Hernández Santadaría, José Angel
L’article presenta una selecció de recursos i activitats que permeten treballar amb l’alumnat de batxillerat els continguts corresponents al currículum de química relacionats amb la taula periòdica i les propietats periòdiques dels elements. La majoria d’aquests materials són digitals, estan disponibles a Internet i formen part de l’aula virtual de química creada per l’autor en l’entorn Moodle.

146. L’Experiment Global de l’Any Internacional de la Química
El 2011 ha estat declarat Any Internacional de la Química. L’Experiment Mundial que es proposa vol mostrar el lligam de la química amb la qualitat de vida, la sostenibilitat i les noves energies.

147. Reaccions d'acoblament creuat: eines simples per a la construcció de molècules complexes - Maseras Cuní, Feliu; Aliberas Maymí, Joan
El premi Nobel de química de l’any 2010 ha reconegut el treball de tres químics que durant els anys 70 i 80 van obrir el camí a la realització de certes síntesis orgàniques que ara resulten fonamentals per a l’elaboració de substàncies d’interès en medicina, microelectrònica...

148. Fer química amb dues lectures sobre la xocolata - Solsona Pairó, Núria
L'article analitza l'ús de dues lectures sobre la xocolata en una classe de química de 4t. d'ESO, durant les quals es desenvolupen algunes competències comunicatives i socials, d'altres relacionades amb el coneixement i interacció amb el mon i la més fonamental d'autonomia i iniciativa personal.

149. Disseny d’una seqüència didàctica d’activitats de química per 1r d’ESO contextualitzada en la cuina amb metodologia CLIL: Chemistry in the Kitchen - Payá Vayà, Lorena
Es presenta la seqüència didàctica d’activitats elaborada durant una llicència de tipus C en el curs 2007-2008. Aquesta seqüència correspon a la part de química del currículum de la matèria de ciències de la naturalesa de 1r d’ESO amb el títol, Chemistry in the Kitchen. El nexe d’unió de les unitats didàctiques és la cuina. La seqüència està preparada per ser impartida en llengua anglesa emprant una metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning).

150. Anàlisi química de diversos components de la Coca–Cola - Banús Martí, Jordi; Núñez Burcio, Oscar; Miquel Plana, Irene
En aquest treball de recerca s'han utilitzat tècniques analítiques senzilles que ens han permès trobar la quantitat de diversos components de la Coca–Cola. Mitjançant mesures de densitat s'ha determinat el contingut de sucre, a través d'una valoració àcid–base s'ha trobat la concentració d'àcid fosfòric, i la concentració de cafeïna s'ha determinat pel mètode d'extracció líquid–líquid.

151. Peròxid d’hidrogen, catalasa i cinètica química - Corominas, Josep
L’enzim catalasa està present en molts vegetals. Amb ell és fàcil de fer diversos experiments que permetin estudiar com actua i controlar els factors que regulen la cinètica d’una reacció catalitzada.

152. L’ús de textos científics a les classes de física i química - Seba Font, Elena
La finalitat d’aquest article és donar a conèixer el treball dut a terme durant una llicència d’estudis que va sorgir des de la convicció que la comprensió de lectures científiques és una habilitat necessària per a una persona amb una educació bàsica i que no es treballa a l’aula o no s’hi dedica prou temps. S’han seleccionat 152 textos científics classificats per temes, tipus i nivell. S’ha estudiat àmpliament la teoria de l’argumentació de Perelman i Olbrechts-Tyteca, el model d’Ogborn, les tipologies textuals, les estructures textuals segons Van Dijk, els mapes lògics de Thagard i la relació entre text i...

153. Els residus en un laboratori de secundària - Erra Gallach, Miquel
Curs rere curs, es van acumulant en els laboratoris de secundària una gran varietat de reactius amb un grau de toxicitat alt o mig que són un risc per a la nostra salut. Aquests reactius generen alhora residus d’alt cost de tractament que de vegades no es recullen adequadament i van a parar a l’aigüera. Treballar a microescala, utilitzar reactius de la gamma química verda, minimitzar residus i recollir-los adequadament són protocols que cal aplicar.

154. La velocitat de reacció - Tortosa Moreno, Montserrat
Es presenta un experiment per determinar la velocitat d’una reacció i la seva evolució temporal, utilitzant sensors de pressió i temperatura i un equip de captació automàtica de dades. És un experiment senzill, adient per la química de Batxillerat, que pot ampliar-se per treballar les variables que afecten la velocitat.

155. Una excursió per muntanyes i valls: Gerdhard Ertl i la química de superfícies - Casabó Gispert, Jaume; Aliberas Maymí, Joan
El Nobel de Química del 2007 va premiar el treball de Gerdhard Ertl sobre química de superfícies. S’exposen alguns dels seus resultats i com van ser possibles, així com la seva aplicació en catàlisis heterogènies de processos importants.

156. Opinió de l'alumnat de 3r d'ESO sobre la Física i Química - Suso, Esther de; Bohigas Jonoher, Xavier
Presentem els resultats d’una enquesta passada a l’alumnat de tercer d’ESO d’un IES de Barcelona. L’objectiu de l’enquesta és conèixer l’actitud de l’alumnat davant de la ciència.

157. Antoni Quintana Marí: els científics proposen exercicis - Melià Avià, Rosa Maria
Es descriu la rica col·lecció d’exercicis de física, química i matemàtiques del Dr. Antoni Quintana, presentats en un context històric, oferint la possibilitat d’adaptar-los per fer-los servir en els nous contextos eductius.

158. Elaboració de materials didàctics amb Moodle a l’àrea de física i química. Creació d’un entorn virtual d’aprenentatge - Curcó Murillo, Víctor
L’entorn virtual Moodle posa a l’abast de l’alumnat una sèrie de recursos que l’ajuden a aprendre ciències, en un enfocament compatible amb el constructivisme.

159. Tutorització de pràctiques del CAP. Dues experiències: “Fem formatge” i “Netegem l’aigua” - Tomàs Reig, Rosa
L’autora presenta dues experiències, “Fem formatge” i “Netegem l’aigua”, que va dur a terme amb dos alumnes del CAP en dos cursos diferents. La tria d’activitats es va fer a partir de les titulacions acadèmiques i de l’experiència professional d’aquests alumnes: en aquest cas, un enginyer agrònom i una enginyera química. D’aquesta manera hom pretenia que el intercanvi de coneixements resultés ben profitós per tots els agents educatius: tutora, alumne de CAP i alumnes del centre.

160. Elaboració de seqüències didàctiques. Les aplicacions de la Física i la Química en la Meteorologia - Vidal Segarra, Dolors
L’elaboració de seqüències didàctiques ens permet assolir un doble objectiu: l’autofor-mació del professorat (individualment o en grup) i l’aplicació de nous mètodes d’en-senyament de les ciències innovadors. Tot plegat amb la finalitat d’afavorir l’interès gene-ral envers les Ciències de la Naturalesa.

 

Busque un recurso