Sunday, May 22, 2016

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (51) Antropología
(5101) Antropología cultural (5102) Etnografía y etnología
(5103) Antropología social (5199) Otras especialidades (especificar)

Mostrando recursos 1 - 20 de 16,458

1. Comunicação do docente e o uso TV em sala de aula - Alba, Ernesto
Este estudo investiga a relação de comunicação dos professores do ensino médio, do Colégio Estadual Florinda Tubino Sampaio, e o uso da TV como um recurso tecnológico de mediação e realização comunicativa. Aborda os conceitos referentes a antropologia do ser que comunica, “docente” sua relação com o conteúdo, a linguagem e o outro, através da mediação e dos recursos tecnológicos do seu tempo. Evidencia o constante desenvolvimento da comunicação, e que o aprender a se comunicar é uma experiência inerente de cada ser humano, desde sua manifestação como “ser”. O educador é por essência o comunicador que se faz presente...

2. The Sound of the Digital Global City - Fouce, Héctor
Madrid has been the center of Spanish musical scene and industry since the 80s, when “la movida” becomes the metaphor for the new colorful, young and cosmopolitan country established with the arrival of democracy. The city, in this way, is basically a place. But this sense of place started to crash with the arrival of digital music. In the new paradigm, intermediaries were supposed to disappear and music was something contained in networks and computers. The question now is how to integrate digital music, a nonphysical, individual experience, with the way in which the city of Madrid is lived through...

3. «Amor al aire»: Antropología situada de las radios latinas en Madrid - Ruiz Trejo, María Gisele

4. Societat i cosmologia en l’Himàlaia indi: persona, impuresa i sistema de castes avui - Van den Bogaert, Alice
Aquesta tesi d’antropologia simbòlica té per objectiu analitzar la noció de persona a la vall del Jalori, situada a la vall de Kullu, a Himachal Pradesh (Índia) i és fruit d’un treball de camp de llarga durada entre els anys 2005 i 2013. El recurs a les tècniques tradicionals de l’antropologia social, particularment l’observació participant, i la reflexió sobre els debats extensos que la disciplina ha desplegat sobre els temes centrals de la tesi a la Índia, han permès elaborar una interpretació actualitzada de les nocions de casta, de transmissió de fluids, d’impuresa, de parentiu i de relacions socials i...

5. La lectura com a antropogènesi en l'obra de Marc-Alain Ouaknin: 1991-2010 - Rodríguez i Bosch, Josep-Lluís
En aquesta tesi doctoral es fa una revisió de l'obra de Marc-Alain Ouaknin (París, 1957), rabí i filosof, influït per tres autories cabdals: Hannah Arent (acció), Paul Ricoeur (triple mimesi) i Emmanuel Lévinas (fecunditat). L'anàlisi aprofundeix en el recull de publicacions aparegudes entre els anys 1991 i 2010. A partir de la cruïlla de la tradició bíblica i filosofia hermenèutica mostra les bases d'una pedagogia de la lectura: remarca la importància espaciotemporalitat que facilita una antropologia on l'humà avé qüestionament (quoibilité), situa les modalitats lectores (intencional i vivencial), mostra la importància del vincle entre els protagonistes (deixeble, mestre i text)...

6. Adressing Neandertal evolutionary genetics at three different resolution levels : admixture with modern humans, demography and social structure - Sánchez Quinto, Federico A, 1985-
Almost 20 years of Neandertal paleogenetics studies have significantly increased our knowledge about their evolutionary history. The analysis of DNA recovered from Neandertal remains to date, suggest that although they were a distinct hominin population to modern humans, a certain degree of gene flow occurred between the two of them. Furthermore, recent evidence suggests that archaic introgressed material could have been biologically relevant for modern humans to adapt to new environments. Moreover, insights from a wide geographic and temporally different sampling of Neandertal mitochondrial sequences and from a high-coverage genome, suggest that Neandertals probably had a low effective population, which...

7. La obra del escultor Hernández León. Las condiciones de encargo y ejecución en la imaginería sevillana de la segunda mitad del siglo XX - García Herrera, Antonio
Esta tesis, presentada para el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, debe considerarse pluridisciplinar, pues, en ella no sólo se adivina el estudio concreto de la disciplina artística sino la relación interdisciplinar que esta ciencia social posee con otras como el derecho, la economía, la sociología y la antropología. La obra de Manuel Hernández León, se encuentra dispersa en varios países (EE.UU, Francia,...),en distintas comunidades autónomas de España (Extremadura, Castilla- La Mancha, Castilla- León, Valencia, Cataluña, Baleares) y en las ocho provincias andaluzas. Durante los años ochenta, en la capital hispalense, Manuel Hernández León fue considerado...

8. PROBLEM INSIDER DAN OUTSIDER DALAM STUDI AGAMA Telaah atas Pemikiran Russel T. McCutcheon - Mudrik al-farizi
Islam ditinjau dari sudut waktunya berproses pada dua rentang waktu yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan, yaitu pada masa proses tashri> (masa Nabi) dan pasca proses tashri>’ (sejak masa sahabat sampai sekarang). Rentang waktu yang sangat panjang dalam historiografi tashri>’ tersebut sudah tentu menimbulkan beragam permasalahan multi dimensi yang berbeda bagi Islam dalam kapasitasnya sebagai problem solver dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, studi Islam—oleh sebagian orang—dianggap tidak cukup hanya dilakukan dengan analisis teks (textual analysis) belaka, melainkan harus dikaitkan dengan konteks yang melatarinya, baik pada saat teks (baca: nas}s}) diturunkan, maupun konteks yang melatari saat teks akan diterapkan dalam...

9. Bronislaw Manlinowsky y John R. Firth: Relaciones entre antropología social y el funcionalismo pragmático. - Elena Battaner Moro