Thursday, May 28, 2015

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (52) Demografía

Mostrando recursos 281 - 300 de 2,613

281. 9635477600
Ez a könyv II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) első tizenkét évéről szól, és mindarról, amit az Európa akár békésebb, akár háborúk dúlta tájain élő gyermekekről feltárt a tudomány. Hogyan fogadták jelentkezésüket, miként születtek meg, milyen esélyekkel vészelték át a csecsemőkort és a betegségeket? Bölcsőjükbe hogyan hullottak az anyanyelv szavai? Hogyan eszméltek környezetükre, a tájra, a sokszínű világra a 17. század végén a gyerekek? Milyen mesék, játékok, tankönyvek nyitogatták értelmüket? Milyenek voltak körülöttük az emberek? Hogyan készítették szüleik a felnőttkorra a korszakváltás idején, a következő évszázadra felnövő gyermekeiket? Mit tárt fel róluk a demográfia?

282. 9639336831
"Jelen szöveggyűjtemény az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézete felkérésére 1997-től kezdődően tartott demográfia előadássorozatnak köszönheti létrejöttét. Összeállítását több tényező motiválta. Egyrészt szükségét éreztük, hogy összegyűjtsük azokat az írásokat, amelyek a tárgy jobb megértését elősegíthetik, ám az előadások korlátozott időkeretein belül részletesen nem tárgyalhatóak és jelentős részükre a kurzushoz használt tankönyv sem tér ki bővebben, másrészt gyakorlati szempontok is vezettek... A kötet önmagában alkalmas arra, hogy a demográfiai tematikájú kurzusokat segítse."

283. 9633892368
A könyv kutatási beszámoló a magyar nemzetállam megvalósulását és modernizációját kísérő egyik legfontosabb, dominánsan asszimilációs jellegű mozgalomról. A családnév-magyarosítások, névnemesítések, illetve névidegenítések gyakorlata a reformkorban kezdődött, s máig tart. A munka több, Magyarországon egyedülálló volumenű társadalomtörténelmi felmérés összesen közel 16000-es reprezentatív adatbankjának elemzésén alapul. A szerzők emellett bőségesen felhasználták az empirikus szociológia, a demográfia, a politológia.. eszköztárát és eredményeit is, hogy a nagy történelmi törésvonalak függvényében értelmezzék a nominális magyarosodás kihatását a nemzetkoncepciókhoz kötődő politikai programokra.

284. 9633891493
A könyv célja, hogy megismertesse az olvasót az oktatás gazdasági összefüggéseinek különböző aspektusaival. Először áttekintést ad a közgazdaságtan azon elméleteiről, amelyek az ember és az oktatás gazdasági szerepét magyarázzák. Ezt követően kitér a demográfia legfontosabb fogalmainak bemutatására, tisztázza a munkaerőpiac fogalmait, bemutatja az oktatásfinanszírozást, végül felvázolja az oktatástervezést. A kötetet a felsőoktatáson kívül a pedagógusoknak, menedzsereknek, a közigazgatásban, az államigazgatásban dolgozó s az oktatásirányítással kapcsolatban álló szakembereknek ajánljuk.

285. 9633796717
A könyv az új francia történeti irány, az úgynevezett Annales-kör egyik legismertebb képviselőjének reprezentatív alkotása, a 17-18. század történetével kapcsolatosan a hatvanas évekig végzett kutatások egyik legkiválóbb összegezése. A kör élesen szemben áll a hagyományos történetírással, figyelmüket nem a folyton változó politikai-katonai tényekre irányítják, hanem arra törekszenek, hogy a jelenségeket egy közös fejlődési vonalba illesszék, a fejlődés hosszú távon érvényesülő, jellegzetes vonásait kutassák. Pierre Chaunu munkája ennek a szemléletnek és módszernek a tükrében mutatja be Európa klasszikusnak nevezett korszakának történelmét. E hosszú távú fejlődés különböző szintjeit, lassú változásait a rokon tudományok, a szociológia, a közgazdaságtan, a demográfia, a néprajz, az...

286. 9639494852
Szöveggyűjteményünket tulajdonképpen a történeti demográfiába bevezető oktatási segédkönyvnek szántuk, de feltételezésünk szerint akár az önművelésnek is hasznos eszköze lehet. Válogatásunk fő szempontjait a kiválasztott szöveg szemléltetésre való alkalmassága és/vagy adatközlő jellege képezte. Egyaránt fontosnak éreztük ugyanis mind a demográfiai szemlélet érvényesítését, mind bizonyos mennyiségű, a múltra vonatkozó népességstatisztikai adat közlését. Utóbbiak nélkül ugyanis a módszerek, valamint a szemléletformáló ismeretek tanulmányozása holt térben reked, az adatok túlhangsúlyozása viszont azzal a veszéllyel fenyegethet, hogy a témakörben a könyv kinyitásakor nem különösebben otthonos olvasó továbbra is megmaradhat azon (téves) vélekedés mellett, miszerint a történeti demográfia, illetve a népesség története elsősorban csak (foként a...

287. 9633898099
Colin Renfrew az elmúlt évtizedek talán legkiemelkedőbb angol őstörténésze: ezt a művét világszerte alaptankönyvként használják. A kötetet tudománytörténeti áttekintés vezeti be, majd végigveszi azokat a problémákat, amelyekkel a régész a munkája során találkozhat. Tárgyalja a régészeti adat természetét, a tereprégészet módszereit, a kormeghatározási eljárásokat. A szokásosnál nagyobb teret szentel a történetiség felé mutató témáknak, így részletesen tárgyalja a társadalom, a környezet, a táplálkozási szokások, a technológia, a kereskedelem, a művészet, a vallás, az emberi test, a demográfia és a kultúra változásainak régészeti problémáit. Bemutat néhány nagy régészeti vállalkozást is, és számos esettanulmányt, majdnem ezer képet, ábrát, grafikont tartalmaz. Magyar nyelven...

288. Entre París y Santiago de Chile - Zarowsky, Mariano
El siguiente trabajo se propone dar cuenta de algunas de las condiciones en las que se inscribió el pasaje de Armand Mattelart hacia la semiología y el estructuralismo. Llegado a la Universidad Católica de Santiago, como demógrafo, en 1962, Mattelart se abocó a los estudios de población y de sociología del desarrollo. Será a partir de los problemas que estas cuestiones le planteaban que irá acercándose a los temas de la comunicación de masas. Pero no será hasta 1969 cuando, en el marco de determinados procesos sociales, políticos e institucionales, comience a abordar estos fenómenos desde la perspectiva de la...

289. Crescimento demográfico no desenvolvimento económico de Timor-Leste - Henriques, Isabel Margarida dos Santos
Esta dissertação pretende demostrar o impacto da demografia no desenvolvimento de um país, tendo como base o continente asiático e as suas regiões, nomeadamente, a Ásia Meridional, Oriental e o Sudeste Asiático entre 1975 e 2010. Os países mais populosos do mundo - China e Índia - serão analisados de forma breve, enquanto a Indonésia terá um maior destaque devido à história que a liga a Timor-Leste, o país que será estudado com maior enfoque. Nesta tese serão apresentadas as diversas teorias do pensamento sobre o impacto da demografia no desenvolvimento de um país. Como exemplos será efectuada uma análise...

290. Notas sobre demografía de la provincia de Alicante - Gozálvez Pérez, Vicent Eulogi

291. Demografía, origen regional,centros de formación y planteles del episcopado español contemporáneo (1878-1939) - Cuenca Toribio, José Manuel

292. Demografía sanitaria de Castellón de la Plana (1843-1869) - Aguirre Sirera, José Luis

293. Guerra y demografía: el caso de la Ribera alta del Xúquer (1703-1712) - Fernández Ros, José Manuel

294. Diferencias en la percepción del riesgo de depredación entre el galápago leproso (Mauremys leprosa) y el introducido galápago americano (Trachemys scripta elegans) - Polo Cavia, Nuria
La introducción de seres vivos fuera de su área de distribución natural representa, tras la pérdida del hábitat, la segunda causa de amenaza a la biodiversidad global (DEVINE,1998; IUCN, 2000; MACK et al., 2000). La introducción de especies exóticas afecta tanto a la estructura como al funcionamiento de los ecosistemas, desviando flujos de energía o desplazando especies nativas de sus nichos ecológicos (HERBOLD y MOYLE, 1986; WILLIAMSON, 1996). Los efectos de estas introducciones son generalmente impredecibles, a no ser que la demografía, el uso de los recursos y las relaciones bióticas de las especies hayan sido cuidadosamente investigadas, pero fenómenos de depredación,...

295. Partos atendidos por cesárea: análisis de los datos de las encuestas nacionales de demografía y salud en Colombia 1995-2005 - Gil, Alberto Rizo
Al igual que en otros países de América Latina, los nacimientos por cesárea han presentado un incremento notable en los últimos años en Colombia. Unas 200.000 cesáreas se realizan anualmente en el país por diversas razones. En Colombia hay reportes de instituciones en las cuales 2/3 partes de los nacimientos se atienden mediante cesárea.

296. Dimensión demográfica del sufrimiento: reflexiones éticas sobre antinatalismo en el contexto del futuro sostenible - Steiner, Miguel; Vives Rego, José
Demographic growth is a major element that hampers the sustainable future and at the same time it is proportionally associated with the human suffering. The demographic control is a way to promote the well-being, reduce the human suffering and make our planet more sustainable. In this paper we analyze from the ethical point of view the human decisions associated with the procreation, birth control, adoption and anti-natalism.

297. Demografia e acessibilidades – Exploração das relações entre declínio populacional e transportes no interior português [Demography and accessibility – An exploration of the relationships between population decline and transport accessibility in the Portuguese countryside] - Anciaes, PR; Bação, F

298. Diseño de una propuesta didáctica para la comprensión de la estadística descriptiva en contextos de demografía - Chaves Vallejo, Sandra Johanna
Chaves Vallejo, Sandra Johanna (2012) Diseño de una propuesta didáctica para la comprensión de la estadística descriptiva en contextos de demografía. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia.

299. Demografía cualitativa y coyuntura agraria: Análisis de interdepedencias a partir del ejemplo gallego de Salnes (1600-1700) - Pérez García, José Manuel

300. Dialécticas da mobilidade dos açorianos : incorporação em espaços transatlânticos - Roberto, Sandra Gaspar
A região dos Açores á semelhança do resto do país, tiveram sempre muito presente o fenómeno emigratório, embora nesta região o fenómeno apresente determinadas especificidades, nomeadamente, na escolha do destino, predominantemente, o continente norte-americano. Assim o conhecimento desta realidade permite, por um lado, uma análise das características da emigração nesta região, por outro, uma oportunidade de reflexão sobre a recepção de imigrantes nos Açores que se começou agora a fazer sentir e, poderá no futuro vir a aumentar. Na temática das migrações um factor central para os indivíduos que migram e para os países de recepção de imigrantes corresponde á...

 

Busque un recurso